Genel

Türkiye-Güney Kore Serbest Ticaret Anlaşması EK-2

EK II

İMAL EDİLEN ÜRÜNÜN MENŞE STATÜSÜ KAZANABİLMESİ İÇİN MENŞELİ OLMAYAN GİRDİLERE UYGULANMASI GEREKEN İŞÇİLİK VE İŞLEM LİSTESİ

Listede belirtilen ürünlerin tamamı işbu Anlaşma’da yer almayabilir. Bu nedenle işbu Anlaşma’nın diğer bölümlerine bakılması gereklidir.

Fasıl 01Canlı hayvanlarKullanılan Fasıl 1’de yer alan hayvanlar tamamıyla elde edilir   
Fasıl 02Etler ve yenilen sakatatKullanılan Fasıl 1 ve 2’de yer alan tüm girdilerin tamamıyla elde edildiği imalat   
Fasıl 03Balıklar, kabuklu hayvanlar, yumuşakçalar ve suda yaşayan diğer omurgasız hayvanlar  Kullanılan Fasıl 3’te yer alan tüm girdilerin tamamıyla elde edildiği imalat   
y Fasıl 04Süt ürünleri; kuş ve kümes hayvanlarının yumurtaları; tabii bal; tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan yenilebilir hayvansal ürünler; aşağıda belirtilenler hariç:     Kullanılan Fasıl 4’te yer alan tüm girdilerin tamamıyla elde edildiği imalat 
0403            Yayık altı süt, pıhtılaşmış süt ve krema, yoğurt, kefir ve diğer fermente edilmiş veya asitliği artırılmış süt ve krema (konsantre edilmiş olsun olmasın, ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeler katılmış olsun olmasın veya aroma veya ilave meyve,sert kabuklu meyve veya kakao içersin içermesin)– Kullanılan Fasıl 4’te yer alan tüm girdilerin tamamıyla elde edildiği, -Ananas, küçük limon veya greyfurdun suyu hariç olmak üzere, kullanılan 2009 pozisyonunda yer alan tüm meyve sularının o ülke menşeli olması gereken, -Kullanılan Fasıl 17’nin herhangi bir girdisinin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 30’unu geçmeyen, imalat.   
y Fasıl 05Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan hayvansal menşeli ürünler  Kullanılan Fasıl 5’te yer alan tüm girdilerin tamamıyla elde edildiği imalat. 
Fasıl 06Canlı ağaçlar ve diğer bitkiler; yumrular, kökler ve benzerleri; kesme çiçekler ve süs yaprakları-Kullanılan Fasıl 6’da yer alan tüm girdilerin tamamıyla elde edildiği, -Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %50’sini geçmeyen, imalat.   
Fasıl 07Yenilebilen sebzeler ve bazı kök ve yumrularKullanılan Fasıl 7’de yer alan tüm girdilerin tamamıyla elde edildiği imalat.   
Fasıl 08Yenilen meyveler ve yenilen sert kabuklu meyveler; turunçgillerin ve kavunların ve karpuzların kabukları– Kullanılan Fasıl 8’de yer alan tüm meyveler ve sert kabuklu meyvelerin tamamıyla elde edildiği, -Kullanılan Fasıl 17’nin herhangi bir girdisinin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 30’unu geçmeyen, imalat.   
y Fasıl 09      Kahve, çay, Paraguay çayı ve baharat; aşağıda belirtilenler hariç:    Kullanılan Fasıl 9’da yer alan tüm girdilerin tamamıyla elde edildiği imalat.   
0901Kahve (kavrulmuş veya kafeini alınmış olsun olmasın); kahve kabuk ve kapçıkları; içinde herhangi bir oranda kahve bulunan kahve yerine kullanılan maddeler  Herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat 
y 0902     0902 10Çay (aromalandırılmış olsun olmasın); aşağıda belirtilenler hariç:   Yeşil çay (fermente edilmemiş) 3 kg’ı geçmeyen ambalajlarda olanları  Herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat                                 Kullanılan Fasıl 9’da yer alan tüm girdilerin tamamıyla elde edildiği imalat.   
0910 91Baharat karışımlarıHerhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat   
Fasıl 10HububatKullanılan Fasıl 10’da yer alan tüm girdilerin tamamıyla elde edildiği imalat.   
y Fasıl 11Değirmencilik ürünleri; malt; nişasta; inülin; buğday glüteni; aşağıda belirtilenler hariç:  Fasıl 7,8,10,11 ve 23’de yer alan tüm girdilerin tamamıyla elde edildiği imalat.     
1106 100713 pozisyonunda yer alan kurutulmuş, kabukları alınmış baklagillerin unu, ezmesi ve tozu  Herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat     
Fasıl 12Yağlı tohum ve meyveler; muhtelif tane, tohum ve meyveler; sanayide veya tıpta kullanılan bitkiler; saman ve kaba yemKullanılan Fasıl 12’de yer alan tüm girdilerin tamamıyla elde edildiği imalat.   
1301Lak; tabii sakızlar, reçineler, sakız reçineler ve yağ reçineler (pelesenkler gibi)Kullanılan 1301 pozisyonundaki herhangi bir girdisinin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50’sini geçmeyen imalat.   
1302             1302 19Bitkisel özsu ve hülasalar; pektik maddeler, pektinatlar ve pektatlar; agar-agar, bitkisel ürünlerden elde edilen yapışkan sıvılar ve kıvam verici maddeler (tadil edilmiş olsun olmasın); aşağıda belirtilenler hariç:   Bitkisel özsu ve hülasaları, diğerleri    Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin, ürünün fabrika çıkış fiyatının %50’sini geçmeyen imalat.       1211 20 alt- pozisyonunda yer alan girdiler hariç, herhangi bir pozisyondaki girdilerden imalat 
1302 31, 1302 32 ve 1302 39  Bitkisel ürünlerden elde edilen yapışkan sıvılar ve kıvam verici maddeler (tadil edilmiş olsun ya da olmasın)  Herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat   
Fasıl 14Örülmeye elverişli bitkisel maddeler; tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan bitkisel ürünler  Kullanılan Fasıl 14’te yer alan tüm girdilerin tamamıyla elde edildiği  imalat.   
y Fasıl 15Hayvansal veya bitkisel katı ve sıvı yağlar ve bunların parçalanma ürünleri; hazır yemeklik katı yağlar; hayvansal veya bitkisel mumlar; aşağıda belirtilenler hariç:  Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat 
1501Katı domuz yağı (eritilmiş domuz yağı ‘lard’ dahil ) ve kümes hayvanlarının katı yağları (0209 ve1503 pozisyonundakiler hariç)            0203 veya 0206 pozisyonlarında yer alan domuz etinden veya yenilebilen sakatatından ya da 0207 pozisyonunda yer alan kümes hayvanlarının etinden ve yenilebilen sakatatından imalat. Buna karşın,0506 pozisyonunda yer alan kemikler kullanılmayabilir. 
1502Sığır, koyun veya keçi yağları (1503 pozisyonunda yer alanlar hariç )  Kullanılan Fasıl 2’de yer alan tüm girdilerin ve 0506 pozisyonunda yer alan kemiklerin tamamıyla elde edildiği imalat.   
1504Balıkların veya deniz memelilerinin katı ve sıvı yağları ve bunların fraksiyonları (rafine edilmiş olsun olmasın, fakat kimyasal olarak değiştirilmemiş)  Herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat   
1505Yapağı yağı ve yağlı maddelerden elde edilenler (lanolin dahil)Herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat   
1506Diğer hayvansal katı ve sıvı yağlar ve bunların fraksiyonları (rafine edilmiş olsun olmasın fakat kimyasal olarak değiştirilmemiş):  Herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat   
1507 ila y 1515     1509 ve 1510Bitkisel sıvı yağlar ve bunların fraksiyonları, aşağıda belirtilenler hariç:     Zeytinyağları ve bunların fraksiyonları, sadece zeytinden elde edilen diğer sıvı yağlar ve bunların fraksiyonları  Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat   Kullanılan tüm bitkisel menşeli girdilerin tamamıyla elde edildiği imalat   
1515 50Susamyağı ve bunun fraksiyonlarıFasıl 12’ de yer alanlar hariç herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat   
1516Hayvansal ve bitkisel katı ve sıvı yağlar ve bunların fraksiyonları (kısmen veya tamamıyla hidrojenize edilmiş, ara-esterlenmiş, tekrar esterlenmiş veya elaidik asitlenmiş, rafine edilmiş olsun olmasın, fakat daha ileri bir işlem görmemiş)  Kullanılan Fasıl 2’de yer alan tüm girdilerin tamamıyla elde edildiği, ve Fasıl 7,8,10,15 ve 23 de yer alan kullanılan tüm bitkisel menşeli girdilerin tamamıyla elde edildiği, imalat. Bununla beraber, 1507, 1508, 1511 ve 1513 pozisyonlarında yer alan girdiler kullanılabilir.   
1517Margarin; bu fasılda yer alan hayvansal veya bitkisel katı veya sıvı yağların veya farklı katı veya sıvı yağ fraksiyonlarının yenilen karışımları veya müstahzarları (1516 pozisyonundaki yenilen katı veya sıvı yağlar ve bunların fraksiyonları hariç)  Kullanılan Fasıl 2 ve 4’te yer alan tüm girdilerin tamamıyla elde edildiği, veFasıl 7,8,10,15 ve 23 de yer alan kullanılan tüm bitkisel menşeli girdilerin tamamıyla elde edildiği, imalat. Bununla beraber, 1507, 1508, 1511 ve 1513 pozisyonlarındaki girdiler kullanılabilir   
Fasıl 16Et, balık, kabuklu hayvanlar, yumuşakçalar veya diğer su omurgasızlarının müstahzarları  Fasıl 1’de yer alan hayvanlardan,   ve/veya   Kullanılan Fasıl 3’teki tüm girdilerin tamamıyla elde edildiği imalat   
y Fasıl 17Şeker ve şeker mamulleri;  aşağıda belirtilenler hariç:Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat   
1701 91Kamış veya pancar şekeri ve kimyaca saf sakkaroz  (katı halde, aromalandırılmış veya renklendirilmiş)  Kullanılan Fasıl 17’de yer alan herhangi bir girdisinin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 30’unu geçmeyen imalat.   
1702Diğer şekerler (kimyaca saf laktoz, maltoz, glikoz ve fruktoz dahil) (katı halde); ilave aroma veya renk verici maddeler katılmamış şeker şurupları; suni bal, (tabii bal ile karıştırılmış olsun olmasın); karamel:    
 – Kimyaca saf maltoz ve fruktoz1702 Pozisyonundaki diğer girdiler de dahil olmak üzere herhangi bir pozisyondaki girdilerden imalat   
 – Diğer şekerler (katı halde aromalandırılmış veya renklendirilmiş)  Kullanılan Fasıl 17’nin herhangi bir girdisinin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 30’unu geçmeyen imalat.   
 – DiğerleriKullanılan tüm girdilerin menşeli olması gereken imalat   
y 1703  Şeker ekstraksiyonundan veya rafinajından elde edilen melaslar (aromalandırılmış veya renklendirilmiş)Kullanılan Fasıl 17’nin herhangi bir girdisinin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 30’unu geçmeyen imalat.   
1704          Kakao içermeyen şeker mamulleri (beyaz çikolata dahil)Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat   
y Fasıl 18                    Kakao ve kakao müstahzarları, aşağıda belirtilenler hariç:                  Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden, ve Kullanılan Fasıl 17’de yer alan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 30’unu geçmeyen         imalat 
1806 Kakao içeren çikolata ve diğer gıda müstahzarlarıÜrünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat   
1901Malt hülasası; tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan esasını un, ezme, nişasta veya malt hülasası teşkil eden gıda müstahzarları (içinde kakao bulunmayanlar veya tamamıyla yağının alınması esasına göre hesaplanan içindeki kakao miktarı ağırlık itibarıyla % 40’dan az olanlar); tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan esasını 0401 ila 0404 pozisyonlarında yer alan maddeler teşkil eden gıda müstahzarları (içinde kakao bulunmayanlar veya tamamıyla yağının alınması esasına göre hesaplandığında içindeki kakao miktarı ağırlık itibarıyla %5’den az olanlar):  Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden,Kullanılan Fasıl 4’te, 1006 pozisyonunda ve Fasıl 11’de yer alan tüm girdilerin tamamıyla elde edildiği veKullanılan Fasıl 17’de yer alan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 30’unu geçmeyen,         imalat   
y 1902                  Makarnalar (pişirilmiş veya et ile veya diğer maddelerle doldurulmuş veya başka şekilde hazırlanmış olsun olmasın) (spagetti, makaroni, şehriye, lazanya, gnocchi, ravioli, canelloni gibi);kuskus (hazırlanmış olsun olmasın), aşağıda belirtilenler hariç:            Kullanılan Fasıl 10 ve 11’de yer alan tüm hububat ve türevlerinin (durum buğdayı ve türevleri hariç) tamamıyla elde edildiği, veÜrünün ağırlığının %20’sinden fazlasını teşkil etmesi halinde, kullanılan Fasıl 2 ve 3’te yer alan tüm girdilerin tamamıyla elde edildiği, imalat   
y 1902 19  Erişte (noodle), durum buğdayı irmiği dışında bir undan elde edilmiş, pişirilmemiş, kurutulmuş ve doldurulmamışÜrünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat   
y 1902 30  Ramen, hazır erişte (noodle), ısıtılarak veya kızartılarak pişirilen ve acı biber tozu, tuz, sarımsak tozu içeren karışık çeşni ile paketlenmiş  Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat 
1903Tapyoka ve nişastadan hazırlanan tapyoka benzerleri(flokon, dane, yuvarlak, kalbur içi kalıntısı veya benzeri şekillerde)  1108 pozisyonunda yer alan patates nişastası hariç herhangi bir pozisyondaki girdilerden imalat 
1904Hububat veya hububat ürünlerinin kabartılması veya kavrulması suretiyle elde edilen gıda mamulleri (mısır gevreği (corn flakes) gibi) tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan ön pişirme yapılmış veya başka surette hazırlanmış dane (mısır hariç)veya flokon halindeki hububat veya diğer şekilde işlenmiş daneler (un ve ezmeler hariç )  1806 pozisyonunda yer almayan girdilerden,Kullanılan Fasıl 10 ve 11’de yer alan tüm hububat ve unların (durum buğdayı ve ve Zea İndurata mısırı ve bunların türevleri hariç) tamamıyla elde edildiği veKullanılan Fasıl 17’de yer alan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 30’unu geçmeyen İmalat   
y 1905  Ekmek, pasta, kek, bisküvi ve diğer ekmekçi mamulleri (kakao içersin içermesin); hosti, eczacılıkta kullanılan boş ilaç kapsülleri; mühür güllacı, pirinç kâğıdı ve benzeri ürünler, aşağıda belirtilenler hariç:  Fasıl 11’de yer alanlar hariç herhangi bir pozisyondaki girdilerden imalat   
y 1905 90Pirinçten ekmekçi mamulleri ve bisküvilerÜrünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat   
y Fasıl 20Sebzeler, meyveler, sert kabuklu meyveler  veya bitkilerin diğer kısımlarından elde edilen müstahzarlar;  aşağıda belirtilenler hariç:   Kullanılan Fasıl 7, 8 ve 12’de yer alan tüm meyvelerin, sert kabuklu meyvelerin, sebzelerin tamamıyla elde edildiği, ve Kullanılan Fasıl 17’de yer alan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 30’unu geçmeyen imalat   
2006Sebzeler, meyveler, sert kabuklu meyveler, meyve kabukları ve diğer bitki parçaları (şekerle konserve edilmiş) (suyu alınmış,üstü şekerle kaplanmış veya kristalleşmiş)  Kullanılan Fasıl 17’de yer alan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 30’unu geçmeyen imalat   
2007Reçeller, jöleler, marmelatlar, meyve veya sert kabuklu meyve püreleri, meyve veya sert kabuklu meyva pastları (pişirilerek hazırlanmış) (ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeler içersin içermesin)  Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden, ve  Kullanılan Fasıl 17’de yer alan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 30’unu geçmeyen  imalat   
2008 11  Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan meyveler, sert kabuklu meyveler ve yenilen diğer bitki parçaları (başka surette hazırlanmış veya konserve edilmiş) (ilave şeker veya diğer tatlandırıcı veya alkol katılmış olsun olmasın); yer fıstıkları  Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat   
2008 19  Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan meyveler, sert kabuklu meyveler ve yenilen diğer bitki parçaları (başka surette hazırlanmış veya konserve edilmiş) (ilave şeker veya diğer tatlandırıcı veya alkol katılmış olsun olmasın); diğerleri (karışımlar dahil)  Kullanılan 0801, 0802 ve 1202 ila 1207 pozisyonlarında yer alan menşeli sert kabuklu meyveler ve yağlı tohumların kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 60’ını geçen imalat   
2008 91, 2008 92 ve 2008 99Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan meyveler, sert kabuklu meyveler ve yenilen diğer bitki parçaları (başka surette hazırlanmış veya konserve edilmiş) (ilave şeker veya diğer tatlandırıcı veya alkol katılmış olsun olmasın); diğerleri (2008 19 alt-pozisyonu dışındaki karışımlar dahil)     Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden, ve Kullanılan Fasıl 17’de yer alan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 30’unu geçmeyen imalat   
2009Meyve suları (üzüm şırası dahil ) ve sebze suları (fermente edilmemiş ve ilave alkol içermeyen) (ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeler katılmış olsun olmasın) Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden, ve  Kullanılan Fasıl 17’de yer alan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 30′ unu geçmeyen imalat   
y Fasıl 21Yenilen çeşitli gıda müstahzarları, aşağıda belirtilenler hariç:  Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat   
y 2103        Soslar ve müstahzarları; çeşni ve lezzet verici karışımlar; aşağıda belirtilenler hariç:    Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat. Bununla beraber hardal unu veya irmiği ya da hazır hardal kullanılabilir.   
2103 30Hardal unu ve irmiği ve hazır hardal  Herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat   
2103 90  DiğerHerhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat   
2104 10  Çorbalar, et suları ve müstahzarları  2002 ila 2005 pozisyonlarında yer alan hazırlanmış veya konserve edilmiş sebzeler hariç herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat   
2105      Dondurma ve yenilen diğer buzlar (kakao içersin ya da içermesin) Kullanılan Fasıl 4’de yer alan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 30’unu geçmeyen; Kullanılan Fasıl 17’de yer alan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 30’unu geçmeyen; imalat   
2106Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan gıda müstahzarları Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden, Kullanılan 1211 20 ve 1302 19 alt- pozisyonlarında yer alan tüm girdilerin tamamıyla elde edildiği, ve Kullanılan Fasıl 4’te yer alan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 30’unu geçmeyen, ve Kullanılan Fasıl 17’de yer alan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 30’unu geçmeyen imalat   
y Fasıl 22Meşrubat, alkollü içkiler ve sirke; aşağıda belirtilenler hariç:   Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden, ve Kullanılan tüm üzümlerin veya üzümden türetilen girdilerin tamamıyla elde edildiği imalat   
