Gümrük Genelgeleri

Vekaletnamelerde İmza Sirküleri ve Beyannameleri (Genelge 2017/15)

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : 82858591-010.06.02
Konu : Vekaletnamelerde İmza Sirküleri ve Beyannameleri

GENELGE (2017/…)

İlgi: 08.03.2011 tarihli, 2011/14 sayılı Genelge.
İlgide kayıtlı Genelge’nin “1-GÜMRÜKTE İŞ TAKİBİ-VEKALET” başlıklı bölümünün üçüncü paragrafı “Dolaylı temsil yoluyla iş takibinde bulunan gümrük müşavirlerinin Gümrük Yönetmeliğinin 561 inci maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen unsurları ihtiva eden vekaletnamelerde sadece gümrük müşavirliği firmasının yer alması durumunda vekaletname ekinde gümrük müşavirliği firmasının ortaklık durumunu gösteren ticaret sicil gazetesi ile birlikte şirketi temsil eden ortakların imza sirkülerinin; şirketi temsil etmeyen diğer ortakların ise Gümrük Yönetmeliğine uygun vekaletnameleri olmak kaydıyla imza beyannamelerinin “Yükümlü Kayıt Ve Takip Sistemi” ne aktarılması gerekmektedir.” şeklinde değiştirilmiştir.
Bilgi ve gereğini rica ederim.
Cenap AŞCI
Bakan a. Müsteşar
Dağıtım: Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerine
 

Başa dön tuşu