İthalat Rejimi Kararına Ek KararlarKararlar

İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 8184)

CUMHURBAŞKANI KARARI

Karar Sayısı: 8184 13.02.2024-32459 Resmi Gazete

Ekli “İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar’ın yürürlüğe konulmasına, 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 474 sayılı Kanunun 2 nci, 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 4458 sayılı Kanunun 16 ncı, 22 nci ve 55 inci maddeleri ile 2976 sayılı Kanun hükümleri gereğince karar verilmiştir.

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

İTHALAT REJİMİ KARARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KARAR

MADDE 1- 31/12/2020 tarihli ve 3350 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararına ekli I sayılı listede yer alan “7. FASIL” başlıklı tabloda bulunan ve aşağıda gümrük tarife istatistik pozisyonu (GTİP) belirtilen ürüne ilişkin satır aşağıda gösterildiği şekilde değiştirilmiş ve söz konusu tablonun sonuna aşağıdaki (5) numaralı dipnot eklenmiştir.

    GTİP    DipnotGÜMRÜK VERGİSİ ORANI(%)
  AB, BK  GÜR  B- HER  G. KORE  MLZ  SNG  KOS  VNZ  BAETPS- OIC  D-8 
0713.40.00.00.12519,319,3oo19,3o19,3o19,318,619,319,3

“(5) 30 Haziran 2024 tarihine kadar (bu tarih dahil) gümrük vergisi %0 olarak uygulanır.”

MADDE 2- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Karar hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Başa dön tuşu