2202Sular (mineral sular ve gazlı sular dahil)  (ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeler katılmış veya lezzetlendirilmiş) ve alkolsüz diğer içkiler (2009 pozisyonundaki meyve veya sebze suları hariç)Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden, Kullanılan Fasıl 17’de yer alan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 30’unu geçmeyen, Kullanılan 2009 pozisyonunda yer alan meyve suyunun (ananas, küçük limon ve greyfurt suları hariç) menşeli olduğu, ve Kullanılan 1211 20 ve 1302 19 alt- pozisyonlarında yer alan tüm girdilerin tamamıyla elde edildiği imalat   
2207Alkol derecesi hacim itibarıyla %80 veya daha fazla olan tağyir edilmemiş etil alkol; alkol derecesi ne olursa olsun tağyir edilmiş etil alkol ve diğer alkollü içkiler 2207 veya 2208 pozisyonları hariç, herhangi bir pozisyondaki girdilerden ve Kullanılan tüm üzümlerin veya üzümden elde edilen girdilerin tamamıyla elde edilmiş olduğu imalat   
2208Alkol derecesi hacim itibarıyla  % 80’den az olan tağyir edilmemiş etil alkol; alkollü içkiler, likörler ve diğer alkollü içkiler   2207 veya 2208 pozisyonları hariç, herhangi bir pozisyondaki girdilerden, ve  Kullanılan tüm üzümlerin veya üzümden türetilen tüm girdilerin tamamıyla elde edildiği  imalat   
y Fasıl 23Gıda sanayinin kalıntı ve döküntüleri; hayvanlar için hazırlanmış kaba yemler; aşağıda belirtilenler hariç:  Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat   
y 2301Balinanın kaba unları; balık, kabuklu hayvan, yumuşakçalar veya diğer su omurgasızlarının insan yemesine elverişli olmayan unları, kaba unları ve pelletleri  Kullanılan Fasıl 2 ve 3’te yer alan  tüm girdilerin tamamıyla elde edildiği imalat   
2303 10        Nişastacılık artıkları ve benzer artıklarKullanılan tüm mısırın tamamıyla elde edildiği imalat 
2306 90             2309Bitkisel katı veya sıvı yağların ekstraksiyonundan (özütleme) (2304 ve 2305 pozisyonundakiler hariç) arta kalan, küspe ve diğer katı artıklar (öğütülmüş veya “pellet” halinde olsun  olmasın); diğerleri   Hayvan gıdası olarak kullanılan müstahzarlarKullanılan Fasıl 7’de yer alan tüm zeytinlerin tamamıyla elde edildiği imalat         Kullanılan Fasıl 2,3,4,10,11 ve 17’de yer alan tüm girdilerin menşeli olduğu imalat   
y Fasıl 24Tütün ve işlenmiş tütün yerine geçen maddeler; aşağıda belirtilenler hariç:  Kullanılan Fasıl 24’te yer alan tüm girdilerin tamamıyla elde edildiği imalat   
2402Tütün veya tütün yerine geçen maddelerden yapılmış purolar, uçları açık purolar, sigarillolar ve sigaralarKullanılan 2401 pozisyonunda yer alan işlenmemiş tütün veya tütün döküntülerinin ağırlık itibariyle en azından %70’nin menşeli olduğu imalat   
2403 10İçilen tütünKullanılan 2401 pozisyonunda yer alan işlenmemiş tütün veya tütün döküntülerinin ağırlık itibariyle en azından %70’nin menşeli olduğu imalat   
y Fasıl 25Tuz; kükürt; topraklar ve taşlar; alçılar; kireç ve çimento; aşağıda belirtilenler hariç:  Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat   
2504 10Toz veya flokon halinde tabii grafit    Herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat   
2515 12  Mermer ve traverten, testere ile yahut başka surette dikdörtgen şeklinde (kare dâhil) bloklar veya kalın dilimler halinde sadece kesilmiş  Herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat   
2516 12Granit, testere ile yahut başka surette dikdörtgen şeklinde (kare dâhil) bloklar veya kalın dilimler halinde sadece kesilmiş  Herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat   
2518 20Kalsine edilmiş veya sinterlenmiş dolomit  Herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat   
y 2519Ezilmiş tabii magnezyum karbonat (manyezit), (hava geçirmeyen mühürlenmiş kaplarda) ve magnezyum oksit (saf olsun olmasın), (eritilmiş manyezit veya sinterlenmiş manyezit hariç)  Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat. Bununla beraber, tabii magnezyum karbonat (manyezit) kullanılabilir. 
y 2520 20Dişçilikte kullanılmak üzere özel olarak hazırlanmış alçılarKullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50’sini geçmeyen imalat   
2525 20  Mika tozuMika veya mika artıklarının öğütülmesi   
y 2530 90  Kalsine edilmiş veya toz haline getirilmiş toprak boyalar  Toprak boyaların kalsine edilmesi veya öğütülmesi   
Fasıl 26Metal cevherleri, cüruf ve küllerÜrünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat   
Fasıl 27Mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler; bitümenli maddeler; mineral mumlar  Herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat   
Fasıl  28Anorganik kimyasallar; kıymetli metallerin, nadir toprak metallerinin, radyoaktif elementlerin ve izotoplarının organik veya anorganik bileşikleri    Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki bir pozisyonda sınıflandırıldığı imalat. Bununla beraber, toplam kıymetleri ürünün fabrika çıkış fiyatının %20’sini geçmemesi koşuluyla aynı pozisyonda sınıflandırılan girdiler kullanılabilir.  Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %50’sini geçmeyen imalat  
y Fasıl 29Organik kimyasal ürünler; aşağıda belirtilenler hariç:Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat. Bununla beraber, toplam kıymetleri ürünün fabrika çıkış fiyatının %20’sini geçmemesi koşuluyla aynı pozisyonda sınıflandırılan girdiler kullanılabilir.  Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %50’sini geçmeyen imalat.    
y 2905 19Etanolün ve bu pozisyonda yer alan alkollerin metal alkoksitleri2905 pozisyonunda yer alan diğer girdiler de dahil olmak üzere herhangi bir pozisyondaki girdilerden imalat. Bununla beraber, toplam kıymetleri ürünün fabrika çıkış fiyatının %20’sini geçmemesi koşuluyla aynı pozisyonda sınıflandırılan metal alkolatlar kullanılabilir.  Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %50’sini geçmeyen imalat.    
2915Doymuş asiklik monokarboksilik asitler ve bunların anhidritleri, halojenürleri , peroksitleri ve peroksiasitleri; bunların halojenlenmiş, sülfolanmış, nitrolanmış veya nitrozolanmış türevleri  Herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat. Bununla beraber, kullanılan 2915 ve 2916 pozisyonlarında yer alan tüm girdilerin kıymeti, ürünün fabrika çıkış fiyatının % 20’sini geçmemelidir.  Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40’ını geçmeyen imalat.    
y 2932– İç eterler ve bunların halojenlenmiş, sülfolanmış, nitrolanmış veya nitrozolanmış türevleriHerhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat. Bununla beraber, kullanılan 2909 pozisyonunda yer alan tüm girdilerin kıymeti, ürünün fabrika çıkış fiyatının % 20’sini geçmemelidir.  Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %50’sini geçmeyen imalat.    
 – Siklik asetaller ve halkalı yarı asetaller ve bunların halojenlenmiş, sülfolanmış, nitrolanmış veya nitrozolanmış türevleri  Herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalatKullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40’ını geçmeyen imalat.  
2933Sadece azotlu heterosiklik bileşiklerHerhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat. Bununla beraber, kullanılan 2932 ve 2933 pozisyonlarında yer alan tüm girdilerin kıymeti, ürünün fabrika çıkış fiyatının % 20’sini geçmemelidir.  Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40’ını geçmeyen imalat.  
2934Nükleik asitler ve bunların tuzları (kimyasal olarak tanımlansın tanımlanmasın); diğer heteroksiklik bileşiklerHerhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat. Bununla beraber, kullanılan 2932, 2933 ve  2934 pozisyonlarında yer alan tüm girdilerin kıymeti, ürünün fabrika çıkış fiyatının %20’sini geçmemelidir.  Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40’ını geçmeyen imalat.  
y Fasıl 30                Eczacılık ürünleri; aşağıda belirtilenler hariç:              Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat. Bununla beraber, toplam kıymetleri ürünün fabrika çıkış fiyatının %20’sini geçmemesi koşuluyla, ürünle aynı pozisyonda yer alan girdiler kullanılabilir. 
3001Tedavide kullanılan kurutulmuş guddeler ve diğer organlar (toz haline getirilmiş olsun olmasın); guddelerin veya diğer organların veya bunların salgılarının tedavide kullanılan hülasaları; heparin ve tuzları; tedavide veya korunmada kullanılmak üzere hazırlanmış tarifenin başka yerinde yer almayan veya belirtilmeyen insan veya hayvan menşeli diğer maddeler:  Herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat   
3002İnsan kanı; tedavide, korunmada veya teşhiste kullanılmak üzere hazırlanmış hayvan kanı; serum ve diğer kan fraksiyonları ve tadil edilmiş bağışıklık sağlayan ürünler, biyoteknolojik işlemlerle elde edilmiş olsun olmasın; aşılar, toksinler, mikroorganizma kültürleri (mayalar hariç) ve benzeri ürünler.  Herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat   
3006 91        Ostomi kullanımlarına mahsus olduğu belirlenebilen aletlerKullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %50’sini geçmeyen imalat. 
y Fasıl 31Gübreler; aşağıda belirtilenler hariç:Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat. Bununla beraber, toplam kıymetleri ürünün fabrika çıkış fiyatının %20’sini geçmemesi koşuluyla, ürünle aynı pozisyonda yer alan girdiler kullanılabilir.  Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40’ını geçmeyen imalat.    
y 3105Azot, fosfor ve potasyum gibi bitki besin maddelerinden ikisini veya üçünü içeren mineral veya kimyasal gübreler; diğer gübreler; bu fasılda yer alan ürünlerin tablet veya benzeri şekillerde veya 10 kg.ı geçmeyen ambalajlarda olanları     aşağıda belirtilenler hariç;   – sodyum nitrat – kalsiyum siyanamid – potasyum sülfat – magnezyum potasyum sülfat    – Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden, (Bununla beraber ürünle aynı pozisyonda yer alan girdilerin toplam kıymetleri ürünün fabrika çıkış fiyatının % 20’sini geçmemesi koşuluyla kullanılabildiği) ve  -Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50’sini geçmeyen, imalat  Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40’ını geçmeyen imalat.    
y Fasıl 32Debagatte veya boyacılıkta kullanılan hülasalar; tanenler ve türevleri; boyalar, pigmentler, diğer boyayıcı maddeler; boyalar ve vernikler;  macunlar; mürekkepler; aşağıda belirtilenler hariç:  Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat. Bununla beraber, toplam kıymetleri ürünün fabrika çıkış fiyatının %20’sini geçmemesi koşuluyla, ürünle aynı pozisyonda yer alan girdiler kullanılabilir.  Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40’ını geçmeyen imalat.    
y 3201         3204Tanenler ve bunların tuzları, esterleri, eterleri ve diğer türevleri       Sentetik organik boyayıcı maddeler (kimyasal olarak belirli bir yapıda olsun olmasın); bu fasılın 3 numaralı notunda belirtilen müstahzarlardan esası sentetik organik boyayıcı maddeler olan müstahzarlar; fluoresanlı aydınlatma maddeleri veya lüminofor olarak kullanılan sentetik organik ürünler (kimyasal olarak belirli bir yapıda olsun olmasın)  Bitkisel menşeli tanen hülasalarından imalat       Herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat  Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40’ını geçmeyen imalat.   Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40’ını geçmeyen imalat.      
3205                 3206      Boyayıcı laklar; bu faslın 3 numaralı notunda belirtilen müstahzarlardan esası boyayıcı laklar olan müstahzarlar ([9])             Diğer boyayıcı maddeler; bu fasılın 3 numaralı notunda belirtilen müstahzarlar (3203, 3204 veya 3205 pozisyonundakiler hariç); lüminofor olarak kullanılan inorganik ürünler (kimyasal olarak belirli bir yapıda olsun olmasın)3203, 3204 ve 3205 Pozisyonları hariç olmak üzere herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat. Bununla beraber, 3205 pozisyonunda yer alan girdiler, toplam kıymeti ürünün fabrika çıkış fiyatının % 20’sini geçmemesi koşuluyla kullanılabilir   Herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat    Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40’ını geçmeyen imalat.           Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40’ını geçmeyen imalat.      
y Fasıl 33Uçucu yağlar ve rezinoitler; parfümeri, kozmetik veya  tuvalet müstahzarları; aşağıda belirtilenler hariç:Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat. Bununla beraber, toplam kıymetleri ürünün fabrika çıkış fiyatının %20’sini geçmemesi koşuluyla, ürünle aynı pozisyonda yer alan girdiler kullanılabilir.  Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40’ını geçmeyen imalat.  
3301Uçucu yağlar (terpeni alınmış olsun olmasın) (konkret veya sıvı halde olanlar dahil ); rezinoitler, ekstraksiyonla elde edilen yağ reçineleri; uçucu yağların katı yağlarda, sabit yağlarda, mumlarda veya benzerlerinde ‘enflurage’ veya ‘maceration’ suretiyle elde edilen konsantreleri; uçucu yağların terpeninin alınmasından arta kalan terpenli yan ürünler; uçucu yağların damıtılmış aromatik suları ve sulu çözeltileri  Bu pozisyondaki farklı bir “grubun“([10]) girdileri de dahil olmak üzere herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat. Bununla beraber, aynı grupta yer alan girdiler, toplam kıymetleri ürünün fabrika çıkış fiyatının %20’ sini geçmemesi koşuluyla kullanılabilirKullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40’ını geçmeyen imalat.    
y Fasıl 34Sabunlar, yüzeyaktif organik maddeler, yıkama müstahzarları, yağlama müstahzarları, suni mumlar, müstahzar mumlar, temizleme veya bakım müstahzarları, ışık temini için kullanılan her türlü mumlar ve benzerleri, model yapmaya mahsus her türlü patlar, dişçi mumları ve alçı esaslı dişçilik müstahzarları; aşağıda belirtilenler hariç:  Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat. Bununla beraber, toplam kıymetleri ürünün fabrika çıkış fiyatının %20’sini geçmemesi koşuluyla, ürünle aynı pozisyonda yer alan girdiler kullanılabilir.Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40’ını geçmeyen imalat.    
y 3404        Suni mumlar ve müstahzar mumlar; Parafin esaslı petrol mumları, bitümenli minerallerden elde edilen mumlar, yağlı mum veya pullu mumÜrünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat. Bununla beraber, toplam kıymetleri ürünün fabrika çıkış fiyatının %50’sini geçmemesi koşuluyla, ürünle aynı pozisyonda yer alan girdiler kullanılabilir.             
y Fasıl 35Albüminoid maddeler; değişikliğe uğramış nişastalar; tutkallar; enzimler; aşağıda belirtilenler hariç:Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat. Bununla beraber, toplam kıymetleri ürünün fabrika çıkış fiyatının %20’sini geçmemesi koşuluyla, ürünle aynı pozisyonda yer alan girdiler kullanılabilir.  Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40’ını geçmeyen imalat.    
3505Dekstrinler ve tadil edilmiş diğer nişastalar (önceden jelatinlenmiş veya esterifiye edilmiş nişastalar gibi); esası nişasta, dekstrinler veya tadil edilmiş diğer nişastalar olan tutkallar:    
 –  Nişasta eterleri ve esterleri3505 Pozisyonunda yer alan diğer girdiler de dahil olmak üzere herhangi bir pozisyondaki girdilerden imalat  Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40’ını geçmeyen imalat.  
 –  Diğerleri1108 pozisyonunda yer alan girdiler hariç olmak üzere herhangi bir pozisyondaki girdilerden imalatKullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40’ını geçmeyen imalat  
y 3507Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan müstahzar enzimlerKullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50’sini geçmeyen imalat   
Fasıl 36Barut ve patlayıcı maddeler; pirotekni mamulleri; kibritler; piroforik alaşımlar; ateş alıcı maddelerÜrünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat. Bununla beraber, toplam kıymetleri ürünün fabrika çıkış fiyatının %20’sini geçmemesi koşuluyla, ürünle aynı pozisyonda yer alan girdiler kullanılabilir.  Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40’ını geçmeyen imalat.    
y Fasıl 37Fotoğrafçılıkta veya sinemacılıkta kullanılan eşya; aşağıda belirtilenler hariç:  Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat. Bununla beraber, toplam kıymetleri ürünün fabrika çıkış fiyatının %20’sini geçmemesi koşuluyla, ürünle aynı pozisyonda yer alan girdiler kullanılabilir.  Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40’ını geçmeyen imalat.    
3701Fotoğrafçılıkta kullanılan hassas hale getirilmiş boş fotoğraf levhaları ve boş düz filmler (kağıt, karton veya mensucat hariç olmak üzere herhangi bir maddeden; anında develope olarak fotoğraf veren boş, düz, hassas hale getirilmiş filmler) (seri halinde olsun olmasın):   -Renkli fotoğraf için anında devolope olarak fotoğraf veren filmler (seri halinde)               – Diğerleri                    3701 ve 3702 pozisyonları hariç olmak üzere herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat. Bununla beraber, 3702 pozisyonundaki girdiler, toplam kıymeti ürünün fabrika çıkış fiyatının % 30’unu geçmemesi koşuluyla kullanılabilir.     3701 ve 3702 pozisyonları hariç olmak üzere herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat. Bununla beraber, 3701 ve 3702 pozisyonlarındaki girdiler, toplam kıymetleri ürünün fabrika çıkış fiyatının % 20’sini geçmemesi koşuluyla kullanılabilir.                    Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40’ını geçmeyen imalat             Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40’ını geçmeyen imalat.  
3702Fotoğrafçılıkta kullanılan rulo halinde hassas hale getirilmiş boş fotoğraf filmleri (kağıt, karton veya mensucat dışındaki herhangi bir maddeden); rulo halinde anında develope olarak fotoğraf veren filmler (hassas, boş )  3701 ve 3702 pozisyonları hariç olmak üzere herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalatKullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40’ını geçmeyen imalat.  
