Gümrük Tarife Cetveli (GTİP)

Türk Gümrük Tarife Cetveli (Fasıl 36)

POZİSYON NO EŞYANIN TANIMI ÖLÇÜ
BİRİMİ
474
VERGİ
HADDİ
1 2 3 4
3601.00 Silah barutu
3601.00.00.00.11 – Kara barut 100
3601.00.00.00.12 – Dumansız barut 100
3601.00.00.00.19 – Diğer silah barutları 100
3602.00 Müstahzar patlayıcı maddeler (silah barutu hariç)
3602.00.00.00.11 – Dinamitler 100
3602.00.00.00.19 – Diğerleri 100
3603.00 Fitiller, infilak fitilleri, ağız otları veya infilak kapsülleri;
ateşleyici maddeler; elektrikli infilak ettirici maddeler:
3603.00.20.00.00 – Fitiller 100
3603.00.30.00.00 – İnfilak fitilleri 100
3603.00.40.00.00 – Ağız otları 100
3603.00.50.00.00 – İnfilak kapsülleri 100
3603.00.60.00.00 – Ateşleyici maddeler 100
3603.00.80.00.00 – Elektrikli infilak ettirici maddeler 100
36.04 Şenlik fişekleri, işaret fişekleri, yağmur fişekleri, sis işaretleri ve
diğer pirotekni eşyası :
3604.10.00.00.00 – Şenlik fişekleri 100
3604.90 – Diğerleri
3604.90.00.00.11 – – İşaret fişekleri 100
3604.90.00.00.12 – – Yağmur fişekleri 100
3604.90.00.00.13 – – Sis işaretleri 100
3604.90.00.00.19 – – Diğer pirotekni eşyası 100
3605.00.00.00.00 Kibritler (36.04 pozisyonundaki pirotekni eşyası hariç) 25
36.06 Ferro-seryum ve diğer piroforik alaşımlar (her şekilde); bu fasılın
2 numaralı notunda belirtilen ateş alıcı maddelerden eşya:
3606.10.00.00.00 – Çakmaklarda veya ateşlemeye yarayan benzeri aletlerde kulla-
nılan neviden olup, 300 cm.3 veya daha az hacimdeki kaplara
konulmuş akaryakıtlar 100
3606.90 – Diğerleri:
– – Ferro-seryum ve diğer piroforik alaşımlar (her şekilde)
3606.90.10.10.00 – – – Suni çakmak taşları 110
3606.90.10.90.00 – – – Diğerleri 100
– – Diğerleri
3606.90.90.00.11 – – – Katı yakıtlar 100
3606.90.90.00.19 – – – Diğerleri 100
Başa dön tuşu