Genel

Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2019/14) EKleri

Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2019/14)  (MÜLGA)
EKlerin orjinal (Pdf) görünümü için buraya TIKLAYINIZ….
Ek-1 Kontrol Altına Alınan Maddeler

G.T.İ.P. EŞYANIN TANIMI
2903.14.00.00.00 Karbon tetrakloriir
2903.1 9.00.00.19 Diğerleri (yalnız I , I , I -Triklorelan (ınetilkloroform))
2903.39.11.00.00 Bromometan (metil bromür)
2903.71.00.00.00 Klorodiflorometan
2903.72.00.00.00 Diklo rotrifloroetanlar
2903.73.00.00.00 Diklorofloroetanlar
2903.74.00.00.00 Klorodifloroetanlar
2903.75.00.00.00 Dikloropentafloropropanlar
2903.76.10.00.00 Brumoklurodiflorometan
2903.76.20.00.00 Br omotri norometan
2903.76.90.00.00 Dihromotctrafloroetanlar
2903.77.60.00.00 Trikloroflorometan, Diklorudiflurumetan, Trikloroırifloroctanlar, Diklorotetrafloroetanlar ve Klorooentalloroetan
2903.77.90.00.00 Diğerleri
2903.78.00.00.00 Diğer perhalojenlenmi ş tilrevler
2903.79.30.001. I Flordiklormetan
2903.79.30.00.I 3 Klorflomıetan
2903.79.30.UU.14 l’lortetrakloretan (tüm izomerleri)
2903.79.30.00.15 Diflortriklorctan (tüm izoınerleri)
2903.79.30.001.7 Klortctraflorctan (tüm izoınerleri)
2903.79.30.00. I 8 Flortrikloretan (tüm izomerleri)
2903.79.30.00.21 Diklordifloretan (tüm izomerleri)
2903.79.30.00.22 Klortritloretan {tüm izomerleri)
2903.79.30.00.25 Klortloretan (tüm izomerleri)
2903.79.30.00.26 Florhekzaklorpropan (tüm izomerleri)
2903.79.30.00.27 Diflorpentaklorpropan (tüm izomerlcri)
2903.79.30.00.28 Triflortetraklorpropan (tüm izomerleri)
2903.79.30.00.31 Triklortetraflorpropan (tüm izomerleri)
2903.79.30.00.33 Klurhekzaflorpropan (tüm izomcrlcri)
2903.79.30.00.34 Florpentaklorpropan (tüm izomerleıi)
2903.79.30.00.35 Diflortctraklorpropan (tüm izonıerleıi)
2903.79.30.00.36 Triklottritlorpropan{tüm izomerleri)
2903.79.30.00.37 Diklortetraflurpropan (lüın izomcrlcri)
2903.79.30.00.38 Kloıpentaflorpropan (tüm izomcrlcri)
2903.79.30.00.4 I Flortetraklorpropan (tüm izomerleri)
2903.79.30.00.42 Diflortriklorpropan (tüm izomerleri)
2903.79.30.00.43 Diklortriflorpropan (tüm izoınerleri)
2903.79.30.00.44 K.lortetrafloıpropan (tüm izomerleri)
2903.79.30.00.45 Flortriklorpropan (tüm izomerleri)
2903.79.30.00.46 Diflordiklorpropan (tüm izomerleri)
2903.79.30.00.47 Klurtriflorpropan (tüm izomerleri)
2903.79.30.00.48 Flordiklorpropan (tüm izomerleri)
2903.79.30.00.51 Klordiflorpropan (tüm izomerleri)
2903.79.30.00.52 Klorflorpropan (tüm izomerleri)
2903.79.30.00.59 Diğerleri
2903.79.80.00.00 Diğerleri
3808.91.90.00.11 Bromoklormetan ya da bromomctan (Metil bromür) içerenler
3824.71.00.00.11 R-502 [R-115 (Kloropentafloroetan), R-22 (Kloroditlorometan)] karışımı
3824.71.00.00.19 Diğerleri
3824.72.00.00.00 Bromoklorodiflorometon, bromotriflorometan veya dibromotetrafloroetanlar içerenler
3824.73.00.00.00 Hidrobromoflorokarbonlar (HBFCs) içerenler,
3824.74.00.00.12 142B[(Klorodifloroctan),R-22 (klorodiflorometan)] karışımı
3824.74.00.0109. Diğerleri
3824.75.00.00.00 Karbon teraklorür içerenler
3824.76.00.00.00 1,1,1-trikloroetan (metil kloroform) içerenler
3824.77.00.00.00 Bromometan (metil bromür) veya bromokloronıetan içerenler
3824.79.00.00.00 Diğerleri
3824.83.00.00.00 Tris (2,3-dibromopropil)fosfat içererıler

