Gümrük Tarife Cetveli (GTİP)

Türk Gümrük Tarife Cetveli (Fasıl 61)

POZİSYON NO EŞYANIN TANIMI ÖLÇÜ
BİRİMİ
474
VERGİ
HADDİ
1 2 3 4
61.01 Erkekler ve erkek çocuklar için paltolar, kabanlar, kolsuz ceketler,
pelerinler, anoraklar (kayak ceketi dahil), rüzgarlıklar ve benzeri
eşya (örme veya kroşe) (61.03 pozisyonundakiler hariç):
6101.20 – Pamuktan:
6101.20.10.00.00 – – Paltolar, kabanlar, kolsuz ceketler, pelerinler ve benzeri eşya Adet 100
6101.20.90.00.00 – – Anoraklar (kayak ceketi dahil), rüzgarlıklar ve benzeri eşya Adet 100
6101.30 – Sentetik veya suni liflerden:
6101.30.10.00.00 – – Paltolar, kabanlar, kolsuz ceketler, pelerinler ve benzeri eşya Adet 100
6101.30.90.00.00 – – Anoraklar (kayak ceketi dahil), rüzgarlıklar ve benzeri eşya Adet 100
6101.90 – Dokumaya elverişli diğer maddelerden:
6101.90.20.00.00 – – Paltolar, kabanlar, kolsuz ceketler, pelerinler ve benzeri eşya Adet 100
6101.90.80.00.00 – – Anoraklar (kayak ceketi dahil), rüzgarlıklar ve benzeri eşya Adet 100
61.02 Kadınlar ve kız çocuklar için mantolar, kabanlar, kolsuz ceketler,
pelerinler, anoraklar (kayak ceketleri dahil), rüzgarlıklar ve benze-
ri eşya (örme ve kroşe) (61.04 pozisyonundakiler hariç):
6102.10 – Yünden veya ince hayvan kıllarından:
6102.10.10.00.00 – – Mantolar, kabanlar, kolsuz ceketler, pelerinler ve benzeri eşya Adet 100
6102.10.90.00.00 – – Anoraklar (kayak ceketi dahil), rüzgarlıklar ve benzeri eşya Adet 100
6102.20 – Pamuktan:
6102.20.10.00.00 – – Mantolar, kabanlar, kolsuz ceketler, pelerinler ve benzeri eşya Adet 100
6102.20.90.00.00 – – Anoraklar (kayak ceketi dahil), rüzgarlıklar ve benzeri eşya Adet 100
6102.30 – Sentetik veya suni liflerden:
6102.30.10.00.00 – – Mantolar, kabanlar, kolsuz ceketler, pelerinler ve benzeri eşya Adet 100
6102.30.90.00.00 – – Anoraklar (kayak ceketi dahil), rüzgarlıklar ve benzeri eşya Adet 100
6102.90 – Dokumaya elverişli diğer maddelerden:
6102.90.10.00.00 – – Mantolar, kabanlar, kolsuz ceketler, pelerinler ve benzeri eşya Adet 100
6102.90.90.00.00 – – Anoraklar (kayak ceketleri dahil), rüzgarlıklar ve benzeri eşya Adet 100
61.03 Erkekler ve erkek çocuklar için takım elbiseler, takımlar, ceketler,
blazerler, pantolonlar, askılı ve üst ön parçası olan tulumlar, kısa
pantolonlar ve şortlar (örme veya kroşe) (yüzme kıyafeti hariç):
6103.10 – Takım elbiseler:
6103.10.10.00.00 – – Yünden veya ince hayvan kıllarından Adet 100
6103.10.90.00.00 – – Diğerleri Adet 100
– Takımlar:
6103.22.00.00.00 – – Pamuktan Adet 100
6103.23.00.00.00 – – Sentetik liflerden Adet 100
6103.29 – – Dokumaya elverişli diğer maddelerden
6103.29.00.00.11 – – – Suni liflerden Adet 100
6103.29.00.00.12 – – – İpek veya ipek döküntülerinden Adet 100
6103.29.00.00.13 – – – Yünden veya ince hayvan kıllarından Adet 100
6103.29.00.00.18 – – – Diğerleri Adet 100
– Ceketler ve blazerler:
