Gümrük Tarife Cetveli (GTİP)

Türk Gümrük Tarife Cetveli (Fasıl 56)

POZİSYON NO EŞYANIN TANIMI ÖLÇÜ
BİRİMİ
474
VERGİ
HADDİ
1 2 3 4
56.01 Dokumaya elverişli maddelerden vatka ve vatkadan mamul eşya;
uzunluğu 5 mm. yi geçmeyen dokumaya elverişli lifler (kırpıntılar),
dokumaya elverişli maddelerin toz ve tarazları:
– Dokumaya elverişli maddelerden vatkalar ve bunlardan mamul eşya:
5601.21 – – Pamuktan:
5601.21.10.00.00 – – – Hidrofil 50
– – – Diğerleri
5601.21.90.00.11 – – – – Kimyasal madde emdirilmemiş kulak çubukları 50
5601.21.90.00.19 – – – – Diğerleri 50
5601.22 – – Dokumaya elverişli sentetik ve suni liflerden:
– – – Çapı 8 mm. veya daha az olan rulolar :
5601.22.10.00.11 – – – – Sigara filtresi 50
5601.22.10.00.19 – – – – Diğerleri 50
5601.22.90.00.00 – – – Diğerleri 50
5601.29.00.00.00 – – Diğerleri 50
5601.30 – Dokumaya elverişli maddelerin kırpıntı, toz ve tarazları
5601.30.00.00.11 – – Dokumaya elverişli sentetik veya suni maddelerden olanlar 50
5601.30.00.00.19 – – Dokumaya elverişli diğer maddelerden olanlar 50
56.02 Keçeler (emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış veya lamine edilmiş
olsun olmasın):
5602.10 – İğne işi keçe ve dikiş-trikotaj usulüyle elde edilen lif mensucat:
– – Emdirilmemiş, sıvanmamış, kaplanmamış veya lamine edilmemiş:
– – – İğne işi keçeler:
5602.10.11.00.00 – – – – 53.03 Pozisyonundaki jüt ve bitki iç kabuklarının dokumaya elverişli
diğer liflerinden 50
5602.10.19.00.00 – – – – Dokumaya elverişli diğer maddelerden 50
– – – Dikiş -trikotaj usulüyle elde edilmiş lif mensucat:
5602.10.31.00.00 – – – – Yünden veya ince hayvan kıllarından 50
5602.10.38.00.00 – – – – Dokumaya elverişli diğer maddelerden 50
5602.10.90.00.00 – – Emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış veya lamine edilmiş 50
– Diğer keçeler (emdirilmemiş, sıvanmamış, kaplanmamış veya
lamine edilmemiş):
5602.21.00.00.00 – – Yünden veya ince hayvan kıllarından 50
5602.29 – – Dokumaya elverişli diğer maddelerden:
5602.29.00.00.11 – – – Kaba hayvan kıllarından 50
5602.29.00.00.19 – – – Dokumaya elverişli diğer maddelerden 50
5602.90.00.00.00 – Diğerleri 50
56.03 Dokunmamış mensucat (emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış veya
lamine edilmiş olsun olmasın):
– Dokumaya elverişli sentetik ve suni filamentlerden:
5603.11 – – m2 ağırlığı 25 gr. veya daha az:
5603.11.10.00.00 – – – Sıvanmış veya kaplanmış olanlar 60
5603.11.90.00.00 – – – Diğerleri 60
5603.12 – – m2 ağırlığı 25 gr.ı geçen fakat 70 gr.ı geçmeyenler:
5603.12.10.00.00 – – – Sıvanmış veya kaplanmış olanlar 60
– – – Diğerleri
5603.12.90.00.11 – – – – Her iki yüzü birbirine eklenmiş polipropilen döküntü lifleri ile tabaka tabaka
tertiplenmiş melt blown merkezi tabakalı termo plastik elastomerlerden
müteşekkil dokunmamış mensucat 60
5603.12.90.00.19 – – – – Diğerleri 60
5603.13 – – m2 ağırlığı 70 gr.ı geçen fakat 150 gr.ı geçmeyenler:
5603.13.10.00.00 – – – Sıvanmış veya kaplanmış olanlar 60
– – – Diğerleri
5603.13.90.00.11 – – – – Her iki yüzü birbirine eklenmiş polipropilen döküntü lifleri ile tabaka tabaka
tertiplenmiş melt blown merkezi tabakalı termo plastik elastomerlerden
müteşekkil dokunmamış mensucat 60
5603.13.90.00.19 – – – – Diğerleri 60
5603.14 – – m2 ağırlığı 150 gr.ı geçenler:
5603.14.10.00.00 – – – Sıvanmış veya kaplanmış olanlar 60
5603.14.90.00.00 – – – Diğerleri 60
– Diğerleri :
5603.91 – – m2 ağırlığı 25 gr. veya daha az:
5603.91.10.00.00 – – – Sıvanmış veya kaplanmış olanlar 60
5603.91.90.00.00 – – – Diğerleri 60
5603.92 – – m2 ağırlığı 25 gr.ı geçen fakat 70 gr.ı geçmeyenler:
5603.92.10.00.00 – – – Sıvanmış veya kaplanmış olanlar 60
– – – Diğerleri
5603.92.90.00.11 – – – – Her iki yüzü birbirine eklenmiş polipropilen döküntü lifleri ile tabaka tabaka
tertiplenmiş melt blown merkezi tabakalı termo plastik elastomerlerden
müteşekkil dokunmamış mensucat 60
5603.92.90.00.19 – – – – Diğerleri 60
5603.93 – – m2 ağırlığı 70 gr.ı geçen fakat 150 gr.ı geçmeyenler:
5603.93.10.00.00 – – – Sıvanmış veya kaplanmış olanlar 60
– – – Diğerleri
5603.93.90.00.11 – – – – Her iki yüzü birbirine eklenmiş polipropilen döküntü lifleri ile tabaka tabaka
tertiplenmiş melt blown merkezi tabakalı termo plastik elastomerlerden
müteşekkil dokunmamış mensucat 60
5603.93.90.00.19 – – – – Diğerleri 60
5603.94 – – m2 ağırlığı 150 gr.ı geçenler:
5603.94.10.00.00 – – – Sıvanmış veya kaplanmış olanlar 60
5603.94.90.00.00 – – – Diğerleri 60
56.04 Dokumaya elverişli maddelerle kaplanmış kauçuk ip ve halatlar;
dokumaya elverişli iplik ve 54.04 ve 54.05 pozisyonlarındaki şerit ve
benzerleri (kauçuk veya plastik emdirilmiş, kaplanmış, sıvanmış):
5604.10.00.00.00 – Dokumaya elverişli maddelerle kaplanmış kauçuk ip ve
halatlar 50
5604.90 – Diğerleri :
– – Poliesterden,naylondan veya diğer poliamidlerden veya viskoz ipeğinden
yüksek mukavemetli iplikler ( emdirilmiş veya kaplanmış)
– – – Poliamid ve poliester esaslı sentetik filamentlerden:
5604.90.10.11.00 – – – – 67 Desitekse kadar 50
5604.90.10.12.00 – – – – 67 Desiteksten yukarı 90
– – – Viskoz ipeğinden:
5604.90.10.21.00 – – – – 67 Desitekse kadar 50
5604.90.10.22.00 – – – – 67 Desiteksten yukarı 90
– – Diğerleri:
5604.90.90.10.00 – – – Vulkanize edilmemiş kauçuk emdirilmiş dokumaya elverişli iplikler 50
5604.90.90.20.00 – – – İpek döküntülerinden elde edilen iplikler 65
5604.90.90.30.00 – – – Jüt iplikleri veya dokumaya elverişli bitkilerden ve ağaç iç kabuğundan elde
edilmiş liflerden iplikler 40
– – – Diğerleri
5604.90.90.90.11 – – – – İpek ipliğinden katgüt taklitleri; ipek böceği guddesinden elde edilen
iplikler (misina) 50
5604.90.90.90.12 – – – – Perakende olarak satılacak hale getirilmemiş pamuk ipliği 50
5604.90.90.90.13 – – – – Dokumaya elverişli sentetik maddelerden monofiller, şeritler ve benzerleri
(suni saman dahil) ve katgüt taklitleri 50
5604.90.90.90.14 – – – – Suni monofiller 50
5604.90.90.90.19 – – – – Diğerleri 50
5605.00 Dokumaya elverişli ipliklerden metalize iplikler (gipe edilmiş olsun
olmasın),ip, şerit veya toz şeklindeki metalle birleştirilmiş veya
metalle kaplanmış 54.04 veya 54.05 pozisyonundaki şerit ve
benzerleri:
5605.00.00.10.00 – Kordonlar, sırmalar ve diğer şeritçi ve kaytancı eşyası 100
5605.00.00.20.00 – Üzerine bakır teller sarılarak yapılmış dokumaya elverişli iplikler 100