3704Fotoğrafçılıkta kullanılan levha, film, kağıt, karton ve mensucat (dolu fakat develope edilmemiş)3701 ila 3704 pozisyonları hariç olmak üzere herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalatKullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40’ını geçmeyen imalat.  
y Fasıl 38Muhtelif kimyasal maddeler; aşağıda belirtilenler hariç:  Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat. Bununla beraber, toplam kıymetleri ürünün fabrika çıkış fiyatının %20’sini geçmemesi koşuluyla, ürünle aynı pozisyonda yer alan girdiler kullanılabilir.  Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40’ını geçmeyen imalat.  
y 3803 00Rafine edilmiş tall oil (sıvı reçine)Ham tall oil (sıvı reçine)’in rafine edilmesi  Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40’ını geçmeyen imalat.  
y 3805 10Sülfat terebantin esansı, saflaştırılmışSülfat terebantinin ham esanslarının damıtma veya rafinaj yoluyla saflaştırılması  Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40’ını geçmeyen imalat.  
3806 30Ester sakızlarıReçine asitlerinden imalat  Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40’ını geçmeyen imalat.  
3808Haşarat öldürücü, kemirici hayvanlara karşı koruyucu, zararlı mantarları ve bitkileri yok edici, sürgünleri önleyici ürünler ve bitkilerin büyümesini düzenleyici, dezenfekte edici ve benzeri ürünler (perakende satılacak şekillerde veya ambalajlarda veya müstahzar haline getirilmiş) (kükürtlü şerit, fitil ve mumlar ile sinek kağıtları gibi)  Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat. Bununla beraber, toplam kıymetleri ürünün fabrika çıkış fiyatının %20’sini geçmemesi koşuluyla, ürünle aynı pozisyonda yer alan girdiler kullanılabilir.  Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50’sini geçmeyen imalat.  
3809Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan mensucat, kağıt, deri ve benzeri sanayilerde kullanılan türde “apre veya finisaj” müstahzarları, boyayıcı maddelerin sabitleştirilmesini veya boyama işlemini hızlandırmayı sağlayıcılar ve diğer ürünler ve müstahzarlar (örneğin; müstahzar haşıl ve apreler, müstahzar mordanlar gibi)  Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat. Bununla beraber, toplam kıymetleri ürünün fabrika çıkış fiyatının %20’sini geçmemesi koşuluyla, ürünle aynı pozisyonda yer alan girdiler kullanılabilir.  Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50’sini geçmeyen imalat.  
3810Metal satıhlarının temizlenmesinde kullanılan müstahzarlar; metallere lehim ve kaynak yapılmasında kullanılan sıvı müstahzarlar ve diğer yardımcı müstahzarlar; metal ve diğer maddelerden meydana gelen lehim ve kaynak pastaları ve tozları; lehim ve kaynak çubuklarının ve elektrotlarının sıvanmasında veya kaplanmasında kullanılan müstahzarlar  Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat. Bununla beraber, toplam kıymetleri ürünün fabrika çıkış fiyatının %20’sini geçmemesi koşuluyla, ürünle aynı pozisyonda yer alan girdiler kullanılabilir.    Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50’sini geçmeyen imalat.  
3811Ateşlemeyi önleyici müstahzarlar, oksidasyonu durdurucu maddeler, peptizan katkılar, akışkanlığı düzenleyici maddeler, aşınmayı önleyici maddeler, katkılar ve mineral yağlar (benzin dahil) veya mineral yağlar gibi aynı amaçla kullanılan diğer sıvı yağlar için diğer müstahzar katkılar  Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat. Bununla beraber, toplam kıymetleri ürünün fabrika çıkış fiyatının %20’sini geçmemesi koşuluyla, ürünle aynı pozisyonda yer alan girdiler kullanılabilir.  Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50’sini geçmeyen imalat.  
3812Vulkanizasyon çabuklaştırıcı müstahzarlar; kauçuk ve plastikler için, tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan plastifiyan bileşikler; oksidasyonu önleyici müstahzarlar ve kauçuk veya plastikleri dayanıklı hale getirmede kullanılan diğer stabilizatör bileşikler  Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat. Bununla beraber, toplam kıymetleri ürünün fabrika çıkış fiyatının %20’sini geçmemesi koşuluyla, ürünle aynı pozisyonda yer alan girdiler kullanılabilir.  Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50’sini geçmeyen imalat.  
3813Yangın söndürme aletleri için dolgu maddeleri ve bileşimler; her çeşit yangın söndürme bombalarıKullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50’sini geçmeyen imalat   
3814Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan organik karma çözücüler ve incelticiler; boya veya vernik çıkarmada kullanılan müstahzarlar  Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat. Bununla beraber, toplam kıymetleri ürünün fabrika çıkış fiyatının %20’sini geçmemesi koşuluyla, ürünle aynı pozisyonda yer alan girdiler kullanılabilir.  Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50’sini geçmeyen imalat.  
3818Elektronikte kullanılmak üzere dope edilmiş kimyasal elementler (disk, pul veya benzeri şekillerde); elektronikte kullanılmak üzere dope edilmiş kimyasal bileşikler  Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50’sini geçmeyen imalat   
3819Hidrolik fren sıvıları ve hidrolik transmisyonlar için petrol yağları veya bitümenli minerallerden elde edilen yağları içermeyen veya ağırlık itibariyle %70’den az oranda içeren müstahzar sıvılar  Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50’sini geçmeyen imalat   
3820         y 3821 00Donmayı önleyici müstahzarlar ve donmayı çözücü müstahzar sıvılar       Mikroorganizmaların ( virüsler ve benzerleri ),bitkilerin, insan veya hayvan hücrelerinin idamesine mahsus müstahzar kültür ortamlarıKullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50’sini geçmeyen imalat   Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50’sini geçmeyen imalat   
  3822  Bir mesnet üzerinde bulunan laboratuarlarda veya teşhiste kullanılan reaktifler ve laboratuarlarda veya teşhiste kullanılan müstahzar reaktifler (3002 veya 3006 pozisyonlarında yer alanlar hariç); sertifikalı referans maddeleri    Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50’sini geçmeyen imalat     
3823       3823 11 ila 3823 19Sınai monokarboksilik yağ asitleri; rafinaj mahsulü asit yağları; sınai yağ alkolleri:   – Sınai monokarboksilik yağ asitleri; rafinaj mahsulü asit yağları          Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat.   
  3823 70  – Sınai yağ alkolleri    3823 pozisyonundaki diğer girdiler de dahil olmak üzere herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat   
3824Dökümhane maçalarına veya kalıplarına mahsus müstahzar bağlayıcılar; tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan kimya sanayii veya kimya sanayine bağlı sanayilerde kullanılan kimyasal ürünler ve müstahzarlar (tabii ürünlerin karışımlarından oluşanlar dahil)  Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat. Bununla beraber, toplam kıymetleri ürünün fabrika çıkış fiyatının %20’sini geçmemesi koşuluyla, ürünle aynı pozisyonda yer alan girdiler kullanılabilir.  Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50’sini geçmeyen imalat.  
3901 ila 3921İlk şekillerde plastikler, bunların döküntü, kalıntı ve hurdaları; plastikten yarı mamuller ve plastikten eşya  Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat.  Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 25’ini geçmeyen imalat.
3907 30 ve 3907 40   3907 20 ve 3907 91    Epoksi reçineler; polikarbonatlar     Diğer polieterler; diğer poliesterlerHerhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat   Herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat   
3922 ila 3926Plastikten eşya  Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin, ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50’sini geçmeyen imalat   
y Fasıl 40Kauçuk ve kauçuktan eşya; aşağıda belirtilenler hariç:  Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat.   
4005Karıştırılmış kauçuk, (vulkanize edilmemiş), (ilk şekillerde veya levha, tabaka veya şerit halinde)  Kullanılan tüm girdilerin (tabii kauçuk hariç) kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %50’sini geçmeyen imalat   
4012Kauçuktan sırt geçirilmiş veya kullanılmış dış lastikler, kauçuktan dolgu lastikleri veya tekerlek bandajları, dış lastikler için değişebilir sırtlar ve kolanlar:    
y 4012 11, y 4012 12,  y 4012 13 ve y 4012 19– Kauçuktan sırt geçirilmiş dış lastikler, dolgu lastikleri veya tekerlek bandajları  Kullanılmış lastiklere sırt geçirilmesi 
 – Diğerleri4011 ve 4012 pozisyonlarında yer alan girdiler hariç olmak üzere herhangi bir pozisyondaki girdilerden imalat   
y 4017Sertleştirilmiş kauçuktan eşyaSertleştirilmiş kauçuktan imalat   
y Fasıl 41Ham postlar, deriler (kürkler hariç) ve köseleler; aşağıda belirtilenler hariç:  Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat. 
4102 21 ve 4102 29            Koyun veya kuzuların ham derileri, yünü alınmış  Yünlü koyun ve kuzu derilerinin yünlerinin alınması   veya   Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat.   
4104 ila 4106Tabaklanmış veya “crust” (ara kurutmalı) deriler (yünü veya kılı alınmış, parçalanmış olsun olmasın, fakat daha ileri bir işlem görmemiş)Ön tabaklama yapılmış derilerin yeniden tabaklanması veya ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat   
Fasıl 42Deri eşya; saraciye eşyası ve eyer ve koşum takımları; seyahat eşyası, el çantaları ve benzeri mahfazalar; hayvan bağırsağından mamul eşya (ipek böceği guddesi hariç)  Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat   
y Fasıl 43Kürkler ve taklit kürkler; bunların mamulleri aşağıda belirtilenler hariç;Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat   
y 4302 30Tabaklanmış veya aprelenmiş kürkler, (birleştirilmiş):   – Tabaka, çapraz veya benzeri şekillerde         – Diğerleri          Tabaklanmış veya aprelenmiş ancak birleştirilmemiş kürklerin kesim ve birleştirilmesine ilaveten ağartma veya boyama   Birleştirilmemiş, tabaklanmış veya aprelenmiş kürklerden imalat   
4303Kürkten giyim eşyası ve aksesuarları ve kürkten diğer eşya4302 pozisyonunda yer alan birleştirilmemiş, tabaklanmış ve aprelenmiş kürklerden imalat   
y Fasıl 44Ağaç ve ahşap eşya; odun kömürü; aşağıda belirtilenler hariç :Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat   
4403      Yuvarlak ağaçlar (kabukları veya kışırları alınmış veya kare şeklinde kabaca yontulmuş olsun olmasın)  Herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat   
y 4407Uzunlamasına testere ile biçilmiş veya yontulmuş, dilimlenmiş veya yaprak halinde açılmış, kalınlığı 6mm.yi geçen ağaçlar (rendelenmiş, zımparalanmış veya uç uca eklenmiş)  Rendeleme, zımparalama veya uç uca ekleme       
y 4408Kalınlığı 6 mm.yi geçmeyen, dilimlenmiş kaplama için yapraklar (lamine edilmiş ağaçların dilimlenmesiyle elde edilenler dahil) ve kontrplak için yapraklar ve uzunlamasına testere ile biçilmiş, dilimlenmiş veya yaprak halinde açılmış kalınlığı 6 mm.yi geçmeyen diğer ağaçlar (rendelenmiş, zımparalanmış veya uç uca eklenmiş)  Dilimlere ayırma, rendeleme, zımparalama veya uç uca ekleme 
4409Herhangi bir kenarında, ucunda veya yüzünde sürekli olarak şekil verilmiş (lambalanmış, yiv açılmış, set açılmış, şevlenmiş, ortaları (V) şeklinde oluklanmış, kornişli, kalıplanmış,  yuvarlatılmış ve benzeri şekillerde)  ağaçlar (birleştirilmemiş parke tahtaları için şeritler ve süpürgelikler dahil) (rendelenmiş, zımparalanmış veya  uç uca eklenmiş olsun olmasın)  Herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat       
y 4410 ila y 4413Köşebentler ve pervazlar (kalıplanmış süpürgelik ve diğer kalıplanmış yonga levhalar dahil)  Kornişleme veya kalıplama 
y 4415 10Ahşap büyük ve küçük sandıklar, kafes sandıklar, silindir sandıklar ve benzeri ambalajlar  Ebatlarına göre kesilmemiş yonga levhalardan imalat 
y 4416 00Ahşap variller, fıçılar, kovalar, gerdeller, ve diğer fıçıcı eşyası ve bunların aksam ve parçaları  İki esas yüzü testerelemeden daha ileri işlem görmemiş fıçı tahtalarından imalat 
y 4418– Bina ve inşaat için marangozluk mamulleri ve doğrama parçalarıÜrünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat. Bununla beraber hücreli ahşap levhalar, padavralar ve ‘shake’ler (ahşap padavralar) kullanılabilir.   
 – Köşebentler ve pervazlar  Kornişleme veya kalıplama 
y 4421 90Kibrit imali için kesilmiş çöpler, kundura çivileri4409 pozisyonunda yer alan çekilmiş ahşap hariç olmak üzere herhangi bir pozisyondaki ahşap malzemeden imalat   
y Fasıl 45Mantar ve mantardan eşya; aşağıda belirtilenler hariç:Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat   
4503Tabii mantardan eşya     4501 pozisyonunda yer alan mantardan imalat   
Fasıl 46Hasırdan, sazdan veya örülmeye elverişli diğer maddelerden mamuller; sepetçi ve hasırcı eşyası  Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat   
Fasıl 47Odun veya diğer lifli selülozik maddelerin hamurları; geri kazanılmış kağıt veya karton (döküntü, kırpıntı ve hurdalar)  Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat   
y Fasıl 48Kağıt ve karton; kağıt hamurundan, kağıttan veya kartondan eşya; aşağıda belirtilenler hariç:  Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat   
4816Karbon kağıdı, kendinden kopya eden kağıt ve diğer kopya ve transfer kağıtları (4809 pozisyonundakiler hariç), mumlu teksir kağıdı ve ofset levhalar (kutulara konularak perakende satılacak hale getirilmiş olsun, olmasın)  Fasıl 47’nin kağıt yapmaya mahsus girdilerinden imalat   
4817Mektup zarfları, mektup kartları, resimsiz kartpostallar ve haberleşme kartları; bunların kağıt ve kartondan kutuları (poşetler ve benzeri zarflar içine takım halinde yerleştirilmiş olanlar)  – Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden ve  -kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50’sini geçmeyen, imalat   
4818 10Tuvalet kağıdı  Fasıl 47’nin kağıt yapmaya mahsus girdilerinden imalat   
y 4820 10Mektupluk bloknotlar  Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin, ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50’sini geçmeyen imalat   
y Fasıl 49Basılı kitaplar, gazeteler, resimler ve baskı sanayinin diğer mamulleri; el ve makine yazısı metinler ve planlarÜrünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat   
4909Matbu veya resimli kartpostallar; tebrik kartları, davetiyeler veya teşekkür kartları (resimli, zarflı veya süslemeli olsun, olmasın)  4909 ve 4911 pozisyonları dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat     
y Fasıl 50İpek; aşağıda belirtilenler hariç:Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat   
y 5003İpek döküntüleri (çekilmeye elverişli olmayan kozalar, iplik döküntüleri ve ditme suretiyle elde edilen döküntüler dahil), karde edilmiş veya taranmış  İpek döküntülerinin karde edilmesi veya taranması   
5004 ila y 5006İpek ipliği ve ipek döküntülerinden elde edilen iplikler– Karde edilmiş, taranmış veya eğirme için başka şekillerde hazırlanmış ipek döküntülerinden veya ham ipekten,   – Karde edilmemiş, taranmamış veya eğirme  için başka şekillerde hazırlanmamış diğer tabii liflerden,   -Kimyasal maddelerden veya tekstil hamurundan veya   -kağıt yapımına mahsus maddelerden, imalat([11])   
5007İpek veya ipek döküntülerinden dokunmuş mensucat    
 – Kauçuk ipliklerle birleştirilmiş olanlar  Tek kat iplikten imalat([12]) 
 – Diğerleri– Hindistan cevizi ipliğinden, – tabii liflerden, – karde edilmemiş, taranmamış veya başka şekilde eğirme için hazırlanmamış, sentetik ve suni devamsız liflerden, – kimyasal maddeler veya tekstil hamurundan veya – kâğıttan imalat ([13])   veya   En az iki hazırlama veya finisaj işlemiyle (temizleme, ağartma, merserize etme, termofiksaj, şardonlama, kalenderleme, çekmezlik apresi, kalıcı finisaj, dekatize etme, emprenye etme, onarım ve tıraşlama gibi) beraber yapılan baskılama (kullanılan baskısız mensucatın kıymetinin, ürünün fabrika çıkış fiyatının % 47,5’ini geçmeyen)   
y Fasıl 51Yün ve ince veya kaba hayvan kılı; at kılından iplik ve dokunmuş mensucat; aşağıda belirtilenler hariç:  Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat 
5106 ila 5110Yünden, ince ve kaba hayvan kıllarından veya at kılından iplik-Karde edilmiş, taranmış veya eğirme için başka şekillerde hazırlanmış ipek döküntülerinden veya ham ipekten, – Karde edilmemiş, taranmamış veya eğirme için başka şekillerde hazırlanmamış tabii liflerden, -Kimyasal maddelerden veya tekstil hamurundan veya -Kâğıt yapımına mahsus girdilerden, imalat([14])   
5111 ila 5113Yünden, ince ve kaba hayvan kıllarından veya at kılından dokunmuş mensucat    
 – Kauçuk ipliklerle birleştirilmiş olanlarTek kat iplikten imalat ([15])   
 – Diğerleri-Hindistan cevizi ipliğinden, – tabii liflerden,, – karde edilmemiş, taranmamış veya başka şekilde eğirme için hazırlanmamış, sentetik ve suni devamsız liflerden – kimyasal maddeler veya tekstil hamurundan veya – kağıttan İmalat([16])   veya   En az iki hazırlama veya finisaj işlemiyle (temizleme, ağartma, merserize etme, termofiksaj, şardonlama, kalenderleme, çekmezlik apresi, kalıcı finisaj, dekatize etme, emprenye etme, onarım ve tıraşlama gibi) beraber yapılan baskılama (kullanılan baskısız mensucatın kıymetinin, ürünün fabrika çıkış fiyatının % 47,5’ini geçmemesi koşuluyla)   
y Fasıl 52Pamuk; aşağıda belirtilenler hariç:  Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat   
5204 ila 5207Pamuk ipliği– Karde edilmiş, taranmış veya eğirme için başka şekillerde hazırlanmış ipek döküntülerinden veya ham ipekten, – Karde edilmemiş, taranmamış veya eğirme için başka şekillerde hazırlanmamış tabii liflerden, -kimyasal maddelerden veya tekstil hamurundan veya -kağıt yapımına mahsus maddelerden, imalat ([17])   
5208 ila 5212  Pamuklu mensucat  
 – Kauçuk ipliklerle birleştirilmiş olanlarTek kat iplikten yapılan imalat([18]   
 – Diğerleri– Hindistan cevizi ipliğinden, – tabii liflerden, – karde edilmemiş, taranmamış veya başka şekilde eğirme için hazırlanmamış, sentetik ve suni devamsız liflerden – kimyasal maddeler veya tekstil hamurundan veya – kağıttan, imalat([19]) veya   
