Gümrük Genelgeleri

TPS-Doğal Arı Balı Analiz Belgesi (Genelge 2019-46)

T.C.

TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : 73421605-106.05
Konu : TPS-Doğal Arı Balı Analiz Belgesi

GENELGE (2019/46)

20/03/2012 tarih ve 28239 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2012/6 sayılı “Gümrük Hizmetlerinde Tek Pencere Sistemi” konulu Başbakanlık Genelgesi çerçevesinde Tek Pencere Sisteminin yaygınlaştırma çalışmaları devam etmektedir.
Bu kapsamda 0409.00 tarife pozisyonu altında sınıflandırılan tüm balların ihracatında ve ithalatında (geri gelen eşya dahil) ibrazı zorunlu olan ve 04.05.2009 tarihli ve 2009/24 sayılı Genelge uyarınca ikinci denetim işlemleri tesis edilen Doğal Arı Balı Analiz Belgesi Tek Pencere Sistemine alınmış olup söz konusu belgeye ilişkin işlemler aşağıda belirtildiği şekilde yapılacaktır:
1. Ticaret Denetmenince Doğal Arı Balı Analiz Belgesi kapsamı eşyaya ilişkin yapılacak ilk denetim sonrası TAREKS üzerinden onay işlemi yapılarak, denetim bilgileri Tek Pencere Sisteminde bulunan 1028 kodlu belge aracılığıyla TPS’ye iletilecektir.
2. Tek Pencere Sistemine iletilen bilgilere ilişkin Sistem tarafından verilecek 23 haneli belge numarası/belge satır numarası (Örnek: Referans No: 19545419881028000000392/1) ile belge tarihi yükümlüsünce gümrük beyannamesinin 44 nolu kutusunda “Belge Referans No” ve “Belge Tarihi” alanlarında beyan edilecektir.
3. Gümrük beyannamesinin tescilinden sonra Ticaret Denetmenince eşyanın muayene aşamasında ikinci denetim yapılarak uygun görülmesi halinde ilk onay verilen belge üzerinden ikinci onay işlemi yapılacaktır. Söz konusu Onay işlemi ile birlikte muayene memurunca beyanname muayene ekranında bloke kaldırma işlemi yapılabilecektir.
4. Söz konusu işlemlere ilişkin bilgiler elektronik ortamda yer alacağından, beyanname ekinde ayrıca kâğıt ortamında ıslak imzalı belge aranmayacaktır. Gümrük işlemleri sırasında ihtiyaç duyulması durumunda Bakanlığımız Sistemleri üzerinden sorgulanması mümkün bulunmaktadır.
Bilgi ve gereğini rica ederim.
Rıza Tuna TURAGAY
Bakan a.
Bakan Yardımcısı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu