CB Kararnameleri - BKKGümrük MevzuatıPosta / Kargo / Yolcu

Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Karar (Karar Sayısı:2009/15481)

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar (Madde 1-3)
Ambalajlar, Özel Nitelikte Eşya, Numuneler, Üretim Araçları ve Parçaları (Madde 33-36)
Bilgi Materyali İthalatı (Madde 98-100)
Bir Ticari Faaliyetin Yürütülmesi ile Bağlantılı İthalat (Madde 80-92)
Cenaze ve Cenaze ile İlgili Eşyanın Serbest Dolaşıma Sokulması (Madde 101-102)
Diğer Hükümler-Geçici Madde (Madde 129-137) (G.Madde:1)
Engellilerin Kullanımına Mahsus Eşya (Madde 103-104)
Fazla Çalışma Ücreti Tahsili (Madde 121-125)
Geçici ithal eşyası için izin hak sahibi tarafından yapılamayacak işlemler (Madde 43-44)
Geçici ithalat rejiminden yararlandırılmayacak eşya (Madde 40)
 Gümrük Vergilerinden Muafiyet veİstisna Tanınacak Haller-Gerçek Kişiler Tarafından Serbest Dolaşıma Sokulacak Şahsi Eşya (Madde 46-58)
 Gümrük Vergilerinden Muafiyet veİstisna Tanınacak Haller-Önemli Değeri Olmayan EşyaPosta veya hızlı kargo yoluyla gelen eşya (Madde 45)
 Gümrük Vergilerinin Geri Verilmesi veya Kaldırılması (Madde 117-120)
 Hava taşıtlarının serbest dolaşıma girişi (Madde 14-15)
 İthalat Vergilerinden Tam Muafiyet Suretiyle Geçici İthalat Rejiminin Uygulanabileceği Haller ve Özel Şartlar ile Buna İlişkin Usul ve Esaslar (Madde 16-23)
 Kamu Yararına Faaliyetlerde Bulunulmak Amacıyla Serbest Dolaşıma Sokulan Malzeme ve Eşya (Madde 67-79)
 Kriz Hali İçin Gönderilen Yardım Malzemesi, Tıbbi ve Cerrahi Teçhizat ile Laboratuvar Teçhizatı, Canlı Hayvanlar ve Bunlara Ait Teçhizat ve Sınır Bölgelerinde Kullanılan Teçhizat (Madde 26-28)
Kriz Hallerinde Zarar Görenlere Gönderilen Eşya (Madde 105)
 Nihai Kullanıma Konu Eşya ile Gümrük Vergisi Askıya Alınan Eşyadan Kullanım Amacı Tayin Edilenlerin İthalatı (Madde 4-13)
 Ortak Hükümler – Yasaklama, kısıtlama ve yaptırımlar (Madde 107-114)
 Posta İdaresi ya da Hızlı Kargo Taşımacılığı Yapan Şirketlerin Dolaylı Temsilci Olarak Yetkili Kılınmasına İlişkin Şartlar (Madde 126-128)
Sergilenmek veya Satılmak Amacıyla Getirilen Eşya (Madde 37)
Ses, Görüntü veya Veri Taşıyan Eşya, Turistik Reklam Malzemesi, Mesleki Teçhizat, Pedagojik Materyal ve Bilimsel Malzeme (Madde 29-32)
Tam muafiyet ve Kısmi muafiyet suretiyle geçici ithalatta teminat (Madde 41-42)
Teminat Aranmayacak ve Kısmi Teminat Uygulanacak Haller (Madde 115-116)
 Ulaştırmacılıkta Kullanılan Eşya (Madde 93-97)
 Uluslararası Spor Müsabakalarında Kullanılmak Üzere Getirilen Eczacılık Ürünleri (Madde 106)
 Vergileri ödenmek suretiyle yolcu beraberinde veya posta yoluyla ya da hızlı kargo taşımacılığı yoluyla serbest dolaşıma sokulacak eşya (Madde 62-66)
 Yedek Parça, Aksesuar ve Ekipman, Ekonomik Etkisi Olmayan Özel Bir Durumda Getirilen Eşya (Madde 38-39)
 Yolcu beraberi eşya miktarı/Yolcu beraberi hediyelik eşya limiti (Madde 59-61)
 Yolcular Tarafından İthal Edilen Kişisel ve Sportif Amaçlı Eşya, Gemi Adamlarının İhtiyaç Malzemesi (Madde 24-25)
Başa dön tuşu