Haberler

2020 Yılı Gümrük Müşavirliği Yazılı ve Gümrük Müşavir Yardımcılığı Sınavları Ön Kayıt Başvuruları Hk

2020 yılında Ankara’da yapılması planlanan Gümrük Müşavirliği ve Gümrük Müşavir Yardımcılığı sınavlarına katılacak adayların 16.10.2020-04.11.2020 tarihleri arasında kayıtlı bulundukları Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerine başvuru formu ve formda kayıtlı belgelerle birlikte müracaat ederek ön kayıt yaptırmaları gerekmektedir.
 

T.C. TİCARET BAKANLIĞI
Risk Yönetimi, Tasfiye ve Döner Sermaye Genel Müdürlüğü

Sayı : 82858591-161.99[GMD-SINAV 2020] Konu : 2020 Yılı Gümrük Müşavirliği Yazılı ve Gümrük Müşavir Yardımcılığı Sınavları Ön Kayıt Başvuruları Hk
DAĞITIM YERLERİNE
4458 sayılı Gümrük Kanununun geçici 6 ncı maddesi uyarınca 2020 yılında Ankara’da yapılması planlanan Gümrük Müşavirliği ve Gümrük Müşavir Yardımcılığı sınavlarına katılacak adayların 16.10.2020-04.11.2020 tarihleri arasında kayıtlı bulundukları Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerine başvuru formu ve formda kayıtlı belgelerle birlikte müracaat ederek ön kayıt yaptırmaları gerekmektedir.
Belirtilen tarihlerde ön kayıt yaptırmayan adayların sonraki sınav müracaatları kabul edilmeyecektir. Başvuruda, sınav öncesi istenilen belgeler ile adayların beyanı esas alınacak, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 227 ve 228 inci maddeleri ile geçici 6/1 inci maddesinin (b) ve (c) bentlerinde yer alan koşulları taşımadığı halde sınava giren adayların sınavları geçersiz sayılacaktır.
Ön kayıt yaptıracak adaylar tarafından doldurulan sınav başvuru formu istenilen diğer belgeler ile bir dosya halinde ilgili Bölge Müdürlüklerine teslim edilecektir. Ön kaydı kabul eden memurun başvuru formunda belirtilen kısma tarih ve imza atması zorunludur.
Gümrük Müşavirliği ve Gümrük Müşavir Yardımcılığı yazılı sınavlarına başvuruları kabul edilen adayların listesi (ekte bir örneği gönderilen şekle uyumlu olmak suretiyle) excel formatında, adayın; T.C. kimlik numarası, doğum tarihi, adı, soyadı, cinsiyeti, baba adı, müşavir yardımcısı izin belge numarası, cep telefon numarası büyük harflerle olmak üzere her bir bilgi başlığı ayrı bir hücreye gelecek şekilde elektronik ortamda ve yazılı olarak 09.11.2020 tarihi mesai bitimine kadar Bakanlığımıza gönderilecektir.
Mağduriyet yaşanmaması açısından aday bilgilerinin listelere doğru olarak kaydedilmesi ve kaydedilen bilgilerin hafızaya alınması hususunda gerekli özenin gösterilmesi gerekmekte olup, Ön kayıtlarla ilgili tereddüt olması halinde, tereddüt konusu husus Bakanlığımıza intikal ettirilecek ve alınacak cevaba göre işlem yapılacaktır.
Bölge Müdürlüklerince ön kayıt başvuru tarihleri ile istenilen bilgi ve belgeler ilan panolarına asılmak suretiyle adaylara duyurulacaktır.
Sınava ilişkin diğer koşullar Bakanlığımız resmi web sitesi “www.ticaret.gov.tr” adresinde ayrıca duyurulacaktır.
Diğer taraftan; Gümrük müşavir ve Gümrük müşavir yardımcısı adaylarının varsa sınavlarda önlem alınmasını gerektirecek özür durumu ve özür grubuna ilişkin bilgilerin de gerekli raporu ile birlikte bildirilmesi gerekmektedir.
Ayrıca, başvurular sırasında Covid-19 salgınına karşı Sağlık Bakanlığınca bildirilmiş olan önlemlere uyulması önem arz etmektedir.
Bilgi ve gereğini rica ederim.
Jale ARSLAN Bakan a.
Genel Müdür V.
EKLER:
Başvuru formu örneği
Örnek excel sayfası (2 Adet)
DAĞITIM:
Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri ( Gereği için)
Tüm Gümrük Müşavirleri Dernekleri ( Bilgi için ) (Belgegeçer)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu