Gümrük GenelgeleriHARİÇTE İŞLEME REJİMİİhracat Genelgeleri

Hariçte işleme rejimi kapsamıda fatura kullanımı hk. (Genelge 2014/14)

T.C

GUMRUK VE TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : 72093537/010.06.01
Konu : Hariçte işleme rejimi kapsammda fatura kullanımı hk.

GENELGE (2014/14)

Bakanlığımıza intikal eden olaylardan, hariçte işleme rejimi kapsamında yurt dışına gecici olarak ihraç edilen esyanın gümrük işlemlerinde ticari fatura istenilmesinin zaman kaybina ve mağduriyetlere neden oldugu anlaşılmaktadır.
Gümrük Kanunu’nun 135. maddesinde hariçte işleme rejimi, serbest dolaşımdaki eşyanın hariçte işleme faaliyetlerine tabi tutulmak üzere Türkiye Gümrük Bölgesinden geçici olarak ihracı ve bu faaliyetler sonucunda elde edilen ürünlerin ithal vergilerinden tam veya kismi muafiyet suretiyle yeniden serbest dolasima girisine ilişkin hukümlerin uygulandigi rejim olarak tanımlanmıştır.
Gümrük Yönetmeligi’nin 115. maddesinde ise “Fatura”, kesin satışlarda, satıcı ve diger hallerde gonderici tarafından mahallinde düzenlenmis belge olarak tanımlanmakta olup fatura iceriginde yer almasi gereken asgari bilgiler sayılmaktadır.
213 sayılı Vergi Usul Kanununun 229. maddesinde “Fatura”, satılan emtia veya yapilan iş karşılığında müşterinin borçlandığı meblaği göstermek üzere emtiayi satan veya işi yapan tüccar tarafından müşteriye verilen ticari vesika olarak tanımlanmaktadır.
Hariçte işleme rejimi kapsamında yurt dışına gecici olarak gonderilen esyanın kesin satisi veya mülkiyet devri soz konusu olmadığından fatura düzenlenmesine gerek bulunmamaktadır. Bu itibarla, haricte isleme rejimi kapsamında gecici ihraç edilen esyanın çıkış gümrük islemlerinde, gecici cikis: yapilan esyanın; cinsini, miktarını, gümruk islemlerine esas olacak kiymetini ve ayniyatına iliskin bilgileri ihtiva eden bedelsiz faturanın düzenlenmesi mümkündür.
Bilgi ve geregini rica ederim
Ziya AL TUNYALDIZ
Bakan a.
Müsteşar
DAGITIM: Gümrük ve Ticaret Bolge Müdürlükleri

Başa dön tuşu