GenelgelerGümrük Genelgeleri

Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Uygulamasına Dair Genelge (Genelge 2016/21)

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

 
Sayı     : 82858591-010.06.02  (2024/8 Sayılı Genelge ile yürürlükten kaldırıldı)
Konu : Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Uygulaması

GENELGE (2016/ 21)

Gümrük Genel Tebliği (Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği) (Seri No:6) 07/10/2016 tarih ve 29850 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu çerçevede, yetkilendirilmiş gümrük müşavirliği sistemine ilişkin aşağıda belirtilen güncelleme, düzeltme ve mevzuat düzenlemeleri yapılmıştır.

  1. Sosyal güvenlik mevzuatına uygun olarak ve Gümrük Yönetmeliğinin 563 üncü maddesinin üçüncü fıkrası kapsamında işlemleri tamamlanarak yetkilendirilmiş gümrük müşaviri yanında gümrük müşavir yardımcısı statüsünde çalışmaya başlayan kişilere ait bilgiler, Bölge Müdürlüklerinde “ym-yetki.güm.müş.tespit raporu. kont. Kabul memuru” kullanıcı koduna sahip memurlarca Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavir Sisteminde kayıt altına alınacaktır. Gümrük idarelerinde görevli memurlara Yetkilendirilmiş Gümrük Müşaviri Programına (YGMS) ilişkin “ym-Yetki.Güm.Müş.Tespit Raporu Kont.Kabul Memuru” kullanıcı kodu, bu idarelerdeki yetkili personel tarafından verilecektir. Söz konusu kullanıcı koduna sahip personel program içerisinde yalnızca tespit raporu sorgulama ve kabul/red işlemlerini yapmaya
  2. Gümrüksüz satış mağazalarında aynı gümrük denetimi altında bulunan mağazaya eşya sevkinde düzenlenen eşya yollama kâğıdı yetkilendirilmiş gümrük müşaviri tarafından imzalanacaktır.
  3. Gümrük Genel Tebliği (Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği) (Seri No:6)’nın uygulanmasına ilişkin usul ve esasların belirlendiği “Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Rehberi” ek-1’de yer almaktadır.
  4. Gümrük Genel Tebliği (Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği) (Seri No: 6)’nin 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (k) bendi uyarınca hazırlanan yetkilendirilmiş gümrük müşavirlerinin çalışma bölgeleri ek-2’de yer almaktadır.
  5. 17/10/2012 tarih ve 2012/33 sayılı Genelge yürürlükten kaldırılmıştır.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Cenap AŞCI Bakan a.
Müsteşar

EK 1- Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Rehberi
EK 2- Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirleri Çalışma Bölgesi
DAĞITIM: Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerine

Başa dön tuşu