Gümrük Tarife Cetveli (GTİP)

Türk Gümrük Tarife Cetveli (Fasıl 66)

POZİSYON NO EŞYANIN TANIMI ÖLÇÜ
BİRİMİ
474
VERGİ
HADDİ
1 2 3 4
66.01 Şemsiyeler ve güneş şemsiyeleri (bastonlu şemsiyeler, bahçe
şemsiyeleri ve benzeri şemsiyeler dahil):
6601.10.00.00.00 – Bahçe şemsiyeleri ve benzeri şemsiyeler Adet 100
– Diğerleri:
6601.91.00.00.00 – – İçiçe girebilen milleri olanlar Adet 100
6601.99 – – Diğerleri:
6601.99.20.00.00 – – – Kılıfları dokunmuş mensucattan olanlar Adet 100
6601.99.90.00.00 – – – Diğerleri Adet 100
6602.00.00.00.00 Bastonlar, iskemle bastonlar, kamçılar, kırbaçlar ve benzerleri 100
66.03 66.01 ve 66.02 Pozisyonlarına dahil eşyanın aksam, süs ve
teferruatı:
6603.20.00.00.00 – Şemsiyelerin bir araya getirilmiş tel mesnetleri (mil üzerine
monte edilenler dahil) 60
6603.90 – Diğerleri :
6603.90.10.00.00 – – Saplar ve uçlar 60
– – Diğerleri:
6603.90.90.10.00 – – – 66.01 Pozisyonuna giren eşyanın aksamı 60
6603.90.90.90.00 – – – Diğerleri 60
Başa dön tuşu