Gümrük Yönetmeliği

Gümrük Yönetmeliği (Madde 454) (Deniz Balıkçılığı Ürünleri ve Denizden Çıkartılan Diğer Ürünler)

07.10.2009-27369 (Mükerrer) Resmi Gazete

GÜMRÜK YÖNETMELİĞİ

ÜÇÜNCÜ KISIM
Deniz Balıkçılığı Ürünleri ve Denizden Çıkartılan Diğer Ürünler
Muafiyet
MADDE 454 – (1) Kanunun 171 inci maddesi uyarınca elde edilen ürünlerin Türkiye Gümrük Bölgesinde serbest dolaşıma girişi ve diğer ülkelere ihracı talep edildiğinde Kanunun ve bu Yönetmeliğin serbest dolaşıma giriş veya ihracata ilişkin hükümleri uygulanır. Ancak yükümlüden bu ürünlerle ilgili olarak mahreç ülkede düzenlenmiş fatura veya benzeri belge aranmaz.

Başa dön tuşu