5605.00.00.90.00 – Diğerleri 100
5606.00 Gipe iplikler, 54.04 ve 54.05 pozisyonundaki şerit ve benzerleri
(gipe edilmiş) (56.05 pozisyonundaki eşya ile gipe edilmiş at kılından iplikler
hariç); tırtıl iplik (kıtık, şenil iplikler dahil); şenet iplik (chainette):
5606.00.10.00.00 – Şenet iplik 100
– Diğerleri:
5606.00.91.00.00 – – Gipe iplikler 100
5606.00.99.00.00 – – Diğerleri 100
56.07 Sicimler, kordonlar, ip ve halatlar (örülmüş olsun olmasın) (kauçuk
veya plastik emdirilmiş, sıvanmış veya kaplanmış olsun olmasın):
– Sisalden veya Agave cinsi dokumaya elverişli diğer liflerden:
5607.21 – – Biçer-bağlar ipleri
5607.21.00.00.11 – – – Tarım makinaları için olanlar 30
5607.21.00.00.19 – – – Diğerleri 30
5607.29 – – Diğerleri:
5607.29.00.10.00 – – – Çapı 5 mm.den yukarı olan ipler 60
5607.29.00.90.00 – – – Diğerleri 60
– Polietilen veya polipropilenden:
5607.41.00.00.00 – – Biçer -bağlar ipleri 30
5607.49 – – Diğerleri:
– – – 50 000 Desiteksten fazla (5 gr/m):
– – – – Örülmüş olanlar:
5607.49.11.10.00 – – – – – Çapı 5 mm.den yukarı olan ipler 60
5607.49.11.90.00 – – – – – Diğerleri 60
5607.49.19.00.00 – – – – Diğerleri 60
– – – 50 000 Desiteks veya daha az (5 gr/m) :
5607.49.90.10.00 – – – – Çapı 5 mm.den yukarı olan ipler 60
5607.49.90.90.00 – – – – Diğerleri 60
5607.50 – Diğer sentetik liflerden:
– – Naylonlardan veya diğer poliamidlerden veya poliesterlerden:
– – – 50 000 Desiteksten fazla olanlar (5 gr/m) :
– – – – Örülmüş:
5607.50.11.10.00 – – – – – Çapı 5 mm.den yukarı olan ipler 60
5607.50.11.90.00 – – – – – Diğerleri 60
– – – – Diğerleri:
5607.50.19.10.00 – – – – – Çapı 5 mm.den yukarı olan ipler 60
5607.50.19.90.00 – – – – – Diğerleri 60
– – – 50 000 Desiteks veya daha az (5 gr/m):
5607.50.30.10.00 – – – – Çapı 5 mm.den yukarı olan ipler 60
5607.50.30.90.00 – – – – Diğerleri 60
– – Diğer sentetik liflerden:
5607.50.90.10.00 – – – Çapı 5 mm.den yukarı olan ipler 60
5607.50.90.90.00 – – – Diğerleri 60
5607.90 – Diğerleri:
– – Abakadan (Manila kendiri veya Musa textilis Nee) veya diğer sert
liflerden (yapraklardan); 53.03 pozisyonundaki jütten veya diğer bitki iç kabuk
larından olanlar:
5607.90.20.10.00 – – – Çapı 5 mm.den yukarı olan ipler 60
5607.90.20.90.00 – – – Diğerleri 60
– – Diğerleri:
5607.90.90.10.00 – – – Çapı 5 mm.den yukarı olan ipler 60
5607.90.90.90.00 – – – Diğerleri 60
56.08 Sicim, ip veya halatdan düğümlü ağlar; dokumaya elverişli
maddelerden hazır balık ağları ve diğer hazır ağ ve fileler:
– Dokumaya elverişli sentetik ve suni maddelerden:
5608.11 – – Hazır balık ağları:
5608.11.20.00.00 – – – Sicim, ip ve halattan 50
5608.11.80.00.00 – – – Diğerleri 50
5608.19 – – Diğerleri:
– – – Hazır ağ ve fileler:
– – – – Naylondan veya diğer poliamidlerden olanlar:
5608.19.11.00.00 – – – – – Sicim, ip ve halattan 75
5608.19.19.00.00 – – – – – Diğerleri 75
5608.19.30.00.00 – – – – Diğerleri 75
5608.19.90.00.00 – – – Diğerleri 75
5608.90.00.00.00 – Diğerleri 75
5609.00.00.00.00 Tarifenin başka yerinde yer almayan veya belirtilmeyen, 54.04 veya
54.05 pozisyonlarındaki iplikten, şeritten veya benzerIerinden,
sicimIerden, kordonlardan, iplerden veya halatlardan eşya 75
Başa dön tuşu