Gümrük Tarife Cetveli (GTİP)

Türk Gümrük Tarife Cetveli (Fasıl 81)

POZİSYON NO EŞYANIN TANIMI ÖLÇÜ
BİRİMİ
474
VERGİ
HADDİ
1 2 3 4
81.01 Tungsten (volfram) ve tungstenden eşya (döküntü ve hurdalar dahil) :
8101.10.00.00.00 – Tozlar 30
– Diğerleri:
8101.94.00.00.00 – – İşlenmemiş tungsten (sadece sinterleme yoluyla elde edilen
çubuklar dahil) 10
8101.96.00.00.00 – – Teller 30
8101.97 – – Döküntü ve hurdalar:
8101.97.00.10.00 – – – Döküntüler 10
8101.97.00.90.00 – – – Hurdalar 30
8101.99 – – Diğerleri:
8101.99.10.00.00 – – – Çubuklar ve miller (sadece sinterlenme yoluyla elde edilenler hariç), profiller,
saclar, şeritler ve yapraklar 30
– – – Diğerleri:
8101.99.90.10.00 – – – – Tungstenden mamul eşya 30
– – – – Diğerleri :
8101.99.90.90.11 – – – – – Tungstenden mamul flamanlar 30
8101.99.90.90.19 – – – – – Diğerleri 30
81.02 Molibden ve molibdenden eşya (döküntü ve hurdalar dahil) :
8102.10.00.00.00 – Tozlar 10
– Diğerleri:
8102.94.00.00.00 – – İşlenmemiş molibden (sadece sinterleme yoluyla elde edilen çu-
buklar dahil) 10
8102.95 – – Çubuklar (sadece sinterleme yoluyla elde edilenler hariç), profil-
ler, saclar, şeritler ve yapraklar :
8102.95.00.00.11 – – – Çubuklar 10
8102.95.00.00.12 – – – Profiller 10
8102.95.00.00.13 – – – Saclar 10
8102.95.00.00.14 – – – Şeritler 10
8102.95.00.00.15 – – – Yapraklar 10
8102.96.00.00.00 – – Teller 10
8102.97 – – Döküntü ve hurdalar :
8102.97.00.10.00 – – – Döküntüler 30
8102.97.00.90.00 – – – Hurdalar 30
8102.99 – – Diğerleri :
8102.99.00.00.11 – – – Molibdenden mamul flamanlar 30
8102.99.00.00.19 – – – Diğerleri 30
81.03 Tantal ve tantaldan eşya (döküntü ve hurdalar dahil):
8103.20 – İşlenmemiş tantal (sadece sinterleme yoluyla elde edilen çubuk-
lar dahil); tozlar:
8103.20.00.10.00 – – İşlenmemiş tantal (sadece sinterleme yoluyla elde edilen çubuklar
dahil) 10
8103.20.00.90.00 – – Tozlar 30
8103.30 – Döküntü ve hurdalar :
8103.30.00.10.00 – – Döküntüler 10
8103.30.00.90.00 – – Hurdalar 30
8103.90 – Diğerleri:
– – Çubuklar (sadece sinterleme yoluyla elde edilen çubuklar hariç),
profiller, teller, saclar, şeritler ve yapraklar :
8103.90.10.00.11 – – – Çubuklar 30
8103.90.10.00.12 – – – Profiller 30
8103.90.10.00.13 – – – Teller 30
8103.90.10.00.14 – – – Saclar 30
8103.90.10.00.15 – – – Şeritler 30
8103.90.10.00.16 – – – Yapraklar 30
8103.90.90.00.00 – – Diğerleri 30
81.04 Magnezyum ve magnezyumdan eşya (döküntü ve hurdalar dahil) :
– İşlenmemiş magnezyum:
8104.11.00.00.00 – – Ağırlık itibariyle en az % 99,8 magnezyum içerenler 5
8104.19.00.00.00 – – Diğerleri 5
8104.20 – Döküntü ve hurdalar :
8104.20.00.00.11 – – Döküntüler 5
8104.20.00.00.12 – – Hurdalar 5
8104.30.00.00.00 – Kalibrelenmiş torna döküntüleri ve granüller; tozlar 5
8104.90 – Diğerleri :
8104.90.00.00.11 – – Çubuklar 5
8104.90.00.00.12 – – Profiller 5
8104.90.00.00.13 – – Teller 5
8104.90.00.00.19 – – Diğerleri 5
81.05 Kobalt matları ve kobalt metalurjisinin diğer ara ürünleri; kobalt
ve kobalttan eşya (döküntü ve hurdalar dahil):