  -En az iki hazırlama veya finisaj işlemiyle (temizleme, ağartma, merserize etme, termofiksaj, şardonlama, kalenderleme, çekmezlik apresi, kalıcı finisaj, dekatize etme, emprenye etme, onarım ve tıraşlama gibi) beraber yapılan baskılama (kullanılan baskısız mensucatın kıymetinin, ürünün fabrika çıkış fiyatının % 47,5’ini geçmemesi koşuluyla)   
y Fasıl 53Dokumaya elverişli diğer bitkisel lifler; kağıt ipliği ve kağıt ipliğinden dokunmuş mensucat; aşağıda belirtilenler hariç:  Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat 
5306 ila 5308Dokumaya elverişli diğer bitkisel liflerden iplik; kağıt ipliği-karde edilmiş, taranmış veya eğirme için başka şekillerde hazırlanmış ipek döküntülerinden veya ham ipekten, – karde edilmemiş, taranmamış veya eğirme için başka şekillerde hazırlanmamış tabii liflerden, -kimyasal maddelerden veya tekstil hamurundan veya -kağıt yapımına mahsus maddelerden, imalat ([20])   
5309 ila 5311Dokumaya elverişli diğer bitkisel liflerden dokunmuş mensucat; kağıt ipliğinden dokunmuş mensucat    
 – Kauçuk ipliklerle birleştirilmiş olanlarTek kat iplikten yapılan imalat ([21])   
 – Diğerleri-Hindistan cevizi ipliğinden, tabii liflerden,jüt ipliğinden,  – karde edilmemiş, taranmamış veya başka şekilde eğirme için hazırlanmamış, sentetik ve suni devamsız liflerden  – kimyasal maddeler veya tekstil hamurundan, veya  – kağıttan  imalat ([22])   veya   
  En az iki hazırlama veya finisaj işlemiyle (temizleme, ağartma, merserize etme, termofiksaj, şardonlama, kalenderleme, çekmezlik apresi, kalıcı finisaj, dekatize ) etme, emprenye etme, onarım ve tıraşlama gibi) beraber yapılan baskılama (kullanılan baskısız mensucatın kıymetinin, ürünün fabrika çıkış fiyatının % 47,5’ini geçmemesi koşuluyla)   
5401 ila 5406Sentetik ve suni filamentlerden iplikler, monofilamentler– Karde edilmiş, taranmış veya başka şekilde eğrilmeye hazırlanmış ham ipek veya ipek döküntülerinden, – karde edilmemiş, taranmamış veya başka şekilde eğrilmeye hazırlanmamış tabii liflerden, – kimyasal maddelerden veya tekstil hamurundan veya – kağıt yapımına mahsus maddelerden imalat ([23])   
5407 ve 5408Sentetik ve suni filament ipliklerinden dokunmuş mensucat    
 – Kauçuk ipliklerle birleştirilmiş olanlarTek kat iplikten yapılan imalat ([24])   
 – Diğerleri– hindistan cevizi ipliğinden, – tabii liflerden, – karde edilmemiş, taranmamış veya başka şekilde eğirme için hazırlanmamış, sentetik ve suni devamsız liflerden – kimyasal maddeler veya tekstil hamurundan, veya – kağıttan imalat ([25])   veya   
  en az iki hazırlama veya finisaj işlemiyle (temizleme, ağartma, merserize etme, termofiksaj, şardonlama, kalenderleme, çekmezlik apresi, kalıcı finisaj, dekatize etme, emprenye etme, onarım ve tıraşlama gibi) beraber yapılan baskılama (kullanılan baskısız mensucatın kıymetinin, ürünün fabrika çıkış fiyatının % 47,5’ini geçmemesi koşuluyla)   
5501 ila 5507Sentetik ve suni devamsız liflerKimyasal maddelerden veya tekstil hamurundan imalat   
5508 ila 5511Sentetik ve suni devamsız liflerden dikiş ipliği ve iplikler– Karde edilmiş, taranmış veya başka şekilde eğrilmeye hazırlanmış ham ipek veya ipek döküntülerinden, – karde edilmemiş, taranmamış veya başka şekilde eğrilmeye hazırlanmamış tabii liflerden, – kimyasal maddelerden veya tekstil hamurundan, veya – kağıt yapımına mahsus maddelerden imalat ([26])   
5512 ila 5516Sentetik ve suni devamsız liflerden dokunmuş mensucat:  
 – Kauçuk ipliklerle birleştirilmiş olanlarTek kat iplikten yapılan imalat ([27])   
 – Diğerleri-hindistan cevizi ipliğinden, – tabii liflerden, – karde edilmemiş, taranmamış veya başka şekilde eğirme için hazırlanmamış, sentetik ve suni devamsız liflerden, – kimyasal maddeler veya tekstil hamurundan, veya – kağıttan imalat ([28])   veya   
  en az iki hazırlama veya finisaj işlemiyle (temizleme, ağartma, merserize etme, termofiksaj, şardonlama, kalenderleme, çekmezlik apresi, kalıcı finisaj, dekatize etme, emprenye etme, onarım ve tıraşlama gibi) beraber yapılan baskılama (kullanılan baskısız mensucatın kıymetinin, ürünün fabrika çıkış fiyatının % 47,5’ini geçmemesi koşuluyla)   
y Fasıl 56Vatka, keçe ve dokunmamış mensucat; özel iplikler; sicim, kordon, ip, halat ve bunlardan mamul eşya; aşağıda belirtilenler hariç:  – hindistan cevizi ipliğinden, – tabii liflerden, – kimyasal maddeler veya tekstil hamurundan, veya – kağıt yapımında kullanılan maddelerden,  imalat ([29])   
5602Keçeler (emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış veya lamine edilmiş olsun olmasın):    
 – İğne işi keçe– tabii liflerden, veya – kimyasal maddelerden veya tekstil hamurundan imalat ([30])   
  Bununla beraber;   – 5402 pozisyonundaki polipropilen filamentler, – 5503 veya 5506 pozisyonundaki polipropilen lifler,       veya – 5501 pozisyonundaki polipropilen filament demetlerinin,   denominasyonları tüm durumlarda 9 desiteksten daha az olan tek katlı filament veya lifleri, toplam kıymetleri ürünün fabrika çıkış fiyatının %40’ını aşmamak koşuluyla kullanılabilir.   
 – Diğerleri– tabii liflerden, – kazeinden yapılmış suni ve sentetik devamsız liflerden veya – kimyasal maddeler ve tekstil hamurundan imalat ([31])   
5604Dokumaya elverişli maddelerle kaplanmış kauçuk ip veya halatlar; dokumaya elverişli iplik, ve 5404 veya 5405 pozisyonlarındaki şerit ve benzerleri (kauçuk veya plastik emdirilmiş, kaplanmış, sıvanmış):      
5604 10      – Dokumaya elverişli maddelerle kaplanmış kauçuk ip ve halatlarDokumaya elverişli maddelerle kaplanmamış kauçuk ip veya halattan imalat   
5604 90– Diğerleri– karde edilmemiş, taranmamış veya eğirme için başka şekillerde hazırlanmamış tabi liflerden, -kimyasal maddelerden veya tekstil hamurundan veya -kağıt yapımına mahsus maddelerden, imalat ([32])   
5605Dokumaya elverişli ipliklerden metalize iplikler (gipe edilmiş olsun olmasın), ip, şerit veya toz şeklindeki metalle birleştirilmiş veya metalle kaplanmış 5404 veya 5405 pozisyonundaki şerit ve benzerleri    – tabii liflerden, – karde edilmemiş, taranmamış veya eğirme için başka şekilde hazırlanmamış, sentetik ve suni devamsız liflerden – kimyasal maddeler veya tekstil hamurundan veya – kağıt yapımına mahsus maddelerden, imalat ([33])   
5606Gipe iplikler, 5404 ve 5405 pozisyonlarındaki şerit ve benzerleri (gipe edilmiş), (5605 pozisyonundakiler ve gipe edilmiş at kılı hariç); tırtıl iplik (kıtık, şenil iplikler dahil); şenet iplik (chainette)  – tabii liflerden, – karde edilmemiş, taranmamış veya eğirme için başka şekilde hazırlanmamış, sentetik ve suni devamsız liflerden – kimyasal maddeler veya tekstil hamurundan veya – kağıt yapımına mahsus maddelerden, imalat ([34])   
Fasıl 57Halılar ve diğer dokumaya elverişli maddelerden yer kaplamaları:    
 – İğne işi keçeden– tabii liflerden, – kimyasal maddelerden veya tekstil hamurunda imalat ([35])   
  Bununla beraber:   – 5402 pozisyonundaki polipropilen filamentler, – 5503 veya 5506 pozisyonundaki polipropilen lifler,       veya – 5501 pozisyonundaki polipropilen filament demetlerinin,   denominasyonları tüm durumlarda 9 desiteksten daha az olan tek katlı filament veya lifleri, toplam kıymetleri ürünün fabrika çıkış fiyatının %40’ını aşmamak koşuluyla kullanılabilir.   
  Jüt mensucat mesnet olarak kullanılabilir.   
 – Diğer keçeden– Karde edilmemiş veya taranmamış veya başka şekilde eğrilmeye hazırlanmamış tabii liflerden, veya – kimyasal maddelerden veya tekstil hamurundan, imalat ([36])   
 – Diğerleri – hindistan cevizi  ipliğinden veya jüt ipliğinden, – suni ve sentetik filament ipliklerinden, – tabii liflerden, veya, – karde edilmemiş, taranmamış veya eğirme için başka şekilde hazırlanmamış suni ve sentetik devamsız liflerden, imalat ([37])   Jüt mensucat mesnet olarak kullanılabilir.   
y Fasıl 58Özel dokunmuş mensucat; tufte edilmiş dokumaya elverişli mensucat; dantela; duvar halıları; şeritçi ve kaytancı eşyası; işlemeler; aşağıda belirtilenler hariç:          
 – Kauçuk ipliklerle birleştirilmiş olanlar    Tek kat iplikten imalat ([38]) 
 – Diğerleri– Tabii liflerden, – karde edilmemiş, taranmamış veya başka şekilde eğrilmeye hazırlanmamış suni ve sentetik devamsız liflerden, veya – kimyasal maddelerden veya tekstil hamurlarından, imalat ([39])   veya,   
  en az iki hazırlama veya finisaj işlemiyle (temizleme, ağartma, merserize etme, termofiksaj, şardonlama, kalenderleme, çekmezlik apresi, kalıcı finisaj, dekatize etme, emprenye etme, onarım ve tıraşlama gibi) beraber yapılan baskılama (kullanılan baskısız mensucatın kıymetinin, ürünün fabrika çıkış fiyatının % 47,5’ini geçmeyen)     
5805El ile dokunmuş duvar halıları (Gobelins, Flanders, Aubusson, Beauvais ve benzerleri ) ile iğne işlemesi duvar halıları (küçük nokta,kanaviçe gibi), hazır eşya halinde olsun olmasın  Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat 
5810Parça, şerit veya motif halinde işlemeler– Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden, ve  -kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50’sini geçmeyen, imalat   
5901Kitap veya benzerlerinin dış kapaklarında kullanılan türden zamk veya nişastalı maddelerle sıvanmış dokumaya elverişli mensucat; mühendis muşambası veya şeffaf bezler; hazır tuvaller; şapkacılıkta kullanılan bukran ve benzeri sertleştirilmiş mensucat  İplikten imalat 
5902Naylon veya diğer poliamidlerden, polyesterden veya viskoz ipeğinden elde edilen yüksek mukavemetli iplikten her nevi nakil vasıtası iç ve dış lastiği için mensucat:    
 – Ağırlık itibarıyla içerdiği dokumaya elverişli madde oranı %90’ı geçmeyenler  İplikten imalat 
 – DiğerleriKimyasal maddelerden veya tekstil hamurundan imalat   
5903Plastik emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış veya plastikle lamine edilmiş mensucat (5902 pozisyonundakiler hariç)  İplikten imalat   veya   en az iki hazırlama veya bitirme işlemiyle (temizleme, ağartma, merserize etme, termofiksaj, şardonlama, kalenderleme, çekmezlik apresi, kalıcı bitirme, dekatize etme, emprenye etme, onarım ve tıraşlama gibi) beraber yapılan baskılama (kullanılan baskısız mensucatın kıymetinin, ürünün fabrika çıkış fiyatının % 47,5’ini geçmemesi koşuluyla)   
5904Linoleum (kesilerek şekil verilmiş olsun olmasın); bir sıvama veya kaplama maddesinin dokumaya elverişli mesnet üzerine tatbiki suretiyle elde edilen yer kaplamaları (kesilerek şekil verilmiş olsun olmasın)  İplikten imalat ([40])           
5905Dokumaya elverişli maddelerden duvar kaplamaları:        
 – Kauçuk, plastik veya diğer maddeler emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış veya lamine edilmiş olanlar  İplikten imalat 
 – Diğerleri– Hindistan cevizi ipliğinden, – tabii liflerden, – karde edilmemiş, taranmamış veya başka şekilde eğirme işlemi için hazırlanmamış suni ve sentetik devamsız liflerden, -kimyasal maddeler veya tekstil hamurundan  imalat ([41])   veya   
  en az iki hazırlık veya bitirme işlemiyle (temizleme, ağartma, merserize etme, termofiksaj, şardonlama, kalenderleme, çekmezlik apresi, kalıcı bitirme, dekatize etme, emprenye etme, onarım ve tıraşlama gibi) beraber yapılan baskılama (kullanılan baskısız mensucatın kıymetinin, ürünün fabrika çıkış fiyatının % 47,5’ini geçmemesi koşuluyla)   
5906Kauçuklu mensucat (5902 pozisyonundakiler hariç):        
 – Örülmüş veya tığ ile yapılmış olanlar  – Tabii liflerden, – karde edilmemiş taranmamış veya başka şekilde eğirme işlemi için hazırlanmamış suni ve sentetik devamsız liflerden veya – kimyasal maddeler veya tekstil hamurundan, imalat ([42])   
 – Sentetik filament ipliklerinden mamul diğer mensucat (ağırlık itibarıyla içerdiği dokumaya elverişli madde oranı % 90’ı geçenler)  Kimyasal maddelerden imalat 
 – Diğerleriİplikten imalat   
5907Emdirilmiş, sıvanmış veya kaplanmış diğer mensucat; tiyatro dekorları, atölye fonları veya benzeri işler için boyanmış bezler (tualler)  İplikten imalat   veya   en az iki hazırlık veya bitirme işlemiyle (temizleme, ağartma, merserize etme, termofiksaj, şardonlama, kalenderleme, çekmezlik apresi, kalıcı bitirme, dekatize etme, emprenye etme, onarım ve tıraşlama gibi) beraber yapılan baskılama (kullanılan baskısız mensucatın kıymetinin, ürünün fabrika çıkış fiyatının % 47,5’ini geçmemesi koşuluyla)   
5908Dokumaya elverişli maddelerden dokunmuş veya örülmüş fitiller (lamba, ocak, çakmak, mum ve benzerleri için); beyaz alevli lambalar için gömlekler ve bunların imaline yarayan boru şeklinde örme mensucat (emdirilmiş olsun olmasın):    
 – Beyaz alevli lambalar için gömlekler, emdirilmiş  Boru şeklinde lamba gömleği için dokunmuş mensucattan imalat 
 – DiğerleriÜrünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat   
5909 ila 5911Sınai amaçlarla kullanılan dokumaya elverişli maddelerden mamul eşya:    
 – 5911 pozisyonundaki keçeden olanlar dışındaki cilalama diskleri ve halkaları6310 pozisyonundaki iplikten, döküntü mensucattan veya paçavradan yapılan imalat    
 – Genellikle kağıt yapımında veya diğer teknik amaçlarla kullanılan türde dokunmuş mensucat (keçeleştirilmiş olsun olmasın) (kaplanmış veya sıvanmış olsun olmasın), tek veya çok katlı çözgü ve/veya atkı iplikli boru şeklinde veya sonsuz, veya 5911 pozisyonunda yer alan çok katlı çözgü ve/veya atkı iplikli düz dokunmuş– Hindistan cevizi ipliğinden, – aşağıdaki girdilerden:     -politetrafloroetilen ipliğinden ([43]),     -poliamid ipliğinden (çokkatlı, fenolik reçineyle kaplanmış veya sıvanmış)     -m-fenilendiamin ve isonaftalik asit polikondensasyonundan elde edilen, aromatik poliamid sentetik liflerinden mamul iplikten, 
      -politetrafloroetilen      monofillerinden ([44]),      – poli-p-fenilen tereftalamidin sentetik tekstil lifi ipliği,      -cam lifi ipliğinden (fenol reçinesi ile kaplanmış ve akrilik iplikle gipe edilmiş) ([45]),      -poliesterin,  tetraftalatik asit reçinelerinin, 1,4 siklohegzandimentolun ve isonaftalik asitin kopoliester monofilamentlerinden, 
      – tabii liflerden,     – karde edilmemiş, taranmamış veya başka şekilde eğirme işlemi için hazırlanmamış suni ve sentetik devamsız liflerden, veya    – kimyasal maddeler veya tekstil hamurundan,      imalat ([46]),   
 – Diğerleri– Hindistan cevizi ipliğinden, – tabii liflerden, – karde edilmemiş, taranmamış veya başka şekilde eğirme işlemi için hazırlanmamış suni ve sentetik devamsız liflerden, veya – kimyasal maddeler veya tekstil hamurundan, imalat ([47])   
Fasıl 60Örme veya tığ ile yapılma eşya– Tabii liflerden, – karde edilmemiş, taranmamış veya başka şekilde eğirme işlemi için hazırlanmamış suni ve sentetik ve suni devamsız liflerden veya – kimyasal maddeler veya tekstil hamurundan, imalat ([48])   
Fasıl 61Örme veya tığ ile yapılan giyim eşyası ve aksesuarları  Tabii ve/veya suni ve sentetik devamsız liflerin eğrilmesi, veya sentetik ve suni filament ipliklerin çekişi (ekstrüzyonu) ile beraber yapılan örme işlemi(örülerek şekil verilmiş ürünler) ([49]) veya Örme ve kesim dahil bitirme işlemi (kesilerek şekil verilmiş veya doğrudan şekilli elde edilmiş, örme ya da tığ ile yapılan eşyanın iki ya da daha fazla parçasının birleştirilmesiyle elde edilme) ([50])([51])   
y Fasıl 62Giyim eşyası ve aksesuarı (örülmemiş veya tığ ile yapılmamış); aşağıda belirtilenler hariç:  Dokuma ile beraber bitirme işlemi (kesim dahil) ([52])([53]) veya Kullanılan işlenmemiş mensucatın kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40’ını geçmemesi koşuluyla, nakış işleme ile beraber bitirme işlemi (kesim dahil) ([54]) veya Kullanılan kaplanmamış mensucatın kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %40’ını geçmemesi koşuluyla, kaplama ile beraber bitirme işlemi (kesim dahil) ([55]) veya Kullanılan baskısız mensucatın kıymetinin, ürünün fabrika çıkış fiyatının % 47,5’ini geçmemesi koşuluyla; en az iki hazırlama finisaj işlemiyle (temizleme, ağartma, merserize etme, termofiksaj, şardonlama, kalenderleme, çekmezlik apresi, kalıcı finisaj, dekatize etme, emprenye etme, onarım ve tıraşlama gibi) beraber yapılan baskılama öncesinde bitirme işlemi ([56])([57])   
y 6217Giyim eşyasının diğer hazır aksesuarı; giyim eşyasının veya giyim eşyası aksesuarlarının parçaları (6212 pozisyonundakiler hariç):            
 Yaka ve kol ağızları için iç astarlar (kesilmiş)– Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden ve  -kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40’ını geçmeyen, imalat   
y Fasıl 63Dokumaya elverişli maddelerden diğer hazır eşya;takımlar; kullanılmış giyim eşyası ve dokumaya elverişli maddelerden kullanılmış eşya; paçavralar; aşağıda belirtilenler hariç:  Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat 
6301 ila 6304Battaniyeler, diz battaniyeleri, yatak çarşafları ve benzerleri; perdeler ve benzerleri; diğer mefruşat eşyası:    
 – Keçeden ve dokunmamış mensucattan– Tabii liflerden, veya – kimyasal maddelerden veya tekstil hamurundan imalat ([58]) 
 – Diğerleri:    
 – – İşlemeli olanlarAğartılmamış tek kat iplikten imalat ([59])( [60]) veya Kullanılan işlenmemiş (örülmüş olanlar hariç) mensucatın kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %40’ını geçmemesi koşuluyla işlenmemiş mensucattan imalat   
 – – DiğerleriAğartılmamış tek kat iplikten imalat  ([61])([62])   
6305Ambalaj için torba ve çuvallar– Tabii liflerden, – karde edilmemiş, taranmamış veya başka şekilde eğirme işlemi için hazırlanmamış sentetik ve suni devamsız liflerden, veya – kimyasal maddeler veya tekstil  hamurundan, imalat ([63]) 
6306Vagon ve mavna örtüleri, tenteler ve dış storlar; çadırlar; kayıklara, deniz veya kara taşıtlarına mahsus yelkenler; kamp eşyası:    
 –  Dokunmamış mensucattan-Tabii liflerden, veya – kimyasal maddelerden veya tekstil hamurundan imalat ([64])([65])   
 –  DiğerleriAğartılmamış tek kat iplikten imalat ([66])([67])   
