Gümrük Tarife Cetveli (GTİP)

Türk Gümrük Tarife Cetveli (Fasıl 18)

POZİSYON NO EŞYANIN TANIMI ÖLÇÜ
BİRİMİ
474
VERGİ
HADDİ
1 2 3 4
1801.00 Kakao dane ve kırıkları (ham veya kavrulmuş, bütün veya kırık)
1801.00.00.00.11 – Dane kakao (ham) 50
1801.00.00.00.19 – Diğerleri 50
1802.00.00.00.00 Kakao kabukları, iç kabukları, zarları ve diğer kakao döküntüleri 50
18.03 Kakao hamuru (yağı alınmış olsun olmasın) :
1803.10.00.00.00 – Yağı alınmamış 100
1803.20.00.00.00 – Tamamen veya kısmen yağı alınmış 100
1804.00.00.00.00 Kakao yağı (katı ve sıvı) 50
1805.00.00.00.00 Kakao tozu (ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeler içermeyenler) 100
18.06 Çikolata ve kakao içeren diğer gıda müstahzarları:
1806.10 – Kakao tozu (ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeler
içerenler):
1806.10.15.00.00 – – Sakkaroz içermeyenler veya ağırlık itibariyle % 5’den az sakkaroz
(sakkaroz olarak ifade edilen invert şeker dahil) veya sakkaroz olarak
ifade edilen izoglikoz içerenler 100
1806.10.20.00.00 – – Ağırlık itibariyle % 5 veya daha fazla fakat % 65’den az sakkaroz
(sakkaroz olarak ifade edilen invert şeker dahil) veya sakkaroz oIarak
ifade edilen izoglikoz içerenler 100
1806.10.30.00.00 – – Ağırlık itibariyle % 65 veya daha fazla fakat % 80’den az sakkaroz
(sakkaroz olarak ifade edilen invert şeker dahil)veya sakkaroz olarak
ifade edilen izoglikoz içerenler 100
1806.10.90.00.00 – – Ağırlık itibariyle % 80 veya daha fazla sakkaroz (sakkaroz olarak ifade
edilen invert şeker dahil) veya sakkaroz olarak ifade edilen izoglikoz
içerenler 100
1806.20 – Ağırlığı 2 kg’dan fazla olan kalıp,dilim veya çubuklar halinde
veya sıvı, hamur, toz, granül veya benzeri şekillerde olup,
muhteviyatı 2 kg’ı geçen kaplarda veya ambalajlarda sunulmuş olan
diğer müstahzarlar:
1806.20.10.00.00 – – Ağırlık itibariyle % 31 veya daha fazla kakao yağı içerenler veya kakao
yağı ile katı süt yağının birlikte oranı ağırlık itibariyle % 31 veya daha
fazla olanlar 100
1806.20.30.00.00 – – Ağırlık itibariyle kakao yağı ile katı süt yağının birlikte oranı % 25 veya
daha fazla fakat % 31’den az olanlar 100
– – Diğerleri:
1806.20.50.00.00 – – – Ağırlık itibariyle % 18 veya daha fazla kakao yağı içerenler 100
1806.20.70.00.00 – – – Sütlü çikolata kırıntıları 100
1806.20.80.00.00 – – – Kakao ile kaplanmış olanlar 100
1806.20.95.00.00 – – – Diğerleri 100
– Diğerleri (kalıp, dilim veya çubuk halinde):
1806.31.00.00.00 – – Doldurulmuş 100
1806.32 – – Doldurulmamış:
1806.32.10.00.00 – – – İlave hububat, meyva veya sert kabuklu meyva içerenler 100
1806.32.90.00.00 – – – Diğerleri 100
1806.90 – Diğerleri:
– – Çikolata ve çikolata mamulleri:
– – – Çikolatalar (pralinler dahil) (doldurulmuş olsun olmasın) :
1806.90.11.00.00 – – – – Alkol içerenler 100
1806.90.19.00.00 – – – – Diğerleri 100
– – – Diğerleri:
1806.90.31.00.00 – – – – Doldurulmuş 100
1806.90.39.00.00 – – – – Doldurulmamış 100
1806.90.50.00.00 – – Kakaolu şekerci mamulleri ve şeker yerine kullanılan maddelerden
imal edilmiş kakaolu şekerci mamulleri 100
1806.90.60.00.00 – – Ekmeğe sürülerek yenilen kakaolu ürünler 100
1806.90.70.00.00 – – Meşrubat yapımında kullanılan kakaolu müstahzarlar 100
1806.90.90.00.00 – – Diğerleri 100
Başa dön tuşu