Gümrük Tarife Cetveli (GTİP)

Türk Gümrük Tarife Cetveli (Fasıl 70)

POZİSYON NO EŞYANIN TANIMI ÖLÇÜ
BİRİMİ
474
VERGİ
HADDİ
1 2 3 4
7001.00 Cam kırıkları ve diğer cam döküntü ve artıkları; külçe cam:
7001.00.10.00.00 – Cam kırıkları ve diğer cam döküntü ve artıkları 10
– Külçe cam:
7001.00.91.00.00 – – Optik camdan olanlar 15
– – Diğerleri:
7001.00.99.10.00 – – – Rubinli cam 25
7001.00.99.90.00 – – – Diğerleri 10
70.02 İşlenmemiş cam bilyalar (70.18 pozisyonundaki cam kürecikler
hariç), çubuklar veya borular:
7002.10.00.00.00 – Bilyalar 25
7002.20 – Çubuklar:
7002.20.10.00.00 – – Optik camdan olanlar 15
– – Diğerleri:
7002.20.90.10.00 – – – Rubinli camdan olanlar 25
– – – Diğerleri
7002.20.90.90.11 – – – – Soda kireç camından renkli çubuklar 25
7002.20.90.90.12 – – – – Soda kireç camından renksiz çubuklar 25
7002.20.90.90.13 – – – – Isıya dayanıklı camdan (genleşme katsayısı düşük) renkli çubuklar 25
7002.20.90.90.14 – – – – Isıya dayanıklı camdan (genleşme katsayısı düşük) renksiz çubuklar 25
7002.20.90.90.19 – – – – Camdan diğer çubuklar 25
– Borular:
7002.31 – – Eritilmiş kuvartz veya diğer eritilmiş silisten:
7002.31.00.10.00 – – – Rubinli camdan olanlar 25
7002.31.00.90.00 – – – Diğerleri 25
7002.32 – – 0 oC ile 300 oC’Ier arasındaki ısıda doğrusal genleşme katsayısı 5×10– 6/
Kelvin’i geçmeyen (ısıya dayanıklı) diğer camlardan:
7002.32.00.10.00 – – – Rubinli camdan olanlar 25
– – – Diğerleri
7002.32.00.90.11 – – – – Renkli camdan borular 25
7002.32.00.90.12 – – – – Renksiz camdan borular 25
7002.39 – – Diğerleri:
7002.39.00.10.00 – – – Rubinli camdan olanlar 25
– – – Diğerleri
7002.39.00.90.11 – – – – Soda kireç camından renkli borular 25
7002.39.00.90.12 – – – – Soda kireç camından renksiz borular 25
7002.39.00.90.13 – – – – Kurşunlu camdan borular 25
7002.39.00.90.19 – – – – Diğer cam borular 25
70.03 Dökme cam ve haddeden geçirilmiş cam (plaka veya
profil halinde) absorblayıcı (emici) veya yansıtıcı ya da yansıtıcı olmayan
bir tabakası olsun olmasın,fakat başka şekilde işlenmemiş) :
– Tel ile takviye edilmemiş plakalar :
7003.12 – – Kütle halinde renklendirilmiş, opaklaştırılmış, kaplan-
mış veya absorplayıcı (emici) veya yansıtıcı ya da yansıtıcı olmayan
bir tabakası olanlar:
7003.12.10.00.00 – – – Optik camdan olanlar m2 15
– – – Diğerleri:
– – – – Yansıtıcı olmayan bir tabakası olanlar
7003.12.91.10.00 – – – – – Buzlu,renkli,dalgalı ve çizgili camlar m2 100
7003.12.91.90.00 – – – – – Diğerleri m2 40
– – – – Diğerleri
7003.12.99.10.00 – – – – – Buzlu,renkli,dalgalı ve çizgili camlar m2 100
7003.12.99.90.00 – – – – – Diğerleri m2 40
7003.19 – – Diğerleri:
7003.19.10.00.00 – – – Optik camdan olanlar m2 15
