Faydalı Bilgiler

Gümrük Vergi Kodları

Vergi Kodu Vergi Adı
10 Gümrük Vergisi
12 Tek ve Maktu Vergi
16 GÜMRÜK VERGİSİ-TEMİNAT
19 Gumruk Vergisi (Nihai Kullanim)
20 Dampinge Karşı Vergi
21 Sübvansiyona Karşı Vergi
22 6552 s. Kanuna göre Geç Ödeme Zammı
23 7143 sayılı Kanuna göre Yİ-ÜFE tutarı
24 6552 S. K. Göre Katsayı Tutarı
29 Çevre katkı payı
32 Teminatlı antidamping için geçici
33 Antidamping KDV
34 Ek mali yükümlülük adet
36 EK MALİ YÜKÜMLÜLÜK-TEMİNAT
37 Ek mali yükümlülük ÖTV
38 Ek mali yükümlülük KDV
39 Ek mali yükümlülük
40 Katma Değer Vergisi
46 KATMA DEĞER VERGİSİ-TEMİNAT
49 KDV (Nihai Kullanim)
5 deneme
50 Özel Tüketim Vergisi liste-II
51 Özel Tüketim Vergisi liste-III
52 Özel Tüketim Vergisi liste-IV
56 ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ-TEMİNAT
58 İGV Nihai Kullanım
59 İlave gümrük vergisi
60 TRT Bandrol Ticari
61 Telafi Edici Vergi
69 Toplu Konut Fonu (Nihai Kullanim)
70 Toplu Konut Fonu
72 Tütün Fonu
75 TRT Bandrol
78 Fazla Mesai
89 Damga Vergisi
91 Gecikme Zammı
93 Özel Tüketim Vergisi liste-I
950 AÇIK ALAN VE DEPO KUL. BEL. ÜCRETLERİ (TL)
951 AÇIK ALAN VE DEPO KUL. BEL. ÜCRETLERİ (USD)
952 AÇIK ALAN VE DEPO KUL. BEL. ÜCRETLERİ BKİ (TL)
953 AÇIK ALAN VE DEPO KUL. BEL. ÜCRETLERİ BKİ (USD)
954 BANKA VE SİG. FAAL.ELDE EDİLEN GELİRLER (TL)
955 BANKA VE SİG. FAAL.ELDE EDİLEN GELİRLER (USD)
956 BANKA VE SİG. FAAL.ELDE EDİLEN GELİRLER BKİ (TL)
957 BANKA VE SİG. FAAL.ELDE EDİLEN GELİRLER BKİ (USD)
958 GİRİŞ İZİN BELGESİ ÜCRETLERİ (TL)
959 GİRİŞ İZİN BELGESİ ÜCRETLERİ (USD)
960 GİRİŞ İZİN BELGESİ ÜCRETLERİ BKİ (TL)
961 GİRİŞ İZİN BELGESİ ÜCRETLERİ BKİ (USD)
962 DİĞER GELİRLER (KİRA FAİZ VS.) (TL)
963 DİĞER GELİRLER (KİRA FAİZ VS.) (USD)
964 İŞLETİCİDEN ALINAN GELİR PAYLARI (TL)
965 İŞLETİCİDEN ALINAN GELİR PAYLARI (USD)
966 GEÇİCİ TEMİNAT HESABI (TL)
967 GEÇİCİ TEMİNAT HESABI (USD)
991 Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu
992 S.B. MAL GİRİŞ-ÇIKIŞ FON TAHS. (%01 VE %09) (TL)
993 S.B. MAL GİRİŞ-ÇIKIŞ FON TAHS. (%01 VE %09) (USD)
994 S.B. MAL GİRİŞ-ÇIKIŞ BKİ PAYI (%01 VE %09) (TL)
995 S.B. MAL GİRİŞ-ÇIKIŞ BKİ PAYI (%01 VE %09) (USD)
Başa dön tuşu