G.T.İ.P.Gümrük Genelgeleri

Eşyanın Tarifedeki Tanımı (Genelge 2010/31)

T.C.

BAŞBAKANLIK

Gümrük Müstesarlıgı Gümrükler Genel Müdürlügü

Sayı : B.02.1.GÜM.0.06.18.00-401.01.01
Konu : Esyanın Tarifedeki Tanımı

GENELGE

(2010/ 31)

BİLGE Sisteminde beyannamenin kalem ekranındaki 33 no.lu kutuda yer alan esya GTİPbilgisinin tekerrür olmaması açısından 31 no.lu kutuya tasınması önlenmistir. Bundan sonra yükümlülerce 31 no.lu kutuya esyanın ticari tanımının girilmesi gerekmektedir.
(2010/49 Sayılı Genelge ile eklenmiştir.) “Ayrıca, bir kap içerisinde birden fazla kalemde beyan edilmesi gereken esya bulunabileceginden, “Kalem” ekranında yer alan 31 numaralı alana kaydedilmis kap adetlerinin toplamı ile beyannamenin genel bilgiler ekranındaki 6 numaralı kutuda yer alan toplam kap adedinin farklı olması durumunda 6 numaralı alanda yer alan bilgi esas alınacak olup, bu durum beyannamede degisiklik yapılması veya iptali durumunu gerektirmemektedir.”
Bilgi ve geregini rica ederim.
S.Umman HAMİDOGULLARI
Müstesar a.
Genel Müdür V.
DAGITIM:
Merkez ve Tasra Teskilatına
2010/49 Sayılı Genelge ile eklenmiştir.

Başa dön tuşu