Genel

Alkol ve Alkollü İçkilerin İç ve Dış Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Tarım ve Orman Bakanlığından: 23.12.2018-30634 Resmi Gazete

ALKOL VE ALKOLLÜ İÇKİLERİN İÇ VE DIŞ TİCARETİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 6/6/2003 tarihli ve 25130 sayılı Resmî Gazete’de yayımlananAlkol ve Alkollü İçkilerin İç ve Dış Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan Kurul tanımı yürürlükten kaldırılmış ve Kurum tanımı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Kurum: Tarım ve Orman Bakanlığını,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve beşinci fıkrasında yer alan “Kurul” ibaresi “Kurum” olarak değiştirilmiştir.

“Hizmet bedeli, 15 inci madde uyarınca düzenlenen aylık satış raporuna göre beher bin litre başına; bira için 8,84 TL; şarap, köpüren şarap (2204.10.’da yer alan) ve aromatize şarap için 14,72 TL; aromalı bira, yarı köpüren şarap (2204.21. ve 2204.29.’da yer alan), meyve şarabı, aromatize şarap bazlı içki ve aromatize şarap kokteyli için 52,99 TL; distile alkollü içkiler için 94,62 TL’dir. Dağıtım yetki belgesi maktu bedeli; bira için en az 17.829 TL; aromalı bira için en az 35.656 TL; şarap, köpüren şarap (2204.10.’da yer alan) ve aromatize şarap için 20.000 litre veya daha az faaliyet hacminde en az 4.755 TL ve 20.000 litreden daha fazla faaliyet hacminde en az 11.885 TL; yarı köpüren şarap (2204.21. ve 2204.29.’da yer alan) meyve şarabı, aromatize şarap bazlı içki, aromatize şarap kokteyli için en az 29.714 TL; distile alkollü içkiler için kategori bazında ayrı ayrı en az 42.698 TL’dir. Dağıtım yetki belgesi bedeli; faaliyet hacmi üzerinden beher bin litre başına; bira için 17,83 TL; aromalı bira için 29,72 TL; şarap, köpüren şarap (2204.10.’da yer alan) ve aromatize şarap için 29,72 TL; yarı köpüren şarap (2204.21. ve 2204.29.’da yer alan) meyve şarabı, aromatize şarap bazlı içki, aromatize şarap kokteyli için 95,64 TL; distile alkollü içkiler için kategori bazında ayrı ayrı 170,80 TL’dir. Dağıtım yetki belgesi yenileme bedeli kategori ve alt kategori bazında ayrı ayrı 3.566 TL’dir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü fıkralarında yer alan “Kurulca” ibaresi “Kurumca” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin geçici 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

GEÇİCİ MADDE 12 – 14 üncü maddenin ikinci fıkrasında belirlenen bedeller 2018 yılı için geçerlidir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 22 – Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.”

MADDE 6 – Bu Yönetmelik 1/1/2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7 – Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
6/6/2003 25130
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
1- 10/3/2004 25398
2- 6/4/2005 25778
3- 17/10/2006 26322
4- 23/1/2007 26412
5- 6/7/2007 26574
6- 22/2/2008 26795
7- 19/3/2010 27526
8- 21/10/2010 27736
9- 11/8/2013 28732
10- 25/10/2014 29156
11- 31/12/2015 29579
12- 15/11/2016 29889

 

Başa dön tuşu