6103.31.00.00.00 – – Yünden veya ince hayvan kıllarından Adet 100
6103.32.00.00.00 – – Pamuktan Adet 100
6103.33.00.00.00 – – Sentetik liflerden Adet 100
6103.39 – – Dokumaya elverişli diğer maddelerden
6103.39.00.00.11 – – – Suni liflerden ceketler Adet 100
6103.39.00.00.12 – – – Suni liflerden blazerler Adet 100
6103.39.00.00.13 – – – Dokumaya elverişli diğer maddelerden ceketler Adet 100
6103.39.00.00.14 – – – Dokumaya elverişli diğer maddelerden blazerler Adet 100
– Pantolonlar, askılı ve üst ön parçası olan tulumlar, kısa
pantolonlar ve şortlar:
6103.41.00.00.00 – – Yünden veya ince hayvan kıllarından Adet 100
6103.42.00.00.00 – – Pamuktan Adet 100
6103.43.00.00.00 – – Sentetik liflerden Adet 100
6103.49 – – Dokumaya elverişli diğer maddelerden:
6103.49.00.00.11 – – – Pantolonlar ve kısa pantolonlar Adet 100
– – – Diğerleri:
– – – – Suni liflerden
6103.49.00.00.91 – – – – – Şortlar Adet 100
6103.49.00.00.92 – – – – – Askılı ve üst ön parçası olan tulumlar Adet 100
– – – – Diğerleri
6103.49.00.00.93 – – – – – Şortlar Adet 100
6103.49.00.00.94 – – – – – Askılı ve üst ön parçası olan tulumlar Adet 100
61.04 Kadınlar ve kız çocuklar için takım elbiseler, takımlar, ceketler,
blazerler,elbiseler, etekler, pantoIon etekler, pantolonlar, askılı
ve üst ön parçası olan tulumlar, kısa pantolonlar ve şortIar (örme veya kroşe)
(yüzme kıyafeti hariç) :
– Takım elbiseler:
6104.13.00.00.00 – – Sentetik liflerden Adet 100
6104.19 – – Dokumaya elverişli diğer maddelerden :
6104.19.20.00.00 – – – Pamuktan Adet 100
– – – Diğerleri
6104.19.90.00.12 – – – – Sentetik veya suni liflerden Adet 100
6104.19.90.00.13 – – – – Yünden veya ince hayvan kıllarından Adet 100
6104.19.90.00.17 – – – – Diğerleri Adet 100
– Takımlar:
6104.22.00.00.00 – – Pamuktan Adet 100
6104.23.00.00.00 – – Sentetik liflerden Adet 100
6104.29 – – Dokumaya elverişli diğer maddelerden :
6104.29.10.00.00 – – – Yünden veya ince hayvan kıllarından Adet 100
– – – Diğerleri
6104.29.90.00.11 – – – – Suni liflerden Adet 100
6104.29.90.00.17 – – – – Diğerleri Adet 100
– Ceketler, blazerler:
6104.31.00.00.00 – – Yünden veya ince hayvan kıllarından Adet 100
6104.32.00.00.00 – – Pamuktan Adet 100
6104.33.00.00.00 – – Sentetik liflerden Adet 100
6104.39 – – Dokumaya elverişli diğer maddelerden
6104.39.00.00.11 – – – İpek ve ipek döküntülerinden Adet 100
6104.39.00.00.12 – – – Suni liflerden Adet 100
6104.39.00.00.19 – – – Diğerleri Adet 100
– Elbiseler:
6104.41.00.00.00 – – Yünden veya ince hayvan kıllarından Adet 100
6104.42.00.00.00 – – Pamuktan Adet 100
6104.43 – – Sentetik liflerden:
6104.43.00.00.11 – – – Gelinlikler Adet 100
6104.43.00.00.19 – – – Diğerleri Adet 100
6104.44 – – Suni liflerden:
6104.44.00.00.11 – – – Gelinlikler Adet 100
6104.44.00.00.19 – – – Diğerleri Adet 100
6104.49 – – Dokumaya elverişli diğer maddelerden
– – – İpek ve ipek döküntülerinden:
