CB Kararnameleri - BKKİthalat Rejimi Kararına Ek Kararlar

İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 7167)

İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 7167)

Karar Sayısı: 7167

Ekli “İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar’ın yürürlüğe konulmasına, 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 474 sayılı Kanunun 2 nci, 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 4458 sayılı Kanunun 16 ncı, 22 nci ve 55 inci maddeleri ile 2976 sayılı Kanun hükümleri gereğince karar verilmiştir.

24 Nisan 2023

İTHALAT REJİMİ KARARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KARAR

MADDE 1- 31/12/2020 tarihli ve 3350 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararına ekli I sayılı listede yer alan “10. FASIL” başlıklı tabloda bulunan ve aşağıda gümrük tarife istatistik pozisyonu (GTİP) belirtilen eşyaya ilişkin satırlar karşılarında gösterildiği şekilde değiştirilmiş ve aynı tablonun (1) numaralı dipnotu yürürlükten kaldırılmıştır.

GTİPDİPNOTAB, BKGÜRB-HERG. KOREMLZSNGKOSVNZTPS-OICD-8
1001.19.00.00.00 1301300130130130130130130130130
1001.99.00.00.11 1301300130130130130130130130130
1001.99.00.00.12 1301300130130130130130130130130
1001.99.00.00.13 1301300130130130130130130130130
1002.90.00.00.00 130130013013016,2130130130130130
1003.90.00.00.11 130130013013016,2130130130130130
1003.90.00.00.12 130130013013016,2130130130130130
1003.90.00.00.19 130130013013016,2130130130130130
1004.90.00.00.00 130130013013016,2130130130130130
1005.90.00.00.11 130130013013016,2130130130130130
1005.90.00.00.19 130130013013016,2130130130130130
1007.90.00.00.00 130130013013016,2130130130130130

MADDE 2– Bu Karar 1/5/2023 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Karar hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Başa dön tuşu