Genel

Bosna ve Hersek Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Ticaret Bakanlığından:07.12.2018-30618 Resmi Gazete
BOSNA VE HERSEK MENŞELİ BAZI TARIM VE İŞLENMİŞ TARIM ÜRÜNLERİ İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
MADDE 1 – 19/6/2018 tarihli ve 30453 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bosna ve Hersek Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğin Ek-1’inde yer alan tablonun başlığı “Bosna ve Hersek Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Uygulanan Tarife Kontenjanları Listesi” olarak değiştirilmiş, aynı ekte yer alan tablonun “BH014” kod numaralı tarife kontenjanına ilişkin satırı ekteki şekilde değiştirilmiş ve aynı tabloya aşağıdaki dipnot eklenmiştir.
“ *: Tarife kontenjanı miktarı eşit dilimler halinde çeyrek dönemler itibarıyla tahsis edilir.”
MADDE 2 – Aynı Tebliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
BH014 Kod No’lu tarife kontenjanına ilişkin 2018 yılındaki başvurular
GEÇİCİ MADDE 2 – (1) BH014 kod numaralı tarife kontenjanı için bu maddenin yayımı tarihinden önce yapılan başvurular dikkate alınmaz.”
MADDE 3 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.
 

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
19/6/2018 30453

 

BH014 17.02 Diğer şekerler (kimyaca saf laktoz, maltoz, glikoz ve fruktoz dahil) (katı halde); ilave aroma veya renk verici maddeler katılmamış şeker şurupları, suni bal (tabii bal ile karıştırılmış olsun olmasın); karamel 01.01-31.12* BSGTY

 

Başa dön tuşu