6104.49.00.00.12 – – – – Gelinlikler Adet 100
6104.49.00.00.18 – – – – Diğerleri Adet 100
6104.49.00.00.19 – – – Diğerleri Adet 100
– Etekler ve pantolon etekler:
6104.51.00.00.00 – – Yünden veya ince hayvan kıllarından Adet 100
6104.52.00.00.00 – – Pamuktan Adet 100
6104.53.00.00.00 – – Sentetik liflerden Adet 100
6104.59 – – Dokumaya elverişli diğer maddelerden
6104.59.00.00.11 – – – Suni liflerden etekler Adet 100
6104.59.00.00.12 – – – Suni liflerden pantolon etekler Adet 100
6104.59.00.00.13 – – – Dokumaya elverişli diğer maddelerden etekler Adet 100
6104.59.00.00.14 – – – Dokumaya elverişli diğer maddelerden pantolon etekler Adet 100
– Pantolonlar, askılı ve üst ön parçası olan tulumlar, kısa
pantolonlar ve şortlar:
6104.61.00.00.00 – – Yünden veya ince hayvan kıllarından Adet 100
6104.62.00.00.00 – – Pamuktan Adet 100
6104.63.00.00.00 – – Sentetik liflerden Adet 100
6104.69 – – Dokumaya elverişli diğer maddelerden:
6104.69.00.00.11 – – – Pantolonlar ve kısa pantolonlar Adet 100
– – – Diğerleri :
– – – – Suni liflerden
6104.69.00.00.91 – – – – – Şortlar Adet 100
6104.69.00.00.92 – – – – – Askılı ve üst ön parçası olan tulumlar Adet 100
– – – – Dokumaya elverişli diğer maddelerden
6104.69.00.00.93 – – – – – Şortlar Adet 100
6104.69.00.00.94 – – – – – Askılı ve üst ön parçası olan tulumlar Adet 100
61.05 Erkekler ve erkek çocuklar için gömlekler (örme veya kroşe) :
6105.10.00.00.00 – Pamuktan Adet 100
6105.20 – Sentetik veya suni liflerden:
6105.20.10.00.00 – – Sentetik liflerden Adet 100
6105.20.90.00.00 – – Suni liflerden Adet 100
6105.90 – Dokumaya elverişli diğer maddelerden:
6105.90.10.00.00 – – Yünden veya ince hayvan kıllarından Adet 100
6105.90.90.00.00 – – Diğerleri Adet 100
61.06 Kadınlar ve kız çocuklar için bluzlar, gömlekler,
gömlek -bluzlar (örme veya kroşe) :
6106.10.00.00.00 – Pamuktan Adet 100
6106.20.00.00.00 – Sentetik veya suni liflerden Adet 100
6106.90 – Dokumaya elverişli diğer maddelerden:
6106.90.10.00.00 – – Yünden veya ince hayvan kıllarından Adet 100
6106.90.30.00.00 – – İpek veya ipek döküntülerinden Adet 100
6106.90.50.00.00 – – Keten ve ramiden Adet 100
6106.90.90.00.00 – – Dokumaya elverişli diğer maddelerden Adet 100
61.07 Erkekler ve erkek çocuklar için külotlar, slipler, gece gömlekleri,
pijamalar, bornozlar, robdöşambrlar ve benzeri eşya (örme veya kroşe):
– Külotlar ve slipler:
6107.11.00.00.00 – – Pamuktan Adet 100
6107.12.00.00.00 – – Sentetik ve suni liflerden Adet 100
6107.19.00.00.00 – – Dokumaya elverişli diğer maddelerden Adet 100
– Gece gömlekleri ve pijamalar:
6107.21.00.00.00 – – Pamuktan Adet 100
6107.22.00.00.00 – – Sentetik veya suni liflerden Adet 100
6107.29.00.00.00 – – Dokumaya elverişli diğer maddelerden Adet 100
– Diğerleri:
6107.91.00.00.00 – – Pamuktan Adet 100
6107.99.00.00.00 – – Dokumaya elverişli diğer maddelerden Adet 100
