Gümrük Genelgeleri

A.TR Dolaşım Belgesi ve Menşe İspat Belgelerinin satış ve onay bedelleri (Genelge 2015/25)

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : 38850468-010.06.01
Konu : A.TR Dolaşım Belgesi ve Menşe İspat Belgelerinin satış ve onay bedelleri

GENELGE (2015/ 25)

İlgi :12.01.2015 tarihli 2015/3 sayılı Genelge.
Bilindiği üzere, 70 Seri No’lu Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) ile 77 Seri No’lu Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) kapsamında A.TR Dolaşım Belgesi ve Menşe İspat Belgelerinin bir sonraki yılda uygulanacak satış fiyatı ve onay fiyatı, basım yetkisi verilmiş kurumların da görüşü alınarak her yıl Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenmektedir.
Bu kapsamda 2016 yılında geçerli olacak A.TR Dolaşım Belgesi ve Menşe İspat Belgelerinin satış ve onay bedelleri aşağıda yer almaktadır.

A.TR Dolaşım Belgesi Menşe İspat Belgeleri
OKS/ YY* Belgelerine
Sahip Firmalara
(3 Sayfalık)
Diğer Firmalara ve
Gümrük Müşavirlerine
Satış Bedeli
(TL)
2 2 2
Onay Bedeli
(TL)
3 3

* Onaylanmış Kişi Statüsü/ Yetkilendirilmiş Yükümlü
İlgide kayıtlı Genelge yürürlükten kaldırılmıştır. Bilgi ve gereğini rica ederim.

Cenap AŞCI
Bakan a. Müsteşar

Başa dön tuşu