Faydalı BilgilerGümrük Mevzuatı

Gümrük Rejim Kodları

 • 1000 Daha önce bir rejime tabi tutulmamış eşyanın kesin ihracatı
 • 1023 İhraç edildiği şekli ile geri gelmek üzere geçici ihraç edilen eşyanın kesin ihracatı
 • 1040 Muafiyete tabi olmadan serbest dolaşım ile eş zamanlı yurtiçi kullanıma giren eşyanın kesin ihracatı
 • 1042 Muafiyete tabi olarak serbest dolaşım ile eş zamanlı yurtiçi kullanıma giren eşyanın kesin ihracatı
 • 1072 Antrepoya alınan serbest dolaşımda bulunan Türk menşeli eşyanın kesin ihracatı
 • 1073 Antrepoya alınan serbest dolaşımda bulunan eşyanın kesin ihracatı
 • 2100 Serbest dolaşımda bulunan eşyanın hariçte işleme rejimi kapsamında geçici ihracatı
 • 2123 İhraç edildiği şekli ile geri gelmek üzere geçici ihraç edilen eşyanın hariçte işleme rejimi kapsamında geçici ihracatı
 • 2141 Dahilde işleme rejimi geri ödeme sistemi çerçevesinde serbest dolaşım ile eş zamanlı yurtiçi kullanıma giren eşyanın hariçte işleme rejimi kapsamında geçici ihracatı
 • 2151 Dahilde işleme rejimi şartlı muafiyet sistemine tabi tutulan eşyanın hariçte işleme rejimi kapsamında geçici ihracatı
 • 2152 51 no.lu kodda belirtilenin dışında dahilde işleme rejimine tabi eşyanın hariçte işleme rejimi kapsamında geçici ihracatı
 • 2172 Antrepoya alınan serbest dolaşımda bulunan Türk menşeli eşyanın hariçte işleme rejimi kapsamında geçici ihracatı
 • 2173 Antrepoya alınan serbest dolaşımda bulunan eşyanın hariçte işleme rejimi kapsamında geçici ihracatı
 • 2300 Daha önce bir rejime tabi tutulmamış eşyanın ihraç edildiği şekli ile geri gelmek üzere geçici ihracatı
 • 2340 Muafiyete tabi olmadan serbest dolaşım ile eş zamanlı yurtiçi kullanıma giren eşyanın ihraç edildiği şekli ile geri gelmek üzere geçici ihracatı
 • 2341 Dahilde işleme rejimi geri ödeme sistemi çerçevesinde serbest dolaşım ile eş zamanlı yurtiçi kullanıma giren eşyanın ihraç edildiği şekli ile geri gelmek üzere geçici ihracatı
 • 2342 Muafiyete tabi olarak serbest dolaşım ile eş zamanlı yurtiçi kullanıma giren eşyanın ihraç edildiği şekli ile geri gelmek üzere geçici ihracatı
 • 2351 Dahilde işleme rejimi şartlı muafiyet sistemine tabi tutulan eşyanın ihraç edildiği şekli ile geri gelmek üzere geçici ihracatı
 • 2352 51 no.lu kodda belirtilenin dışında dahilde işleme rejimine tabi tutulan eşyanın ihraç edildiği şekli ile geri gelmek üzere geçici ihracatı
 • 2353 Geçici ithalat rejimi kapsamında ithal edilen eşyanın ihraç edildiği şekli ile geri gelmek üzere geçici ihracatı
 • 2600 ATA Karnesi kapsamında eşyanın geçici ihracatı
 • 3141 Dahilde işleme rejimi geri ödeme sistemi kapsamında serbest dolaşım ile eş zamanlı yurtiçi kullanıma giren eşyanın yeniden ihracatı
 • 3152 51 no.lu kodda belirtilenin dışında dahilde işleme rejimine tabi tutulan eşyanın yeniden ihracatı
 • 3153 Geçici ithalat rejimi kapsamında ithal edilen eşyanın yeniden ihracatı
 • 3158 ATA Karnesi kapsamında geçici ithal edilen eşyanın yeniden ihracatı
 • 3171 Gümrük idaresince eşya konulmasına izin verilen yerler dahil olmak üzere gümrük antrepo rejimine tabi tutulan serbest dolaşımda bulunmayan eşyanın yeniden ihracatı
 • 4000 Daha önce bir rejime tabi tutulmamış eşyanın muafiyete tabi olmadan serbest dolaşıma girişi ile eş zamanlı yurtiçi kullanımı
 • 4010 İhraç edilen eşyanın muafiyete tabi olmadan serbest dolaşıma girişi ile eş zamanlı yurtiçi kullanımı