61.08 Kadınlar ve kız çocuklar için kombinezonlar, jüp veya jüponlar,
slipler ve külotlar, gecelikler, pijamalar, lizözler, bornozlar,
sabahlıklar ve benzeri eşya (örme veya kroşe) :
– Kombinezon, jüp veya jüponlar:
6108.11.00.00.00 – – Sentetik veya suni liflerden Adet 100
6108.19.00.00.00 – – Dokumaya elverişli diğer maddelerden: Adet 100
– Slipler ve külotlar:
6108.21.00.00.00 – – Pamuktan Adet 100
6108.22.00.00.00 – – Sentetik ve suni liflerden Adet 100
6108.29.00.00.00 – – Dokumaya elverişli diğer maddelerden Adet 100
– Gecelikler ve pijamalar:
6108.31.00.00.00 – – Pamuktan Adet 100
6108.32.00.00.00 – – Sentetik veya suni liflerden Adet 100
6108.39.00.00.00 – – Dokumaya elverişli diğer maddelerden Adet 100
– Diğerleri:
6108.91.00.00.00 – – Pamuktan Adet 100
6108.92.00.00.00 – – Sentetik veya suni liflerden Adet 100
6108.99.00.00.00 – – Dokumaya elverişli diğer maddelerden: Adet 100
61.09 Tişörtler, fanilalar, atletler, kaşkorseler ve diğer iç giyim
eşyası (örme veya kroşe) :
6109.10.00.00.00 – Pamuktan Adet 100
6109.90 – Dokumaya elverişli diğer maddelerden:
– – Yünden, ince hayvan kıllarından, sentetik veya suni liflerden :
6109.90.20.00.11 – – – Yünden, ince hayvan kıllarından Adet 100
6109.90.20.00.12 – – – Sentetik veya suni liflerden Adet 100
6109.90.90.00.00 – – Diğerleri Adet 100
61.10 Kazaklar, süveterler, hırkalar, yelekler ve benzeri eşya (örme veya kroşe) :
– Yünden veya ince hayvan kıllarından:
6110.11 – – Yünden:
6110.11.10.00.00 – – – Kazaklar ve süveterler (ağırlık itibariyle en az %50 yün içeren
ve her birinin ağırlığı 600 gr. veya daha fazla olanlar) Adet 100
– – – Diğerleri:
6110.11.30.00.00 – – – – Erkekler ve erkek çocuklar için Adet 100
6110.11.90.00.00 – – – – Kadınlar ve kız çocuklar için Adet 100
6110.12 – – Kaşmir keçisinin kıllarından
6110.12.10.00.00 – – – Erkekler ve erkek çocuklar için Adet 100
6110.12.90.00.00 – – – Kadınlar ve kız çocuklar için Adet 100
6110.19 – – Diğerleri:
6110.19.10.00.00 – – – Erkekler ve erkek çocuklar için Adet 100
6110.19.90.00.00 – – – Kadınlar ve kız çocuklar için Adet 100
6110.20 – Pamuktan:
6110.20.10.00.00 – – Yuvarlak, balıkçı veya “polo” yakalı hafif ince örme kazak ve süveterler Adet 100
– – Diğerleri:
6110.20.91.00.00 – – – Erkekler ve erkek çocuklar için Adet 100
6110.20.99.00.00 – – – Kadınlar ve kız çocuklar için Adet 100
6110.30 – Sentetik veya suni liflerden:
6110.30.10.00.00 – – Yuvarlak, balıkçı veya “polo” yakalı hafif ince örme kazak ve süveterler Adet 100
– – Diğerleri:
6110.30.91.00.00 – – – Erkekler ve erkek çocuklar için Adet 100
6110.30.99.00.00 – – – Kadınlar ve kız çocuklar için Adet 100
6110.90 – Dokumaya elverişli diğer maddelerden:
6110.90.10.00.00 – – Keten ve ramiden Adet 100
– – Diğerleri
6110.90.90.00.11 – – – İpek veya ipek döküntülerinden kadınlar ve kız çocukları için hırkalar Adet 100
6110.90.90.00.12 – – – İpek veya ipek döküntülerinden erkekler ve erkek çocukları için hırkalar Adet 100
6110.90.90.00.13 – – – İpek veya ipek döküntülerinden kadınlar ve kız çocukları için yelekler Adet 100
6110.90.90.00.14 – – – İpek veya ipek döküntülerinden erkekler ve erkek çocukları için yelekler Adet 100
6110.90.90.00.19 – – – Dokumaya elverişli diğer maddelerden kadınlar ve kız çocukları için hırkalar Adet 100
6110.90.90.00.29 – – – Dokumaya elverişli diğer maddelerden erkekler ve erkek çocukları için hırkalar Adet 100
6110.90.90.00.39 – – – Dokumaya elverişli diğer maddelerden kadınlar ve kız çocukları için yelekler Adet 100
6110.90.90.00.49 – – – Dokumaya elverişli diğer maddelerden erkekler ve erkek çocukları için yelekler Adet 100
6110.90.90.00.51 – – – Kadınlar ve kız çocukları için ipekten süveterler Adet 100
6110.90.90.00.59 – – – Diğerleri Adet 100
61.11 Bebekler için giyim eşyası ve aksesuarı (örme veya kroşe) :
6111.20 – Pamuktan:
6111.20.10.00.00 – – Eldivenler Çift 100
6111.20.90.00.00 – – Diğerleri 100
6111.30 – Sentetik liflerden:
6111.30.10.00.00 – – Eldivenler Çift 100
6111.30.90.00.00 – – Diğerleri 100
6111.90 – Dokumaya elverişli diğer maddelerden
– – Yünden veya ince hayvan kıllarından:
6111.90.11.00.00 – – – Eldivenler Çift 100
6111.90.19.00.00 – – – Diğerleri 100
– – Diğerleri:
6111.90.90.00.11 – – – İpek veya ipek döküntülerinden tişörtler 100
6111.90.90.00.12 – – – Suni liflerden tişörtler 100
6111.90.90.00.13 – – – Dokumaya elverişli diğer maddelerden tişörtler 100
6111.90.90.00.14 – – – İpekten veya ipek döküntülerinden yuvarlak, balıkçı veya “polo” yakalı
kazak ve süveterler 100
6111.90.90.00.15 – – – Suni liflerden yuvarlak, balıkçı veya “polo” yakalı kazak ve süveterler 100
6111.90.90.00.16 – – – Dokumaya elverişli diğer maddelerden yuvarlak, balıkçı veya “polo” yakalı
kazak ve süveterler 100
6111.90.90.00.17 – – – İpek veya ipek döküntülerinden diğer dış giyim eşyası ve aksesuarı 100
6111.90.90.00.18 – – – Suni liflerden diğer dış giyim eşyası ve aksesuarı 100
6111.90.90.00.19 – – – Dokumaya elverişli diğer maddelerden diğer dış giyim eşyası ve aksesuarı 100
6111.90.90.00.21 – – – Suni liflerden eldivenler 100
6111.90.90.00.22 – – – Suni liflerden iç giyim eşyası ve aksesuarı 100
6111.90.90.00.29 – – – Dokumaya elverişli diğer maddelerden iç giyim eşyası ve aksesuarı 100
6111.90.90.00.39 – – – Diğerleri 100
61.12 Spor, kayak ve yüzme kıyafetIeri (örme veya kroşe) :
– Spor kıyafetleri:
6112.11.00.00.00 – – Pamuktan Adet 100
6112.12.00.00.00 – – Sentetik liflerden Adet 100
6112.19 – – Dokumaya elverişli diğer maddelerden
6112.19.00.00.11 – – – Suni liflerden Adet 100
6112.19.00.00.12 – – – Yünden veya ince hayvan kıllarından Adet 100
6112.19.00.00.19 – – – Diğerleri Adet 100
6112.20 – Kayak kıyafetleri
6112.20.00.00.11 – – Yünden veya ince hayvan kıllarından 100
