Gümrük Tarife Cetveli (GTİP)

Türk Gümrük Tarife Cetveli (Fasıl 67)

POZİSYON NO EŞYANIN TANIMI ÖLÇÜ
BİRİMİ
474
VERGİ
HADDİ
1 2 3 4
6701.00 Kuşların tüylü derileri ve tüylü diğer kısımları, kalın tüyler,ince
tüyler ve bu maddelerden mamul eşya (05.05 pozisyonuna giren
eşya ile işlenmiş kalem tüyler ve uçlar hariç)
6701.00.00.00.11 – Kuşların tüylü derileri ve tüylü diğer kısımları 100
6701.00.00.00.12 – Kalın veya ince tüyler 100
6701.00.00.00.13 – Bunlardan mamul eşya 100
67.02 Yapma çicekler, yapraklı dallar, meyvalar ve bunların aksamı;
yapma çiçekler, yapraklı dallar ve meyvalardan mamul eşya:
6702.10 – Plastikten olanlar
6702.10.00.00.11 – – Yapma çiçekler, yapraklı dallar, meyvalar 100
6702.10.00.00.12 – – Yapma çiçekler, yapraklı dallar, meyvalardan mamul eşya 100
6702.10.00.00.15 – – Aksamı 100
6702.90 – Diğer maddelerden olanlar
6702.90.00.00.11 – – Yapma çiçekler, yapraklı dallar, meyvalar 100
6702.90.00.00.12 – – Yapma çiçekler, yapraklı dallar, meyvalardan mamul eşya 100
6702.90.00.00.15 – – Aksamı 100
6703.00 İnsan saçı (kök uçları bir tarafa getirilerek birbirine paralel şekil-
de tertiplenmiş, inceltilmiş, beyazlatılmış veya diğer surette hazır-
lanmış); peruk veya benzeri eşya imalinde kullanılmak üzere
hazırlanmış yün, diğer hayvan kılları veya dokumaya elverişli
diğer maddeler
6703.00.00.00.11 – Sadece kök uçları bir araya getirilerek birbirine paralel şekilde
tertiplenmiş insan saçları 100
6703.00.00.00.19 – Diğerleri 100
67.04 İnsan saçından, hayvan kıllarından veya dokumaya elverişli diğer
maddelerden peruklar, sakallar, kaşlar, kirpikler, perçemler ve
benzerleri; tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer alma-
yan insan saçından diğer eşya:
– Dokumaya elverişli sentetik maddelerden:
6704.11.00.00.00 – – Peruklar 100
6704.19.00.00.00 – – Diğerleri 100
6704.20 – İnsan saçından
6704.20.00.00.11 – – Peruklar 100
6704.20.00.00.19 – – Diğerleri 100
6704.90 – Diğer maddelerden
6704.90.00.00.11 – – Peruklar 100
6704.90.00.00.19 – – Diğerleri 100
Başa dön tuşu