 • 4051 Dahilde işleme rejimi şartlı muafiyet sistemine tabi tutulan eşyanın muafiyete tabi olmadan serbest dolaşıma girişi ile eş zamanlı yurtiçi kullanımı
 • 4053 Geçici ithalat rejimi kapsamında ithal edilen eşyanın muafiyete tabi olmadan serbest dolaşıma girişi ile eş zamanlı yurtiçi kullanımı
 • 4058 ATA Karnesi kapsamında geçici ithal edilen eşyanın muafiyete tabi olmadan serbest dolaşıma girişi ile eş zamanlı yurtiçi kullanımı
 • 4071 Gümrük idaresince eşya konulmasına izin verilen yerler dahil olmak üzere gümrük antrepo rejimine tabi tutulan serbest dolaşımda bulunmayan eşyanın muafiyete tabi olmadan serbest dolaşıma girişi ile eş zamanlı yurtiçi kullanımı
 • 4091 Gümrük kontrolü altında işleme rejimine tabi tutulan eşyanın muafiyete tabi olmadan serbest dolaşıma girişi ile eş zamanlı yurtiçi kullanımı
 • 4100 Daha önce bir rejime tabi tutulmamış eşyanın dahilde işleme rejimi geri ödeme sistemi kapsamında serbest dolaşıma girişi ile eş zamanlı yurtiçi kullanımı
 • 4121 Hariçte işleme rejimi kapsamında geçici ihraç edilen eşyanın dahilde işleme rejimi geri ödeme sistemi kapsamında serbest dolaşıma girişi ile eş zamanlı yurtiçi kullanımı
 • 4123 İhraç edildiği şekli ile geri gelmek üzere geçici ihraç edilen eşyanın dahilde işleme rejimi geri ödeme sistemi kapsamında serbest dolaşıma girişi ile eş zamanlı yurtiçi kullanımı
 • 4171 Gümrük idaresince eşya konulmasına izin verilen yerler dahil olmak üzere gümrük antrepo rejimine tabi tutulan serbest dolaşımda bulunmayan eşyanın dahilde işleme rejimi geri ödeme sistemi kapsamında serbest dolaşıma girişi ile eş zamanlı yurtiçi kullanımı
 • 4191 Gümrük kontrolü altında işleme rejimine tabi tutulan eşyanın dahilde işleme rejimi geri ödeme sistemi kapsamında serbest dolaşıma girişi ile eş zamanlı yurtiçi kullanımı
 • 4200 Daha önce bir rejime tabi tutulmamış eşyanın muafiyete tabi olarak serbest dolaşıma girişi ile eş zamanlı yurtiçi kullanımı
 • 4210 İhraç edilen eşyanın muafiyete tabi olarak serbest dolaşıma girişi ile eş zamanlı yurtiçi kullanımı
 • 4251 Dahilde işleme rejimi şartlı muafiyet sistemine tabi tutulan eşyanın muafiyete tabi olarak serbest dolaşıma girişi ile eş zamanlı yurtiçi kullanımı
 • 4253 Geçici ithalat rejimi kapsamında ithal edilen eşyanın muafiyete tabi olarak serbest dolaşıma girişi ile eş zamanlı yurtiçi kullanımı
 • 4258 ATA Karnesi kapsamında geçici ithal edilen eşyanın muafiyete tabi olarak serbest dolaşıma girişi ile eş zamanlı yurtiçi kullanımı
 • 4271 Gümrük idaresince eşya konulmasına izin verilen yerler dahil olmak üzere gümrük antrepo rejimine tabi tutulan serbest dolaşımda bulunmayan eşyanın muafiyete tabi olarak serbest dolaşıma girişi ile eş zamanlı yurtiçi kullanımı
 • 4291 Gümrük kontrolü altında işleme rejimine tabi tutulan eşyanın muafiyete tabi olarak serbest dolaşıma girişi ile eş zamanlı yurtiçi kullanımı
 • 5100 Daha önce bir rejime tabi tutulmamış eşyanın dahilde işleme rejimi şartlı muafiyet sistemine tabi tutulması
 • 5121 Hariçte işleme rejimi kapsamında geçici ihraç edilen eşyanın dahilde işleme rejimi şartlı muafiyet sistemine tabi tutulması
 • 5123 İhraç edildiği şekli ile geri gelmek üzere geçici ihraç edilen eşyanın dahilde işleme rejimi şartlı muafiyet sistemine tabi tutulması
 • 5141 Dahilde işleme rejimi geri ödeme sistemi kapsamında serbest dolaşım ile eş zamanlı yurtiçi kullanıma giren eşyanın dahilde işleme rejimi şartlı muafiyet sistemine tabi tutulması