– – – Diğerleri
– – – – Buzlu,renkli,dalgalı ve çizgili camlar
7003.19.90.10.11 – – – – – Buzlu renkli cam m2 100
7003.19.90.10.12 – – – – – Buzlu renksiz cam m2 100
7003.19.90.10.19 – – – – – Diğerleri m2 100
7003.19.90.90.00 – – – – Diğerleri m2 40
7003.20 – Tel ile takviye edilmiş plakalar:
7003.20.00.10.00 – – Kütle halinde renklendirilmiş, opaklaştırılmış, kaplanmış
veya absorplayıcı (emici) veya yansıtıcı bir tabakası olanlar m2 40
7003.20.00.90.00 – – Diğerleri m2 40
7003.30.00.00.00 – Profiller 100
70.04 Çekme ve üfleme cam (plaka halinde),absorblayıcı(emici) veya yansıtıcı
ya da yansıtıcı olmayan bir tabakası olsun olmasın, fakat başka şekilde
işlenmemiş):
7004.20 – Kütle halinde renklendirilmiş, opaklaştırılmış veya kaplanmış veya
absorplayıcı (emici) veya yansıtıcı ya da yansıtıcı olmayan bir
‘tabakası olanlar:
7004.20.10.00.00 – – Optik camdan olanlar m2 15
– – Diğerleri:
7004.20.91.00.00 – – – Yansıtıcı olmayan bir tabakası olanlar m2 100
– – – Diğerleri:
7004.20.99.10.00 – – – – Antik cam m2 100
– – – – Diğerleri
7004.20.99.90.11 – – – – – Kalınlığı 2,5 mm.yi geçmeyenler m2 50
7004.20.99.90.12 – – – – – Kalınlığı 2,5 mm.yi geçen fakat 3,5 mm.yi geçmeyenler m2 50
7004.20.99.90.13 – – – – – Kalınlığı 3,5 mm.yi geçen fakat 4,5 mm.yi geçmeyenler m2 50
7004.20.99.90.14 – – – – – Kalınlığı 4,5 mm.yi geçenler m2 50
7004.90 – Diğer camlar:
7004.90.10.00.00 – – Optik camdan olanlar m2 15
– – Diğerleri:
7004.90.80.10.00 – – – Antik cam m2 100
7004.90.80.90.00 – – – Diğerleri m2 50
70.05 Float cam ve yüzeyi taşlanmış veya parlatılmış cam (plakalar
halinde) absorblayıcı (emici) veya yansıtıcı ya da yansıtıcı olmayan bir
tabakası ‘olsun olmasın, fakat başka şekilde işlenmemiş:
7005.10 – Tel ile takviye edilmemiş cam absorplayıcı (emici) veya yansıtıcı ya
da yansıtcı olmayan bir tabakası olanlar:
7005.10.05.00.00 – – Yansıtıcı olmayan bir tabakası olanlar m2 75
– – Diğerleri:
7005.10.25.00.00 – – – Kalınlığı 3,5 mm. yi geçmeyenler m2 75
7005.10.30.00.00 – – – Kalınlığı 3,5 mm. yi geçen fakat 4,5 mm. yi geçmeyenler m2 75
7005.10.80.00.00 – – – Kalınlığı 4,5 mm. yi geçenler m2 75
– Tel ile takviye edilmemiş diğer camlar:
7005.21 – – Kütle halinde renklendirilmiş, opaklaştırılmış
kaplanmış veya sadece taşlanmış:
7005.21.25.00.00 – – – Kalınlığı 3,5 mm. yi geçmeyenler m2 75
7005.21.30.00.00 – – – Kalınlığı 3,5 mm. yi geçen fakat 4,5 mm. yi geçmeyenler m2 75
7005.21.80.00.00 – – – Kalınlığı 4,5 mm. yi geçenler m2 75
7005.29 – – Diğerleri:
7005.29.25.00.00 – – – Kalınlığı 3,5 mm. yi geçmeyenler m2 75
7005.29.35.00.00 – – – Kalınlığı 3,5 mm. yi geçen fakat 4,5 mm. yi geçmeyenler m2 75
7005.29.80.00.00 – – – Kalınlığı 4,5 mm. yi geçenler m2 75
