Gümrük Genelgeleri

Beyannamenin 31 No’lu Alanı (Genelge 2010/49)

T.C.

BAŞBAKANLIK

Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : B.02.1.GÜM.0.06.18.00-010.06.02 08/10/2010
Konu: Beyannamenin 31 No’lu Alanı

GENELGE

(2010/49)

İlgi: 09/07/2010 tarihli ve 2010/31 sayılı Genelge.
İlgide kayıtlı Genelgenin birinci fıkrasından sonra yer almak üzere asagıdaki fıkra eklenmistir.
“Ayrıca, bir kap içerisinde birden fazla kalemde beyan edilmesi gereken esya bulunabileceginden, “Kalem” ekranında yer alan 31 numaralı alana kaydedilmis kap adetlerinin toplamı ile beyannamenin genel bilgiler ekranındaki 6 numaralı kutuda yer alan toplam kap adedinin farklı olması durumunda 6 numaralı alanda yer alan bilgi esas alınacak olup, bu durum beyannamede degisiklik yapılması veya iptali durumunu gerektirmemektedir.”
Bilgi ve geregini rica ederim.
Remzi AKÇİN
Müstesar a.
Genel Müdür V
DAGITIM :
Merkez ve Tasra Teskilatına

Başa dön tuşu