E-Bülten

Sözlük

Döviz

1 $ = 2,70 TL
1 € = 2,99 TL
7695590 Ziyaretçi

Ana Sayfa

---İhtisas Gümrük İdareleri

---Yürürlükteki Damping ve Sübvansiyon Önlemleri

---Gümrük Kanunu

---Gümrük Yönetmeliği için TIKLAYIN...
---4458 sayılı Gümrük Kanununun (16, 74, 131, 132, 141, 167, 169, 195, 202, 214, 215, 221, 225 ve 237 nci) bazı maddelerinin düzenlenmesi ile ilgili 2009/15481 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı

---Yolcu Beraberi Kişisel Eşya Listesi

---İthalatta Haksız Rakabetin Önlenmesine İlişkin Mevzuat
---mrük Tarife Cetveli İzahnamesi...

---Gümrük Genel Tebliğleri

---Gümrük Genelgeleri

---İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Mevzuat

----Kanun Tasarı ve Teklifleri Sorgu Ekranı için TIKLAYIN....

---İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara ait liste İçin TIKLAYIN

----Kaçakçılık Suçları ve Cezaları

Gümrük ve Dış Ticaret Mevzuatında Yer Alan Süreler

---Türk Ticaret Kanunu (6102 Sayılı Kanun)

----
Anti-Damping Uygulamalarına Yönelik İthalatçı ve İhracatçılar İçin Temel Bilgiler

---Genelleştirilmiş tercihler sistemi (GYÜ,EAGÜ) (2015)---İthalat Rejimi Kararına Ek Kararları Görmek İçin TIKLAYIN...

---Gümrük Terimleri (Türkçe-İngilizce-Fransızca)

---
Dış Ticaret Terimleri (Kısaltma, İng/Türkçe)

---A.TR, EUR.1, EUR-MED veya FORM-A hangi ülkelere düzenlenir


---INCOTERMS 2010 (Teslim Şekilleri)

---Gümrük Rejim Kodları

---Serbest Ticaret Anlaşması (STA) İmzaladığımız ülkeler ve yürürlük tarihleri

---Türk İhraç Ürünlerine karşı uygulanan Anti-Damping ve Koruma Önlemleri

---Devlet destekleri

---Hayvan hastalıkları nedeniyle yasak konulan ülkeler ve yasaklanan maddeler listesi
----2015 Yılı Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesi (Genelge 2014/31)
----2015 Yılı Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesi (Genelge 2014/32)
---Türk Ceza Kanunu (5237 Sayılı Kanun)
---Kaçaılık Suçları ve Cezaları                                                                   
---Ekonomi Bakanlığınca 2015 Yılında Desteklenecek Yurtdışı Bireysel Fuarlar Takvimi
---2015 Yılı Milli Katılım Fuar Takvimi
---2015 Yılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Fuar Takvimi