Gümrük GenelgeleriGümrük Tarife Cetveli (GTİP)

Tarife Sınıflandırmasına Dair (Genelge 2016/ 3)

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : 17474625-010.06
Konu : Sınıflandırma

GENELGE (2016/….)

İlgi: 15.05.2009 tarih ve 2009/67 sayılı Genelge.
Bakanlığımıza intikal eden bilgilerin değerlendirilmesi sonucunda ekli listede kayıtlı eşyanın sınıflandırılmasına ilişkin olarak iş bu Genelge tarihi itibariyle karşılarında belirtilen sınıflandırma kriterlerinin göz önünde bulundurulması gerekmektedir.
Ayrıca ilgide kayıtlı Genelge eki tablonun onbeşinci satırı yürürlükten kaldırılarak aşağıda yeniden düzenlenmiştir.
Bilgi ve gereğini rica ederim.

Cenap AŞCI
Bakan a. Müsteşar

DAĞITIM : Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerine
EK-1

Sıra

No

Eşya Tanımı

Tarife

Pozisyonu

Gerekçe

1 Ayçiçeği tohumunun rüşeyminden (germ) çözücülerle veya prese edilmek suretiyle veya santrifüj vasıtasıyla yağ üretilmesinden arta kalan yağlı küspe ve diğer katı artıklar (21.12.2015 tarihli TS 316 Ayçiçeği Tohumu Küspesi Standardında; özütleme yöntemi ile yapılan üretimde en çok %4,5 yağ bulunduğu görülmektedir.) 2306.30 Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi 12.08 ve 23.06 açıklama notları
2 70 watt çıkış gücüne sahip bir elektrik motoru içeren, iğne tablası, baskı ayağı, masura bölümü, kablolu ayak pedalı, kontrol üniteleri, ışık ve çeşitli aksesuarlara (masuralar, kılavuz raylar, iğne seti, çift iğneler vb) sahip ev tipi serbest kollu dikiş makinası. Eşya yaklaşık 7 kg (motor dahil) gelmekte ve 24’ün üzerinde dikiş programı sunmaktadır. Kıymeti 65 €’yu geçmektedir.
Makine bir üst ve bir alt iplikle çalışmaktadır. İpliklerden bir tanesi iğneye geçirilmekte ve diğeri alttan hareket eden mekik tarafından taşınmaktadır. (Düz dikiş tekniği) Makine değişik tipte dikişler yapabilmekte fakat bunların hepsi yukarıda bahsedilen prensibe dayanmaktadır. Makine overlok dikişini sadece taklit etmektedir.
8452.10.11 GYK 1 ve 6, Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi 84.52 tarife pozisyonu açıklamaları ile Gümrük Tarife Cetveli Açıklama Notları 8452.10.11 ve 8452.10.19 KN kodu açıklamalarına istinaden.
3 Vücudun yüz ve eller başta olmak üzere çeşitli bölgelerindeki kuruluk, kızarıklık, egzama vb. cilt sorunlarının giderilmesine yönelik, linoleik asit gibi onarıcı unsurlar içeren arındırıcı duş sıvısı. Ürün, cilt bariyerini geliştirir ve cildi kurumaya karşı korur. 300 ml’lik plastik şişede sunulan ürün, jel veya köpük formunda olabilir. 3401.30 GYK 1 ve 6 ile Tarife Cetveli 30. Fasıl 1/f no.lu notu.Ürün, doğrudan cildin yıkanmak istenilen bölgesine uygulanarak suyla köpürtülmekte ve durulanmaktadır.
4 200 ml’lik plastik şişede sunulan banyo ürünü. Hyaluronik asit ve kolajen gibi cilt bakımı amaçlı unsurlar içeren ürün; kokulu ve kremsi yapıdadır. 3307.30 GYK 1 ve 6. Ürün doğrudan cilde uygulanmaz; banyo suyuna karıştırılarak (küvete dökülerek) kullanılır.
5 300 ml’lik plastik şişede, hem saç veya vücut yıkama amacıyla hem de banyo suyunu köpürtmekte kullanılmak üzere sunulan sıvı haldeki ürün. 3401.30 GYK 1, 3(c) ve 6. Ürün, hem cilt yıkama amacıyla (34.01 pozisyonu), hem şampuan olarak (33.05 pozisyonu) hem de banyo müstahzarı olarak (33.07 pozisyonu) kullanılabildiğinden mümeyyiz özelliğinin tespit edilemeyeceği değerlendirilmiştir.
6 150 ml’lik plastik ambalajda sunulan, cildin fazla yağını gidermeye ve makyaj kalıntılarını temizlemeye yarayan, nemlendirici ve arındırıcı yüz yıkama jeli. 3401.30 GYK 1, 3(b) ve 6. Ürün suyla köpürtülerek ve durulanarak yüz yıkamada kullanılmaktadır. İçeriğinde cilt bakımına yönelik unsurlar bulunmakla birlikte ürünün mümeyyiz özelliğinin “cilt yıkama” olduğu değerlendirilmiştir.
Başa dön tuşu