Gümrük Tarife Cetveli (GTİP)

Türk Gümrük Tarife Cetveli (Fasıl 92)

POZİSYON NO EŞYANIN TANIMI ÖLÇÜ
BİRİMİ
474
VERGİ
HADDİ
1 2 3 4
92.01 Piyanolar (otomatik olsun olmasın); klavsenler ve klavyeli diğer
telli aletler:
9201.10 – Düz piyanolar:
9201.10.10.00.00 – – Yeni olanlar Adet 50
9201.10.90.00.00 – – Kullanılmış olanlar Adet 50
9201.20.00.00.00 – Kuyruklu piyanolar Adet 50
9201.90.00.00.00 – Diğerleri 50
92.02 Telli diğer müzik aletleri (gitar, keman, harb gibi) :
9202.10 – Yayla çalınanlar :
9202.10.10.00.00 – – Kemanlar Adet 50
9202.10.90.00.00 – – Diğerleri Adet 50
9202.90 – Diğerleri:
9202.90.30.00.00 – – Gitarlar Adet 50
9202.90.80.00.00 – – Diğerleri Adet 50
[92.03]
[92.04]
92.05 Nefesli diğer müzik aletleri ( klarnetler, trompetler, gaydalar, tu-
lumlar gibi) :
9205.10.00.00.00 – Ağızları huni gibi genişleyen neviden olan boru esaslı müzik
aletleri Adet 50
9205.90 – Diğerleri
9205.90.10.00.00 – – Akordeonlar ve benzeri aletler: Adet 50
9205.90.30.00.00 – – Ağız armonikaları Adet 50
9205.90.50.00.00 – – Borulu ve klavyeli orglar; armonyumlar ve klavyeli ve metal dilli
benzeri aletler 50
9205.90.90.00.00 – – Diğerleri: 50
9206.00.00.00.00 Vurularak çalınan müzik aletleri (davullar, ksilofonlar, ziller, kas –
tanyetler, marakkalar gibi) 50
92.07 Sesin elektrikle üretildiği veya yükseltildiği müzik aletleri (orglar,
gitarlar, akordeonlar gibi) :
9207.10 – Klavyeli aletler (akordeonlar hariç):
9207.10.10.00.00 – – Orglar Adet 50
9207.10.30.00.00 – – Dijital-piyanolar Adet 50
9207.10.50.00.00 – – Sıntizayzır’lar Adet 50
9207.10.80.00.00 – – Diğerleri 50
9207.90 – Diğerleri:
9207.90.10.00.00 – – Gitarlar Adet 50
9207.90.90.00.00 – – Diğerleri 50
92.08 Müzik kutuları, orkestriyonlar, laternalar, makinalı öten kuşlar,
müzikli testereler ve bu fasılın herhangi bir pozisyonunda belirtil-
meyen veya yer almayan diğer müzik aletleri; av hayvanlarını ve
kuşları çağırmaya mahsus her tür düdük ve aletler; düdükler, çağ –
rı boruları ve diğer çağrı veya ağızla işaret verme aletleri:
9208.10.00.00.00 – Müzik kutuları 50
9208.90.00.00.00 – Diğerleri 50
92.09 Müzik aletlerinin aksam ve parçaları (örneğin; müzik kutuları için
mekanizmalar) ve aksesuarı (örneğin; mekanik olarak çalınan
kardlar, diskler ve rulolar); her tür metronomlar, akort düdükleri ve
diyapazonlar:
9209.30.00.00.00 – Müzik aletlerinin telleri 50
– Diğerleri:
9209.91.00.00.00 – – Piyanolara ait aksam, parça ve aksesuar 50
9209.92.00.00.00 – – 92.02 Pozisyonundaki müzik aletlerinin aksam, parça ve
aksesuarı 50
9209.94.00.00.00 – – 92.07 Pozisyonundaki müzik aletlerinin aksam, parça ve
aksesuarı 50
9209.99 – – Diğerleri:
9209.99.20.00.00 – – – 92.05 Pozisyonundaki müzik aletlerinin aksam, parça ve aksesuarı 50
– – – Diğerleri:
9209.99.40.00.00 – – – – Metronomlar, akort düdükleri ve diyapazonlar 50
9209.99.50.00.00 – – – – Müzik kutuları için mekanizmalar 50
9209.99.70.00.00 – – – – Diğerleri 50
Başa dön tuşu