Gümrük Tarife Cetveli (GTİP)

Türk Gümrük Tarife Cetveli (Fasıl 24)

POZİSYON NO EŞYANIN TANIMI ÖLÇÜ
BİRİMİ
474
VERGİ
HADDİ
1 2 3 4
24.01 Yaprak tütün ve tütün döküntüleri:
2401.10 – Tütün (sapları koparılmamış, damarı çıkarılmamış) :
2401.10.35.00.00 – – Gölgede kurutulmuş açık renkli tütün 50
2401.10.60.00.00 – – Güneşte kurutulmuş şark tipi tütün 50
2401.10.70.00.00 – – Gölgede kurutulmuş koyu renkli tütün 50
2401.10.85.00.00 – – Fırında kurutulmuş tütün 50
2401.10.95.00.00 – – Diğerleri 50
2401.20 – Tütün (tamamen veya kısmen sapları koparılmış, damarı
çıkarılmış):
2401.20.35.00.00 – – Gölgede kurutulmuş açık renkli tütün 50
2401.20.60.00.00 – – Güneşte kurutulmuş şark tipi tütün 50
2401.20.70.00.00 – – Gölgede kurutulmuş koyu renkli tütün 50
2401.20.85.00.00 – – Fırında kurutulmuş tütün 50
2401.20.95.00.00 – – Diğerleri 50
2401.30 – Tütün döküntüleri :
2401.30.00.00.11 – – Kırık (Göz büyüklüğü 8-3 mm. arasındaki elekte kalanlar) 50
2401.30.00.00.19 – – Diğerleri 50
24.02 Tütün veya tütün yerine geçen maddelerden yapılmış purolar,
uçları açık purolar, sigarillolar ve sigaralar:
2402.10 – Tütün içeren purolar, uçları açık purolar ve sigarillolar
2402.10.00.00.11 – – Tütün içeren purolar 1000 Ad. 200
2402.10.00.00.12 – – Uçları açık purolar 1000 Ad. 200
2402.10.00.00.19 – – Sigarillolar 1000 Ad. 200
2402.20 – Tütün içeren sigaralar :
2402.20.10.00.00 – – Karanfil içerenler 1000 Ad. 200
– – Diğerleri
2402.20.90.00.12 – – – Ağırlıklı olarak şark tipi tütünden mamul sigaralar 1000 Ad. 200
2402.20.90.00.18 – – – Diğer tütünlerden mamul sigaralar 1000 Ad. 200
2402.90.00.00.00 – Diğerleri 200
24.03 Diğer mamul tütün ve mamul tütün yerine geçen maddeler;
“homojenize” veya yeniden tertip edilmiş tütün; tütün hülasa
ve esansları:
– İçilen tütün (herhangi bir oranda tütün yerine geçen maddeleri
içersin içermesin) :
2403.11.00.00.00 – – Bu faslın 1 nolu alt pozisyon notunda belirtilen nargile tütünleri 200
2403.19 – – Diğerleri:
– – – Net muhtevası 500 gramı geçmeyen ambalajlarda:
2403.19.10.00.11 – – – – Pipo tütünleri 200
2403.19.10.00.12 – – – – Sigaralık tütünler 200
2403.19.10.00.19 – – – – Diğerleri 200
– – – Diğerleri:
2403.19.90.00.11 – – – – Pipo tütünleri 200
2403.19.90.00.12 – – – – Sigaralık tütünler 200
2403.19.90.00.19 – – – – Diğerleri 200
– Diğerleri :
2403.91.00.00.00 – – “Homojenize” veya yeniden tertip edilmiş tütün 200
2403.99 – – Diğerleri:
2403.99.10.00.00 – – – Enfiye ve çiğnemeye mahsus tütün 200
2403.99.90.00.00 – – – Diğerleri 200
Başa dön tuşu