GenelgelerGümrük Genelgeleri

Gümrüksüz Satış Mağazalarına İlişkin Antrepo Beyannamelerinden Düşüm (Gümrükler Genel Müdürlüğü)

T.C.

TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı    :40216608-169.99 28.02.2019 / 42141716
Konu :Gümrüksüz Satış Mağazalarına İlişkin Antrepo Beyannamelerinden Düşüm
 
Bilindiği üzere 8/8/2017 tarihli ve 30148 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrüksüz Satış Mağazaları Yönetmeliğinin uygulanmasına yönelik olarak yayımlanan Genel Müdürlüğümüzün 2018/13 sayılı Genelgesinin “BİLGE sisteminden düşüm” başlıklı 6’ncı maddesi: “Gümrüksüz satış mağazalarından yapılan satışlarda, işletici firmalar tarafından satış fişleri ile çıkışı yapılan eşyaya ilişkin antrepo beyannameleri arasında irtibat kurularak hazırlanan aylık satış listeleri gümrük idaresine sunulacaktır. Gümrük idaresince aylık satış listeleri esas alınarak antrepo beyannameleri kapatılacaktır. Bu çerçevede, her antrepo beyannamesi konusu eşyanın mağazada satışını müteakip Yönetmelik eki aylık satış listesi ya da stok cetveli esas alınarak düşüm listesi oluşturulacak, gümrük idaresince düşüm listesine göre antrepo beyannamelerinden BİLGE Sistemi üzerinde tutanakla düşüm yapılacak ve dönemsel denetimler ile yıl sonu sayımlarında bu listelerin doğruluğu kontrol edilecektir.
Hükmünü amirdir.
Mezkûr hükmün uygulanmasında, gümrüksüz satış mağazalarına ilişkin antrepo beyannameleri tutanakla kapatılırken, işletmeci firmalar tarafından gümrük müdürlüklerine verilen aylık satış listeleri esas alınmak suretiyle, o ay içerisinde satılan eşyalara ilişkin, beyannamelerden düşümlerin kalem bazında her ay yapıldığı, bunun da gerek firmaların gerekse de gümrük idarelerinin iş yükünü arttırdığı ve işlemlerde karışıklığa yol açtığı anlaşılmıştır.
Anılan genelgede yer alan yukardaki hüküm, antrepo beyannamelerinin gümrük idaresince aylık satış listeleri esas alınarak kapatılacağını vurgulamakta, ancak bu listeler kapsamında her ay beyannamelerden düşüm yapılmasını zorunlu tutmamaktadır. Bu nedenle gümrük idaresine her ay verilen aylık satış listeleri esas alınmakla birlikte, söz konusu beyanname kapsamı eşyaların tümünün satışı yapıldığında toplu düşüm yapılarak beyannamelerin kapatılmasında bir sakınca bulunmamaktadır.
Bilgi ve gereğini rica ederim.

Mustafa GÜMÜŞ
Bakan a. Genel Müdür

Dağıtım:
Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri

Başa dön tuşu