6307Diğer hazır eşya (elbise patronları dahil)Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %40’ını geçmeyen imalat   
6308Kilimler, halılar, işlemeli masa örtüleri ve peçetelerin yapımında kullanılan mensucat ve ipliklerden müteşekkil takımlar (aksesuarlarıyla birlikte olsun olmasın ) ve benzeri dokumaya elverişli eşya (perakende olarak satılacak hale getirilmiş)Takımı oluşturacak parçalardan her biri, takım içinde olmaması halinde kendilerine ayrı ayrı uygulanacak kuralın gereklerini karşılamalıdır. Bununla beraber, menşeli olmayan eşyalar,  toplam kıymetleri takımın fabrika çıkış fiyatının % 15’ini geçmemek koşuluyla takım içinde yer alabilir.   
y Fasıl 64Ayakkabılar, getrler ve benzeri eşya, bunların aksamı; aşağıda belirtilenler hariç:6406 pozisyonundaki iç tabanlara veya diğer taban elemanlarına takılmış yüzler hariç, herhangi bir pozisyondaki girdilerden imalat.  Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50’sini geçmeyen imalat.
6406Ayakkabı aksamı ( dış tabanlar dışındaki tabanlara tutturulmuş veya tutturulmamış ayakkabı yüzleri dahil ); çıkarılabilir iç tabanlar, topuk rampası ve benzeri eşya; getrler ve tozluklar, dizlikler ve benzeri eşya; ve bunların aksamı  Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat 
y Fasıl 65Başlıklar ve aksam; aşağıda belirtilenler hariç:Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat   
6505Dantel, keçe veya diğer dokumaya elverişli maddelerden yapılmış veya örülmüş şapkalar ve diğer başlıklar, parça halinde  (fakat şerit halinde olanlar hariç) (astarlanmış veya donatılmış olsun olmasın); her türlü maddeden saç fileleri (astarlanmış veya donatılmış olsun olmasın)  İplikten veya dokumaya elverişli madde liflerinden imalat ([68]) 
y Fasıl 66Şemsiyeler, güneş şemsiyeleri, bastonlar, iskemle bastonlar, kamçılar, kırbaçlar ve bunların aksamı; aşağıda belirtilenler hariç:  Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat 
6601Şemsiyeler ve güneş şemsiyeleri (bastonlu şemsiyeler, bahçe şemsiyeleri ve benzeri şemsiyeler dahil)Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %50’sini geçmeyen imalat   
Fasıl 67Hazırlanmış ince ve kalın kuş tüyleri ve bunlardan eşya; yapma çiçekler; insan saçından eşya  Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat 
y Fasıl 68Taş, alçı, çimento, amyant, mika veya benzeri maddelerden eşya; aşağıda belirtilenler hariç:  Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat 
y 6803 00Kayagan taşı veya aglomere kayagan taşından eşya  İşlenmiş kayagan taşından imalat     
y 6812Amyanttan eşya; amyant ve amyant ile magnezyum karbonat esaslı karışımlardan eşya  Herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerinden imalat 
y 6814Mikadan eşya, (aglomere edilmiş veya terkip yoluyla elde edilmiş mika dahil) (kağıt, karton veya diğer maddelerden bir mesnet üzerinde)  İşlenmiş mikadan (aglomere edilmiş veya terkip yoluyla elde edilmiş mika dahil ) imalat 
Fasıl 69Seramik mamulleriÜrünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat   
y Fasıl 70Cam ve cam eşya; aşağıda belirtilenler hariç:  Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat 
70067003, 7004 ve 7005 pozisyonlarındaki camların kavislendirilmiş, kenarları işlenmiş, hakkedilmiş, delinmiş, emaye yapılmış veya başka şekilde işlenmiş fakat diğer maddelerle çerçevelenmemiş ve donatılmamış olanları:   – SEMII standartlarına ([69]) göre yarı iletken derecede, elektriği geçirmeyen ince bir tabaka ile kaplanmış camdan alt tabaka     -Diğerleri              7006 pozisyonunda yer alan kaplanmamış alt tabaka camlarından imalat       7001 pozisyonundaki girdilerden imalat   
7007Emniyet camları [sertleştirilmiş, (temperlenmiş), veya lamine edilmiş camlardan]  7001 pozisyonundaki girdilerden imalat 
7008Çok katlı yalıtım camları  7001 pozisyonundaki girdilerden imalat   
7009Cam aynalar (çerçeveli olsun olmasın ) (dikiz aynaları dahil)  7001 pozisyonundaki girdilerden imalat 
7010Cam damacana, kavanoz, şişe,küçük şişe, çanak, tüp, serum ampulleri ve diğer kaplar (eşyanın nakli ve ambalajında kullanılmaya elverişli cinsten); camdan konserve kavanozları; camdan tıpa, kapak ve benzerleriÜrünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat veya Kesilmemiş cam eşyanın toplam kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50’sini geçmemesi koşuluyla cam kesim işlemi   
7013Sofra, mutfak, tuvalet, yazıhane, ev tezyinatı ve benzeri işler için cam (7010 ve 7018 pozisyonundakiler hariç)Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat veya kesilmemiş cam eşyanın kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50’sini geçmemesi koşuluyla  cam kesim işlemi veya elde üflenmiş cam eşyanın kıymeti ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50’sini geçmemesi koşuluyla elde üflenmiş cam eşyanın elde dekore edilmesi (serigrafi baskısı hariç)   
y 7019Cam liflerinden (iplik hariç) eşya– Boyanmamış şeritlerden, yarı bükülmüş ipliklerden, ipliklerden veya yontularak şekil verilmiş ipliklerden, veya – cam yününden  imalat   
y Fasıl 71Tabii veya kültür inciler, kıymetli veya yarı kıymetli taşlar, kıymetli metaller, kıymetli metallerle kaplama metaller ve bunlardan mamul eşya; taklit mücevherci eşyası ; metal paralar; aşağıda belirtilenler hariç:  Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat 
7101            Tabii inci veya kültür incileri (işlenmiş veya tasnife tabi tutulmuş olsun olmasın) (fakat ipliğe dizilmemiş, mıhlanmamış veya takılmamış); tabii inci veya kültür incileri (taşınmasında kolaylık sağlamak amacıyla geçici olarak ipliğe dizilmiş)Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat.Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %50’sini geçmeyen imalat
7102, 7103 ve 7104        Elmaslar, diğer değerli veya yarı-değerli taşlar (tabii, sentetik veya terkip yoluyla elde edilmiş)  İşlenmemiş kıymetli veya yarı kıymetli taşlardan imalat veya Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat.   
7106, 7108 ve 7110Kıymetli metaller:    
 – İşlenmemiş olanlar7106, 7108 ve 7110 pozisyonları dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat veya 7106, 7108 veya 7110 pozisyonlarında yer alan kıymetli metallerin elektroliz, ısıl veya kimyasal işlemlerle ayrıştırılması, veya 7106, 7108 veya 7110 pozisyonlarında yer alan kıymetli metallerin birbirleriyle veya adi metallerlerle alaşımlarının yapılması   
 – Yarı işlenmiş veya pudra halinde olanlar  İşlenmemiş kıymetli metallerden imalat   
7107, 7109 ve 7111  Kıymetli metallerle kaplanmış metaller (yarı-işlenmişlerden daha fazla işleme tabi tutulmamışlar)  Herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat   
7116Tabii inci veya kültür incilerinden, kıymetli ya da yarı kıymetli taşlardan eşya (tabii, sentetik veya terkip yoluyla elde edilmiş)  Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %50’sini geçmeyen imalat     
7117Taklit mücevherat    Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat veya kullanılan tüm girdilerin kıymeti ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50’sini aşmamak koşuluyla, kıymetli metallerle kaplanmamış adi metallerden imalat   
y Fasıl 72Demir ve çelik; aşağıda belirtilenler hariç:  Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat 
7207Demir veya alaşımsız çelikten yarı-mamuller  7201, 7202, 7203, 7204, 7205 veya 7206 pozisyonlarında yer alan girdilerden imalat   
7208 ila 7216Demir veya alaşımsız çelikten yassı hadde mamulleri, profiller, çubuklar  7206 veya 7207 pozisyonlarında yer alan külçelerden veya diğer ilk şekillerden veya yarı-mamul girdilerden imalat   
7217Demir veya alaşımsız çelikten teller  7207 pozisyonunda yer alan yarı mamul girdilerden imalat   
7218 91 ve 7218 99     7219 ila 7222  Yarı mamuller       Paslanmaz çelikten yassı hadde mamulleri, profiller, çubuklar  7201, 7202, 7203,7204, 7205 veya 7218 10 pozisyonunda yer alan girdilerden imalat   7218 pozisyonunda yer alan külçelerden veya diğer ilk şekillerden veya yarı-mamul girdilerden imalat   
7223Paslanmaz çelikten teller  7218 pozisyonunda yer alan yarı mamul girdilerden imalat   
7224 90       7225 ila 7228Yarı mamuller       Diğer alaşımlı çelikten yassı hadde mamulleri, sıcak haddelenmiş çubuklar (düzensiz kangallar halinde) profiller; alaşımlı veya alaşımsız çelikten sondaj işlerinde kullanılan içi boş çubuklar  7201, 7202, 7203,7204, 7205 veya 7224 10 pozisyonunda yer alan girdilerden imalat   7206,  7207, 7218 veya 7224 pozisyonunda yer alan külçelerden veya diğer ilk şekillerden veya yarı-mamul girdilerden imalat   
7229Diğer alaşımlı çelikten teller    7224 pozisyonundaki yarı mamul girdilerden imalat   
y Fasıl 73Demir veya çelikten eşya; aşağıda belirtilenler hariç:  Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat 
7301 10Palplanşlar    7206 pozisyonunda yer alan girdilerden imalat   
7302Demir veya çelikten demiryolu ve tramvay hattı malzemesi; raylar, kontraylar, makas dilleri, makas göbekleri, kruvazman ve makaslar, gergi çubukları, dişli raylar, traversler, cebireler, yastık ve köşelikler, seletler, sıkıştırma levhaları ve kramponlar, rayların döşenmesi, eklenmesi veya sabitleştirilmesi için bağlantı levha ve çubukları ile özel olarak imal edilmiş diğer parçalar  7206 pozisyonunda yer alan girdilerden imalat   
7304, 7305 ve 7306Demir (dökme demir hariç) veya çelikten ince ve kalın borular, içi boş profiller    7206, 7207, 7218 veya 7224 pozisyonlarında yer alan girdilerden imalat 
7307 21 ila 7307 29Paslanmaz çelikten boru bağlantı parçalarıToplam kıymeti ürünün fabrika çıkış fiyatının % 35’ini geçmemek koşuluyla dövülmüş taslakların tornalanması, delinmesi, deliklerin genişletilmesi (reaming), deburring işlemi, diş açılması, kum püskürterek temizlenmesi   
7308Demir veya çelikten inşaat (9406 pozisyonundaki prefabrik yapılar hariç) ve inşaat aksamı (köprüler, köprü aksamı, bent kapakları, kuleler, pilonlar, ayaklar, sütunlar, inşaat iskeleleri, çatılar, kapılar, pencereler ve bunların çerçeveleri ve kapı eşikleri, kepenkler, korkuluklar, parmaklıklar gibi); inşaatta kullanılmak üzere hazırlanmış demir veya çelikten saclar, çubuklar, profiller, borular ve benzerleri  Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat. Bununla beraber,  7301 pozisyonunda yer alan kaynaklı profiller ve köşebentler kullanılmayabilir.       
7315 20Patinaj zincirleri  Kullanılan 7315 pozisyonunda yer alan girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %50’sini geçmeyen imalat   
y Fasıl 74Bakır ve bakırdan eşya; aşağıda belirtilenler hariç:  Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat.   
7403 21, 7403 22 ve 7403 29Bakır alaşımları      Herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat   
7407                 7408                 7409                 7410                 7411Bakır çubuklar ve profiller                 Bakır teller                 Bakır saclar, levhalar, yapraklar ve şeritler (kalınlıkları 0,15 mm. yi geçenler)             Bakırdan ince yaprak ve şeritler (baskılı veya baskısız ve kağıttan, kartondan, plastik maddelerden veya benzeri maddelerden mesnetler üzerine tesbit edilmiş olsun olmasın) kalınlıkları (mesnetleri hariç) 0,15 mm. yi geçmeyenler     Bakırdan ince ve kalın borular– Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden, ve – Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %50’sini geçmeyen imalat   – Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden, ve – Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %50’sini geçmeyen imalat   – Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden, ve – Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %50’sini geçmeyen  imalat   – Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden, ve – Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %50’sini geçmeyen  imalat   – Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden, ve – Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %50’sini geçmeyen imalat   
Fasıl 75Nikel ve nikelden eşya    Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat   
y Fasıl 76Alüminyum ve alüminyumdan eşya; aşağıda belirtilenler hariç:        Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat   
7601                   7604                   7605                 7606  İşlenmemiş alüminyum                   Alüminyumdan çubuklar ve profiller                   Alüminyum teller                 Alüminyum saclar, levhalar ve şeritler (kalınlığı 0,2 mm. yi geçenler)        – Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden veya – Alaşımsız alüminyum veya alüminyum döküntü ve hurdalarından elektroliz veya termal işlem yoluyla imalat     – Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden, ve – Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %50’sini geçmeyen  imalat     – Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden, ve – Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %50’sini geçmeyen  imalat   – Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden, ve – Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %50’sini geçmeyen  imalat   
7607               7608                 7609Alüminyumdan yapraklar ve şeritler (baskılı veya baskısız, kâğıt karton, plastik maddeler veya benzerlerinden bir mesnet üzerine tesbit edilmiş olsun olmasın) (mesnedi hariç kalınlığı 0,2 mm. yi geçmeyenler)     Alüminyumdan ince ve kalın borular                 Alüminyum boru bağlantı parçaları (rakorlar, dirsekler, manşonlar ve benzerleri)Ürünün yer aldığı pozisyon ve 7606 pozisyonu dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat         – Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden, ve – Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %50’sini geçmeyen imalat   – Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden, ve – Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %50’sini geçmeyen  imalat   
7616 99Alüminyumdan diğer eşya  Herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat   
Fasıl 77AS’de ileride kullanılmak amacıyla saklı tutulmuştur.    
y Fasıl 78Kurşun ve kurşundan eşya; aşağıda belirtilenler hariç:  Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat   
7801İşlenmemiş kurşun  Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat. Bununla beraber,7802 pozisyonunda yer alan döküntü ve hurdalar kullanılmayabilir.   
y Fasıl 79Çinko ve çinkodan eşya; aşağıda belirtilenler hariç:  Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat   
7901İşlenmemiş çinko  Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat. Bununla beraber,7902 pozisyonunda yer alan döküntü ve hurdalar kullanılmayabilir.   
Fasıl 80Kalay ve kalaydan eşya        Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat   
Fasıl 81Diğer adi metaller; sermetler; bunlardan mamul eşya  Herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat.   
y Fasıl 82Adi metallerden aletler, bıçakçı eşyası ve sofra takımları; adi metallerden bunların aksam ve parçaları; aşağıda belirtilenler hariç:  Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat. 
82068202 ila 8205 pozisyonlarındaki aletlerin iki veya daha fazlasından meydana gelen aletler (perakende satış için hazırlanmış takım halinde)    8202 ila 8205 pozisyonları dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat. Bununla beraber,   8202 ila 8205 pozisyonlarındaki aletler, toplam kıymetleri takım halindeki ürünün fabrika çıkış fiyatının % 15’ini geçmemek koşuluyla takıma dahil edilebilir.   
8207 13 ila 8207 30Kaya delmeye veya sondaj yapmaya mahsus aletler; metallerin çekilmesine veya ekstrüzyonla işlem görmesine mahsus haddeler; basınçla çukurlaştırma, ıstampalama, zımbayla delme aletleri  – Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden, ve   -Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40’ını geçmeyen,  imalat   
8207 40 ila 8207 90Set ve yiv açmaya mahsus aletler; delmeye mahsus aletler (kaya delmeye mahsus aletler hariç); raybalamaya veya delik genişletmeye mahsus aletler; frezelemeye mahsus aletler; tornalamaya mahsus aletler; değişebilir diğer aletler  Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat 
8208Mekanik makina ve cihazlara mahsus bıçaklar ve kesici ağızlar    Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat   
8211 10 ila 8211 93 ve 82 11 95Kesici ağızlı bıçaklar (ağızları tırtıklı olsun olmasın)(kapanan budama çakıları dahil) (8208 pozisyonundakiler hariç)    Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat. Bununla birlikte, adi metalden bıçak sapları ve bıçak ağızları kullanılabilir.   
8214Diğer bıçakçı eşyası (saç kesmeye ve hayvan kırkmaya mahsus makinalar, kasap ve mutfak satırları, et baltaları, et kıyma bıçakları ve kağıt bıçakları gibi); manikür veya pedikür takımları ve aletleri (tırnak törpüleri dahil)  Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat. Bununla birlikte, adi metalden bıçak sapları kullanılabilir.   
8215Kaşıklar, çatallar, kepçeler, delikli kepçeler, spatulalar, balık bıçakları, yağ bıçakları, şeker maşaları ve benzeri mutfak ve sofra eşyası  Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat. Bununla birlikte, adi metalden bıçak sapları kullanılabilir.   
y Fasıl 83Adi metallerden çeşitli eşya; aşağıda belirtilenler hariç:  Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat.   
8302 41Binalar için diğer donanım, tertibat ve benzeri eşyaÜrünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat. Bununla birlikte, 8302 pozisyonundaki girdiler, toplam kıymetleri ürünün fabrika çıkış fiyatının % 20’sini geçmemek koşuluyla kullanılabilir.   
8302 60Otomatik kapı kapayıcılarıÜrünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat. Bununla birlikte, 8302 pozisyonundaki girdiler, toplam kıymetleri ürünün fabrika çıkış fiyatının % 20’sini geçmemek koşuluyla kullanılabilir   
