E-Bülten

Sözlük

Müzik Yayını

7402208 Ziyaretçi

Ana Sayfa

---İhtisas Gümrük İdareleri

---Yürürlükteki Damping ve Sübvansiyon Önlemleri

---Gümrük Kanunu

---Gümrük Yönetmeliği için TIKLAYIN...

---Yolcu Beraberi Kişisel Eşya Listesi

---İthalatta Haksız Rakabetin Önlenmesine İlişkin Mevzuat
---mrük Tarife Cetveli İzahnamesi...

---Gümrük Genel Tebliğleri

---Gümrük Genelgeleri

---İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Mevzuat

----Kanun Tasarı ve Teklifleri Sorgu Ekranı için TIKLAYIN....

---İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara ait liste İçin TIKLAYIN

----Kaçakçılık Suçları ve Cezaları

Gümrük ve Dış Ticaret Mevzuatında Yer Alan Süreler
Av.Ergun YAVAŞ (GM)

AKAS YOLUYLA  YAPILAN İTHALATTA KKDF UYGULAMASI VE HUKUKA AYKIRILIKLARI

1. Giriş:

 Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğünün 2013/21 sayılı Genelgesinde; 12/05/1988 tarihli ve 88/12944 sayılı Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu (KKDF) hakkında Kararnameye ilişkin 6 Sıra no.lu Tebliğin 3'üncü maddesinin 12 numaralı bendinde , DEVAMI...

---Gümrük Terimleri (Türkçe-İngilizce-Fransızca)

---
Dış Ticaret Terimleri (Kısaltma, İng/Türkçe)

---A.TR, EUR.1, EUR-MED veya FORM-A hangi ülkelere düzenlenir


---INCOTERMS 2010 (Teslim Şekilleri)

---Gümrük Rejim Kodları

---Serbest Ticaret Anlaşması (STA) İmzaladığımız ülkeler ve yürürlük tarihleri

Deniz Koyunoğlu-Gümrük Müşaviri
2015 Yılı İtibari ie YGM Sistemi ve Antrepo Uygulamalarına Genel Bakış

Bilindiği üzere, 02 Aralık 2014 tarihinde Resmi Gazete de yayınlanan  Gümrük Genel Tebliği’nde (Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği) (Seri No:2) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:5)  Gümrük ve Ticaret Bakanlığı  DEVAMI...

----2015 Yılı Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesi (Genelge 2014/31)
----2015 Yılı Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesi (Genelge 2014/32)
---Hayvan hastalıkları nedeniyle yasak konulan ülkeler ve yasaklanan maddeler listesi
---Türk Ceza Kanunu (5237 Sayılı Kanun)
---Kaçaılık Suçları ve Cezaları                                                                   
---Ekonomi Bakanlığınca 2015 Yılında Desteklenecek Yurtdışı Bireysel Fuarlar Takvimi
---2015 Yılı Milli Katılım Fuar Takvimi
---2015 Yılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Fuar Takvimi

Google+