Genel

Açıklamalar (Gtip)

İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetveli
AÇIKLAMALAR
A-SÜTUN: POZiSYON NUMARASI
istatistik pozisyonlarına bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelinin ilk sütununda 12 rakamlı kod kullanılmıştır. İlk altı rakam Armonize Sistem Nomanklatürü kodunu, 7-8 inci rakamlar AB’nin Kombine Nomanklatür kodunu,  9-10 uncu rakamlar farklı vergi uygulamalarımız nedeniyle açılan pozisyonları gösteren kodlarını, 11-12 ncı rakamlar ise istatistik kodlarını göstermek için kulla­nılmıştır.
1234 56 AS Nomanklatür Kodu
7 8 Kombine Nomanklatür Kodu
9 10  Milli alt açılım kodu
11 12 İstatistik kodu

  1. SÜTUN : “EŞYANIN TANIMI”

Bu sütunda, Armonize Sistem Nomanklatürünün pozisyon ve alt pozisyonları ile Kombine Noman­klatür ayırımları, milli ihtiyaçlar için açılan alt pozisyonlar ve istatistik pozisyonları gösterilmiştir.

  1. SÜTUN : “ÖLÇÜ BİRİMİ

Bu sütunda Avrupa Birliği Kombine Nomanklatüründeki ölçü birimleri aynen alınmış olup, tekstil fasıllarında çift ölçü birimi kullanılmıştır.

  1. SÜTUN : “KANUNİ VERGİ HADDİ

Bu sütunda,14.05.1964 tarih ve 474 sayılı Kanun ile tespit edilen vergi hadleri gösterilmiştir. Uygulamada, sadece listelerdeki “Pozisyon No” , “Eşyanın Tanımı” ve “Ölçü Birimleri” sütunları esas alınacaktır.
B•
Türk Gümrük Tarife Cetvelinde bu BKK ile yapılan değişikliklerle getirilen hükümlere uymayan Bağlayıcı Tarife Bilgileri bu Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren yürürlükten kaldırılmıştır.

Başa dön tuşu