Gümrük Tarife Cetveli (GTİP)

Türk Gümrük Tarife Cetveli (Fasıl 51)

POZİSYON NO EŞYANIN TANIMI ÖLÇÜ
BİRİMİ
474
VERGİ
HADDİ
1 2 3 4
51.01 Yün ve yapağı (karde edilmemiş veya taranmamış) :
– Yapağı (sırtta yıkanmış yapağı dahil):
– – Kırkma yapağı :
5101.11.00.10.00 – – – Merinos yapağısı 5
5101.11.00.20.00 – – – Kirli şevyot 25
5101.11.00.90.00 – – – Diğerleri 25
5101.19 – – Diğerleri :
5101.19.00.10.00 – – – Merinos yapağısı 5
5101.19.00.20.00 – – – Kirli şevyot 25
5101.19.00.90.00 – – – Diğerleri 25
– Yıkanmış yün (karbonize edilmemiş):
5101.21 – – Kırkma yün :
5101.21.00.10.00 – – – Merinos yünü 20
5101.21.00.90.00 – – – Diğerleri 30
5101.29 – – Diğerleri :
5101.29.00.10.00 – – – Merinos yünü 20
5101.29.00.90.00 – – – Diğerleri 30
5101.30.00.00.00 – Karbonize edilmiş 30
51.02 İnce veya kaba hayvan kılları (karde edilmemiş veya taranmamış):
– İnce hayvan kılları:
– – Kaşmir keçisi kılı:
5102.11.00.10.00 – – – Şapka fötrü imaline mahsus olanlar 40
5102.11.00.90.00 – – – Diğerleri 40
– – Diğerleri:
– – – Ankara tavşanı kılı :
5102.19.10.10.00 – – – – Şapka fötrü imaline mahsus olanlar 40
5102.19.10.90.00 – – – – Diğerleri 40
– – – Alpaka, lama ve vikunya kılı :
5102.19.30.10.00 – – – – Şapka fötrü imaline mahsus olanlar 40
5102.19.30.90.00 – – – – Diğerleri 40
– – – Yak (Tibet öküzü), deve, Ankara, Tibet ve benzeri keçilerin kılı:
5102.19.40.10.00 – – – – Şapka fötrü imaline mahsus olanlar 40
5102.19.40.90.00 – – – – Diğerleri 40
– – -Tavşan (Ankara tavşanı hariç), yabani tavşan, kunduz, bataklık
kunduzu ve misk sıçanı kılı :
5102.19.90.10.00 – – – – Şapka fötrü imaline mahsus olanlar 40
5102.19.90.90.00 – – – – Diğerleri 40
5102.20 – Kaba hayvan kılları :
5102.20.00.10.00 – – Şapka fötrü imaline mahsus olanlar 40
– – Diğerleri
5102.20.00.90.11 – – – Adi keçi kılı 40
5102.20.00.90.19 – – – Diğerleri 40
51.03 Yün, ince veya kaba hayvan kıllarının döküntüleri (iplik döküntü-
leri dahil) (ditme suretiyle elde edilenler hariç):
5103.10 – Yün ve ince hayvan kıllarının tarama döküntüleri:
5103.10.10.00.00 – – Karbonize edilmemiş 40
5103.10.90.00.00 – – Karbonize edilmiş 40
5103.20 – Yün ve ince hayvan kıllarının diğer döküntüleri:
5103.20.00.00.10 – – İplik döküntüleri 40
– – Diğerleri:
5103.20.00.00.21 – – – Karbonize edilmemiş 40
5103.20.00.00.22 – – – Karbonize edilmiş 40
5103.30.00.00.00 – Kaba hayvan kılı döküntüleri 40
5104.00 Yün,ince veya kaba hayvan kıllarının ditme suretiyle elde edilen
döküntüleri
5104.00.00.00.11 – Şodi ve mungo 40
5104.00.00.00.19 – Diğerleri 40
51.05 Yün, ince veya kaba hayvan kılları (karde edilmiş veya taranmış)
(yığın halinde taranmış yün dahil):
5105.10 – Karde edilmiş yünler
5105.10.00.00.11 – – Merinos yünü 50
5105.10.00.00.19 – – Diğer yünler 50
– Yün “tops”ları ve diğer taranmış yünler:
5105.21.00.00.00 – – Yığın halinde taranmış 50
5105.29.00.00.00 – – Diğerleri 50
– İnce hayvan kılları (karde edilmiş veya taranmış):
5105.31.00.00.00 – – Kaşmir keçisi kılı 50
5105.39 – – Diğerleri:
5105.39.00.00.11 – – – Tiftikler 50
5105.39.00.00.19 – – – Diğerleri 50
5105.40.00.00.00 – Kaba hayvan kılları (karde edilmiş veya taranmış) 50
51.06 Karde edilmiş (strayhgarn) yün iplikleri (perakende olarak
satılacak hale getirilmemiş) :
5106.10 – Ağırlık itibariyle % 85 veya daha fazla yün içerenler:
5106.10.10.00.00 – – Ağartılmamış 60
5106.10.90.00.00 – – Diğerleri 60
5106.20 – Ağırlık itibariyle % 85’ten az yün içerenler:
5106.20.10.00.00 – – Ağırlık itibariyle % 85 veya daha fazla yün ve ince hayvan kılı
içerenler 60
– – Diğerleri :
5106.20.91.00.00 – – – Ağartılmamış 60
5106.20.99.00.00 – – – Diğerleri 60
51.07 Taranmış (kamgarn) yün iplikleri (perakende olarak satılacak hale
getirilmemiş) :
5107.10 – Ağırlık itibariyle % 85 veya daha fazla yün içerenler:
5107.10.10.00.00 – – Ağartılmamış 75
5107.10.90.00.00 – – Diğerleri 75
5107.20 – Ağırlık itibariyle % 85’den az yün içerenler:
– – Ağırlık itibariyle % 85 veya daha fazla yün ve ince hayvan kılı
içerenler:
5107.20.10.00.00 – – – Ağartılmamış 75
5107.20.30.00.00 – – – Diğerleri 75
– – Diğerleri:
– – – Esas itibariyle veya sadece devamsız sentetik liflerle karışık
olanlar:
5107.20.51.00.00 – – – – Ağartılmamış 75
5107.20.59.00.00 – – – – Diğerleri 75
– – – Başka şekilde karıştırılmış olanlar:
5107.20.91.00.00 – – – – Ağartılmamış 75
5107.20.99.00.00 – – – – Diğerleri 75
51.08 İnce hayvan kıllarından iplikler (karde edilmiş veya taranmış)
(perakende olarak satılacak hale getirilmemiş):
5108.10 – Karde edilmiş:
– – Ağartılmamış:
5108.10.10.00.11 – – – Tiftikler 75
5108.10.10.00.19 – – – Diğerleri 75
– – Diğerleri:
5108.10.90.00.11 – – – Tiftikler 75
5108.10.90.00.19 – – – Diğerleri 75
5108.20 – Taranmış:
– – Ağartılmamış:
5108.20.10.00.11 – – – Tiftikler 75
5108.20.10.00.19 – – – Diğerleri 75
– – Diğerleri:
5108.20.90.00.11 – – – Tiftikler 75
5108.20.90.00.19 – – – Diğerleri 75
51.09 Yün veya ince hayvan kıllarından iplikler (perakende olarak satı –
lacak hale getirilmiş) :
5109.10 – Ağırlık itibariyle % 85 veya daha fazla yün veya ince hayvan
kılı içerenler :
– – Top, çile veya küçük çile halinde olup, ağırlığı 125 gr.ı geçen
500 gr.ı geçmeyenler
5109.10.10.00.11 – – – Yünden iplikler 80
5109.10.10.00.12 – – – İnce hayvan kılından iplikler 80
– – Diğerleri
5109.10.90.00.11 – – – Yünden iplikler 80
5109.10.90.00.12 – – – İnce hayvan kılından iplikler 80
5109.90.00.00.00 – Diğerleri 80
5110.00 Kaba hayvan kıllarından veya at kılından iplikler (gipe edilmiş at
kılından iplikler dahil) (perakende olarak satılacak hale getirilmiş
olsun olmasın) :
5110.00.00.10.00 -Perakende olarak satılacak hale getirilmiş 80
5110.00.00.90.00 – Diğerleri 60
51.11 Karde edilmiş (strayhgarn) yün ve ince hayvan kıllarından dokunmuş
mensucat :
– Ağırlık itibariyle %85 veya daha fazla yün veya ince hayvan kılı
içerenler:
5111.11 – – M2. ağırlığı 300 gr.ı geçmeyenler :
5111.11.00.10.00 – – – Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya
elverişli maddelerden olanlar) m2 50
5111.11.00.90.00 – – – Diğerleri m2 100
5111.19 – – Diğerleri
5111.19.00.10.00 – – – Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya
elverişli maddelerden olanlar) m2 50
5111.19.00.90.00 – – – Diğerleri m2 100
5111.20 – Diğerleri (esas itibariyle veya sadece sentetik ve suni filament-
lerle karışık olanlar):
5111.20.00.10.00 – – Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya
elverişli maddelerden olanlar) m2 50
5111.20.00.90.00 – – Diğerleri m2 100
5111.30 – Diğerleri (esas itibariyle veya sadece sentetik ve suni devamsız
liflerle karışık olanlar):
– – M2. ağırlığı 300 gr.ı geçmeyenler :
5111.30.10.10.00 – – – Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya
elverişli maddelerden olanlar) m2 50
5111.30.10.90.00 – – – Diğerleri m2 100
– – M2. ağırlığı 300 gr.ı geçenler :
5111.30.80.10.00 – – – Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya
elverişli maddelerden olanlar) m2 50
5111.30.80.90.00 – – – Diğerleri m2 100
5111.90 – Diğerleri:
– – Ağırlık itibariyle % 10 dan fazlası 50. fasıldaki dokumaya
elverişli maddelerden olanlar :
5111.90.10.10.00 – – – Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya
elverişli maddelerden olanlar) m2 50
5111.90.10.90.00 – – – Diğerleri m2 100
– – Diğerleri:
– – – M2.ağırlığı 300 gr.ı geçmeyenler:
5111.90.91.10.00 – – – – Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya
elverişli maddelerden olanlar) m2 50
5111.90.91.90.00 – – – – Diğerleri m2 100
– – – M2. ağırlığı 300 gr.ı geçenler:
5111.90.98.10.00 – – – – Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya
elverişli maddelerden olanlar) m2 50
5111.90.98.90.00 – – – – Diğerleri m2 100
51.12 Taranmış (kamgarn) yünden veya ince hayvan kıllarından dokunmuş men –
sucat:
– Ağırlık itibariyle % 85 veya daha fazla yün veya ince hayvan
kılı içerenler:
5112.11 – – M2. ağırlığı 200 gr. ı geçmeyenler :
5112.11.00.10.00 – – – Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya
elverişli maddelerden olanlar) m2 50
5112.11.00.90.00 – – – Diğerleri m2 100
5112.19 – – Diğerleri:
5112.19.00.10.00 – – – Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya
elverişli maddelerden olanlar) m2 50
5112.19.00.90.00 – – – Diğerleri m2 100
5112.20 – Diğerleri (esas itibariyle veya sadece sentetik ve suni filament –
lerle karışık olanlar) :
5112.20.00.10.00 – – Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya
elverişli maddelerden olanlar) m2 50
5112.20.00.90.00 – – Diğerleri m2 100
5112.30 – Diğerleri (esas itibariyle veya sadece sentetik ve suni devamsız
liflerle karışık olanlar):
– – M2. ağırlığı 200 gr. ı geçmeyenler :
5112.30.10.10.00 – – – Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya
elverişli maddelerden olanlar) m2 50
5112.30.10.90.00 – – – Diğerleri m2 100
– – M2. ağırlığı 200 gr. ı geçenler :
5112.30.80.10.00 – – – Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya
elverişli maddelerden olanlar) m2 50
5112.30.80.90.00 – – – Diğerleri m2 100
5112.90 – Diğerleri:
– – Ağırlık itibariyle % 10 dan fazlası 50. fasıldaki dokumaya
elverişli maddelerden olanlar :
5112.90.10.10.00 – – – Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya
elverişli maddelerden olanlar) m2 50
5112.90.10.90.00 – – – Diğerleri m2 100
– – Diğerleri:
– – – M2. ağırlığı 200 gr. ı geçmeyenler :
5112.90.91.10.00 – – – – Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya
elverişli maddelerden olanlar) m2 50
5112.90.91.90.00 – – – – Diğerleri m2 100
– – – M2. ağırlığı 200 gr. ı geçenler :
5112.90.98.10.00 – – – – Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya
elverişli maddelerden olanlar) m2 50
5112.90.98.90.00 – – – – Diğerleri m2 100
5113.00 Kaba hayvan kılından veya at kılından dokunmuş mensucat:
5113.00.00.10.00 – Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya
elverişli maddelerden olanlar) m2 50
– Diğerleri
5113.00.00.90.11 – – At kılından mensucat m2 75
5113.00.00.90.12 – – Adi keçi kılından mensucat m2 75
5113.00.00.90.19 – – Diğer kaba hayvan kılından mensucat m2 75
Başa dön tuşu