Gümrük Yönetmeliği EKleri

Gümrük Yönetmeliği Ek:39 (Mülga)

EK 39
(Değişik:RG-7/2/2013-28552)
(Mülga:RG-1/8/2017-30141)
Başa dön tuşu