8105.20 – Kobalt matları ve kobalt metalurjisinin diğer ara ürünleri; işlen-
memiş kobalt; tozlar:
8105.20.00.00.11 – – İşlenmemiş kobalt 10
8105.20.00.00.12 – – Kobalt tozları 10
8105.20.00.00.19 – – Diğerleri 10
8105.30 – Döküntü ve hurdalar :
8105.30.00.00.11 – – Kobalt döküntüleri 10
8105.30.00.00.12 – – Kobalt hurdaları 10
8105.90.00.00.00 – Diğerleri 10
8106.00 Bizmut ve bizmuttan eşya (döküntü ve hurdalar dahil):
– İşlenmemiş bizmut; döküntü ve hurdalar; tozlar :
8106.00.10.00.11 – – İşlenmemiş bizmut 10
8106.00.10.00.12 – – Bizmut döküntüleri 10
8106.00.10.00.13 – – Bizmut hurdaları 10
8106.00.10.00.14 – – Bizmut tozları 10
8106.00.90.00.00 – Diğerleri 10
81.07 Kadmiyum ve kadmiyumdan eşya (döküntü ve hurdalar dahil) :
8107.20 – İşlenmemiş kadmiyum; tozlar :
8107.20.00.00.11 – – İşlenmemiş kadmiyum 10
8107.20.00.00.12 – – Kadmiyum tozları 10
8107.30 – Döküntü ve hurdalar :
8107.30.00.00.11 – – Kadmiyum döküntüleri 10
8107.30.00.00.12 – – Kadmiyum hurdaları 10
8107.90.00.00.00 – Diğerleri 10
81.08 Titanyum ve titanyumdan eşya (döküntü ve hurdalar dahil) :
8108.20 – İşlenmemiş titanyum; tozlar:
8108.20.00.00.11 – – İşlenmemiş titanyum 10
8108.20.00.00.12 – – Titanyum tozları 10
8108.30 – Döküntü ve hurdalar :
8108.30.00.00.11 – – Titanyum döküntüleri 10
8108.30.00.00.12 – – Titanyum hurdaları 10
8108.90 – Diğerleri:
8108.90.30.00.00 – – Çubuklar, profiller ve teller 10
8108.90.50.00.00 – – Saclar, şeritler ve yapraklar 10
8108.90.60.00.00 – – İnce ve kalın borular 10
8108.90.90.00.00 – – Diğerleri 10
81.09 Zirkonyum ve zirkonyumdan eşya (döküntü ve hurdalar dahil) :
8109.20 – İşlenmemiş zirkonyum; tozlar:
8109.20.00.00.11 – – İşlenmemiş zirkonyum 10
8109.20.00.00.12 – – Zirkonyum tozları 10
8109.30 – Döküntü ve hurdalar :
8109.30.00.00.11 – – Zirkonyum döküntüleri 10
8109.30.00.00.12 – – Zirkonyum hurdaları 10
8109.90.00.00.00 – Diğerleri 10
81.10 Antimon ve antimondan eşya (döküntü ve hurdalar dahil) :
8110.10 – İşlenmemiş antimon; tozlar:
8110.10.00.00.11 – – İşlenmemiş antimon 25
8110.10.00.00.12 – – Antimon tozları 25
8110.20 – Döküntü ve hurdalar :
8110.20.00.00.11 – – Antimon döküntüleri 25
8110.20.00.00.12 – – Antimon hurdaları 25
8110.90.00.00.00 – Diğerleri 25
8111.00 Manganez ve manganezden eşya (döküntü ve hurdalar dahil) :
– İşlenmemiş manganez; döküntü ve hurdalar; tozlar:
– – İşlenmemiş manganez; tozlar :
8111.00.11.00.11 – – – İşlenmemiş manganez 10
8111.00.11.00.12 – – – Manganez tozları 10
– – Döküntü ve hurdalar :
8111.00.19.00.11 – – – Manganez döküntüleri 10
8111.00.19.00.12 – – – Manganez hurdaları 10
8111.00.90.00.00 – Diğerleri 10
81.12 Berilyum, krom, germanyum, vanadyum, galliyum, hafniyum (selti-
yum), indiyum, niobyum (kolombiyum), renyum ve talyum ve bu
metallerden eşya (döküntü ve hurdalar dahil):
– Berilyum:
8112.12 – – İşlenmemiş berilyum; tozlar:
8112.12.00.00.11 – – – İşlenmemiş berilyum 25
8112.12.00.00.12 – – – Berilyum tozları 25
8112.13 – – Döküntü ve hurdalar :
8112.13.00.00.11 – – – Berilyum döküntüleri 25
8112.13.00.00.12 – – – Berilyum hurdaları 25
8112.19 – – Diğerleri :
8112.19.00.00.11 – – – İşlenmiş berilyum 25
8112.19.00.00.12 – – – Berilyumdan eşya 25
8112.19.00.00.19 – – – Diğerleri 25
– Krom:
8112.21 – – İşlenmemiş krom; tozlar:
8112.21.10.00.00 – – – Ağırlık itibariyle % 10’dan fazla nikel içeren krom alaşımları 10
– – – Diğerleri:
8112.21.90.00.11 – – – – İşlenmemiş krom 10
8112.21.90.00.12 – – – – Krom tozları 10
8112.22 – – Döküntü ve hurdalar :
8112.22.00.00.11 – – – Krom döküntüleri 10
8112.22.00.00.12 – – – Krom hurdaları 10
8112.29.00.00.00 – – Diğerleri 10
– Talyum
8112.51 – – İşlenmemiş ; tozlar :
8112.51.00.00.11 – – – İşlenmemiş talyum 10
8112.51.00.00.12 – – – Talyum tozları 10
8112.52 – – Döküntü ve hurdalar :
8112.52.00.00.11 – – – Talyum döküntüleri 10
8112.52.00.00.12 – – – Talyum hurdaları 10
8112.59.00.00.00 – – Diğerleri 10
– Diğerleri:
8112.92 – – İşlenmemiş; döküntü ve hurdalar; tozlar:
– – – Hafniyum (seltiyum) :
8112.92.10.00.11 – – – – İşlenmemiş hafniyum 10
8112.92.10.00.12 – – – – Hafniyum döküntüleri 10
8112.92.10.00.13 – – – – Hafniyum hurdaları 10
8112.92.10.00.14 – – – – Hafniyum tozları 10
– – – Niobyum (kolombiyum); renyum;galyum;indiyum;vanadyum;germanyum :
– – – – Döküntü ve hurdalar :
8112.92.21.00.11 – – – – – Niobyum döküntüleri 10
8112.92.21.00.12 – – – – – Niobyum hurdaları 10
8112.92.21.00.13 – – – – – Renyum döküntüleri 10
8112.92.21.00.14 – – – – – Renyum hurdaları 10
8112.92.21.00.15 – – – – – Galyum döküntüleri 10
8112.92.21.00.16 – – – – – Galyum hurdaları 10
8112.92.21.00.17 – – – – – İndiyum döküntüleri 10
8112.92.21.00.18 – – – – – İndiyum hurdaları 10
8112.92.21.00.21 – – – – – Vanadyum döküntüleri 10
8112.92.21.00.22 – – – – – Vanadyum hurdaları 10
8112.92.21.00.23 – – – – – Germanyum döküntüleri 10
8112.92.21.00.24 – – – – – Germanyum hurdaları 10
– – – – Diğerleri:
– – – – – Niobyum (kolombiyum);renyum :
8112.92.31.00.11 – – – – – – İşlenmemiş Niobyum 10
8112.92.31.00.12 – – – – – – Niobyum tozları 10
8112.92.31.00.13 – – – – – – İşlenmemiş Renyum 10
8112.92.31.00.14 – – – – – – Renyum tozları 10
– – – – – İndiyum :
8112.92.81.00.11 – – – – – – İşlenmemiş İndiyum 10
8112.92.81.00.12 – – – – – – İndiyum tozları 10
– – – – -Galyum:
8112.92.89.00.11 – – – – – – İşlenmemiş Galyum 10
8112.92.89.00.12 – – – – – – Galyum tozları 10
– – – – – Vanadyum :
8112.92.91.00.11 – – – – – – İşlenmemiş Vanadyum 10
8112.92.91.00.12 – – – – – – Vanadyum tozları 10
– – – – -Germanyum :
8112.92.95.00.11 – – – – – – İşlenmemiş Germanyum 10
8112.92.95.00.12 – – – – – – Germanyum tozları 10
8112.99 – – Diğerleri:
– – – Hafniyum (seltiyum);germanyum :
8112.99.20.00.11 – – – – Hafniyum (seltiyum) 10
8112.99.20.00.12 – – – – Germanyum 10
8112.99.30.00.00 – – – Niobyum (kolombiyum); renyum 10
8112.99.70.00.00 – – – Galyum, indiyum;vanadyum 10
8113.00 Sermet ve sermetten eşya (döküntü ve hurdalar dahil):
8113.00.20.00.00 – İşlenmemiş 10
– Döküntü ve hurdalar :
8113.00.40.00.11 – – Sermet döküntüleri 10
8113.00.40.00.12 – – Sermet hurdaları 10
8113.00.90.00.00 – Diğerleri 10
Başa dön tuşu