Gümrük Tarife Cetveli (GTİP)

Türk Gümrük Tarife Cetveli (Fasıl 55)

POZİSYON NO EŞYANIN TANIMI ÖLÇÜ
BİRİMİ
474
VERGİ
HADDİ
1 2 3 4
55.01 Sentetik filament demetleri:
5501.10.00.00.00 – Naylon veya diğer poliamidlerden olanlar 25
5501.20.00.00.00 – Poliesterlerden olanlar 25
5501.30.00.00.00 – Akrilik veya modakrilik olanlar 25
5501.40.00.00.00 – Polipropilenden olanlar 25
5501.90.00.00.00 – Diğerleri 25
55.02 Suni filament demetleri:
5502.10.00.00.00 – Selüloz asetatdan olanlar 30
5502.90.00.00.00 – Diğerleri 30
55.03 Sentetik devamsız lifler (karde edilmemiş, taranmamış veya iplik
imali için diğer surette hazırlanmamış):
– Naylon veya diğer poliamidlerden:
5503.11.00.00.00 – – Aramidlerden 50
5503.19.00.00.00 – – Diğerleri 50
5503.20.00.00.00 – Poliesterlerden 50
5503.30.00.00.00 – Akrilik veya modakrilik 50
5503.40.00.00.00 – Polipropilenden 50
5503.90.00.00.00 – Diğerleri 50
55.04 Suni devamsız lifler (karde edilmemiş, taranmamış veya iplik ima-
li için başka şekilde bir işlem görmemiş):
5504.10.00.00.00 – Viskoz ipeğinden olanlar 50
5504.90 – Diğerleri
5504.90.00.00.11 – – Asetatdan olanlar 50
5504.90.00.00.12 – – Proteik esaslı olanlar 50
5504.90.00.00.19 – – Diğerleri 50
55.05 Sentetik ve suni lif döküntüleri (tarama, iplik döküntüleri ve ditme
suretiyle elde edilen diğer döküntüler dahil):
5505.10 – Sentetik liflerden:
– – Naylon veya diğer poliamidlerden :
5505.10.10.00.11 – – – Ditme suretiyle elde edilen döküntüler 30
5505.10.10.00.19 – – – Diğerleri 30
– – Poliesterlerden :
5505.10.30.00.11 – – – Ditme suretiyle elde edilen döküntüler 30
5505.10.30.00.19 – – – Diğerleri 30
– – Akrilik veya modakrilik :
5505.10.50.00.11 – – – Ditme suretiyle elde edilen döküntüler 30
5505.10.50.00.19 – – – Diğerleri 30
– – Polipropilenden :
5505.10.70.00.11 – – – Ditme suretiyle elde edilen döküntüler 30
5505.10.70.00.19 – – – Diğerleri 30
– – Diğerleri :
5505.10.90.00.11 – – – Ditme suretiyle elde edilen döküntüler 30
5505.10.90.00.19 – – – Diğerleri 30
5505.20 – Suni liflerden :
5505.20.00.00.11 – – Ditme suretiyle elde edilen döküntüler 30
5505.20.00.00.18 – – Diğerleri 30
55.06 Sentetik devamsız lifler (karde edilmiş, taranmış veya iplik imali
için başka şekilde işlem görmüş):
5506.10.00.00.00 – Naylon veya diğer poliamidlerden 30
5506.20.00.00.00 – Poliesterlerden 30
5506.30.00.00.00 – Akrilik veya modakrilik 30
5506.40.00.00.00 – Polipropilenden 30
5506.90.00.00.00 – Diğerleri 30
5507.00 Suni devamsız lifler (karde edilmiş, taranmış veya iplik imali için
başka şekilde işlem görmüş)
5507.00.00.00.11 – Viskozdan lifler 30
5507.00.00.00.12 – Asetatdan lifler: 30
5507.00.00.00.19 – Diğer lifler 30
55.08 Sentetik ve suni devamsız liflerden dikiş ipliği (perakende olarak
satılacak hale getirilmiş olsun olmasın):
5508.10 – Sentetik devamsız liflerden:
– – Perakende olarak satılacak hale getirilmemiş:
5508.10.10.00.11 – – – Poliesterlerden 100
– – – Diğerleri
5508.10.10.00.12 – – – – Akrilik 100
5508.10.10.00.19 – – – – Diğerleri 100
5508.10.90.00.00 – – Perakende olarak satılacak hale getirilmiş 100
5508.20 – Suni devamsız liflerden:
5508.20.10.00.00 – – Perakende olarak satılacak hale getirilmemiş 100
5508.20.90.00.00 – – Perakende olarak satılacak hale getirilmiş 100
55.09 Sentetik devamsız liflerden iplikler (dikiş ipliği hariç) (perakende
olarak satılacak hale getirilmemiş):