7005.30.00.00.00 – Tel ile takviye edilmiş cam m2 75
7006.00 70.03, 70.04 veya 70.05 Pozisyonlarındaki camların bombelendirilmiş,
kenar işlemeli, aşındırılmış, delinmiş, emaye baskı uygulanmış
veya başka şekilde işlenmiş, fakat diğer malzemelerle çerçevelen-
memiş veya donatılmamış olanlar:
7006.00.10.00.00 – Optik camdan 15
– Diğerleri
7006.00.90.00.11 – – Şekilleri ne olursa olsun, kenarları işlenmiş camlar 100
7006.00.90.00.12 – – Her türlü sable cam (kum püskürtülmüş) 100
7006.00.90.00.19 – – Diğerleri 100
70.07 Emniyet camları [sertleştirilmiş (temperlenmiş) veya lamine
edilmiş camlardan]:
– Sertleştirilmiş emniyet camları:
7007.11 – – Kara, hava ve uzay araçlarında veya deniz araçlarında kulla-
nılmak üzere uygun ebat ve şekilde olanlar:
– – – Motorlu araçlarda kullanılmaya uygun ebat ve şekillerde olanlar
7007.11.10.00.11 – – – – Kütle halinde boyanmış veya emici veya yansıtıcı tabakası olan düz
emniyet camları 50
7007.11.10.00.12 – – – – Kütle halinde boyanmış veya emici veya yansıtıcı tabakası olan
bombeli emniyet camları 50
7007.11.10.00.19 – – – – Diğer düz emniyet camları 50
7007.11.10.00.29 – – – – Diğer bombeli emniyet camları 50
– – – Diğerleri
7007.11.90.00.11 – – – – Kütle halinde boyanmış veya emici veya yansıtıcı tabakası olan düz
emniyet camları 50
7007.11.90.00.12 – – – – Kütle halinde boyanmış veya emici veya yansıtıcı tabakası olan
bombeli emniyet camları 50
7007.11.90.00.19 – – – – Diğer düz emniyet camları 50
7007.11.90.00.29 – – – – Diğer bombeli emniyet camları 50
7007.19 – – Diğerleri:
– – – Emaye olanlar
7007.19.10.00.11 – – – – Düz camlar m2 50
7007.19.10.00.12 – – – – Bombeli camlar m2 50
– – – Kütle halinde boyanmış veya emici veya yansıtıcı tabakası olanlar
7007.19.20.00.11 – – – – Düz camlar m2 50
7007.19.20.00.12 – – – – Bombeli camlar m2 50
– – – Diğerleri
– – – – Düz camlar
7007.19.80.00.13 – – – – – 85.28 tarife pozisyonunda yer alan akıllı tahtalarda kullanılan tipte
yansımasız (anti-glare) ve optik özellikli olanlar m2 50
7007.19.80.00.14 – – – – – 84.71, 85.17 ve 85.28 tarife pozisyonlarında yer alan eşyalarda
kullanılan türde ekran koruma camları m2 50
7007.19.80.00.15 – – – – – Diğerleri m2 50
7007.19.80.00.16 – – – – Bombeli camlar m2 50
– Lamine edilmiş emniyet camları:
7007.21 – – Kara, hava ve uzay araçlarında veya deniz araçlarında kulla-
nılmak üzere uygun ebat ve şekillerde olanlar:
– – – Motorlu kara taşıtlarında kullanılmaya uygun ebat ve şekillerde olanlar:
– – – – Düz camlar:
7007.21.20.00.21 – – – – – Kurşuna dayanıklı olanlar 50
7007.21.20.00.29 – – – – – Diğerleri 50
– – – – Bombeli camlar:
7007.21.20.00.31 – – – – – Kurşuna dayanıklı olanlar 50
