Gümrük MevzuatıKanunlar

– Gümrük Kanunu (4458 Sayılı Kanun)

Bilgi                               (Görmek istediğiniz mevzuata TIKLAYIN….) ( Madde 8-9)
CEZALAR Madde 231-241
Çalışma Zamanları, Gümrük Personelinin Kıyafeti ve Gümrük Bayrağı Madde 220-224
Dahilde İşleme Rejimi Madde 108-122
Diğer Hükümler (Madde 10-14)
Eşyanın Ağırlığı ve Kapları (Madde 32 )
Eşyanın Bir Gümrük Rejimine Tabi Tutulması / Beyan türleri  (Madde 58-72)
Eşyanın Gümrük Kıymeti (Madde 23-31 )
Eşyanın Menşei (Madde 17 -22 )
Eşyanın Tesliminden Sonra Beyanın Kontrolü (Madde 73)
Geçici İthalat Rejimi Madde 128-134
Genel Hümümler (Amaç, Kapsam ve Temel Tanımlar) ( Madde 1-4 )
Gümrüğe Sunulan Eşyanın Boşaltılması,Gümrükçe Onaylanmış Bir İşlem veya Kullanım Belirlenmesi (Madde 42-57)
Gümrük Antrepo Rejimi Madde 93-107
Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi Madde 123-127
Gümrük Mevzuatı Çerçevesinde Kişilerin Hak ve Yükümlülüklerine İlişkin Çeşitli Hükümler (Madde 5-7)
Gümrük Tarifesi ve Eşyanın Tarife Pozisyonlarına Ayrılması (Madde 15-16)
Gümrük Vergilerinden Muafiyet ve İstisna, Geri gelen eşya, Deniz ürünleri Madde 165-171
Gümrük Vergilerinin Tahakkuku, Tebliği ve Ödenmesi,Teminat Madde 195-207
Gümrük Yükümlülüğünün Doğması Madde 181-194
Gümrük Yükümlülüğünün Sona Ermesi, Vergilerin Geri Verilmesi veya Kaldırılması, İşletmelerin Yükümlülüğü Madde208-209
Gümrüklerde İş Takibi ve Gümrük Müşavirleri Madde 225-230
 Hariçte İşlem Rejimi  Madde 135-149
İhracat Rejimi Madde 150-151
İtirazlar Madde 242-245
Liman ve Antrepo İşletmelerinin Yükümlülükleri Madde 218-219
Posta Gümrük İşlemleri, Akaryakıt ve Kumanya ile ilgili Hükümler Madde 173-176
 Şartlı Muafiyet Düzenlemeleri ve Ekonomik Etkili Gümrük Rejimleri  Madde 79-83
Serbest Bölgeler Madde 152-165
Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi Madde 74-78
Sınır Ticareti Madde 172
Tasfiye Edilecek Eşyaya İlişkin İşlemler Madde 177-180
Taşıtların Kontrolü ve Gümrük Bölgesine Getirilen Eşya Gümrükçe Onaylanmış Bir İşlem veya Kullanıma Tabi Tutulana Kadar Uygulanacak Hükümler Madde 33-41
Transit Rejimi Madde 84-92
Vergilerin Geri Verilmesi veya Kaldırılması Madde 210-217
Yürürlükten Kaldırılan Hükümler, Geçici Maddeler ve Yürürlük Madde 246-248 (G.Madde 1-11)
Başa dön tuşu