6112.20.00.00.12 – – Pamuktan 100
6112.20.00.00.13 – – Suni veya sentetik liflerden 100
6112.20.00.00.19 – – Dokumaya elverişli diğer maddelerden 100
– Erkekler ve erkek çocuklar için yüzme kıyafetleri:
6112.31 – – Sentetik liflerden:
6112.31.10.00.00 – – – Ağırlık itibariyle % 5 veya daha fazla kauçuk iplik içerenler Adet 100
6112.31.90.00.00 – – – Diğerleri Adet 100
6112.39 – – Dokumaya elverişli diğer maddelerden:
– – – Ağırlık itibariyle % 5 veya daha fazla kauçuk iplik içerenler
6112.39.10.00.11 – – – – Pamuktan Adet 100
6112.39.10.00.19 – – – – Dokumaya elverişli diğer maddelerden Adet 100
– – – Diğerleri
6112.39.90.00.11 – – – – Pamuktan Adet 100
6112.39.90.00.19 – – – – Dokumaya elverişli diğer maddelerden Adet 100
– Kadınlar ve kız çocuklar için yüzme kıyafetleri:
6112.41 – – Sentetik liflerden:
6112.41.10.00.00 – – – Ağırlık itibariyle % 5 veya daha fazla kauçuk iplik içerenler Adet 100
6112.41.90.00.00 – – – Diğerleri Adet 100
6112.49 – – Dokumaya elverişli diğer maddelerden:
– – – Ağırlık itibariyle % 5 veya daha fazla kauçuk iplik içerenler
6112.49.10.00.11 – – – – Pamuktan Adet 100
6112.49.10.00.19 – – – – Dokumaya elverişli diğer maddelerden Adet 100
– – – Diğerleri
6112.49.90.00.11 – – – – Pamuktan Adet 100
6112.49.90.00.19 – – – – Dokumaya elverişli diğer maddelerden Adet 100
6113.00 59.03, 59.06 veya 59.07 Pozisyonlarındaki örme veya kroşe mensucattan yapıl-
mış giyim eşyası:
6113.00.10.00.00 – 59.06 Pozisyonundaki örme veya kroşe mensucattan yapılmış giyim eşyası 100
6113.00.90.00.00 – Diğerleri 100
61.14 Diğer giyim eşyası (örme veya kroşe) :
6114.20.00.00.00 – Pamuktan 100
6114.30 – Sentetik veya suni liflerden
6114.30.00.00.11 – – Sentetik liflerden 100
6114.30.00.00.12 – – Suni liflerden 100
6114.90.00.00.00 – Dokumaya elverişli diğer maddelerden 100
61.15 Külotlu çoraplar,taytlar, kısa ve uzun konçlu çoraplar, soketler,
dereceli olarak baskı yapan çoraplar (örneğin varis çorapları) ve patik şeklinde
çoraplar dahil (örme veya kroşe)
6115.10 – Dereceli olarak baskı yapan çoraplar (örneğin;varis çorapları)
6115.10.10.00.00 – – Sentetik liflerden varis çorapları Çift 50
6115.10.90.00.00 – – Diğerleri 100
– Diğer külotlu çoraplar ve taytlar:
6115.21.00.00.00 – – Sentetik liflerden (tek katı 67 desiteksten az olanlar) Adet 100
6115.22.00.00.00 – – Sentetik liflerden (tek katı 67 desiteks veya daha fazla olanlar) Adet 100
– – Dokumaya elverişli diğer maddelerden
6115.29.00.00.11 – – – Suni liflerden Adet 100
6115.29.00.00.12 – – – Pamuktan Adet 100
6115.29.00.00.13 – – – Yünden veya ince hayvan kıllarından Adet 100
6115.29.00.00.19 – – – Diğerleri Adet 100
6115.30 – Kadınlar için uzun veya diz altı çorapları (tek katı 67 desiteksten
az olanlar):
– – Sentetik liflerden:
6115.30.11.00.00 – – – Diz altı çorapları Çift 100
6115.30.19.00.00 – – – Diğerleri Çift 100
– – Dokumaya elverişli diğer maddelerden
6115.30.90.00.11 – – – Diz altı çorapları Çift 100
6115.30.90.00.19 – – – Diğerleri Çift 100
– Diğerleri:
6115.94.00.00.00 – – Yünden veya ince hayvan kıllarından Çift 100
6115.95.00.00.00 – – Pamuktan Çift 100
6115.96 – – Sentetik liflerden:
6115.96.10.00.00 – – – Diz altı çorapları (varis çorapları hariç) Çift 100
– – – Diğerleri:
6115.96.91.00.00 – – – – Kadın çorapları Çift 100
6115.96.99.00.00 – – – – Diğerlerİ Çift 100
6115.99.00.00.00 – – Dokumaya elverişli diğer maddelerden Çift 100
61.16 Eldivenler, tek parmaklı eldivenler ve parmaksız eldivenler (örme veya kroşe):
6116.10 – Plastik veya kauçuk emdirilmiş, sıvanmış veya kaplanmış
olanlar :
6116.10.20.00.00 – – Kauçuk emdirilmiş, sıvanmış veya kaplanmış eldivenler Çift 100
6116.10.80.00.00 – – Diğerleri Çift 100
– Diğerleri:
6116.91.00.00.00 – – Yünden veya ince hayvan kıllarından Çift 100
6116.92.00.00.00 – – Pamuktan Çift 100
6116.93.00.00.00 – – Sentetik liflerden Çift 100
6116.99.00.00.00 – – Dokumaya elverişli diğer maddelerden Çift 100
61.17 Giyim eşyasının diğer aksesuarı (örme veya kroşe) ; giyim eşyasının veya giyim
eşyası aksesuarının parçaları (örme veya kroşe) :
6117.10 – Şallar, eşarplar, boyun atkıları, kaşkollar, peçeler, duvaklar ve
benzeri eşya
6117.10.00.00.11 – – Yün veya ince hayvan kıllarından olanlar 100
6117.10.00.00.12 – – Sentetik liflerden olanlar 100
6117.10.00.00.13 – – İpek veya ipek döküntülerinden olanlar 100
6117.10.00.00.14 – – Pamuktan olanlar 100
6117.10.00.00.19 – – Dokumaya elverişli diğer maddelerden olanlar 100
6117.80 – Diğer aksesuar:
– – Örme veya kroşe, elastiki veya kauçuklu olanlar:
6117.80.10.11.00 – – – Dizlikler 50
– – – Diğerleri
6117.80.10.19.11 – – – – Yün veya ince hayvan kıllarından 100
6117.80.10.19.12 – – – – Sentetik liflerden 100
6117.80.10.19.13 – – – – İpek veya ipek döküntülerinden 100
6117.80.10.19.14 – – – – Pamuktan 100
6117.80.10.19.19 – – – – Dokumaya elverişli diğer maddelerden 100
– – Diğerleri
– – – Yün veya ince hayvan kıllarından
6117.80.80.00.21 – – – – Kravatlar 100
6117.80.80.00.29 – – – – Diğerleri 100
– – – Sentetik liflerden
6117.80.80.00.31 – – – – Kravatlar 100
6117.80.80.00.39 – – – – Diğerleri 100
– – – İpek veya ipek döküntülerinden
6117.80.80.00.41 – – – – Kravatlar 100
6117.80.80.00.49 – – – – Diğerleri 100
– – – Pamuktan
6117.80.80.00.51 – – – – Kravatlar 100
6117.80.80.00.59 – – – – Diğerleri 100
– – – Dokumaya elverişli diğer maddelerden
6117.80.80.00.61 – – – – Kravatlar 100
6117.80.80.00.69 – – – – Diğerleri 100
6117.90 – Parçalar
6117.90.00.00.11 – – Yün veya ince hayvan kıllarından 100
6117.90.00.00.12 – – Sentetik liflerden 100
6117.90.00.00.13 – – İpek veya ipek döküntülerinden 100
6117.90.00.00.14 – – Pamuktan 100
6117.90.00.00.19 – – Dokumaya elverişli diğer maddelerden 100
Başa dön tuşu