Gümrük Tarife Cetveli (GTİP)

Türk Gümrük Tarife Cetveli (Fasıl 1)

POZİSYON NO EŞYANIN TANIMI ÖLÇÜ
BİRİMİ
474
VERGİ
HADDİ
1 2 3 4
01.01 Canlı atlar,eşekler,katırlar ve bardolar:
– Atlar:
0101.21.00.00.00 – – Damızlıklar Baş 10
0101.29 – – Diğerleri :
0101.29.10.00.00 – – – Kesimlik atlar Baş 35
0101.29.90.00.00 – – – Diğerleri Baş 35
0101.30 – Eşekler:
0101.30.00.10.00 – – Damızlıklar Baş 10
0101.30.00.90.00 – – Diğerleri Baş 35
0101.90 – Diğerleri:
0101.90.00.10.00 – – Damızlıklar Baş 10
0101.90.00.90.00 – – Diğerleri Baş 35
01.02 Canlı büyükbaş hayvanlar:
– Sığırlar
0102.21 – – Damızlıklar :
0102.21.10.00.00 – – – Düveler (doğurmamış dişi sığırlar) Baş 10
0102.21.30.00.00 – – – İnekler Baş 10
0102.21.90.00.00 – – – Diğerleri Baş 10
0102.29 – – Diğerleri:
0102.29.05.00.00 – – – Bibos veya Poephagus alt cinsine ait olanlar Baş 150
– – – Diğerleri:
0102.29.10.00.00 – – – – Ağırlığı 80 kg.ı geçmeyenler Baş 150
– – – – Ağırlığı 80 kg.ı geçen fakat 160 kg.ı geçmeyenler:
0102.29.21.00.00 – – – – – Kesimlik olanlar Baş 150
0102.29.29.00.00 – – – – – Diğerleri Baş 150
– – – – Ağırlığı 160 kg.ı geçen fakat 300 kg.ı geçmeyenler:
0102.29.41.00.00 – – – – – Kesimlik olanlar Baş 150
0102.29.49.00.00 – – – – – Diğerleri Baş 150
– – – – Ağırlığı 300 kg.ı geçenler:
– – – – – Düveler (doğurmamış dişi sığırlar):
– – – – – – Kesimlik olanlar:
0102.29.51.00.11 – – – – – – – Ağırlığı 400 kg.ı geçenler Baş 150
0102.29.51.00.19 – – – – – – – Diğerleri Baş 150
0102.29.59.00.00 – – – – – – Diğerleri Baş 150
– – – – – İnekler:
– – – – – – Kesimlik olanlar:
0102.29.61.00.11 – – – – – – – Ağırlığı 400 kg.ı geçen dişi danalar Baş 150
0102.29.61.00.19 – – – – – – – Diğerleri Baş 150
0102.29.69.00.00 – – – – – – Diğerleri Baş 150
– – – – – Diğerleri:
– – – – – – Kesimlik olanlar:
0102.29.91.00.11 – – – – – – – Ağırlığı 400 kg.ı geçen erkek danalar Baş 150
0102.29.91.00.19 – – – – – – – Diğerleri Baş 150
0102.29.99.00.00 – – – – – – Diğerleri Baş 150
– Bufalo:
0102.31.00.00.00 – – Damızlıklar Baş 10
0102.39 – – Diğerleri :
0102.39.10.00.00 – – – Evcil türler Baş 150
0102.39.90.00.00 – – – Diğerleri Baş 150
0102.90 – Diğerleri
0102.90.20.00.00 – – Damızlıklar Baş 10
– – Diğerleri :
0102.90.91.00.00 – – – Evcil türler Baş 150
0102.90.99.00.00 – – – Diğerleri Baş 150
01.03 Canlı domuzlar:
0103.10 – Damızlıklar
0103.10.00.10.00 – – Evcil damızlıklar Baş 30
0103.10.00.90.00 – – Diğer damızlıklar Baş 30
– Diğerleri:
0103.91 – – Ağırlığı 50 kg. dan az olanlar:
0103.91.10.00.00 – – – Evcil türler Baş 85
0103.91.90.00.00 – – – Diğerleri Baş 85
0103.92 – – Ağırlığı 50 kg. veya daha fazla olanlar:
– – – Evcil türler:
0103.92.11.00.00 – – – – Ağırlığı en az 160 kg. olan ve en az bir defa doğurmuş domuzlar Baş 85
0103.92.19.00.00 – – – – Diğerleri Baş 85
0103.92.90.00.00 – – – Diğerleri Baş 85
01.04 Canlı koyun ve keçiler:
0104.10 – Koyunlar:
0104.10.10.00.00 – – Damızlıklar Baş 20
– – Diğerleri:
0104.10.30.00.00 – – – Kuzular (1 yaşında veya daha küçük) Baş 150
0104.10.80.00.00 – – – Diğerleri Baş 150
0104.20 – Keçiler:
0104.20.10.00.00 – – Damızlıklar Baş 20
– – Diğerleri
0104.20.90.00.13 – – – Oğlaklar Baş 150
0104.20.90.00.18 – – – Diğerleri Baş 150
01.05 Canlı kümes hayvanları [horozlar, tavuklar (“Gallus Domesticus” türü)
ördekler, kazlar, hindiler ve beç tavukları gibi evcil türler]:
– Ağırlığı 185gr.ı geçmeyenler:
0105.11 – – Horozlar ve tavuklar (“Gallus Domesticus” türü):
– – – Büyük ebeveyn ve ebeveyn dişi civcivler :
0105.11.11.00.00 – – – – Damızlık olanlar Adet 30
0105.11.19.00.00 – – – – Diğerleri Adet 75
– – – Diğerleri:
0105.11.91.00.00 – – – – Damızlık olanlar Adet 30
0105.11.99.00.00 – – – – Diğerleri Adet 75
0105.12 – – Hindiler:
– – – Damızlık olanlar
0105.12.00.10.11 – – – – Hindi civcivi Adet 30
0105.12.00.10.19 – – – – Diğerleri Adet 30
0105.12.00.90.00 – – – Diğerleri Adet 75
0105.13. – – Ördekler
0105.13.00.00.11 – – – Damızlık olanlar Adet 30
0105.13.00.00.12 – – – Diğerleri Adet 75
0105.14 – – Kazlar
0105.14.00.00.11 – – – Damızlık olanlar Adet 30
0105.14.00.00.12 – – – Diğerleri Adet 75
0105.15 – – Beç tavukları
0105.15.00.00.11 – – – Damızlık olanlar Adet 30
0105.15.00.00.12 – – – Diğerleri Adet 75
– Diğerleri
0105.94 – – Tavuklar ve horozlar (Gallus Domesticus türü) ;
0105.94.00.10.00 – – – Damızlık olanlar Adet 30
0105.94.00.90.00 – – – Diğerleri Adet 75
0105.99 – – Diğerleri:
– – – Ördekler:
0105.99.10.10.00 – – – – Damızlık olanlar Adet 30
0105.99.10.90.00 – – – – Diğerleri Adet 75
– – – Kazlar:
0105.99.20.10.00 – – – – Damızlık olanlar Adet 30
0105.99.20.90.00 – – – – Diğerleri Adet 75
– – – Hindiler:
0105.99.30.10.00 – – – – Damızlık olanlar Adet 30
0105.99.30.90.00 – – – – Diğerleri Adet 75
– – – Beç tavukları:
0105.99.50.10.00 – – – – Damızlık olanlar Adet 30
0105.99.50.90.00 – – – – Diğerleri Adet 75
01.06 Canlı diğer hayvanlar:
– Memeliler:
0106.11.00.00.00 – – Maymunlar (Primatlar) Adet 30
0106.12.00.00.00 – – Balinalar, yunus balıkları ve domuzbalıkları
(Cetacea takımından memeliler); manati-deniz güzeli
ve deniz inekleri (Sirenia takımından memeliler); fok, deniz Adet 30
aslanı ve deniz aygırları (Pinnipedia alt takımından memeliler):
0106.13.00.00.00 – – Develer ve diğer devegillerden olanlar (Camelidae) Adet 30
0106.14 – – Tavşanlar veya yabani tavşanlar:
– – – Evcil tavşanlar:
0106.14.10.10.00 – – – – Damızlıklar Adet 30
0106.14.10.90.00 – – – – Diğerleri Adet 30
0106.14.90.00.00 – – – Diğerleri 30
0106.19 – – Diğerleri:
0106.19.00.10.00 – – – Kobaylar, fareler 5
0106.19.00.90.00 – – – Diğerleri 30
0106.20 – Sürüngenler (yılanlar ve kaplumbağalar dahil) :
0106.20.00.00.11 – – Süs kaplumbağası (akvaryum için) Adet 30
0106.20.00.00.19 – – Diğerleri Adet 30
– Kuşlar:
0106.31.00.00.00 – – Yırtıcı kuşlar Adet 30
0106.32.00.00.00 – – Papağanımsılar (papağanlar, muhabbetkuşları, Adet 30
makaolar ve kakadular dahil)
0106.33 – – Devekuşları; emular (Dromaius novaehollandiae):
0106.33.00.10.00 – – – Damızlıklar Adet 30
0106.33.00.90.00 – – – Diğerleri Adet 30
0106.39 – – Diğerleri:
– – – Güvercinler:
0106.39.10.10.00 – – – – Damızlıklar Adet 30
0106.39.10.90.00 – – – – Diğerleri Adet 30
– – – Diğerleri:
0106.39.80.10.00 – – – – Damızlıklar 30
0106.39.80.90.00 – – – – Diğerleri 30
– Böcekler
0106.41 – – Arılar:
0106.41.00.10.00 – – – Damızlıklar 30
0106.41.00.90.00 – – – Diğerleri 30
0106.49 – – Diğerleri:
0106.49.00.00.11 – – – Biyolojik mücadelede kullanılan parazit ve predatörler 30
0106.49.00.00.19 – – – Diğerleri 30
0106.90 – Diğerleri:
0106.90.00.10.00 – – Damızlıklar 30
– – Diğerleri:
0106.90.00.90.11 – – – Kurbağalar 30
0106.90.00.90.12 – – – Biyolojik mücadelede kullanılan parazit ve predatörler 30
0106.90.00.90.19 – – – Diğerleri 30
Başa dön tuşu