7007.21.20.00.39 – – – – – Diğerleri 50
– – – Diğerleri:
– – – – Düz camlar:
7007.21.80.00.21 – – – – – Kurşuna dayanıklı olanlar 50
7007.21.80.00.29 – – – – – Diğerleri 50
– – – – Bombeli camlar:
7007.21.80.00.31 – – – – – Kurşuna dayanıklı olanlar 50
7007.21.80.00.39 – – – – – Diğerleri 50
7007.29 – – Diğerleri
7007.29.00.00.11 – – – Kurşuna dayanıklı düz emniyet camları m2 50
7007.29.00.00.12 – – – Kurşuna dayanıklı bombeli emniyet camları m2 50
7007.29.00.00.13 – – – Rezistanslı veya iletken düz emniyet camları m2 50
7007.29.00.00.14 – – – Rezistanslı veya iletken bombeli emniyet camları m2 50
7007.29.00.00.19 – – – Diğer düz emniyet camları m2 50
7007.29.00.00.29 – – – Diğer bombeli emniyet camları m2 50
7008.00 Çok katlı yalıtım camları:
7008.00.20.00.00 – Kütle halinde boyanmış; ışık geçirmez hale getirilmiş, kaplanmış veya
emici veya yansıtıcı tabakası olanlar m2 100
– Diğerleri:
7008.00.81.00.00 – – İki camı levhadan müteşekkil olup, birbirinden bir hava tabakası veya
diğer gazlardan bir tabaka veya vakumla ayrılmış ve etrafı hava
geçirmeyecek şekilde kapatılmış olanlar m2 100
7008.00.89.00.00 – – Diğerleri m2 100
70.09 Cam aynalar (çerçeveli olsun olmasın) (dikiz aynaları dahil):
7009.10 – Taşıtlar için dikiz aynaları:
7009.10.00.10.00 – – Sadece kesilmiş olanlar Adet 75
7009.10.00.90.00 – – Diğerleri Adet 100
– Diğerleri:
7009.91 – – Çerçevesiz:
7009.91.00.10.00 – – – Sadece kesilmiş olanlar 75
7009.91.00.90.00 – – – Diğerleri 100
7009.92.00.00.00 – – Çerçeveli 100
70.10 Cam damacana, kavanoz, şişe, küçük şişe, çanak, tüp, serum
ampulleri ve diğer kaplar (eşyanın nakli ve ambalajında kullanıl-
maya elverişli cinsten); camdan konserve kavanozları; camdan
tıpa,kapak ve benzerleri:
7010.10.00.00.00 – Serum ampulleri Adet 50
7010.20.00.00.00 – Camdan tıpa,kapak ve benzeri kapama tertibatı 75
7010.90 – Diğerleri:
– – Konserve kavanozları (sterilizasyon kavanozları)
– – – Eşyanın naklinde veya ambalajlanmasında kullanılanlar
7010.90.10.10.11 – – – – Hacmi 0.028 litreyi geçmeyenler Adet 100
7010.90.10.10.12 – – – – Hacmi 0.028 litreyi geçen fakat 0.37 litreyi geçmeyenler Adet 100
7010.90.10.10.13 – – – – Hacmi 0.37 litreyi geçen fakat 1.062 litreyi geçmeyenler Adet 100
7010.90.10.10.14 – – – – Hacmi 1.062 litreyi geçenler Adet 100
– – – Diğerleri
7010.90.10.90.11 – – – – Hacmi 0.028 litreyi geçmeyenler Adet 75
7010.90.10.90.12 – – – – Hacmi 0.028 litreyi geçen fakat 0.37 litreyi geçmeyenler Adet 75
7010.90.10.90.13 – – – – Hacmi 0.37 litreyi geçen fakat 1.062 litreyi geçmeyenler Adet 75
7010.90.10.90.14 – – – – Hacmi 1.062 litreyi geçenler Adet 75
– – Diğerleri:
– – – Boru şeklinde camdan yapılmış olanlar :
7010.90.21.00.11 – – – – Eczacılıkta kullanılanlar Adet 75
7010.90.21.00.19 – – – – Diğerleri Adet 75
– – – Diğerleri:
– – – – Hacmi 2,5 litre veya daha fazla olanlar :
7010.90.31.10.00 – – – – – Eşyanın naklinde veya ambalajlanmasında kullanılanlar Adet 100
7010.90.31.90.00 – – – – – Diğerleri Adet 75
– – – – Hacmi 2,5 litreden az olanlar :
– – – – – Yiyecek ve içecekler için olanlar:
– – – – – – Şişeler :
– – – – – – – Renksiz camdan:
7010.90.41.00.00 – – – – – – – – Hacmi 1 litre veya daha fazla olanlar Adet 75
7010.90.43.00.00 – – – – – – – – Hacmi 0,33 litreden fazla fakat 1 litreden az olanlar Adet 75
7010.90.45.00.00 – – – – – – – – Hacmi 0,15 litre veya daha fazla, fakat 0,33 litreyi geçmeyenler Adet 75
7010.90.47.00.00 – – – – – – – – Hacmi 0,15 litreden az olanlar Adet 75
– – – – – – – Renkli camdan:
7010.90.51.00.00 – – – – – – – – Hacmi 1 litre veya daha fazla olanlar Adet 75
7010.90.53.00.00 – – – – – – – – Hacmi 0,33 litreden fazla fakat 1 litreden az olanlar Adet 75
7010.90.55.00.00 – – – – – – – – Hacmi 0,15 litre veya daha fazla, fakat 0,33 litreyi geçmeyenler Adet 75
7010.90.57.00.00 – – – – – – – – Hacmi 0,15 litreden az olanlar Adet 75
– – – – – – Diğerleri:
7010.90.61.00.00 – – – – – – – Hacmi 0,25 litre veya daha fazla olanlar Adet 75
7010.90.67.00.00 – – – – – – – Hacmi 0,25 litreden az olanlar Adet 75
– – – – – Eczacılık ürünleri için olanlar:
7010.90.71.00.00 – – – – – – Hacmi 0,055 litreyi geçenler Adet 75
7010.90.79.00.00 – – – – – – Hacmi 0,055 litreyi geçmeyenler Adet 75
– – – – – Diğer ürünler için olanlar:
– – – – – – Renksiz camdan
7010.90.91.00.11 – – – – – – – Hacmi 0,20 litreyi geçmeyenler Adet 75
7010.90.91.00.12 – – – – – – – Hacmi 0,20 litreyi geçenler Adet 75
– – – – – – Renkli camdan
7010.90.99.00.11 – – – – – – – Hacmi 0,20 litreyi geçmeyenler Adet 75
7010.90.99.00.12 – – – – – – – Hacmi 0,20 litreyi geçenler Adet 75
70.11 Açık cam zarflar (ampuller ve tüpler dahil) ve bunların camdan
parçaları(donanımsız) (elektrik lambaları, katod ışın tüpleri ve
benzerleri için):
7011.10.00.00.00 – Elektrikli aydınlatma için 50
7011.20 – Katod ışın tüpleri için
7011.20.00.00.11 – – Yapıştırılmamış tüp camı parçaları (ekran, huni, boyun) 50
7011.20.00.00.12 – – Siyah beyaz yapıştırılmış (kaynaklanmış) tüp camı 50
7011.20.00.00.13 – – Renkli yapıştırılmış (kaynaklanmış) tüp camı 50
7011.90.00.00.00 – Diğerleri 50
[70.12]
70.13 Sofra, mutfak, tuvalet, yazıhane, ev tezyinatı ve benzeri işler
için cam eşya (70.10 ve 70.18 pozisyonundakiler hariç):
7013.10 – Cam seramiğinden olanlar:
7013.10.00.10.00 – – Sofra ve mutfak işleri için olanlar Adet 100
7013.10.00.90.00 – – Diğerleri Adet 100
-Ayaklı bardak (cam seramiğinden olanlar hariç):
7013.22 – – Kurşun kristalden:
7013.22.10.00.00 – – – El imali olanlar Adet 100
7013.22.90.00.00 – – – Makina imali olanlar Adet 100
7013.28 – – Diğerleri:
7013.28.10.00.00 – – – El imali olanlar Adet 100
7013.28.90.00.00 – – – Makina imali olanlar Adet 100
– Diğer bardaklar (cam seramiğinden olanlar hariç):
7013.33 – – Kurşun kristalden:
– – – El imali olanlar:
7013.33.11.00.00 – – – – Kesilmiş veya başka şekilde dekorlanmış Adet 100
7013.33.19.00.00 – – – – Diğerleri Adet 100
– – – Makina imali olanlar:
7013.33.91.00.00 – – – – Kesilmiş veya başka şekilde dekorlanmış Adet 100
7013.33.99.00.00 – – – – Diğerleri Adet 100
7013.37 – – Diğerleri:
7013.37.10.00.00 – – – Sertleştirilmiş camdan olanlar Adet 100
– – – Diğerleri:
– – – – El imali olanlar:
7013.37.51.00.00 – – – – – Kesilmiş veya başka şekilde dekorlanmış Adet 100
7013.37.59.00.00 – – – – – Diğerleri Adet 100
– – – – Makina imali olanlar:
7013.37.91.00.00 – – – – – Kesilmiş veya başka şekilde dekorlanmış Adet 100
7013.37.99.00.00 – – – – – Diğerleri Adet 100
– Sofra veya mutfak işlerinde kullanılan cam eşya (bardaklar hariç)
(cam seramiğinden olanlar hariç):
7013.41 – – Kurşun kristalden olanlar:
7013.41.10.00.00 – – – EI imali olanlar Adet 100
7013.41.90.00.00 – – – Makina imali olanlar Adet 100
7013.42.00.00.00 – – 00 C ile 300 0C’ler arasındaki ısıda doğrusal genleşme katsayısı
5×10-6/Kelvini geçmeyen (ısıya dayanıklı) camdan olanlar Adet 100
7013.49 – – Diğerleri:
7013.49.10.00.00 – – – Sertleştirilmiş camdan olanlar Adet 100
– – – Diğerleri:
7013.49.91.00.00 – – – – EI imali olanlar Adet 100
7013.49.99.00.00 – – – – Makina imali olanlar Adet 100
– Diğer cam eşya:
7013.91 – – Kurşun kristalden:
7013.91.10.00.00 – – – El imali olanlar Adet 100
7013.91.90.00.00 – – – Makina imali olanlar Adet 100
7013.99.00.00.00 – – Diğerleri Adet 100
7014.00 Sinyalizasyon camları ve camdan optik elemanlar(70.15 pozisyo-
nundakiler hariç) (optik tarzda işlenmemiş):
– Optik camdan olanlar
7014.00.00.10.11 – – Motorlu kara nakil vasıtaları için far ve stop camları 15
7014.00.00.10.19 – – Diğer far ve stop camları 15
7014.00.00.10.29 – – Diğerleri 15
– Diğerleri
7014.00.00.90.11 – – Motorlu kara nakil vasıtaları için far ve stop camları 75
7014.00.00.90.19 – – Diğer far ve stop camları 75
7014.00.00.90.29 – – Diğerleri 75
70.15 Saat camları ve benzeri camlar, numaralı veya numarasız gözlük
camları (bombeli, kavisli, içi oyuk ve benzeri şekillerde) (optik
tarzda işlenmemiş); bu camların imalinde kullanılan içi boş cam
küreler ve segmanlar:
7015.10.00.00.00 – Numaralı gözlük camları 15
7015.90 – Diğerleri:
– – Numarasız gözlük camları
7015.90.00.10.11 – – – Güneş gözlüğü camları 60
7015.90.00.10.12 – – – Oksijen ve elektrik kaynağında kullanılan gözlük ve maske camları 60
7015.90.00.20.00 – – Saat camları 60
– – Diğerleri
7015.90.00.90.11 – – – Sigorta, buşon kapaklarında kullanılan özel camlar 60
7015.90.00.90.19 – – – Diğerleri 60
70.16 Bina veya inşaat için dökme veya kalıp camdan kaldırım blokları,
tuğlalar,karolar, kiremitler ve diğer eşya [takviye edilmiş (telli)
olsun olmasın];mozaik ve benzeri tezyinat için cam küpler ve
diğer küçük cam eşya (mesnedi olsun olmasın); vitray halinde
birleştirilmiş camlar; çok hücreli cam (cam köpüğü) (blok,
pano, levha ve benzeri şekillerde):
7016.10.00.00.00 – Mozaik veya benzeri tezyinat için cam küpler ve diğer küçük
cam eşya (mesnedi olsun olmasın) 150
7016.90 – Diğerleri:
– – Vitray halinde birleştirilmiş camlar
7016.90.10.00.11 – – – Kurşunla tutturulmuş cam m2 100
7016.90.10.00.19 – – – Diğerleri m2 100
7016.90.40.00.00 – – Bina veya inşaat için bloklar ve tuğlalar 50
7016.90.70.00.00 – – Diğerleri 50
70.17 Camdan laboratuvar ve eczane eşyası ile sağlığı koruyucu eşya
(taksimatlı veya ölçülü olsun olmasın):
7017.10 – Eritilmiş kuvars veya eritilmiş silisten olanlar
7017.10.00.00.11 – – Laboratuvar eşyası 40
7017.10.00.00.19 – – Diğerleri 40
7017.20 – 0 oC ile 300 oC’Ier arasındaki ısıda doğrusal genleşme katsayısı 5×10– 6/
Kelvin’i geçmeyen (ısıya dayanıklı) diğer camdan olanlar
7017.20.00.00.11 – – Laboratuvar eşyası 40
7017.20.00.00.19 – – Diğerleri 40
7017.90.00.00.00 – Diğerleri 40
70.18 Cam boncuklar, taklit inciler, kıymetli veya yarı kıymetli taş
taklitleri ve camdan benzeri boncuk türü eşya ve bunlardan eşya
(taklit mücevherci eşyası hariç); camdan gözler (protez olanlar
hariç); şalümo ile işlenmek suretiyle yapılan camdan heykelcikler
veya diğer süsler (taklit mücevherci eşyası hariç); çapı 1 mm. den
az olan cam kürecikler:
7018.10 – Cam boncuklar, taklit inciler, kıymetli veya yarı kıymetli taş
taklitleri ve camdan benzeri boncuk türü eşya:
– – Camdan boncuklar:
7018.10.11.00.00 – – – Kesilmiş ve makina ile cilalanmış 150
7018.10.19.00.00 – – – Diğerleri 150
7018.10.30.00.00 – – Taklit inciler 150
– – Kıymetli veya yarı kıymetli taş taklitleri:
7018.10.51.00.00 – – – Kesilmiş ve makina ile cilalanmış 150
7018.10.59.00.00 – – – Diğerleri 150
7018.10.90.00.00 – – Diğerleri 150
7018.20.00.00.00 – Çapı 1 mm. den az olan cam kürecikler 150
7018.90 – Diğerleri:
– – Camdan gözler; camdan eşya
7018.90.10.00.11 – – – Camdan gözler 150
7018.90.10.00.12 – – – Camdan eşya 150
7018.90.90.00.00 – – Diğerleri 150
70.19 Cam lifleri (cam yünü dahil) ve bunlardan eşya (iplik, dokunmuş
mensucat gibi):