– Ağırlık itibariyle %85 veya daha fazla devamsız naylon veya
diğer poliamidlerin liflerini içerenler:
5509.11.00.00.00 – – Tek kat iplikler 100
5509.12.00.00.00 – – Çok katlı bükülü (rötor) veya katlı bükülü (kable) iplikler 100
– Ağırlık itibariyle %85 veya daha fazla devamsız poliester liflerini
içerenler:
5509.21.00.00.00 – – Tek kat iplikler 100
5509.22.00.00.00 – – Çok katlı bükülü (rötor) veya katlı bükülü (kable) iplikler 100
– Ağırlık itibariyle %85 veya daha fazla devamsız akrilik veya
modakrilik lifler içerenler:
5509.31.00.00.00 – – Tek kat iplikler 100
5509.32.00.00.00 – – Çok katlı bükülü (rötor) veya katlı bükülü (kable) iplikler 100
– Ağırlık itibariyle %85 veya daha fazla sentetik devamsız lifleri
içeren diğer iplikler:
5509.41.00.00.00 – – Tek kat iplikler 100
5509.42.00.00.00 – – Çok katlı bükülü (rötor) veya katlı bükülü (kable) iplikler 100
– Devamsız poliester liflerinden diğer iplikler:
5509.51.00.00.00 – – Esas itibariyle veya sadece suni devamsız liflerle karışık
olanlar 100
5509.52.00.00.00 – – Esas itibariyle veya sadece yün veya ince hayvan kılları ile
karışık olanlar 100
5509.53.00.00.00 – – Esas itibariyle veya sadece pamukla karışık olanlar 100
5509.59.00.00.00 – – Diğerleri 100
– Devamsız akrilik veya modakrilik liflerden diğer iplikler:
5509.61.00.00.00 – – Esas itibariyle veya sadece yün veya ince hayvan kılları ile
karışık olanlar 100
5509.62.00.00.00 – – Esas itibariyle veya sadece pamukla karışık olanlar 100
5509.69.00.00.00 – – Diğerleri 100
– Diğer iplikler:
5509.91.00.00.00 – – Esas itibariyle veya sadece yün veya ince hayvan kılları ile
karışık olanlar 100
5509.92.00.00.00 – – Esas itibariyle veya sadece pamukla karışık olanlar 100
5509.99.00.00.00 – – Diğerleri 100
55.10 Suni devamsız liflerden iplikler (dikiş ipliği hariç) (perakende
olarak satılacak hale getirilmemiş):
– Ağırlık itibariyle %85 veya daha fazla suni devamsız lif içerenler:
5510.11.00.00.00 – – Tek kat iplikler 100
5510.12.00.00.00 – – Çok katlı bükülü (rötor) veya katlı bükülü (kable) iplikler 100
5510.20.00.00.00 – Diğer iplikler (esas itibariyle veya sadece yün veya ince hayvan
kılları ile karışık olanlar) 100
5510.30.00.00.00 – Diğer iplikler (esas itibariyle veya sadece pamuk ile karışık
olanlar) 100
5510.90.00.00.00 – Diğer iplikler 100
55.11 Sentetik ve suni devamsız liflerden iplikler (dikiş ipliği hariç)
(perakende olarak satılacak hale getirilmiş):
5511.10.00.00.00 – Sentetik devamsız liflerden (ağırlık itibariyle % 85 veya daha
fazla sentetik devamsız lif içerenler) 100
5511.20.00.00.00 – Sentetik devamsız liflerden (ağırlık itibariyle %85’den az sente-
tik devamsız lif içerenler) 100
5511.30.00.00.00 – Suni devamsız liflerden 100
55.12 Sentetik devamsız liflerden dokunmuş mensucat (ağırlık itibariyle
%85 veya daha fazla sentetik devamsız lif içerenler):
– Ağırlık itibariyle %85 veya daha fazla devamsız poliester lifleri
içerenler:
5512.11 – – Ağartılmamış veya ağartılmış :
5512.11.00.10.00 – – – Elastiki mensucat ( kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya
elverişli maddelerden olanlar) m2 50
5512.11.00.90.00 – – – Diğerleri m2 150
5512.19 – – Diğerleri:
– – – Baskılı:
5512.19.10.10.00 – – – – Elastiki mensucat ( kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya
elverişli maddelerden olanlar) m2 50
5512.19.10.90.00 – – – – Diğerleri m2 150
– – – Diğerleri:
5512.19.90.10.00 – – – – Elastiki mensucat ( kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya
elverişli maddelerden olanlar) m2 50
5512.19.90.90.00 – – – – Diğerleri m2 150
– Ağırlık itibariyle %85 veya daha fazla devamsız akrilik veya
modakrilik lifler içerenler:
5512.21 – – Ağartılmamış veya ağartılmış:
5512.21.00.10.00 – – – Elastiki mensucat ( kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya
elverişli maddelerden olanlar) m2 50
5512.21.00.90.00 – – – Diğerleri m2 150
5512.29 – – Diğerleri:
– – – Baskılı :
5512.29.10.10.00 – – – – Elastiki mensucat ( kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya
elverişli maddelerden olanlar) m2 50
5512.29.10.90.00 – – – – Diğerleri m2 150
– – – Diğerleri :
5512.29.90.10.00 – – – – Elastiki mensucat ( kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya
elverişli maddelerden olanlar) m2 50
5512.29.90.90.00 – – – – Diğerleri m2 150
– Diğerleri:
5512.91 – – Ağartılmamış veya ağartılmış :
5512.91.00.10.00 – – – Elastiki mensucat ( kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya
elverişli maddelerden olanlar) m2 50
5512.91.00.90.00 – – – Diğerleri m2 150
5512.99 – – Diğerleri:
– – – Baskılı :
5512.99.10.10.00 – – – – Elastiki mensucat ( kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya
elverişli maddelerden olanlar) m2 50
5512.99.10.90.00 – – – – Diğerleri m2 150
– – – Diğerleri:
5512.99.90.10.00 – – – – Elastiki mensucat ( kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya
elverişli maddelerden olanlar) m2 50
5512.99.90.90.00 – – – – Diğerleri m2 150
55.13 Sentetik devamsız liflerden dokunmuş mensucat (ağırlık itibariyle
% 85’den az, m2 .ağırlığı 170 gr.ı geçmeyen esas itibariyle veya
sadece pamukla karışık sentetik devamsız lif içerenler):
– Ağartılmamış veya ağartılmış:
5513.11 – – Devamsız poliester liflerinden (bez ayağı):
– – – Genişliği 165 cm. veya daha az olanlar :
5513.11.20.10.00 – – – – Elastiki mensucat ( kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya
elverişli maddelerden olanlar) m2 50
5513.11.20.90.00 – – – – Diğerleri m2 150
– – – Genişliği 165 cm.yi geçenler:
5513.11.90.10.00 – – – – Elastiki mensucat ( kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya
elverişli maddelerden olanlar) m2 50
5513.11.90.90.00 – – – – Diğerleri m2 150
5513.12 – – Devamsız poliester liflerinden 3’lü veya 4’lü dimi (kırık
dimi dahil):
5513.12.00.10.00 – – – Elastiki mensucat ( kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya
elverişli maddelerden olanlar) m2 50
5513.12.00.90.00 – – – Diğerleri m2 150
5513.13 – – Devamsız poliester liflerinden diğer dokunmuş mensucat:
5513.13.00.10.00 – – – Elastiki mensucat ( kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya
elverişli maddelerden olanlar) m2 50
5513.13.00.90.00 – – – Diğerleri m2 150
5513.19 – – Diğer dokunmuş mensucat:
5513.19.00.10.00 – – – Elastiki mensucat ( kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya
elverişli maddelerden olanlar) m2 50
5513.19.00.90.00 – – – Diğerleri m2 150
– Boyanmış:
5513.21 – – Devamsız poliester liflerinden (bez ayağı):
5513.21.00.10.00 – – – Elastiki mensucat ( kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya
elverişli maddelerden olanlar) m2 50
5513.21.00.90.00 – – – Diğerleri m2 150
5513.23 – – Devamsız poliester liflerinden diğer dokunmuş mensucat:
– – – 3’lü veya 4’lü dimi (kırık dimi dahil):
5513.23.10.10.00 – – – – Elastiki mensucat ( kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli
maddelerden olanlar) m2 50
5513.23.10.90.00 – – – – Diğerleri m2 150
– – – Diğerleri:
5513.23.90.10.00 – – – – Elastiki mensucat ( kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya
elverişli maddelerden olanlar) m2 50
5513.23.90.90.00 – – – – Diğerleri m2 150
5513.29 – – Diğer dokunmuş mensucat:
5513.29.00.10.00 – – – Elastiki mensucat ( kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli
maddelerden olanlar) m2 50
5513.29.00.90.00 – – – Diğerleri m2 150
– Farklı renkteki ipliklerden:
5513.31 – – Devamsız poliester liflerinden (bez ayağı):
5513.31.00.10.00 – – – Elastiki mensucat ( kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli
maddelerden olanlar) m2 50
5513.31.00.90.00 – – – Diğerleri m2 150
5513.39 – – Diğer dokunmuş mensucat:
5513.39.00.10.00 – – – Elastiki mensucat ( kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli
maddelerden olanlar) m2 50
5513.39.00.90.00 – – – Diğerleri m2 150
– Baskılı:
5513.41 – – Devamsız poliester liflerinden (bez ayağı):
5513.41.00.10.00 – – – Elastiki mensucat ( kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli
maddelerden olanlar) m2 50
5513.41.00.90.00 – – – Diğerleri m2 150
5513.49 – – Diğer dokunmuş mensucat:
5513.49.00.10.00 – – – Elastiki mensucat ( kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli
maddelerden olanlar) m2 50
5513.49.00.90.00 – – – Diğerleri m2 150
55.14 Sentetik devamsız liflerden dokunmuş mensucat (ağırlık itibariyle
%85 ‘den az, m2. ağırlığı 170 gr.ı geçen esas itibariyle veya
sadece pamukla karışık sentetik devamsız lif içerenler):
– Ağartılmamış veya ağartılmış:
5514.11 – – Devamsız poliester liflerinden (bez ayağı):
5514.11.00.10.00 – – – Elastiki mensucat ( kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli
maddelerden olanlar) m2 50
5514.11.00.90.00 – – – Diğerleri m2 150
5514.12 – – Devamsız poliester liflerinden 3’lü veya 4’lü dimi (kırık dimi dahil):
5514.12.00.10.00 – – – Elastiki mensucat ( kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli
maddelerden olanlar) m2 50
5514.12.00.90.00 – – – Diğerleri m2 150
5514.19 – – Diğer dokunmuş mensucat:
– – – Devamsız poliester liflerinden:
5514.19.10.10.00 – – – – Elastiki mensucat ( kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli
maddelerden olanlar) m2 50
5514.19.10.90.00 – – – – Diğerleri m2 150
– – – Diğerleri:
5514.19.90.10.00 – – – – Elastiki mensucat ( kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli
maddelerden olanlar) m2 50
5514.19.90.90.00 – – – – Diğerleri m2 150
– Boyanmış:
5514.21 – – Devamsız poliester liflerinden (bez ayağı):
5514.21.00.10.00 – – – Elastiki mensucat ( kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli
maddelerden olanlar) m2 50
5514.21.00.90.00 – – – Diğerleri m2 150
5514.22 – – Devamsız poliester liflerinden 3’lü veya 4’lü dimi (kırık dimi dahil):
5514.22.00.10.00 – – – Elastiki mensucat ( kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli
maddelerden olanlar) m2 50
5514.22.00.90.00 – – – Diğerleri m2 150
5514.23 – – Devamsız poliester liflerinden diğer dokunmuş mensucat:
5514.23.00.10.00 – – – Elastiki mensucat ( kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli
maddelerden olanlar) m2 50
5514.23.00.90.00 – – – Diğerleri m2 150
5514.29 – – Diğer dokunmuş mensucat:
5514.29.00.10.00 – – – Elastiki mensucat ( kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli
maddelerden olanlar) m2 50
5514.29.00.90.00 – – – Diğerleri m2 150
5514.30 – Farklı renkteki ipliklerden:
– – Devamsız poliester liflerinden (bez ayağı):
5514.30.10.10.00 – – – Elastiki mensucat ( kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli
maddelerden olanlar) m2 50
5514.30.10.90.00 – – – Diğerleri m2 150
– – Devamsız poliester liflerinden 3’lü veya 4’lü dimi (kırık dimi dahil):
5514.30.30.10.00 – – – Elastiki mensucat ( kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli
maddelerden olanlar) m2 50
5514.30.30.90.00 – – – Diğerleri m2 150
– – Devamsız poliester liflerinden diğer dokunmuş mensucat:
5514.30.50.10.00 – – – Elastiki mensucat ( kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli
maddelerden olanlar) m2 50
5514.30.50.90.00 – – – Diğerleri m2 150
– – Diğer dokunmuş mensucat:
5514.30.90.10.00 – – – Elastiki mensucat ( kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli
maddelerden olanlar) m2 50
5514.30.90.90.00 – – – Diğerleri m2 150
– Baskılı:
5514.41 – – Devamsız poliester liflerinden (bez ayağı):
5514.41.00.10.00 – – – Elastiki mensucat ( kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya
elverişli maddelerden olanlar) m2 50
5514.41.00.90.00 – – – Diğerleri m2 150
5514.42 – – Devamsız poliester liflerinden 3’lü veya 4’lü dimi (kırık dimi dahil):
5514.42.00.10.00 – – – Elastiki mensucat ( kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya
elverişli maddelerden olanlar) m2 50
5514.42.00.90.00 – – – Diğerleri m2 150
5514.43 – – Devamsız poliester liflerinden diğer dokunmuş mensucat:
5514.43.00.10.00 – – – Elastiki mensucat ( kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli
maddelerden olanlar) m2 50
5514.43.00.90.00 – – – Diğerleri m2 150
5514.49 – – Diğer dokunmuş mensucat:
5514.49.00.10.00 – – – Elastiki mensucat ( kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli
maddelerden olanlar) m2 50
5514.49.00.90.00 – – – Diğerleri m2 150
55.15 Sentetik devamsız liflerden diğer dokunmuş mensucat:
– Devamsız poliester liflerinden:
5515.11 – – Esas itibariyle veya sadece devamsız viskoz ipeği lifleriyle karışık:
– – – Ağartılmamış veya ağartılmış:
5515.11.10.10.00 – – – – Elastiki mensucat ( kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli
maddelerden olanlar) m2 50
5515.11.10.90.00 – – – – Diğerleri m2 150
– – – Baskılı:
5515.11.30.10.00 – – – – Elastiki mensucat ( kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli
maddelerden olanlar) m2 50
5515.11.30.90.00 – – – – Diğerleri m2 150
– – – Diğerleri:
5515.11.90.10.00 – – – – Elastiki mensucat ( kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli
maddelerden olanlar) m2 50
5515.11.90.90.00 – – – – Diğerleri m2 150
5515.12 – – Esas itibariyle veya sadece sentetik ve suni filamentlerle karışık:
– – – Ağartılmamış veya ağartılmış:
5515.12.10.10.00 – – – – Elastiki mensucat ( kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli
maddelerden olanlar) m2 50
5515.12.10.90.00 – – – – Diğerleri m2 150
– – – Baskılı:
5515.12.30.10.00 – – – – Elastiki mensucat ( kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli
maddelerden olanlar) m2 50
5515.12.30.90.00 – – – – Diğerleri m2 150
– – – Diğerleri:
5515.12.90.10.00 – – – – Elastiki mensucat ( kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli
maddelerden olanlar) m2 50
5515.12.90.90.00 – – – – Diğerleri m2 150
5515.13 – – Esas itibariyle veya sadece yün veya ince hayvan kılları ile karışık:
– – – Esas itibariyIe veya sadece karde edilmiş yün veya ince hayvan kılları ile
karışık (strayhgarn):
– – – – Ağartılmamış veya ağartılmış:
5515.13.11.10.00 – – – – – Elastiki mensucat ( kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli
maddelerden olanlar) m2 50
5515.13.11.90.00 – – – – – Diğerleri m2 150
– – – – Diğerleri:
5515.13.19.10.00 – – – – – Elastiki mensucat ( kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli
maddelerden olanlar) m2 50
5515.13.19.90.00 – – – – – Diğerleri m2 150
– – – Esas itibariyle veya sadece taranmış yün veya ince hayvan kıllarıyla
karışık (kamgarn):
– – – – Ağartılmamış veya ağartılmış:
5515.13.91.10.00 – – – – – Elastiki mensucat ( kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli
maddelerden olanlar) m2 50
5515.13.91.90.00 – – – – – Diğerleri m2 150
– – – – Diğerleri
5515.13.99.10.00 – – – – – Elastiki mensucat ( kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli
maddelerden olanlar) m2 50
5515.13.99.90.00 – – – – – Diğerleri m2 150
5515.19 – – Diğerleri:
– – – Ağartılmamış veya ağartılmış:
5515.19.10.10.00 – – – – Elastiki mensucat ( kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli
maddelerden olanlar) m2 50
5515.19.10.90.00 – – – – Diğerleri m2 150
– – – Baskılı:
5515.19.30.10.00 – – – – Elastiki mensucat ( kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli
maddelerden olanlar) m2 50
5515.19.30.90.00 – – – – Diğerleri m2 150
– – – DiğerIeri:
5515.19.90.10.00 – – – – Elastiki mensucat ( kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli
maddelerden olanlar) m2 50
5515.19.90.90.00 – – – – Diğerleri m2 150
– Devamsız akrilik veya modakrilik liflerden:
5515.21 – – Esas itibariyle veya sadece sentetik ve suni filamentler ile karışık:
– – – Ağartılmamış veya ağartılmış:
5515.21.10.10.00 – – – – Elastiki mensucat ( kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli
maddelerden olanlar) m2 50
5515.21.10.90.00 – – – – Diğerleri m2 150
– – – Baskılı :
5515.21.30.10.00 – – – – Elastiki mensucat ( kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli
maddelerden olanlar) m2 50
5515.21.30.90.00 – – – – Diğerleri m2 150
– – – Diğerleri:
5515.21.90.10.00 – – – – Elastiki mensucat ( kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli
maddelerden olanlar) m2 50
5515.21.90.90.00 – – – – Diğerleri m2 150
5515.22 – – Esas itibariyIe veya sadece yün veya ince hayvan kılları ile karışık:
– – – Esas itibariyle veya sadece karde edilmiş yün veya ince hayvan kılları ile
karışık (strayhgarn):
– – – – Ağartılmamış veya ağartılmış:
5515.22.11.10.00 – – – – – Elastiki mensucat ( kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli
maddelerden olanlar) m2 50
5515.22.11.90.00 – – – – – Diğerleri m2 150
– – – – Diğerleri:
5515.22.19.10.00 – – – – – Elastiki mensucat ( kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli
maddelerden olanlar) m2 50
5515.22.19.90.00 – – – – – Diğerleri m2 150
– – – Esas itibariyle veya sadece taranmış yün veya ince hayvan kılları
ile karışık (kamgarn):
– – – – Ağartılmamış veya ağartılmış:
5515.22.91.10.00 – – – – – Elastiki mensucat ( kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli
maddelerden olanlar) m2 50
5515.22.91.90.00 – – – – – Diğerleri m2 150
– – – – Diğerleri :
5515.22.99.10.00 – – – – – Elastiki mensucat ( kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli
maddelerden olanlar) m2 50
5515.22.99.90.00 – – – – – Diğerleri m2 150
5515.29 – – Diğerleri:
5515.29.00.10.00 – – – Elastiki mensucat ( kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli
maddelerden olanlar) m2 50
5515.29.00.90.00 – – – Diğerleri m2 150
– Diğer dokunmuş mensucat:
5515.91 – – Esas itibariyle veya sadece sentetik ve suni filamentlerle karışık:
– – – Ağartılmamış veya ağartılmış:
5515.91.10.10.00 – – – – Elastiki mensucat ( kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli
maddelerden olanlar) m2 50
5515.91.10.90.00 – – – – Diğerleri m2 150
– – – Baskılı:
5515.91.30.10.00 – – – – Elastiki mensucat ( kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli
maddelerden olanlar) m2 50
5515.91.30.90.00 – – – – Diğerleri m2 150
– – – Diğerleri:
5515.91.90.10.00 – – – – Elastiki mensucat ( kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli
maddelerden olanlar) m2 50
5515.91.90.90.00 – – – – Diğerleri m2 150
5515.99 – – Diğerleri:
– – – Ağartılmamış veya ağartılmış:
5515.99.20.10.00 – – – – Elastiki mensucat ( kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli
maddelerden olanlar) m2 50
5515.99.20.90.00 – – – – Diğerleri m2 150
– – – Baskılı:
5515.99.40.10.00 – – – – Elastiki mensucat ( kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli
maddelerden olanlar) m2 50
5515.99.40.90.00 – – – – Diğerleri m2 150
– – – Diğerleri:
5515.99.80.10.00 – – – – Elastiki mensucat ( kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli
maddelerden olanlar) m2 50
5515.99.80.90.00 – – – – Diğerleri m2 150
55.16 Suni devamsız liflerden dokunmuş mensucat:
– Ağırlık itibariyle % 85 veya daha fazla suni devamsız lif
içerenler:
5516.11 – – Ağartılmamış veya ağartılmış:
5516.11.00.10.00 – – – Elastiki mensucat ( kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya
elverişli maddelerden olanlar) m2 50
5516.11.00.90.00 – – – Diğerleri m2 150
5516.12 – – Boyanmış:
5516.12.00.10.00 – – – Elastiki mensucat ( kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya
elverişli maddelerden olanlar) m2 50
5516.12.00.90.00 – – – Diğerleri m2 150
5516.13 – – Farklı renkteki ipliklerden:
5516.13.00.10.00 – – – Elastiki mensucat ( kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya
elverişli maddelerden olanlar) m2 50
5516.13.00.90.00 – – – Diğerleri m2 150
5516.14 – – Baskılı:
5516.14.00.10.00 – – – Elastiki mensucat ( kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya
elverişli maddelerden olanlar) m2 50
5516.14.00.90.00 – – – Diğerleri m2 150
– Ağırlık itibariyle % 85 den az suni devamsız lif içerenler
(esas itibariyle veya sadece sentetik veya suni filamentlerle karışık):
5516.21 – – Ağartılmamış veya ağartılmış:
5516.21.00.10.00 – – – Elastiki mensucat ( kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya
elverişli maddelerden olanlar) m2 50
5516.21.00.90.00 – – – Diğerleri m2 150
5516.22 – – Boyanmış:
5516.22.00.10.00 – – – Elastiki mensucat ( kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya
elverişli maddelerden olanlar) m2 50
5516.22.00.90.00 – – – Diğerleri m2 150
5516.23 – – Farklı renkteki ipliklerden:
5516.23.10.00.00 – – – Genişliği 140 cm.veya daha fazla olan jakar mensucat
(şiltelik) m2 150
– – – Diğerleri:
5516.23.90.10.00 – – – – Elastiki mensucat ( kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya
elverişli maddelerden olanlar) m2 50
5516.23.90.90.00 – – – – Diğerleri m2 150
5516.24 – – Baskılı:
5516.24.00.10.00 – – – Elastiki mensucat ( kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya
elverişli maddelerden olanlar) m2 50
5516.24.00.90.00 – – – Diğerleri m2 150
– Ağırlık itibariyle % 85′ den az suni devamsız lif içerenler (esas
itibariyle veya sadece yün veya ince hayvan kılları ile karışık):
5516.31 – – Ağartılmamış veya ağartılmış:
5516.31.00.10.00 – – – Elastiki mensucat ( kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya
elverişli maddelerden olanlar) m2 50
5516.31.00.90.00 – – – Diğerleri m2 150
5516.32 – – Boyanmış:
5516.32.00.10.00 – – – Elastiki mensucat ( kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya
elverişli maddelerden olanlar) m2 50
5516.32.00.90.00 – – – Diğerleri m2 150
5516.33 – – Farklı renkteki ipliklerden:
5516.33.00.10.00 – – – Elastiki mensucat ( kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya
elverişli maddelerden olanlar) m2 50
5516.33.00.90.00 – – – Diğerleri m2 150
5516.34 – – Baskılı:
5516.34.00.10.00 – – – Elastiki mensucat ( kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya
elverişli maddelerden olanlar) m2 50
5516.34.00.90.00 – – – Diğerleri m2 150
– Ağırlık itibariyle % 85′ den az suni devamsız lif içerenler (esas
itibariyle veya sadece pamukla karışık):
5516.41 – – Ağartılmamış veya ağartılmış:
5516.41.00.10.00 – – – Elastiki mensucat ( kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya
elverişli maddelerden olanlar) m2 50
5516.41.00.90.00 – – – Diğerleri m2 150
5516.42 – – Boyanmış:
5516.42.00.10.00 – – – Elastiki mensucat ( kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya
elverişli maddelerden olanlar) m2 50
5516.42.00.90.00 – – – Diğerleri m2 150
5516.43 – – Farklı renkteki ipliklerden:
5516.43.00.10.00 – – – Elastiki mensucat ( kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya
elverişli maddelerden olanlar) m2 50
5516.43.00.90.00 – – – Diğerleri m2 150
5516.44 – – Baskılı:
5516.44.00.10.00 – – – Elastiki mensucat ( kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya
elverişli maddelerden olanlar) m2 50
5516.44.00.90.00 – – – Diğerleri m2 150
– Diğerleri:
5516.91 – – Ağartılmamış veya ağartılmış:
5516.91.00.10.00 – – – Elastiki mensucat ( kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya
elverişli maddelerden olanlar) m2 50
5516.91.00.90.00 – – – Diğerleri m2 150
5516.92 – – Boyanmış:
5516.92.00.10.00 – – – Elastiki mensucat ( kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya
elverişli maddelerden olanlar) m2 50
5516.92.00.90.00 – – – Diğerleri m2 150
5516.93 – – Farklı renkteki ipliklerden:
5516.93.00.10.00 – – – Elastiki mensucat ( kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya
elverişli maddelerden olanlar) m2 50
5516.93.00.90.00 – – – Diğerleri m2 150
5516.94 – – Baskılı:
5516.94.00.10.00 – – – Elastiki mensucat ( kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya
elverişli maddelerden olanlar) m2 50
5516.94.00.90.00 – – – Diğerleri m2 150
Başa dön tuşu