Gümrük Yönetmeliği

Gümrük Yönetmeliği (Madde 4 – 21) (Kişilerin Hak ve Yükümlülüklerine İlişkin Çeşitli Hükümler – Mülga )

07.10.2009-27369 (Mükerrer) Resmi Gazete

Gümrük Yönetmeliği için TIKLAYINIZ…

GÜMRÜK YÖNETMELİĞİ

İKİNCİ KISIM
Kişilerin Hak ve Yükümlülüklerine İlişkin
Çeşitli Hükümler
BİRİNCİ BÖLÜM
Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü
(Mülga bölüm:RG-10/1/2013-28524)
(…)

Başa dön tuşu