Gümrük Yönetmeliği EKleri

Gümrük Yönetmeliği Ek:34 (Mülga)

EK 34
(Değişik:RG-7/2/2013-28552)
(Mülga:RG-1/8/2017-30141)
Başa dön tuşu