y Fasıl 84Nükleer reaktörler, kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar ve aletler; bunların aksam ve parçaları; aşağıda belirtilenler hariç:  Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat  Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %50’sini geçmeyen imalat.  
  8401  Nükleer reaktörler; nükleer reaktörler için ışınlanmamış yakıt elemanları(kartuşlar); izotopik ayırım için makinave cihazlar  Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat  Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %45’ini geçmeyen imalat.  
84048402 veya 8403 pozisyonlarındaki kazanlarla birlikte kullanılmaya mahsus yardımcı cihazlar; su buharı veya diğer buhar güç üniteleri için kondansörlerÜrünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalatKullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %45’ini geçmeyen imalat.  
8407Kıvılcım ile ateşlemeli içten yanmalı doğrusal veya döner pistonlu motorlar (patlamalı motor)  Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %50’sini geçmeyen imalat   
8408Sıkıştırma ile ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlar (dizel ve yarı dizel)    Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %50’sini geçmeyen imalat   
8423Tartı alet ve cihazları (hassasiyeti 5 santigram veya daha iyi olan teraziler hariç) (tartarak sayan ve kontrol eden baskül ve teraziler dahil) her tür tartı alet ve cihazlarına mahsus ağırlıklarÜrünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat  Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %45’ini geçmeyen imalat.  
  8425    Palangalar ve ağır yük kaldırıcıları (skipli yük kaldırıcıları hariç); bucurgatlar ve ırgatlar; krikolar    Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat  Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %45’ini geçmeyen imalat  
8426Gemi vinçleri (“derricks”); vinçler (“cranes”) (taşıyıcı halatlı vinçler dahil); hareketli kaldırma çerçeveleri, şasisi “straddle” tipi olan ayak mesafeleri ayarlanabilen Iastik tekerlekli taşıyıcılar ve vinçli yük arabalarıÜrünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalatKullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %45’ini geçmeyen imalat  
  8427  Forkliftler; kaldırma ve elleçleme tertibatı olan diğer yük arabaları  Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %50’sini geçmeyen imalat     
8428Kaldırma, elleçleme, yükleme veya boşaltma işlerine mahsus diğer makina ve cihazlar (asansörler, yürüyen merdivenler, konveyörler, teleferikler gibi)  Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalatKullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %45’ini geçmeyen imalat  
8429Kendinden hareketli buldozerler, angledozerler, greyderler, toprak tesviyesine mahsus makinalar, skreyperler, mekanik küreyiciler, ekskavatörler, küreyici yükleyiciler, sıkıştırma işini tokmaklamak suretiyle yapan makinalar ve yol silindirleri:Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalatKullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %45’ini geçmeyen imalat  
  8430  Toprağın, minerallerin veya cevherlerin taşınması, yayılması, tesviyesi, sıyrılması, kazılması, sıkıştırılması, bastırılıp sıkıştırılması, çıkarılması veya delinmesine mahsus diğer makina ve cihazlar; kazık varyosları ve kazık sökme makinaları; kar küreyicileri ve püskürtücüleri  Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat    Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %45’ini geçmeyen imalat  
  8432  Toprağı hazırlamaya, işlemeye ve ekmeye mahsus tarla ve bahçe tarımında veya ormancılıkta kullanılan makina ve cihazlar; çimenlikler ve spor sahaları için silindirler    Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat    Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %45’ini geçmeyen imalat  
8433Tarım ürünlerinin hasat ve harman edilmesine mahsus makina ve cihazlar (ot ve saman balyalamaya mahsus olanlar dahil) ; çim ve çayır biçme makina ve cihazları; yumurtaları,  meyvaları ve diğer tarım ürünlerini ağırlık ve büyüklüklerine göre ayıran ve temizleyen makina ve cihazlar ( 8437 pozisyonundaki makina ve cihazlar hariç):  Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat  Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %45’ini geçmeyen imalat  
8434Süt sağma makinaları ve sütçülükte kullanılan makina ve cihazlar:Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat  Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %45’ini geçmeyen imalat  
8443Levhalar, silindirler ve 8442 pozisyonundaki diğer tabedici unsurlar aracılığıyla baskı yapmaya mahsus makinalar; diğer baskı, kopyalama ve faks makinaları ( kombine halde olsun olmasın); bunların aksam, parça ve aksesuarları  Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %45’ini geçmeyen imalat.   
8444Dokumaya elverişli sentetik veya suni maddelerin ekstrüzyonu çekilmesi, tekstüre edilmesi veya kesilmesine mahsus makina ve cihazlar  Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat  Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %45’ini geçmeyen imalat  
8445Dokumaya elverişli elyafın hazırlanmasına mahsus makinalar; eğirme, katlama veya bükme makinaları veya dokumaya elverişli ipliklerin üretimine mahsus diğer makina ve cihazlar; dokumaya elverişli iplikleri bobinleme veya çilelemeye mahsus (masura sarıcılar dahil) ve 84.46 veya 84.47 pozisyonlarındaki makinalarda kullanılan dokumaya elverişli ipliklerin hazırlanmasına mahsus makinalar  Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat  Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %45’ini geçmeyen imalat  
8446Dokuma makinaları (tezgâhlar)  Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat  Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %45’ini geçmeyen imalat.  
8447Örgü makinaları, dikiş –trikotaj makinaları ve gipe edilmiş iplik, tül, dantela, işleme, şeritci ve kaytancı eşyası veya file imaline mahsus makina ve cihazlar ve püskül,ponpon makina ve cihazları  Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat  Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %45’ini geçmeyen imalat  
8456Herhangi bir maddenin aşındırılarak, lazerle, diğer ışın veya foton ışınıyla, ultrasonik, elektro -erozyon, elektro -kimyasal, elektron ışını, ionik ışın veya plazma arkı yöntemleri ile işlenmesine mahsus makina ve aletler  Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat  Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %45’ini geçmeyen imalat  
8457Metal işlemeye mahsus işleme merkezleri, tek istasyonlu tezgâhlar ve çok istasyonlu transfer tezgahlarıÜrünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat  Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %45’ini geçmeyen imalat  
8458Metal işlemeye mahsus torna tezgâhları (tornalama merkezleri dahil)  Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat  Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %45’ini geçmeyen imalat  
8459Metalleri talaş kaldırmak suretiyle delmeye, raybalamaya, frezelemeye, diş açmaya veya vida yuvası açmaya mahsus takım tezgahları (kızaklı işlem üniteleri dahil) [8458 pozisyonundaki torna tezgahları (tornalama merkezleri dahil) hariç]  Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat  Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %45’ini geçmeyen imalat  
8460Metalleri veya sermetleri taşlama taşları, aşındırıcılar veya parlatma ürünleri vasıtasıyla işleyen çapak alma, bileme, taşlama, honlama, lepleme, parlatma veya başka şekilde tamamlama işlemlerine mahsus tezgahlar ( 84.61pozisyonundaki dişli açma, dişli taşlama veya dişli tamamlama tezgahları hariç)  Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat  Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %45’ini geçmeyen imalat  
8461Metalleri veya sermetleri taIaş kaldırarak işleyen, tarifenin başka bir yerinde belirtilmeyen veya yer almayan planya, vargel, yiv açma, broş, dişli açma, dişli taşIama veya dişli tamamlama tezgâhları, testere, diIme tezgahları ve diğer takım tezgahIarı  Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat  Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %45’ini geçmeyen imalat  
8462Metalleri dövme, çekiçleme veya kalıpta dövme suretiyle işlemeye mahsus takım tezgahları (presler dahil); metalleri kavislendirmeye, katlamaya, düzeltmeye, makasla kesmeye, zımbalı kesmeye, taslak çıkartmaya veya şataflamaya mahsus takım tezgahları (presler dahil);metalleri veya metal karbürleri işlemeye mahsus yukarıda sayılmayan presler  Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat  Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %45’ini geçmeyen imalat  
8463Metalleri veya sermetleri talaş kaldırmadan işlemeye mahsus diğer makinalar:  Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat  Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %45’ini geçmeyen imalat  
8464Taş, seramik, beton, asbestli çimento veya benzeri mineral maddeleri işlemeye veya camı soğuk olarak işlemeye mahsus makinalarÜrünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat  Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %45’ini geçmeyen imalat  
8465Ağaç, mantar, kemik, sert kauçuk, sert plastik maddeler veya benzeri sert maddeleri işlemeye mahsus makinalar (çivi çakma, zımbalama yapıştırma veya başka şekilde birleştirmeye mahsus makinalar dahil)Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat  Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %45’ini geçmeyen imalat  
8466Sadece veya esas itibariyle 8456 ila 8465 pozisyonlarındaki makinalarda kullanılmaya elverişli aksam, parça ve aksesuar (işlenecek parçaları tutucular ve alet tutucuları, otomatik şekilde açılan pafta kafaları, taksim edici tertibat ve makinalara mahsus diğer tertibat dahil);elde kullanılmaya mahsus her türlü el aletlerinin alet tutucularıÜrünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat  Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %45’ini geçmeyen imalat  
  8467  El ile kullanılan, pnömatik, hidrolik veya elektrikli ya da elektriksiz kendinden motorlu olan aletler  Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat    Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %45’ini geçmeyen imalat  
8469Yazı makinaları ( 8443 pozisyonundaki yazıcılar hariç); kelime işlem makinaları  Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat  Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %45’ini geçmeyen imalat  
8470Hesap makinaları ve hesaplama fonksiyonu olup verilen bilgileri kaydeden, kaydedilen bilgileri yeniden veren ve gösteren cep tipi makinalar; hesaplama tertibatı olan muhasebe makinaları, posta pulu yerine kullanılan damga basan makinalar, bilet basma ve verme makinaları ve benzeri cihazlar; yazar kasalar  Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat  Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %45’ini geçmeyen imalat  
8471Tarifenin başka bir yerinde belirtilmeyen veya yer almayan otomatik bilgi işlem makinaları ve bunlara ait birimler; manyetik veya optik okuyucular, verileri kayıt ortamına kod şekline dönüştürerek girmeye ait makinalar ile bu verileri işleyen makinalar            Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat  Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %45’ini geçmeyen imalat  
8474Toprak, taş, cevher veya katı haldeki diğer mineral maddeleri(toz ve hamur halinde olanlar dahil) tasnif etmeye, elemeye, ayırmaya, yıkamaya, kırmaya, öğütmeye, karıştırmaya veya yoğurmaya mahsus makina ve cihazlar; mineral katı yakıtları, seramik hamurlarını, sertleşmemiş çimentoyu, alçıyı ve toz veya hamur halindeki diğer mineral maddeleri aglomere etmeye, kalıba dökmeye veya bunlara şekil vermeye mahsus makina ve cihazlar; kumdan dökümhane kalıpları yapmaya mahsus makineler  Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat  Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %45’ini geçmeyen imalat  
8480Metal dökümhaneleri için dereceler (döküm kasaları); döküm plakaları, döküm modelleri; metaller (külçe kalıpları hariç), metal karbürler, cam, mineral maddeler, kauçuk veya plastik maddeler için kalıplar  Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat  Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %45’ini geçmeyen imalat  
y Fasıl 85Elektrikli makina ve cihazlar ve bunların aksam ve parçaları; ses kaydetmeye ve kaydedilen sesi tekrar vermeye mahsus cihazlar; televizyon görüntü ve seslerinin kaydedilmesine ve kaydedilen görüntü ve sesin tekrar verilmesine mahsus cihazlar ve bunların aksam, parça ve aksesuarı; aşağıda belirtilenler hariç:  Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalatKullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %45’ini geçmeyen imalat  
8504Elektrik transformatörleri, statik konvertörler (örneğin, redresörler) ve endüktörlerKullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %45’ini geçmeyen imalat   
8505Elektro mıknatıslar; daimi mıknatıslar ve mıknatıslama sonucu daimi mıknatıslı olabilen eşya; elektromanyetik veya daimi mıknatıslı aynalar, kıskaçIar ve benzeri tespit tertibatı; elektromanyetik kaplinler, kavramalar ve frenler; elektromanyetik vinç başları  Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat  Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %50’sini geçmeyen imalat  
8508Vakumlu elektrik süpürgeleriÜrünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat  Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %50’sini geçmeyen imalat  
8509Ev işlerinde kullanılmaya mahsus kendinden elektrik motorlu elektro-mekanik cihazlar (8508 pozisyonunda yer alan vakumlu elektrik süpürgeleri hariç)  Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat  Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %50’sini geçmeyen imalat  
8511Kıvılcım ateşlemeli veya sıkıştırma ateşlemeli, içten yanmalı motorlarda kullanılmaya mahsus elektrikli ateşleme veya hareket ettirme tertibat ve cihazları jeneratörler ve bu tür motorlarla birlikte kullanılan konjonktörler  Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat  Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %50’sini geçmeyen imalat  
8512Motorlu taşıtlarda, bisikletlerde veya motosikletlerde kuIIanıIan türden elektrikli aydınlatma veya işaret cihazları (8539 pozisyonunda yer alan eşya hariç), cam siliciler, buzlanma veya buğulanmayı önleyici tertibat  Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat  Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %50’sini geçmeyen imalat  
8514Sanayi veya laboratuarlarda kullanılan elektrik ocak ve fırınları (endüksiyon veya dielektrik kaybı yoluyla çalışanlar dahil); endüksiyon veya dielektrik kaybı yoluyla termik işlemlerde kullanılmaya mahsus diğer sanayi veya laboratuar cihazları  Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat  Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %50’sini geçmeyen imalat  
8515Elektrik (elektrikle ısıtılmış gaz dahil), lazer veya başka bir ışık veya foton ışını, ultrasonik, elektron ışını, manyetik şok veya plazma arkı yoluyla lehim veya kaynak yapmaya mahsus makina ve cihazlar (kesmeye elverişli olsun olmasın); metallerin veya sermetlerin sıcak olarak püskürtülmesine mahsus elektrikli makina ve cihazlar  Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat  Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %50’sini geçmeyen imalat  
8516Elektrikli anında veya depolu su ısıtıcılar ve daldırma tipi ısıtıcılar; herhangi bir mahallin veya toprak ve benzeri yerlerin ısıtılmasına mahsus elektrikli cihazlar; berber işleri için elektrotermik cihazlar (örneğin; saç kurutucular, saç kıvırma cihazları, saç kıvırma maşalarını ısıtma cihazları) ve el kurutma makinaları; elektrikli ütüler; ev işlerinde kullanılan diğer elektrotermik cihazlar; elektrikli ısıtıcı rezistanslar (8545 pozisyonundakiler hariç)Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat  Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %50’sini geçmeyen imalat  
  8519  Ses kaydetme veya kaydedilen sesi tekrar vermeye mahsus cihazlar    Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %50’sini geçmeyen imalat.     
8521Video kayıt veya gösterme cihazları (bir video-tunerle birlikte olsun olmasın)    Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %45’ini geçmeyen imalat.     
8523Sesleri ve diğer fenomenleri kaydetmeye mahsus diskler, bantlar, katı hal kalıcı depolama aygıtları, akıllı kartlar ve diğer mesnetler ( kayıt yapılmış olsun olmasın) (disklerin üretimine mahsus matris ve kalıplar dâhil, fakat Fasıl 37’de yer alan ürünler hariç)  Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %50’sini geçmeyen imalat 
8525Radyo veya televizyon yayınlarına mahsus verici cihazlar ( alıcı cihazı veya ses kaydetme ya da kaydedilen sesi tekrar vermeye mahsus cihazı olsun olmasın); televizyon kameraları, dijital kameralar ve görüntü kaydedici kameralar  Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %50’sini geçmeyen imalat   
8526Radar cihazları, hava ve deniz trafiğine yardımcı telsiz cihazları ve uzaktan kumanda etmeye mahsus telsiz kontrol cihazları    Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %50’sini geçmeyen imalat   
8527Radyo yayınları için alıcı cihazlar (aynı kabin içinde ses kayıt veya kaydedilen sesi tekrar vermeye mahsus cihaz veya saatle birlikte olsun olmasın)  – Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %45’ini geçmeyen imalat       
8528Monitörler ve projektörler (televizyon alıcı cihazı ile mücehhez olmayanlar); televizyon alıcı cihazları (radyo yayınlarını alıcı cihazı veya ses veya görüntü kayıt veya tekrar verme cihazıyla birlikte olsun olmasın)  – Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %45’ini geçmeyen  imalat   
8529Sadece veya esas itibariyle 8525 ila 8528 pozisyonlarında yer alan cihazlara mahsus aksam ve parçalar:  Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50’sini geçmeyen imalat   
