Gümrük Tarife Cetveli (GTİP)

Türk Gümrük Tarife Cetveli (Fasıl 10)

 

POZİSYON NO EŞYANIN TANIMI ÖLÇÜ
BİRİMİ
474
VERGİ
HADDİ
1 2 3 4
10.01 Buğday ve mahlut:
– Makarnalık buğday (durum buğdayı):
1001.11.00.00.00 – – Tohumluk 200
1001.19.00.00.00 – – Diğerleri 200
– Diğerleri:
1001.91 – – Tohumluk:
1001.91.10.00.00 – – – Kaplıca (kızıl) buğday 200
– – – Adi buğday ve mahlut:
1001.91.20.00.11 – – – – Adi buğday 200
1001.91.20.00.12 – – – – Mahlut 200
1001.91.90.00.00 – – – Diğerleri 200
– – Diğerleri:
1001.99.00.00.11 – – – Adi buğday 200
1001.99.00.00.12 – – – Mahlut 200
1001.99.00.00.13 – – – Kaplıca (kızıl) buğday 200
10.02 Çavdar
1002.10.00.00.00 – Tohumluk 200
1002.90.00.00.00 – Diğerleri 200
10.03 Arpa:
1003.10 – Tohumluk:
1003.10.00.00.11 – – Beyaz arpa 200
1003.10.00.00.19 – – Diğerleri 200
1003.90 – Diğerleri:
1003.90.00.00.11 – – Beyaz arpa 200
1003.90.00.00.12 – – Maltlık arpa 200
1003.90.00.00.19 – – Diğerleri 200
10.04 Yulaf
1004.10.00.00.00 – Tohumluk 200
1004.90.00.00.00 – Diğerleri 200
10.05 Mısır:
1005.10 – Tohumluk:
– – Melezler:
1005.10.13.00.00 – – – Üçlü melez 200
1005.10.15.00.00 – – – Tek melez 200
1005.10.18.00.00 – – – Diğerleri 200
1005.10.90.00.00 – – Diğer tohumluklar 200
1005.90 – Diğerleri :
1005.90.00.00.11 – – Cin mısırı (patlamış mısır-pop corn yapımında kullanılan mısır) 200
1005.90.00.00.19 – – Diğerleri 200
10.06 Pirinç:
1006.10 – Kavuz içinde bulunan pirinç (çeltik):
1006.10.10.00.00 – – Tohumluk olanlar 50
– – Diğerleri:
1006.10.30.00.00 – – – Yuvarlak taneli 50
1006.10.50.00.00 – – – Orta taneli 50
– – – Uzun taneli:
1006.10.71.00.00 – – – – Uzunluk/genişlik oranı 2’den büyük fakat 3’ten küçük olanlar 50
1006.10.79.00.00 – – – – Uzunluk/genişlik oranı 3’e eşit veya büyük olanlar 50
1006.20 – Kavuzu çıkarılmış (kahverengi) pirinç:
– – Yarı haşlanmış:
1006.20.11.00.00 – – – Yuvarlak taneli 50
1006.20.13.00.00 – – – Orta taneli 50
– – – Uzun taneli:
1006.20.15.00.00 – – – – Uzunluk/genişlik oranı 2’den büyük fakat 3’ten küçük olanlar 50
1006.20.17.00.00 – – – – Uzunluk/genişlik oranı eşit veya 3’ten büyük olanlar 50
– – Diğerleri:
1006.20.92.00.00 – – – Yuvarlak taneli 50
1006.20.94.00.00 – – – Orta taneli 50
– – – Uzun taneli:
1006.20.96.00.00 – – – – Uzunluk/genişlik oranı 2’den büyük fakat 3’ten küçük olanlar 50
1006.20.98.00.00 – – – – Uzunluk/genişlik oranı eşit veya 3’ten büyük olanlar 50
1006.30 – Yarı veya tam olarak değirmenden geçirilmiş pirinç (parlatıl-
mış veya perdahlanmış olsun olmasın):
– – Yarı olarak değirmenden geçirilmiş pirinç:
– – – Yarı haşlanmış:
1006.30.21.00.00 – – – – Yuvarlak taneli 50
1006.30.23.00.00 – – – – Orta taneli 50
– – – – Uzun taneli:
1006.30.25.00.00 – – – – – Uzunluk/genişlik oranı 2’den büyük fakat 3’ten küçük olanlar 50
1006.30.27.00.00 – – – – – Uzunluk/genişlik oranı eşit veya 3’ten büyük olanlar 50
– – – Diğerleri:
1006.30.42.00.00 – – – – Yuvarlak taneli 50
1006.30.44.00.00 – – – – Orta taneli 50
– – – – Uzun taneli:
1006.30.46.00.00 – – – – – Uzunluk/genişlik oranı 2’den büyük fakat 3’tenküçük olanlar 50
1006.30.48.00.00 – – – – – Uzunluk/genişlik oranı eşit veya 3’ten büyük olanlar 50
– – Tam olarak değirmenden geçirilmiş pirinç:
– – – Yarı haşlanmış:
1006.30.61.00.00 – – – – Yuvarlak taneli 50
1006.30.63.00.00 – – – – Orta taneli 50
– – – – Uzun taneli:
1006.30.65.00.00 – – – – – Uzunluk/genişlik oranı 2’den büyük fakat 3’ten küçük olanlar 50
1006.30.67.00.00 – – – – – Uzunluk/genişlik oranı eşit veya 3’ten büyük olanlar 50
– – – Diğerleri:
1006.30.92.00.00 – – – – Yuvarlak taneli 50
1006.30.94.00.00 – – – – Orta taneli 50
– – – – Uzun taneli:
1006.30.96.00.00 – – – – – Uzunluk/genişlik oranı 2’den büyük fakat 3’ten küçük olanlar 50
1006.30.98.00.00 – – – – – Uzunluk/genişlik oranı eşit veya 3’ten büyük olanlar 50
1006.40.00.00.00 – Kırık pirinçler 50
10.07 Tane darı (koca darı):
1007.10 – Tohumluk:
1007.10.10.00.00 – – Melezler 200
1007.10.90.00.00 – – Diğerleri 200
1007.90.00.00.00 – Diğerleri 200
10.08 Kara buğday, darı (cin ve kum darı), kuş yemi; diğer hububat
1008.10.00.00.00 – Kara buğday 200
– Darı (cin ve kum darı)
1008.21 – – Tohumluk:
1008.21.00.00.11 – – – Darı 200
1008.21.00.00.12 – – – Akdarı 200
– – Diğerleri:
1008.29.00.00.11 – – – Darı 200
1008.29.00.00.12 – – – Akdarı 200
1008.30.00.00.00 – Kuş yemi 200
1008.40.00.00.00 – Çatal Otu (Fonio) (Digitaria spp.) 200
1008.50.00.00.00 – Kinoa (Chenopodium quinoa) 200
1008.60 – Buğday ve çavdar melezi:
1008.60.00.00.11 – – Tohumluk 200
1008.60.00.00.19 – – Diğerleri 200
1008.90.00.00.00 – Diğer hububat 200

 

Başa dön tuşu