 • 5171 Gümrük idaresince eşya konulmasına izin verilen yerler dahil olmak üzere gümrük antrepo rejimine tabi tutulan serbest dolaşımda bulunmayan eşyanın dahilde işleme rejimi şartlı muafiyet sistemine tabi tutulması
 • 5191 Gümrük kontrolü altında işleme rejimine tabi tutulan eşyanın dahilde işleme rejimi şartlı muafiyet sistemine tabi tutulması
 • 5200 Daha önce bir rejime tabi tutulmamış eşyanın 51 no.lu kodda belirtilenin dışında dahilde işleme rejimine tabi tutulması
 • 5221 Hariçte işleme rejimi kapsamında geçici ihraç edilen eşyanın 51 no.lu kodda belirtilenin dışında dahilde işleme rejimine tabitutulması
 • 5223 İhraç edildiği şekli ile geri gelmek üzere geçici ihraç edilen eşyanın 51 no.lu kodda belirtilenin dışında dahilde işleme rejimine tabi tutulması
 • 5271 Gümrük kontrolü altındaki yerler dahil olmak üzere gümrük antrepo rejimine tabi tutulan serbest dolaşımda bulunmayan eşyanın 51 no.lu kodda belirtilenin dışında dahilde işleme rejimine tabi tutulması
 • 5291 Gümrük kontrolü altında işleme rejimine tabi tutulan eşyanın 51 no.lu kodda belirtilenin dışında dahilde işleme rejimine tabi tutulması
 • 5300 Daha önce bir rejime tabi tutulmamış eşyanın geçici ithalat rejimi kapsamında ithalatı
 • 5321 Hariçte işleme rejimi kapsamında geçici ihraç edilen eşyanın geçici ithalat rejimi kapsamında ithalatı
 • 5323 İhraç edildiği şekli ile geri gelmek üzere geçici ihraç edilen eşyanın geçici ithalat rejimi kapsamında ithalatı”(16.07.2011-27996 R.G. ile eklenmiştir)
 • 5341 Dahilde işleme rejimi geri ödeme sistemi kapsamında serbest dolaşım ile eş zamanlı yurtiçi kullanıma giren eşyanın geçici ithalat rejimi kapsamında ithalatı
 • 5351 Dahilde işleme rejimi şartlı muafiyet rejimine tabi tutulan eşyanın geçici ithalat rejimi kapsamında ithalatı
 • 5352 51 no.lu kodda belirtilenin dışında dahilde işleme rejimine tabi tutulan eşyanın geçici ithalat rejimi kapsamında ithalatı
 • 5353 Geçici ithalat rejimine tabi tutulan eşyanın devrini müteakiben geçici ithalat rejimine tabi tutulması (12.06.2012-28321 Resmi Gazete ile eklenmiştir.)
 • 5371 Gümrük idaresince eşya konulmasına izin verilen yerler dahil olmak üzere gümrük antrepo rejimine tabi tutulan serbest dolaşımda bulunmayan eşyanın geçici ithalat rejimi kapsamında ithalatı
 • 5391 Gümrük kontrolü altında işleme rejimine tabi tutulan eşyanın geçici ithalat rejimi kapsamında ithalatı
 • 5800 ATA Karnesi kapsamında geçici ithalat
 • 6121 Hariçte işleme rejimi kapsamında geçici ihraç edilen eşyanın vergi muafiyeti uygulanmaksızın yeniden ithalatı
 • 6123 İhraç edildiği şekli ile geri gelmek üzere geçici ihraç edilen eşyanın vergi muafiyeti uygulanmaksızın yeniden ithalatı
 • 6321 Hariçte işleme rejimi kapsamında geçici ihraç edilen eşyanın vergi muafiyeti ile serbest dolaşım ve yurtiçi kullanıma eş zamanlı girerek yeniden ithalatı
 • 6323 İhraç edildiği şekli ile geri gelmek üzere geçici ihraç edilen eşyanın vergi muafiyeti ile serbest dolaşım ve yurtiçi kullanıma eş zamanlı girerek yeniden ithalatı
 • 6326 ATA Karnesi kapsamında geçici ihraç edilen eşyanın yeniden ithalatı
 • 6521 Hariçte işleme rejimi kapsamında geçici ihraç edilen eşyanın 51 no.lu kodda belirtilenin dışında dahilde işleme rejimi ve serbest dolaşıma eş zamanlı giren eşyanın yeniden ithalatı
 • 6523 İhraç edildiği şekli ile geri gelmek üzere ihraç edilen eşyanın 51 no.lu kodda belirtilenin dışında dahilde işleme rejimi ve serbest dolaşıma eş zamanlı giren eşyanın yeniden ithalatı