8530Demiryolları, tramvaylar, karayolları, dahili nehir yolları, taşıt park yerleri, limanlar veya hava alanlarında kullanılmaya mahsus elektrikli işaret, emniyet veya trafik kontrol ve kumanda cihazları (8608 pozisyonunda yer alanlar hariç)  Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat  Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %50’sini geçmeyen imalat  
8531Elektrikli ses veya görüntülü işaret cihazları (örneğin; ziller, sirenler, gösterge tabloları, hırsızlığa veya yangına karşı alarmlar) (8512 veya 8530 pozisyonlarında yer alanlar hariç)Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat  Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %50’sini geçmeyen imalat  
  8536  Gerilimi 1000 voltu geçmeyen elektrik devrelerinin anahtarlanmasına veya korunmasına veya elektrik devresine veya elektrik devresinden bağlantı yapmaya mahsus elektrik teçhizatı (örneğin; anahtarlar, röleler, sigortalar, dalga bastırıcılar, fişler, prizler ve soketler, ampul duyları ve diğer bağlayıcılar, bağlantı kutuları); optik lifler, optik lif demetleri veya kabloları için bağlayıcılar)    Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat    Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %50’sini geçmeyen imalat    
8538Sadece ve esas itibariyle 8535, 8536 veya 8537 pozisyonlarında yer alan cihazlarda kullanılmaya uygun aksam ve parçalarÜrünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat  Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %50’sini geçmeyen imalat  
8539Kızma esaslı veya deşarj esaslı elektrik ampulleri (monoblok far üniteleri ve mor ötesi veya kızıl ötesi ışınlı ampuller dahil); ark lambalarıÜrünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat  Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %50’sini geçmeyen imalat  
8540Sıcak katodlu, soğuk katodlu veya foto katodlu valfler ve tüplerKullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %45’ini geçmeyen imalat.   
8542 31 ila 8542 33 ve 8542 39Monolitik entegre devrelerÜrünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat   veya   Difüzyon işlemi (bu kapsamda, entegre devrelerin uygun bir dopantın selektif girişi vasıtasıyla yarı iletken bir temel üzerine oturtularak oluşturulması), taraf olan ülkelerden başka bir ülkede montajı yapılmış ve/veya test edilmiş olsun olmasın  Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %45’ini geçmeyen imalat
8544İzole edilmiş (emaye kaplanmış veya anodize edilmiş olanlar dahil) teller, kablolar (koaksiyel kablolar dahil)  ve diğer izole edilmiş elektrik iletkenler (bağlantı parçaları ile teçhiz edilmiş olsun olmasın); tek tek kaplanmış liflerden oluşan fiber optik kablolar (bağlantı parçaları ile veya elektrik iletkenleri ile teçhiz edilmiş olsun olmasın)  Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %50’sini geçmeyen imalat 
8545Elektrik işlerinde kullanılan kömür elektrodlar, kömür fırçalar, lamba kömürleri, pil kömürleri ve grafit veya diğer kömürden diğer eşya (metalli veya metalsiz)  Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat  Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %50’sini geçmeyen imalat
8546Her tür maddeden elektrik izolatörleriKullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %45’ini geçmeyen imalat   
8547Elektrikli makina, cihaz,alet veya elektrik tesisatları için tamamıyla izole edici maddelerden mamul (montaj  amacıyla döküm sırasında gövde içine gömülmüş küçük metal parçaları içerenler dahil ) izole edici bağlantı parçaları (örneğin;vidalı duylar) (8546 pozisyonundaki izalatörler hariç); adi metallerden elektrik için iç yüzeyleri izole edilmiş borular ve bunların bağlantı parçaları  Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %45’ini geçmeyen imalat 
8548Primer elektrik pilleri, primer bataryaları ve elektrik akümülatörlerinin döküntü ve hurdaları ;kullanılmış elektrik pilleri, bataryaları ve elektrik akümülatörleri ; bu faslın herhangi bir yerinde belirtilmeyen veya yer almayan makina, cihaz veya aletlerin elektrikli aksam ve parçaları  Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %45’ini geçmeyen imalat 
y Fasıl 86Demiryolu ve  benzeri hatlara ait taşıtlar ve malzemeler ve bunların aksam ve parçaları; her türlü mekanik (elektro mekanik olanlar dahil ) trafik sinyalizasyon cihazları; aşağıda belirtilenler hariç:  Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40’ını geçmeyen imalat             
8601 10Elektrik enerjisini dışarıdan alan elektrikli lokomotiflerÜrünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat   
8603 10Elektrik enerjisini dışarıdan alan kendinden hareketli demiryolu veya tramvay vagonları (8604 pozisyonuna girenler hariç)  Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat   
8608Demiryolu veya tramvay hatlarında kullanılan sabit malzeme; demiryolları, tramvaylar, karayolları, dahili su yolları, park yerleri, liman tesisleri veya hava limanları için mekanik (elektromekanik dahil) işaret, emniyet veya trafik kontrol ve kumanda cihazları; bunların aksam ve parçaları  – Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden, ve – kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40’ını geçmeyen, imalatKullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %30’unu geçmeyen imalat
8701 ila 8707 ve 8712Demiryolu ve benzeri hatlara ait taşıtlar haricindeki taşıtlar; 8701 ila 8705 pozisyonlarında yer alan motorlu taşıtlar için motorla donatılmış şasiler ve karoseriler; bisikletler  Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 45’ini geçmeyen imalat 
8708 ila 8711 ve 8713 ila 87168701 ila 8705 ve 8711 ila 8713 pozisyonlarında yer alan taşıtların aksam, parça ve aksesuarı; Motosikletler; yük arabaları, bu taşıtların aksam ve parçaları; taşıyıcılar; çocuk arabaları ve bunların aksam ve parçaları; Römorklar ve yarı römorklar ve bunların aksam ve parçaları    Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat  Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %50’sini geçmeyen imalat
y Fasıl 88Hava taşıtları, uzay taşıtları ve bunların aksam ve parçaları; aşağıda belirtilenler hariç:   Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat  Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %40’ını geçmeyen imalat
  y 8804 00  Rotoşütler  8804 pozisyonunda yer alan diğer girdiler de dahil olmak üzere herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerinden imalat    Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %40’ını geçmeyen imalat  
8805Hava taşıtlarını fırlatma cihaz ve tertibatı ve hava taşıtlarının iniş cihaz ve tertibatı ve benzeri cihaz ve tertibat; yerde uçuş eğitimi yapmaya mahsus cihazlar; bunların aksam ve parçaları  Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat  Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %30’unu geçmeyen imalat
 Fasıl 89Gemiler ve suda yüzen taşıt ve araçlar    Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat. Bununla beraber, 8906 pozisyonunda yer alan gemi tekneleri kullanılmayabilir  Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %40’ını geçmeyen imalat
y Fasıl 90Optik alet ve cihazlar, fotoğraf, sinema, ölçü, kontrol, ayar alet ve cihazları, tıbbi veya cerrahi alet ve cihazlar; bunların aksam, parça ve aksesuarı; aşağıda belirtilenler hariç:  Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalatKullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %45’ini geçmeyen imalat
9001Optik lifler ve optik lif demetleri; optik lif kabloları (8544 pozisyonundakiler hariç); yaprak veya levha halinde polarizan maddeler; her tür maddeden mercekler (kontakt lensler dahil) prizmalar, aynalar ve diğer optik elemanlar (monte edilmemiş) (optik tarzda işlenmemiş camdan bu tür elemanlar hariç)  Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat  Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %50’sini geçmeyen imalat
9002Alet ve cihazlar için her tür maddeden monte edilmiş mercekler, prizmalar, aynalar ve diğer optik elemanlar (optik tarzda işlenmemiş camdan bu tür elemanlar hariç)  Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %45’ini geçmeyen imalat 
9012Mikroskoplar (optik mikroskoplar hariç) ; difraksiyon cihazlarıÜrünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat  Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %50’sini geçmeyen imalat  
9013Sıvı kristalli tertibat (diğer pozisyonlarda daha özel bir şekilde belirtilen eşyayı meydana getirmeyen) ; lazerler (lazer diyodları hariç) ; bu fasılın başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan diğer optik alet ve cihazlar  Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat  Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %50’sini geçmeyen imalat
9020Diğer teneffüs cihazları ve gaz maskeleri (mekanik parçaları ve değiştirilebilen filtreleri olmayan koruyucu maskeler hariç)  Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat  Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %50’sini geçmeyen imalat
9022X -Işınlı, alfa, beta veya gama ışınlı cihazlar (tıbbi, cerrahi, dişçilik veya veterinerlik amaçlı kullanımlar için olsun olmasın) (radyografi veya radyoterapi cihazları dahil), X -ışınlı tüpler ve diğer X –ışınlı jeneratörler, yüksek gerilim jeneratörleri, kontrol panoları ve masaları, ekranlar, muayene veya tedavi masaları, koltuklar ve benzerleri  Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat  Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %50’sini geçmeyen imalat
9027Fiziksel ve kimyasal analiz için alet ve cihazlar (polarimetreler, refraktometreler, spektrometreler, gaz veya duman tahlil cihazları); akışkanlığı, gözenekliliği, genleşmeyi, yüzey gerilimini veya benzerlerini ölçmeye veya muayeneye mahsus alet ve cihazlar; ısı, ışık ve ses ölçmeye veya muayeneye mahsus alet ve cihazlar (pozmetreler dahil); mikrotomlar  Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat  Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %50’sini geçmeyen imalat
9030Elektriki miktarları ölçmeye veya muayeneye mahsus osiloskop, spektrum analizörleri ve diğer alet ve cihazları (9028 pozisyonundaki elektrik sayaçları hariç); alfa, beta, gama, X- ışını, kozmik veya diğer iyonlaşma ışınlarını ölçmeye veya bulmaya mahsus alet ve cihazlar  Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat  Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %50’sini geçmeyen imalat
9031Bu Faslın herhangi bir yerinde belirtilmeyen veya yer almayan ölçme veya muayene alet, cihaz ve makinaları; profil projektörleri  Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat    Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %50’sini geçmeyen imalat
9032Otomatik ayar ve kontrol alet ve cihazları    Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat  Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %50’sini geçmeyen imalat
y Fasıl 91Saatler ve bunların aksam ve parçaları; aşağıda belirtilenler hariç:  Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40’ını  geçmeyen imalat   
9105Diğer saatler    -Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40’ını geçmeyen, ve – kullanılan menşeli olmayan tüm girdilerin kıymetinin kullanılan menşeli tüm girdilerin kıymetini geçmeyen, imalat  Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %30’unu geçmeyen imalat
9109Saat makinaları (tamamlanmış ve birleştirilmiş)    -Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40’ını geçmeyen, ve – kullanılan menşeli olmayan tüm girdilerin kıymetinin kullanılan menşeli tüm girdilerin kıymetini geçmeyen, imalat  Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %30’unu geçmeyen imalat
9110Tamamlanmış saat veya saat makinaları (birleştirilmemiş veya kısmen birleştirilmiş) (şablonlar); tamamlanmamış saat makinaları (birleştirilmiş); saat makinalarının taslakları    – Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %40’ını geçmeyen ve – yukarıdaki sınırlar içinde, 9114 pozisyonunda sınıflandırılan girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının  % 10’ unu geçmemesi koşuluyla kullanıldığı, imalat  Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %30’unu geçmeyen imalat
9111Saatlerin zarfları ve bunların aksam ve parçaları    – Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden, ve – kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40’ını geçmeyen, imalat  Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %30’unu geçmeyen imalat
9112Masa ve duvar saatlerinin zarfları ve bu Fasıldaki eşyaya ait benzeri zarflar ve bunların aksam ve parçaları    – Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden, ve – kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40’ını geçmeyen, imalat  Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %30’unu geçmeyen imalat
9113Saat kayışları ve bunların aksam ve parçaları:    
y 9113 10 ve 9113 20Kıymetli metallerle kaplanmış olanlar veya adi metalden olanlar (altınla veya gümüşle kaplanmış olsun olmasın)  Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40’ını geçmeyen imalat   
 – DiğerleriKullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50’sini geçmeyen imalat   
Fasıl 92Müzik aletleri; bunların aksam, parça ve aksesuarı    Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40’ını geçmeyen imalat   
Fasıl 93Silahlar ve mühimmat; bunların aksam, parça ve aksesuarı    Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50’sini geçmeyen imalat   
y Fasıl 94Mobiyalar; yatak takımları ve benzeri doldurulmuş eşya; tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan aydınlatma cihazları; reklam lambaları, ışıklı tabelalalar, ışıklı isim plakaları ve benzerleri; prefabrik yapılar; aşağıda belirtilenler hariç:   Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat  Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %40’ını geçmeyen imalat
9405Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan aydınlatma cihazları (projektörler ve sahne projektörleri dahil) ve bunların aksam ve parçaları; tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan sabit bir ışık kaynağına sahip reklam lambaları, ışıklı isim tabelaları ve benzeri eşya ve bu eşyanın aksam ve parçaları  Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50’sini geçmeyen imalat   
9406Prefabrik yapılar    Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50’sini geçmeyen imalat   
y Fasıl 95Oyuncaklar, oyun ve spor malzemeleri; bunların aksam, parça ve aksesuarı; aşağıda belirtilenler hariç:  Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat   
9503Diğer oyuncaklar; eğlence amacıyla küçültülmüş modeller ve benzeri modeller (hareketli olsun olmasın); her tür bilmeceler (puzzle)    – Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden, ve – kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50’sini geçmeyen, imalat   
9506 31 ve 9506 39 Golf sopaları ve golf oyunlarına mahsus diğer malzeme  Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat. Bununla birlikte, golf sopası başları yapımına mahsus kabaca şekil verilmiş bloklar kullanılabilir.   
y Fasıl 96Çeşitli mamul eşya; aşağıda belirtilenler hariç:  Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat   
9601 ve 9602İşlenmiş fildişi, kemik, bağa, boynuz, çatallı boynuz, mercan, sedef ve yontulmaya elverişli diğer hayvansal maddeler ve bu maddelerden eşya (Kalıplama suretiyle elde edilen eşya dahil). İşlenmiş, yontulmaya elverişli bitkisel veya mineral maddeler ve bu maddelerden eşya; tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan mumdan, parafinden, stearinden, tabii zamk ve reçinelerden, model patlarından kalıba dökülmek veya yontulmak suretiyle yapılan eşya ve kalıba dökülme ve yontulma suretiyle elde edilen diğer eşya; sertleştirilmemiş jelatin, işlenmiş (3503 pozisyonundaki jelatin hariç) ve sertleştirilmemiş jelatinden eşya  Herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat     
y 9603Süpürgeler ve fırçalar (çalı süpürgesi ve benzerleri, zerdeva ve sincap kılından yapılan fırçalar hariç), elle kullanılmaya mahsus mekanik süpürgeler (motorlular hariç), boya yastık ve ruloları, silecekler ve paspaslar  Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50’sini geçmeyen imalat   
9605  İnsanların tuvalet malzemesi olarak veya dikiş dikmekte veya elbise ve ayakkabılarını temizlemekte kullandıkları seyahat takımları    Takımı oluşturan eşyalardan her biri takım içerisinde olmaması halinde kendisine uygulanacak kuralı karşılamalıdır. Ancak, menşeli olmayan girdiler, toplam kıymetleri takımın fabrika çıkış fiyatının %15’ ini geçmemek koşuluyla kullanılabilir.   
9606Düğmeler, çıtçıtlar, düğme formları ve bunların diğer aksamı; düğme taslakları    – Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden ve – kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50’sini geçmeyen, imalat   
9608Bilyalı kalemler, keçe uçlu veya diğer gözenek uçlu yazı ve işaret kalemleri, mürekkepli kalemler, stilolar ve diğer dolma kalemler; duplikatör; dolma kurşun kalemler; dolma kalem ve kurşun kalem sapları ve benzeri saplar; bunların aksamı (kapak ve klipsler dahil) (9609 pozisyonundaki eşya hariç)  Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat. Bununla birlikte, ürünle aynı pozisyonda yer alan kalem uçları ve damakları da kullanılabilir.   
9612Yazı makinaları için şeritler ve benzeri şeritler (mürekkepli veya iz bırakacak şekilde başka surette hazırlanmış) (makaralı veya kartuşlu olsun olmasın) ; ıstampalar (mürekkep emdirilmiş olsun olmasın, kutulu veya kutusuz)  – Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden, ve – kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50’sini geçmeyen, imalat   
9613 20Doldurulabilen gazlı cep çakmaklarıKullanılan 9613 pozisyonunda yer alan tüm girdilerin kıymeti ürünün fabrika çıkış fiyatının %30’unu geçmeyen imalat   
y 9614Pipolar ve pipo lüleleriKabaca şekil verilmiş bloklardan imalat   
Fasıl 97Sanat eserleri, koleksiyon eşyası ve antikalarÜrünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat   