Ek-2 EŞYA LİSTESİ

G.T.P. Eşyanın Tanımı
3305.30.00.00.00 Saç spreyleri
3307.10.00.90.11 Yalnız tras jelleri
· 3307.10.00.90.19 Yalı1lZ traş köpükleri
3307.20.00.00.00 Vücut deodorantlan ve ter kokusunu
önleyici deodorantlar
3307.49.00.00.00 Yalnız sprey şeklinde olanlar
34,05 Yalnız sprey boya ve cilalar
38.08 Yalnız aerosoller (sprey şeklinde olanlar)
3909.50 .90.00.00 Diğerleri
3910.00 Yalnız silikon aerosoller (sprey şeklinde olanlar)
8424.10 Yangın söndürme cihazları (doldurulmuş olsun olmasın)

Ek-3   EŞYA LİSTESİ

G.T.P. Eşyanın Tanımı
8414.30 Soğutma cihazlarında kullanılan kompresörler
 
 
84.15
Klima cihazları (motorlu bir vanlilatör ile nem ve ısıyı deği tinneye mahsus tertibatı olanlar) (nemin ayn olarak ayarlanamadığı cihazlar dfilıil) (87.01-87.05 pozisyonlarındaki motorlu araçlara monte
edilmiş olsun olmasın) (8415.90 hariç)
 
 
84.18
Buzdolapları, donduıucular ve diğer soğutucu ve dondurucu cihazlar(elektrikli olsun olmasın); ısı pompaları (84.15 pozisyonundaki klima cihazları hariç) (8418.91.00.00.00; 8418.99 hariç)

Ek-4    Orjinal (Pdf) görünüm için buraya TIKLAYINIZ….
OZON TABAKASINI İNCELTEN MADDELERE DAİR MONTREAL PROTOKOLÜ KOPENHAG VE PEKİN DEĞİŞİKLİKLERİNE TARAF ÜLKELER LİSTESİ

AFGANİSTAN HAİTİ NİJER
ALMANYA HIRVATİSTAN NİJERYA
AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ HİNDİSTAN NİKARAGUA
ANDORRA HOLLANDA NİUE
ANGOLA HONDURAS NORVEÇ
ANTİGUA VE BARBUDA IRAK ORTA AFRİKA CUMHURİYETİ
ARJANTİN — ·—
BİRLEŞİK KRALLIK
VE KUZEY İRLANDA
~
ÖZBEKİSTAN
ARNAVUTLUK İRANİSLAM CUMHURİYETİ PAKİSTAN
AVRUPA BİRLİĞİ İRLANDA PALAU  
···~ ·-
AVUSTRALYA – – f—-,———–           –     – —
iSPANYA
PANAMA
AVUSTURYA İSRAİL  
–PAPUA YENİ GİNE  
·- —-
AZERBAYCAN İSVEÇ PARAGUAY
BAHAMALAR İSVİÇRE PERU
BAHREYN İTALYA POLONYA
PORTEKİZ
 
 
 
 
-·–
BANGLADEŞ İZLANDA
BARBADOS JAMAİKA ROMANYA
BELÇİKA JAPONYA RUANDA
BELİZE KAMBOÇYA RUSYA FEDERASYONU
BENİN KAMERUN SAMOA
BEYAZ RUSYA KANADA SANMARİNO
BHUTAN KARADAĞ SAO TOM—E-·A-·N·-D PRINCIPE SENEGAL
BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ KATAR
BOLİVYA KAZAKİSTAN SEYŞEL ADALARI VE BAĞLANTILARI
BOSNA-HERSEK KENYA SIRBİSTAN
BOTSVANA KIRGIZİSTAN SİERRA LEONE
BREZİLYA KİRİBATİ SİNGAPUR
BRUNEİ KOLOMBİYA SLOVAKYA
BULGARİSTAN KOMORO ADALARI SLOVENYA
BURKİNA PASO KONGO SOLOMON ADALARI
BURUNDİ KONGO DEMOKRATİK CUMHURİYETİ SOMALİ
CAPE YERDE KOSTARİKA SRİLANKA
CEZAYİR KUVEYT ST VİNCENT VE GRENADİNLER
 
CİBUTİ
KUZEY KORE DEMOKRATİK HALK
CUM.
 