– Şeritler, fitiller, iplikler ve kırpılmış iplikler:
7019.11.00.00.00 – – Cam liflerinden uzunluğu 50 mm.yi geçmeyen kırpılmış iplikler 50
7019.12.00.00.00 – – Fitiller 50
7019.19 – – Diğerleri
7019.19.10.00.00 – – – Flamentlerden 50
7019.19.90.00.00 – – – Devamsız liflerden 50
– Cam tülü, örtüler, takviye tabakaları, şilteler, panolar ve benzeri
dokunmamış mensucattan eşya:
7019.31.00.00.00 – – Takviye tabakaları 100
7019.32.00.00.00 – – Cam tülü 100
7019.39 – – Diğerleri
7019.39.00.00.11 – – – Örtüler 100
7019.39.00.00.12 – – – Şilteler 100
7019.39.00.00.13 – – – Panolar 100
7019.39.00.00.19 – – – Diğerleri 100
7019.40.00.00.00 – Fitilden dokunmuş mensucat 100
– Diğer dokunmuş mensucat:
7019.51.00.00.00 – – Eni 30 cm.’i geçmeyenler 100
7019.52.00.00.00 – – Eni 30 cm.’i geçen ağırlığı 250 gr/m2 .den az olan düz dokunmuş
mensucat (tek katının herbiri 136 teks veya daha az olan flament-
lerden) 100
7019.59.00.00.00 – – Diğerleri 100
7019.90 – Diğerleri:
7019.90.00.10.00 – – Dokumaya elverişli liflerden 100
7019.90.00.20.00 – – Dökme veya küme halinde dokumaya elverişli olmayan lifler (cam yünü) 50
– – Diğerleri:
7019.90.00.30.00 – – – Cam liflerden keçe 60
7019.90.00.90.00 – – – Diğerleri 100
7020.00 Camdan diğer eşya:
7020.00.05.00.00 – Yarı iletken disklerin üretimine mahsus difüzyon ve
oksidasyon ocaklarına konulmak için hazırlanmış
kuvars reaktör tüpleri ve tutucuları 100
– İzole edici kaplar ve diğer vakumlu kaplar için camdan iç gövdeler:
7020.00.07.00.00 – – Tamamlanmamış 10
7020.00.08.00.00 – – Tamamlanmış 10
– Diğerleri :
– – Eritilmiş kuvars veya diğer eritilmiş silisten olanlar:
– – – Kazanlar için özel emniyet camları; kazanlar için
su seviyesini gösteren camlar
7020.00.10.10.11 – – – – Kazanlar için özel emniyet camları 50
7020.00.10.10.12 – – – – Kazanlar için su seviyesini gösteren camlar 50
– – – Diğerleri
7020.00.10.90.11 – – – – Deri perdahlamaya mahsus cam merdaneler 100
7020.00.10.90.12 – – – – Makina, motor ve kara nakil vasıtaları aksamı olan 100
diğer cam eşya
7020.00.10.90.19 – – – – Diğerleri 100
– – 0 oC ile 300 oC’Ier arasındaki ısıda genleşme katsayısı 5×10– 6/ Kelvin’i
geçmeyen (ısıya dayanıklı) camdan olanlar:
– – – Kazanlar için özel emniyet camları; kazanlar için
su seviyesini gösteren camlar
7020.00.30.10.11 – – – – Kazanlar için özel emniyet camları 50
7020.00.30.10.12 – – – – Kazanlar için su seviyesini gösteren camlar 50
– – – Diğerleri
7020.00.30.90.11 – – – – Deri perdahlamaya mahsus cam merdaneler 100
7020.00.30.90.12 – – – – Makina, motor ve kara nakil vasıtaları aksamı olan 100
diğer cam eşya
7020.00.30.90.19 – – – – Diğerleri 100
7020.00.80.00.00 – – Diğerleri 100
Başa dön tuşu