[9] Fasıl 32’deki Not 3’e göre bu müstahzarlar, Fasıl 32 içinde başka bir pozisyon altında yer almamaları koşuluyla, herhangi bir maddenin boyanmasında kullanılan veya boyama müstahzarlarının imalatında bileşen olarak kullanılan türdendir.

[10] Pozisyon metninde noktalı virgül ile ayrılan kısımlar bir “grup” olarak kabul edilir.

[11] Dokumaya elverişli girdi karışımlarından mamul ürünlerle ilgili özel koşullar için bakınız Giriş Notu 5

[12] Dokumaya elverişli girdi karışımlarından mamul ürünlerle ilgili özel koşullar için bakınız Giriş Notu 5

[13] Dokumaya elverişli girdi karışımlarından mamul ürünlerle ilgili özel koşullar için bakınız Giriş Notu 5

[14] Dokumaya elverişli girdi karışımlarından mamul ürünlerle ilgili özel koşullar için bakınız Giriş Notu 5

[15] Dokumaya elverişli girdi karışımlarından mamul ürünlerle ilgili özel koşullar için bakınız Giriş Notu 5

[16] Dokumaya elverişli girdi karışımlarından mamul ürünlerle ilgili özel koşullar için bakınız Giriş Notu 5

[17] Dokumaya elverişli girdi karışımlarından mamul ürünlerle ilgili özel koşullar için bakınız Giriş Notu 5

[18] Dokumaya elverişli girdi karışımlarından mamul ürünlerle ilgili özel koşullar için bakınız Giriş Notu 5

[19] Dokumaya elverişli girdi karışımlarından mamul ürünlerle ilgili özel koşullar için bakınız Giriş Notu 5

[20] Dokumaya elverişli girdi karışımlarından mamul ürünlerle ilgili özel koşullar için bakınız Giriş Notu 5

[21] Dokumaya elverişli girdi karışımlarından mamul ürünlerle ilgili özel koşullar için bakınız Giriş Notu 5

[22] Dokumaya elverişli girdi karışımlarından mamul ürünlerle ilgili özel koşullar için bakınız Giriş Notu 5

[23] Dokumaya elverişli girdi karışımlarından mamul ürünlerle ilgili özel koşullar için bakınız Giriş Notu 5

[24]  Dokumaya elverişli girdi karışımlarından mamul ürünlerle ilgili özel koşullar için bakınız Giriş Notu 5

[25]  Dokumaya elverişli girdi karışımlarından mamul ürünlerle ilgili özel koşullar için bakınız Giriş Notu 5

[26] Dokumaya elverişli girdi karışımlarından mamul ürünlerle ilgili özel koşullar için bakınız Giriş Notu 5

[27] Dokumaya elverişli girdi karışımlarından mamul ürünlerle ilgili özel koşullar için bakınız Giriş Notu 5

[28] Dokumaya elverişli girdi karışımlarından mamul ürünlerle ilgili özel koşullar için bakınız Giriş Notu 5

[29] Dokumaya elverişli girdi karışımlarından mamul ürünlerle ilgili özel koşullar için bakınız Giriş Notu 5

30 Dokumaya elverişli girdi karışımlarından mamul ürünlerle ilgili özel koşullar için bakınız Giriş Notu 5

31 Dokumaya elverişli girdi karışımlarından mamul ürünlerle ilgili özel koşullar için bakınız Giriş Notu 5

32 Dokumaya elverişli girdi karışımlarından mamul ürünlerle ilgili özel koşullar için bakınız Giriş Notu 5

33 Dokumaya elverişli girdi karışımlarından mamul ürünlerle ilgili özel koşullar için bakınız Giriş Notu 5

[34] Dokumaya elverişli girdi karışımlarından mamul ürünlerle ilgili özel koşullar için bakınız Giriş Notu 5

[35] Dokumaya elverişli girdi karışımlarından mamul ürünlerle ilgili özel koşullar için bakınız Giriş Notu 5

[36] Dokumaya elverişli girdi karışımlarından mamul ürünlerle ilgili özel koşullar için bakınız Giriş Notu 5

[37] Dokumaya elverişli girdi karışımlarından mamul ürünlerle ilgili özel koşullar için bakınız Giriş Notu 5

[38] Dokumaya elverişli girdi karışımlarından mamul ürünlerle ilgili özel koşullar için bakınız Giriş Notu 5

[39] Dokumaya elverişli girdi karışımlarından mamul ürünlerle ilgili özel koşullar için bakınız Giriş Notu 5

[40] Dokumaya elverişli girdi karışımlarından mamul ürünlerle ilgili özel koşullar için bakınız Giriş Notu 5

[41] Dokumaya elverişli girdi karışımlarından mamul ürünlerle ilgili özel koşullar için bakınız Giriş Notu 5

[42] Dokumaya elverişli girdi karışımlarından mamul ürünlerle ilgili özel koşullar için bakınız Giriş Notu 5

[43]Bu girdilerin kullanımı kağıt yapma makinalarında kullanılmaya mahsus türde dokunmuş mensucatın imali ile sınırlandırılmıştır.

[44] Bu girdilerin kullanımı kağıt yapma makinalarında kullanılmaya mahsus türde dokunmuş mensucatın imali ile sınırlandırılmıştır.

[45] Bu girdilerin kullanımı kağıt yapma makinalarında kullanılmaya mahsus türde dokunmuş mensucatın imali ile sınırlandırılmıştır.

[46] Dokumaya elverişli girdi karışımlarından mamul ürünlerle ilgili özel koşullar için bakınız Giriş Notu 5

[47] Dokumaya elverişli girdi karışımlarından mamul ürünlerle ilgili özel koşullar için bakınız Giriş Notu 5

[48] Dokumaya elverişli girdi karışımlarından mamul ürünlerle ilgili özel koşullar için bakınız Giriş Notu 5

[49] Bakınız Giriş Notu 5.

[50] Bakınız Giriş Notu 5.                                                                                                                                

[51] Bakınız Giriş Notu 6.

[52] Bakınız Giriş Notu 5

[53] Bakınız Giriş Notu 6.

[54] Bakınız Giriş Notu 6.

[55] Bakınız Giriş Notu 6.

[56] Dokumaya elverişli girdi karışımlarından mamul ürünlerle ilgili özel koşullar için bakınız Giriş Notu 5

[57] Bakınız Giriş Notu 6.

[58] Dokumaya elverişli girdi karışımlarından mamul ürünlerle ilgili özel koşullar için bakınız Giriş Notu 5

[59] Bakınız Giriş Notu 6.

[60] Örülmüş parçalar halindeki mensucatın (kesilerek veya örülerek şekil verilmiş) dikilmesi veya birleştirilmesi ile elde edilen elastiki veya kauçuklu olmayan örme eşya için bkz. Giriş Notu 6.

61 Bakınız Giriş Notu 6.

62 Örülmüş parçalar halindeki mensucatın (kesilerek veya örülerek şekil verilmiş) dikilmesi veya birleştirilmesi ile elde edilen elastiki veya kauçuklu olmayan örme eşya için bkz. Giriş Notu 6.

63 Dokumaya elverişli girdi karışımlarından mamul ürünlerle ilgili özel koşullar için bakınız Giriş Notu 5

 

 

64 Dokumaya elverişli girdi karışımlarından mamul ürünlerle ilgili özel koşullar için bakınız Giriş Notu 5

65 Bakınız Giriş Notu 6.

66 Dokumaya elverişli girdi karışımlarından mamul ürünlerle ilgili özel koşullar için bakınız Giriş Notu 5

67 Bakınız Giriş Notu 6.

68 Bakınız Giriş Notu 6.

69 SEMII –  Birleşik Yarıiletken Cihazlar ve Maddeler Enstitüsü.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu