Gümrük Tarife Cetveli (GTİP)

Türk Gümrük Tarife Cetveli (Fasıl 49)

POZİSYON NO EŞYANIN TANIMI ÖLÇÜ
BİRİMİ
474
VERGİ
HADDİ
1 2 3 4
49.01 Kitaplar, broşürler, risaleler ve benzeri matbuat (ayrı ayrı
sayfalar halinde olsun olmasın):
4901.10 – Ayrı ayrı sayfalar halinde (katlanmış olsun olmasın):
4901.10.00.10.00 – – Türkçe basılmış okul kitapları 25
– – Türkçe basılmış diğerleri
4901.10.00.20.11 – – – Türk kültürü ile ilgili Türkçe basılmış eserler 25
4901.10.00.20.12 – – – Türk kültürü ile ilgili olmayan Türkçe basılmış eserler 25
4901.10.00.20.19 – – – Diğerleri 25
– – Yabancı dilde basılmış kitap ve periyodik olmayan mecmualar
4901.10.00.30.11 – – – Okul kitapları, teknik, ilmi, edebi ve sanata ait kitaplar 0
4901.10.00.30.19 – – – Diğer kitaplar 0
4901.10.00.30.21 – – – Periyodik olmayan mecmualar 0
– – Yabancı dilde basılmış diğerleri
4901.10.00.90.11 – – – Türk kültürü ile ilgili periyodik yayınlar 0
4901.10.00.90.19 – – – Diğerleri 0
– Diğerleri:
4901.91 – – Sözlükler ve ansiklopediler (fasikül halinde olsun olmasın):
– – – Türkçe basılmış olanlar
4901.91.00.10.11 – – – – Sözlükler 25
4901.91.00.10.12 – – – – Ansiklopediler 25
– – – Diğerleri
4901.91.00.90.11 – – – – Sözlükler 0
4901.91.00.90.12 – – – – Ansiklopediler 0
4901.99 – – Diğerleri :
4901.99.00.10.00 – – – Türkçe basılmış okul kitapları 25
4901.99.00.20.00 – – – Reklam amacı ile yayınlanan gazete ve periyodik yayınlar 60
4901.99.00.30.00 – – – Daktilo edilmiş metinler 0
– – – Yabancı dilde basılmış kitap ve periyodik olmayan mecmualar
4901.99.00.40.11 – – – – Okul kitapları, teknik, ilmi ve sanata ait kitaplar 0
4901.99.00.40.19 – – – – Diğer kitaplar 0
4901.99.00.40.21 – – – – Periyodik olmayan mecmualar 0
4901.99.00.90.00 – – – Diğerleri 25
49.02 Gazeteler ve periyodik yayınlar (resimli olsun olmasın veya reklam
içersin içermesin):
4902.10 – Haftada en az dört kere çıkanlar :
4902.10.00.10.00 – – Türkçe basılmış olanlar 50
4902.10.00.20.00 – – Her dilde moda mecmuaları 50
4902.10.00.30.00 – – Reklam amaçlı olanlar 60
– – Diğerleri
4902.10.00.90.11 – – – Siyasi ve ticari gazeteler 0
4902.10.00.90.12 – – – Teknik, ilmi, mesleki ve sanata ait gazeteler 0
4902.10.00.90.19 – – – Diğerleri 0
4902.90 – Diğerleri:
4902.90.00.10.00 – – Reklam amaçlı olanlar 60
4902.90.00.20.00 – – Türkçe basılmış olanlar 50
4902.90.00.30.00 – – Her dilde moda mecmuaları 50
4902.90.00.90.00 – – Diğerleri 0
4903.00 Çocuklar için resimli albüm veya kitaplar, resim yapmaya veya
boyamaya mahsus albümler :
4903.00.00.10.00 – Türkçe basılmış olanlar 25
4903.00.00.90.00 – Diğerleri 0
4904.00.00.00.00 Müzik notaları (basılmış veya el ile yazılmış, resimli veya
ciltli olsun olmasın) 0
49.05 Her nevi matbu haritalar ve hidrografik veya benzeri haritalar
(atlaslar, duvar haritaları, topografya planları ve küreler dahil):
4905.10.00.00.00 – Küreler 0
– Diğerleri:
4905.91 – – Kitap halinde
4905.91.00.00.11 – – – Atlaslar 0
4905.91.00.00.12 – – – Topoğrafya planları 0
4905.91.00.00.13 – – – Deniz haritaları 0
4905.91.00.00.19 – – – Diğerleri 0
4905.99 – – Diğerleri
4905.99.00.00.11 – – – Duvar haritaları 0
4905.99.00.00.12 – – – Atlaslar 0
4905.99.00.00.13 – – – Topoğrafya planları 0
4905.99.00.00.14 – – – Deniz haritaları 0
4905.99.00.00.19 – – – Diğerleri 0
4906.00.00.00.00 Mimarlık, mühendislik, sınai, ticari, topografik veya benzeri
amaçlar için planlar ve çizimler (orijinalleri el ile çizilmiş);
elle yazılmış metinler; hassas kağıt üzerine fotoğrafik reprodüksi-
yonlar ve bu pozisyonda sayılanların karbon kopyaları 0
4907.00 İtibari kıymeti tanınmış olan veya tanınacak olan ülkede tedavülde
bulunan veya tedavüle çıkacak olan, kullanılmamış posta pulları,
damga ve benzeri pullar; damgalı kağıtlar; banknotlar; çek defterleri;
senetler , hisse senedi veya tahviller ve benzeri kıymetli evrak:
4907.00.10.00.00 – Posta pulları, damga pulları ve benzeri pullar 60
4907.00.30.00.00 – Banknotlar 0
– Diğerleri:
4907.00.90.10.00 – – Hisse senedi, tahvilat ve kıymetli evrak 0
4907.00.90.90.00 – – Diğerleri 60
49.08 Her nevi çıkartmalar:
4908.10.00.00.00 – Cam üzerine tatbik edilenler 60
4908.90.00.00.00 – Diğerleri 60
4909.00 Matbu veya resimli kartpostallar; tebrik kartları, davetiyeler veya
teşekkür kartları (resimli, zarflı veya süslemeli olsun olmasın):
4909.00.00.11.00 – Resimli kartpostallar 75
4909.00.00.12.00 – Reklam kartpostalları 60
4909.00.00.19.00 – Diğerleri 75
4910.00.00.00.00 Matbu her türlü takvim (blok halinde takvimler dahil) 25
49.11 Matbu diğer yayınlar (matbu resimler ve fotoğraflar dahil) :
4911.10 – Ticari reklam yayınları, katologlar ve benzerleri :
4911.10.10.00.00 – – Ticari kataloglar 60
4911.10.90.00.00 – – Diğerleri 60
– Diğerleri:
4911.91 – – Resimler, gravürler ve fotoğraflar:
– – – Eğitim ve öğretim ile ilgili olanlar
4911.91.00.10.11 – – – – Resimler 0
4911.91.00.10.12 – – – – Gravürler 0
4911.91.00.10.13 – – – – Fotoğraflar 0
4911.91.00.90.00 – – – Diğerleri 60
4911.99 – – Diğerleri:
– – – Eğitim ve öğretim ile ilgili olanlar
4911.99.00.10.11 – – – – Planlar ve levhalar 0
4911.99.00.10.12 – – – – Yabancı dilde basılmış her nevi kataloglar ve prospektüsler 0
4911.99.00.10.19 – – – – Diğerleri 0
4911.99.00.90.00 – – – Diğerleri 60
Başa dön tuşu