Gümrük Tarife Cetveli (GTİP)

Türk Gümrük Tarife Cetveli (Fasıl 14)

POZİSYON NO EŞYANIN TANIMI ÖLÇÜ
BİRİMİ
474
VERGİ
HADDİ
1 2 3 4
14.01 Özellikle örgü için kullanılan türdeki bitkisel maddeler (bambu,
Hint kamışı, kamışlar, sazlar, sepetçi söğüdü, rafya,
temizlenmiş, beyazlatılmış veya boyanmış hububat sapları ve
ıhlamur ağacı kabukları gibi):
1401.10.00.00.00 – Bambular 50
1401.20.00.00.00 – Hint kamışı 50
1401.90 – Diğerleri :
1401.90.00.10.00 – – Kamışlar 50
– – Diğerleri
1401.90.00.90.11 – – – Sepetçi söğüdü 50
1401.90.00.90.12 – – – Rafya 50
1401.90.00.90.13 – – – Temizlenmiş, beyazlatılmış veya boyanmış hububat sapları 50
1401.90.00.90.19 – – – Diğerleri 50
(14.02)
(14.03)
14.04 Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan bitkisel
ürünler:
1404.20.00.00.00 – Pamuk linteri 10
1404.90 – Diğerleri :
1404.90.00.10.00 – – Yontulmaya elverişli sert taneler, çekirdekler, kabuklar, cevizler (ko-
rozo cevizi, dom palmiyesi cevizi ve benzerleri) 10
1404.90.00.20.00 – – Dolgu veya vatka olarak kullanılan türdeki bitkisel maddeler
(kapok, bitkisel tüy, zostera otu gibi) (başka maddelerden
bir mesnet üzerine veya tabakalar halinde tertiplenmiş
olsun olmasın) 50
1404.90.00.30.00 – – ÖzeIIikle fırça ve süpürge imalinde kullanılan türdeki bitkisel
maddeler (süpürge darısı, piassava, sedir otu ve istle gibi)
(bağ veya demet halinde olsun olmasın) 50
– – Diğerleri:
– – – Özellikle boyacılıkta veya debagatte kullanılan bitkisel
ham maddeler:
1404.90.00.91.00 – – – – Kına 100
– – – – Diğerleri
1404.90.00.92.11 – – – – – Cehri 20
1404.90.00.92.12 – – – – – Mazı 20
1404.90.00.92.13 – – – – – Somak 20
1404.90.00.92.14 – – – – – Palamut 20
1404.90.00.92.15 – – – – – Palamut tırnağı 20
1404.90.00.92.16 – – – – – Ceviz kökü 20
1404.90.00.92.19 – – – – – Diğerleri 20
– – – Diğerleri
1404.90.00.99.11 – – – – Çöven 25
1404.90.00.99.19 – – – – Diğerleri 25

 

Başa dön tuşu