Gümrük Genelgeleri

Önlemlerin Etkisiz Kılınmasına Karşı Soruşturma (Gümrükler ve İthalat Genel Müdürlüğü)

T.C.

TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı     :20117910-114.99  01.04.2019 / 43095882
Konu   :Önlemlerin Etkisiz Kılınmasına Karşı Soruşturma
Bakanlığımız İthalat Genel Müdürlüğü’nden alınan ve bir örneği ilişikte gönderilen 29.03.2019 tarihli ve 43069129 sayılı yazıda; 19/03/2019 tarihli ve 30719 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ’in (Tebliğ No: 2019/9) 8 inci maddesinde yer alan kayda alma düzenlemesinin, İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kararın 11 inci maddesi çerçevesinde, teminata bağlama şeklinde uygulanması gerektiği hususu bildirilmiştir.
Bilgi ve gereğini rica ederim.

Kadir TURSUN
Bakan a.
Daire Başkanı
EK: 1 yazı.
Dağıtım:
Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri

T.C.

TİCARET BAKANLIĞI

İthalat Genel Müdürlüğü

Sayı     :13300840-114.99
Konu   :Önlemlerin Etkisiz Kılınmasına Karşı Soruşturma

GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE

İlgi:     a) 19.03.2019 tarihli ve 42727347 sayılı yazımız.
           b) 03.2019 tarihli ve 42927613 sayılı yazınız.
İlgi (a)’da kayıtlı yazımızda Güney Kore menşeli 3812.20.90.00.00 gümrük tarife pozisyonlu “diğerleri” tanımlı eşya ithalatında 19/03/2019 tarihli ve 30719 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2019/9) ile önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı soruşturma başlatıldığı; Tebliğin 8. maddesine göre soruşturma konusu eşya ithalatının, Tebliğin yürürlüğe giriş tarihinden itibaren soruşturma tamamlanıncaya kadar kayda alınacağı ve soruşturma sonucunda önlem uygulanmasına karar verilmesi halinde söz konusu önlemin kayda alınma tarihinden başlamak üzere uygulanabileceği bildirilmiştir.
İlgi (b)’de kayıtlı yazılarında anılan Tebliğ kapsamında kayda alma işleminin ne şekilde uygulanacağı hususunda bilgi talep edilmektedir.
Bu kapsamda, anılan Tebliğ’in 8. maddesinde yer alan kayda alma düzenlemesinin, İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kararın 11. maddesi çerçevesinde, teminata bağlama şeklinde uygulanması gerektiği değerlendirilmektedir.
Bilgileri ve gereğini arz ederim.

Ahmet Erkan ÇETİNKAYIŞ
Genel Müdür V.

Başa dön tuşu