Gümrük Genelgeleri

Gümrük Yönetmeliğinin 201. Maddesinin Uygulanması Hk. (Genelge 2010/50)

T.C.

BAŞBAKANLIK

Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : B.02.1.GÜM.0.06.11.00.10.06.01
Konu : GY 201. maddesinin uygulaması hk.

GENELGE

(2010/50)

Bilindigi gibi, 07/10/2009 tarihli 27369 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gümrük Yönetmeligi‘nin 201 inci maddesinin 2 nci fıkrasında; “Diger kamu kurum ve kuruluslarınca kendi mevzuatları geregi yapılan ve yaptırılan tahlillere iliskin raporların gümrük laboratuvarlarına ibrazı durumunda, hangi hallerde yeniden tahlil yapılmayarak ibraz edilen tahlil sonuçları üzerinden laboratuvar raporu düzenlenecegine iliskin usul ve esaslar Müstesarlıkça belirlenir.” denilmektedir.
Yukarıda belirtilen Yönetmelik hükmü dogrultusunda, Çevre ve Orman Bakanlıgı ile Türk Standardları Enstitüsü tarafından kendi mevzuatları geregi yapılan veya yaptırılan tahlil raporlarının beyanname ekinde gümrük idaresine ibrazı durumunda, muayene memuru ve gümrük kimyagerleri tarafından gümrük tarife istatistik pozisyonunun (GTİP) tespitinde dikkate alınması gerekmektedir.
Bilgi ve geregini rica ederim.
S.Umman HAMİDOGULLARI
Müstesar a.
Genel Müdür V.
D A G I T I M : Gümrük ve Muhafaza Basmüdürlüklerine

Başa dön tuşu