Gümrük GenelgeleriPosta / Kargo / Yolcu

Taşıt İşlemlerine İlişkin E-Devlet Üzerinden Verilen Hizmetler (GGM)

T.C.

TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı     :72093537-225.99  16.12.2019 / 50419237
Konu   :Taşıt İşlemlerine İlişkin E-Devlet Üzerinden Verilen Hizmetler

1 Seri No.lu Geçici İthal Edilen Kara Taşıtlarına İlişkin Gümrük Genel Tebliği kapsamında taşıt getiren kişilerce taşıtsız olarak yurtdışına çıkılması durumunda, taşıtın başkası tarafından kullanılmayacağına ilişkin anılan Tebliğin 27 nci maddesinin birinci fıkrası uyarınca verilmesi gereken taahhütname “Yurt Dışına Taşıtsız Çıkışlarda Taahhütname Verme ve Kaldırma” hizmeti aracılığıyla, gümrük idaresine başvurulmaksızın e-Devlet üzerinden verilebilmekte ve kaldırılabilmektedir.
Yine anılan Tebliğ uyarınca aranan yurt dışında yerleşik olma (kişinin Türkiye’ye giriş yapmak istediği tarihten geriye doğru 365 gün içerisinde en az 185 gün yurt dışında bulunma) koşulunun sağlanıp sağlanmadığı da taşıt getirmek isteyen şahıslarca “Yurt Dışında Yerleşiklik Sorgulama” hizmeti ile e-Devlet üzerinden sorgulanabilmektedir.
Bilgi alınması ve ilgili personel tarafından yabancı plakalı taşıtlarıyla giriş yapmış/yapmakta olan şahısların bilgilendirilmesinin temini hususunda gereğini rica ederim.

Filiz KARADEMİR
Bakan a.
Daire Başkanı

Dağıtım:
Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri

Başa dön tuşu