ST. KİTTS VE NEVİS
COOK ADALARI KÜBA ST.LUCİA
ÇAD LAOS (HALK CUM.) SUDAN
ÇEK CUMHURİYETİ LESOTHO SURİNAM
ÇİNHALK CUMHURİYETİ LETONYA SURİYE
DANİMARKA LİBERYA SUUDİ ARABİSTAN
DOMİNİK CUMHURİYETİ LİBYA SVAZİLAND
DOMİNİKA LİHTENŞTAYN şiLİ
EKVATOR LİTVANYA TACİKİSTAN
EKVATOR GİNESİ LÜBNAN TANZANYA BİRLEŞİK CUMHURİYETİ
ELSALVADOR LÜKSEMBURG TAYLAND
ENDONEZVA MACARİSTAN TİMOR-LESTE
ERİTRE MADAGASKAR TOGO
ESTONYA MAKEDONYA (ESKİ YUGOSLAVYA CUM) TONGA
ETİYOPYA MALAVİ TRİNİDAD VE TOBAGO
FAS MALDİV ADALARI TUNUS
FİJİ MALEZYA TUVALU
PİLDİŞİ SAHİLİ MALİ TÜRKMENİSTAN
FİLİPİNLER MALTA UGANDA
FİNLANDİYA MARSHALL ADALARI UKRAYNA
FRANSA MAURİTİUS UMMAN
GABON MEKSİKA URUGUAY
GAMBİYA MISIR URDUN
GANA MİKRONEZYA VANUATU
GİNE MOĞOLİSTAN VATİKAN
GRENADA MOLDOVA VENEZUELLA
GUATEMALA MONAKO VİETNAM
GUINEA BISSAU MORİTANYA YEMEN
GUYANA MOZAMBİK YENİ ZELANDA
GÜNEY AFRİKA CUMHURİYETİ MYANMAR YUNANİSTAN
GÜNEY KORE CUMHURİYETİ NAMİBYA ZAMBİA
GÜNEY SUDAN NAURU ZİMBABVE
GÜRCİSTAN NEPAL

G.T.İ.P:
Eşyanın tanımı:
Ticari ismi:
Kimyasalın adı, açık formülü:
Ek-5 MÜRACAAT FORMU
İthalatçı firmanın unvanı, adresi, telefonu, faks numarası, e-posta adresi ve Ankara irtibat telefonu (varsa):
Ihracatçı firmanın unvanı, adresi:
213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca verilen vergi numarası: Eşyanın kullanılacağı yer:
Eşyanın miktarı:
Eşyanın menşe ülkesi:
Eşyanın sevk ülkesi:
Eşyanın giriş yapacağı gümrük kapısı:

ARANACAK DİĞER BELGELER
Dilekçe
Proforına fatura
İthal edilecek eşyanın firmadaki stok durumunu gösterir belge

Firına Unvanı Yetkili İmza

Varsa üretim ve/veya tüketim rakamlarını ayrıntılı olarak içeren geçerli kapasite raporunun bağlı bulunulan ticaret ve/veya sanayi odası taratindan tasdik edilmiş sureti
Başvuruda bulunacak firmaların Çevre ve Şehircilik Bakanlığından alacakları “Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Kimyasal Madde (Ozon Tabakasını İncelten Madde) Servis Amaçlı İthalatçı Kayıt Belgesi”
Klorodifloromctan ithalatı yapmış olan firmaların, bu ithalatlarına ilişkin 2016, 2017 ve 2018 yıllarına ait, her bir yıl için ayn olarak ve aşağıdaki örneğe göre hazırlanmış, Yeminli Mali Müşavirce tasdik edilmiş gümrük beyanname özet tablosu

Örnek Gümrük Beyanname Özet Tablosu
 
Yalnızca 2903.71.00.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonundan (G.T.İ.P.) kapsamı “Klorodiflorometan” tanımlı maddenin ithalat miktarını gösterir.

Firma Ünvanı:
Firma Ver!!i No:
Sıra
, _!}
Bevanname Miktar (kg) Fatura
Savısı Tarihi Numarası Tarihi
TOPLAM MİKTAR:

Yukarıdaki tabloda gösterilen bilgilerin, yukarıda unvanı ve vergi numarası gösterilen firmaya ait olduğunu ve doğruluğunu onaylarım.

Firma Yetkilisi Adı Soyadı, Unyan Kaşe
YMM Adı Soyadı Mühür
İmza Ye Kaşe

Ek-6  Taahhütname
TİCARET BAKANLIĞINA
…………….. Gümrük Müdürlüğü
 
../../…
. . . . . . . . . . . . . . . . . .. …. . firması olarak Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin İthaline İlişkin Tebliğ   (İthalat:  2019/14)   kapsamında  Ek-2  /  Ek-3 de listelenen…………………………………………………………………………………………… GTİP  numaralı
………… ürünü……………… ülkesinden ithal etmeyi talep ediyorum.

İthal etmek istediğim eşyanın içerisinde Ek-1 kapsamında Kontrol Altına Alınan Maddelerin bulunmadığını beyan ederim.
Bilgilerini ve gereğini arz ederim.

Firma Yetkilisinin Adı Soyadı Unvanı
İmza/Kaşe

Başa dön tuşu