 • 6771 Geçici ihraç edildikten sonra yurda dönen ve antrepo rejimine tabi tutulan eşyanın yeniden ithalatı
 •  7100 Daha önce bir rejime tabi tutulmamış eşyanın gümrük idaresince eşya konulmasına izin verilen yerler dahil olmak üzere gümrük antrepo rejimine tabi tutulması
 • 7121 Hariçte işleme rejimi kapsamında geçici ihraç edilen eşyanın gümrük idaresince eşya konulmasına izin verilen yerler dahil olmak üzere gümrük antrepo rejimine tabi tutulması
 • 7123 İhraç edildiği şekli ile geri gelmek üzere ihraç edilen eşyanın gümrük idaresince eşya konulmasına izin verilen yerler dahil olmak üzere gümrük antrepo rejimine tabi tutulması
 • 7141 Dahilde işleme rejimi geri ödeme sistemi kapsamında serbest dolaşım ile eş zamanlı yurtiçi kullanıma giren eşyanın gümrük idaresince eşya konulmasına izin verilen yerler dahil olmak üzere gümrük antrepo rejimine tabi tutulması
 • 7151 Dahilde işleme rejimi şartlı muafiyet sistemine tabi tutulan eşyanın gümrük idaresince eşya konulmasına izin verilen yerler dahil olmak üzere gümrük antrepo rejimine tabi tutulması
 • 7153 Geçici ithalat rejimi kapsamında ithal edilen eşyanın gümrük idaresince eşya konulmasına izin verilen yerler dahil olmak üzere gümrük antrepo rejimine tabi tutulması
 • 7158 ATA Karnesi kapsamında geçici ithal edilen eşyanın antrepo rejimine tabi tutulması
 • 7171 “Gümrük idaresince eşya konulmasına izin verilen yerler dahil olmak üzere gümrük antrepo rejimine tabi tutulan eşyanın; aynı gümrük idaresi denetimindeki başka bir yer veya antrepoya konulması ya da aynı antrepoda başkasına satış suretiyle devredilmesi”(12.06.2012-28321 Resmi Gazete ile değişik)
 • 7191 Gümrük kontrolü altında işleme rejimine tabi tutulan eşyanın gümrük idaresince eşya konulmasına izin verilen yerler dahil olmak üzere gümrük antrepo rejimine tabi tutulması
 • 7200 Serbest dolaşımda bulunan Türk menşeli eşyanın antrepoya konulması
 • 7241 Dahilde işleme rejimi geri ödeme sistemi kapsamında serbest dolaşım ile eş zamanlı yurtiçi kullanıma giren serbest dolaşımda bulunan Türk menşeli eşyanın antrepoya konulması
 • 7252 51 no.lu kodda belirtilenin dışında dahilde işleme rejimine tabi tutulan serbest dolaşımda bulunan Türk menşeli eşyanın antrepoya konulması
 • 7272 Antrepoya konulan serbest dolaşımda bulunan Türk menşeli eşyanın aynı gümrük idaresinin denetimindeki başka bir antrepoya konulması
 • 7300 Daha önce bir rejime tabi tutulmamış serbest dolaşımda bulunan eşyanın antrepoya konulması (31.03.2012-28250 R.G.de yayımlanan değişiklik ile kaldırılmıştır)
 • 7352 51 no.lu kodda belirtilenin dışındaki dahilde işleme rejimine tabi tutulan serbest dolaşımda bulunan eşyanın antrepoya konulması
 • 7373 Serbest dolaşımda olan eşyanın gümrük antrepo rejimine tabi tutulduktan sonra bulunduğu antrepodan aynı gümrük idaresinin denetimindeki bir başka antrepoya konulması
 • 9100 Daha önce bir rejime tabi tutulmamış eşyanın gümrük kontrolü altında işleme rejimine tabi tutulması
 • 9171 Gümrük idaresince eşya konulmasına izin verilen yerler dahil olmak üzere gümrük antrepo rejimine tabi tutulan eşyanın gümrük kontrolü altında işleme rejimine tabi tutulması
 • *“SINIR TİCARET MERKEZLERİNE İLİŞKİN KODLAR

Sınır Ticaret Merkezlerine ilişkin kodlar Bakanlık internet sitesinde yayımlanır.”
(*31.03.2012-28250 R.G.ile eklenmiştir)

Başa dön tuşu