Haberler

Bulgaristan-Demiryoluyla Transit Geçen Veteriner ve Bitki Sağlık Kontrolüne Tabi Eşyalar Hk

TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı     :E-96603261-102.03
Konu :Demiryoluyla Transit Geçen Veteriner ve Bitki Sağlık Kontrolüne Tabi Eşyalar Hk
Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğünden alınan ve bir örneği ilişikte gönderilen 04.08.2021 tarihli ve 66047544 sayılı yazıda; Edirne Valiliği Ortak Temas Merkezine iletilen ve Bölge Müdürlüklerine muhatap Bulgaristan Cumhuriyeti Maliye Bakanlığı Gümrük Ajansı Yujna Morska Bölge Müdürlüğünün 30.7.2021 tarihli, 32-245509 sayılı yazısında özetle; Svilengrad Gar Gümrük Müdürlüğü- Svilengrad Tren İstasyonu Kontrol Noktasının yük ve yolcu trenlerinin kontrol edildiği bir sınır kontrol noktası olduğu, yük taşımacılığı trafiğinin yüksek düzeyde, trenlerin tarifeli hareket etmesi nedeniyle gümrük işlemlerinin süresinin kısa olduğu, 01-24 fasılları arasında yer alan eşyanın Bulgaristan Gıda Güvenliği Ajansı tarafından sınır kontrolüne tabi olduğu, kontrolün; sınır veteriner kontrolü, sınır bitki sağlık kontrolü, hayvansal kökenli olmayan gıdaların ve gıda ile temas eden malzeme ve eşyaların ithalatında sınır kontrolleri şeklinde olduğu, sınır veteriner ve bitki sağlık kontrolünün onaylı sekiz gümrük idaresinden gerçekleştirildiği, Svilengrad Gar Gümrük Müdürlüğü- Svilengrad Tren istasyonunun bu 8 idare arasında yer almadığı, dolayısıyla Bulgaristan Gıda Güvenliği Ajansı tarafından sınır kontrolüne tabi olan malların Svilengrad Gar Gümrük Müdürlüğü-Svilengrad Tren istasyonundan getirilmemesi sonucuna varıldığı belirtilerek 01-24 fasıllarında yer alan eşyanın sevkine izin verilmesi halinde kabul edilmeyeceği ve Türkiye Cumhuriyetine iade edileceğinin bildirildiği,
Mezkur yazı konusu 01 ila 24 üncü fasıllarda yer alan eşyanın gerekli kontrollerinin yapılarak transit geçişlerinin sağlanabilmesi amacıyla Svilengrad Gar Gümrük Müdürlüğünün sınır veteriner ve bitki sağlık kontrolüne yetkili gümrük idareleri arasına alınması hususunda Bulgaristan Makamları nezdinde girişimde bulunulmasını teminen konunun bir kez de Bakanlığımızca değerlendirilmesi ile gerekli mutabakat sağlanıncaya kadar belirtilen fasıllarda yer alan eşyaların ihracatında mağduriyet yaşanmaması açısından iç gümrük idarelerinden demiryolu ile sevkinin yapılmaması hususunda ilgili birimlerin bilgilendirilmesinin uygun olacağının mütalaa edildiği;
belirtilmiştir.
Diğer taraftan, Bulgaristan Makamları nezdinde girişimde bulunulmasını teminen konu Bakanlığımız Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğüne iletilmiş olup konuyla ilgili olarak T.C. Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğüne de bilgi verilmiştir.
Bilgilerine rica ederim.
Burak Serkan YAŞAR
Bakan a. Genel Müdür Yardımcısı V.

EKLER:

  • 1 adet yazı ve eki örneği

DAĞITIM:

  • Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerine (Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü hariç)

TİCARET BAKANLIĞI

Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü

Sayı           :E-56936642-102.03
Konu :Demiryoluyla Transit Geçen Veteriner ve Bitki Sağlık Kontrolüne Tabi Eşyalar Hk
04.08.2021 / 66047544
TİCARET BAKANLIĞI
(Gümrükler Genel Müdürlüğü)
Edirne Valiliği Ortak Temas Merkezine iletilen ve Bölge Müdürlüğümüze muhatap Bulgaristan Cumhuriyeti Maliye Bakanlığı Gümrük Ajansı Yujna Morska Bölge Müdürlüğünün 30.7.2021 tarihli, 32- 245509 sayılı yazısında özetle; Svilengrad Gar Gümrük Müdürlüğü- Svilengrad Tren istasyonu Kontrol Noktasının yük ve yolcu trenlerinin kontrol edildiği bir sınır kontrol noktası olduğu, yük taşımacılığı trafiğinin yüksek düzeyde, trenlerin tarifeli hareket etmesi nedeniyle gümrük işlemlerinin süresinin kısa olduğu, 01-24 fasılları arasında yer alan eşyanın Bulgaristan Gıda Güvenliği Ajansı tarafından sınır kontrolüne tabi olduğu, kontrolün; sınır veteriner kontrolü, sınır bitki sağlık kontrolü, hayvansal kökenli olmayan gıdaların ve gıda ile temas eden malzeme ve eşyaların ithalatında sınır kontrolleri şeklinde olduğu, sınır veteriner ve bitki sağlık kontrolünün onaylı sekiz gümrük idaresinden gerçekleştirildiği, Svilengrad Gar Gümrük Müdürlüğü- Svilengrad Tren istasyonunun bu 8 idare arasında yer almadığı, dolayısıyla Bulgaristan Gıda Güvenliği Ajansı tarafından sınır kontrolüne tabi olan malların Svilengrad Gar Gümrük Müdürlüğü- Svilengrad Tren istasyonundan getirilmemesi sonucuna varıldığı belirtilerek 01-24 fasıllarında yeralan eşyanın sevkine izin verilmesi halinde kabul edilmeyeceği ve Türkiye Cumhuriyetine iade edileceği bildirilmiştir.
Mezkur yazı konusu 01 ila 24 üncü fasıllarda yer alan eşyanın gerekli kontrollerinin yapılarak transit geçişlerinin sağlanabilmesi amacıyla Svilengrad Gar Gümrük Müdürlüğünün sınır veteriner ve bitki sağlık kontrolüne yetkili gümrük idareleri arasına alınması hususunda Bulgaristan Makamları nezdinde girişimde bulunulmasını teminen konunun bir kez de Makamlarınca değerlendirilmesi ile gerekli mutabakat sağlanıncaya kadar belirtilen fasıllarda yer alan eşyaların ihracatında mağduriyet yaşanmaması açısından iç gümrük idarelerinden demiryolu ile sevkinin yapılmaması hususunda ilgili birimlerin bilgilendirilmesinin uygun olacağı mütalaa edilmektedir.
Bilgileri ile gereğini takdirlerine arzederim.

Nihat KINIK
Bölge Müdürü
Ek       :1 adet yazı ve eki.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu