GenelgelerGümrük Genelgeleri

GSM’lerde Serbest Dolaşımda Olan  Yabancı Menşeli Ürün Satılması (Gümrükler Genel Müdürlüğü)

İlgili diğer Mevzuatı görmek için TIKLAYINIZ...

T.C.

TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı     :40216608-169.99[GGM-028] 29.03.2019 / 43068695
Konu   :GSM’lerde Serbest Dolaşımda Olan  Yabancı Menşeli Ürün Satılması
Bilindiği üzere 8/8/2017 tarihli ve 30148 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrüksüz Satış Mağazaları Yönetmeliğinin “Mağazalardan satışı yapılabilecek eşya” başlıklı 11 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkrası:
(1) Yolcu girişi yapılan hudut kapılarında açılan mağazalarda, Türkiye’ye giriş yapan yolculara aşağıda belirtilen eşya satılabilir.
a) Satış tarihinde yürürlükte bulunan Kararın 9 no’lu ekine göre Yolcu Beraberi Kişisel Eşya Listesinde yer alan eşya,
b) Satış tarihinde yürürlükte bulunan mevzuata göre gümrük vergileri ödenmeksizin yurda ithal edilebilecek yolcu beraberi eşya,
c) Satış tarihinde yürürlükte bulunan mevzuata göre gümrük vergileri ödenmek suretiyle yolcu beraberinde ithal edilebilecek eşya,
ç) Bakanlıkça uygun bulunacak diğer eşya.
(2) Yolcu çıkışı yapılan hudut kapılarında açılan mağazalarda, Türkiye’den çıkış yapan yolculara, transit yolculara, Türkiye’den çıkış yapan nakil vasıtası sürücü ve hizmetlilerine aşağıda belirtilen eşya satılabilir.
a) Satış tarihinde yürürlükte bulunan mevzuata göre Yolcu Beraberi Kişisel Eşya Listesi’nde yeralan eşya,
b) Satış tarihinde yürürlükte bulunan mevzuata göre yolcu beraberinde ihraç edilebilecek ve hediye olabilecek miktar ve mahiyetteki eşya,
c) Miktarı ve mahiyeti Bakanlıkça belirlenen yolcu beraberindeki yerli eşya,
ç) Bakanlıkça uygun bulunacak diğer eşya.” Hükmünü; sekizinci fıkrası:
“(8) Mağazalarda esas itibarıyla serbest dolaşıma girmemiş yabancı menşeli eşya satılır. Serbest dolaşımda olan ya da olmayan Türk menşeli eşya ile serbest dolaşıma girmiş yabancı menşeli eşyanın mağazalarda satılmasına Genel Müdürlükçe izin verilebilir. Bu eşyanın üzerindeki dâhilî vergilerin tahsili, istisna ve muafiyeti vergi kanunlarının ilgili hükümleri çerçevesinde yürütülür.” Hükmünü; “Yetki” başlıklı 35 inci maddesi ise
“(1) Bakanlık;
a) Mağazaların açılış, işleyiş, eşya satış ve gümrük vergilerinin tahsil esaslarını belirlemeye,
b) Mağazadan satılabilecek eşyayı, miktarını, kıymetini ve eşya alabilecek kişileri belirlemeye,
c) Alınacak teminat tutarlarını değiştirmeye,
ç) Özel veya zorunlu durumları inceleyip sonuçlandırmaya ve gerekli tedbirleri almaya,
yetkilidir.” Hükümlerini amirdir.
Diğer taraftan 7104 sayılı “Katma Değer Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununda yapılan değişiklikle yurt içinde serbest dolaşımda bulunan malların gümrüksüz satış mağazalarında satılmak üzere bu mağazalara veya bunların depolarına teslimi ihracat teslimi sayılmakta olup, 4760 sayılı ÖTV Kanununda yapılan değişiklikle ise ÖTV Kanununa ekli (III) ve (IV) sayılı listelerdeki malların gümrüksüz satış mağazalarına veya bunların depolarına teslimi vergiden müstesna tutulmuştur.
Yukarıda belirtilen mevzuat hükümleri çerçevesinde;
“Çıkış” gümrüksüz satış mağazalarında 2018/13 sayılı Genelgede belirtilen eşyalara ek olarak, serbest dolaşımda bulunan yabancı menşeli elektrikli, elektronik ve dijital ürünler ve aksesuarları, kırtasiye ürünleri, oyun/oyuncaklar, çanta ve valizler, seyahat ürünleri, züccaciye ürünleri, kitap, dergi, CD, DVD, plak vb, tekstil, ayakkabı, giyim ürünleri ve aksesuarları (gözlük, kemer vb), saat, mücevherat, takı, bijuteri ürünleri, spor ve kamp malzemelerinin;
“Giriş” gümrüksüz satış mağazalarında ise, serbest dolaşımda bulunan yabancı menşeli eşyalardan, 2018/13 sayılı Genelgede belirtilen eşyalara ek olarak 2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ek-9/B’de yer alanların da satılması uygun bulunmuştur.
Bilgi ve gereğini rica ederim.
 
Mustafa GÜMÜŞ
Bakan a.
Genel Müdür

Dağıtım:
Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri

Başa dön tuşu