Gümrük Genelgeleri

Gümrük Genel Tebliği’nin (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 157) Yürürlük Tarihi Hk.

T.C.

TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı     :68866864-010.05
Konu   :Gümrük Genel Tebliği’nin (Gümrük  İşlemleri) (Seri No: 157) Yürürlük  Tarihi Hk.
 
 

26.12.2018 / 40174626

DAĞITIM YERLERİNE

Bilindiği üzere, 4458 sayılı Gümrük Kanunu, 2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan 4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Karar ve Gümrük Yönetmeliğinde yeniden değerleme oranında artırılacağı belirtilen tutarlar her yıl sene sonunda ve 1 Ocak’tan itibaren yürürlüğe girecek şekilde yayımlanan Gümrük Genel Tebliği ile belirlenmektir.
Bu kapsamda, 2019 yılı için geçerli olacak tutarların belirlendiği 26.12.2018 tarihli ve 30637 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gümrük Genel Tebliğinin (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 157) yayımlandığı tarihte yürürlüğe gireceği hükme bağlanmış olmasına karşın, her yıl olduğu gibi belirlenen tutarların sene başından itibaren geçerli olması gerektiğinden, söz konusu Tebliğin 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde uygulanması gerekmektedir.
Bilgi ve gereğini rica ederim.
 
Mustafa GÜMÜŞ
Bakan a.
Genel Müdür
Dağıtım: Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri

Başa dön tuşu