Gümrük GenelgeleriGümrük Tarife Cetveli (GTİP)

Tarife Sınıflandırması (LCD Modüller) (Genelge 2012/16)

T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIGI
Gümrükler GenelMüdürlügü

Sayı : B.21.0.GGM.0.06.03.01-010.06.01 18/05/2012
Konu : TV Modülleri

GENELGE
(2012/16)

Gümrük idarelerinde LCD/Plazma vb. televizyon alıcı cihazları ve monitörlerin üretiminde kullanılan modüllerin sınıflandırılmasıyla ilgili tereddüt ve farklı uygulamalar oldugu yönünde Bakanlıgımıza bilgiler intikal etmektedir.
Bilindigi üzere TGTC’de 85.29 tarife pozisyonunda sadece veya esas itibariyle 85.25 ila 85.28 (tv, monitör) pozisyonlarında yer alan cihazlara ait aksam ve parçalar, 85.31 tarife pozisyonunda ise elektrikli ses veya görüntülü isaret cihazları (örnegin gösterge tabloları…) yer almaktadır. Buna göre TGTC zahnamesine göre 85.29 pozisyonu bundan önceki dört pozisyonda yer alan cihazlara ait aksam ve parçaları, 85.31 pozisyonundaki gösterge tabloları ise örnegin bürolarda, otellerde, fabrikalarda ve sair yerlerde belirli bir kisi veya servisin istendigi yeri göstermede, yarıs yerlerinde, futbol stadyumlarında, bovling salonlarında, vb.de kullanılan türden göstergeleri kapsamaktadır. Ayrıca Kombine Nomanklatür Açıklama Notlarının 8531.20 pozisyonuna ait kısmında “Bu alt pozisyonlar, genellikle görüntü panelleri veya numerik ve/veya alfanumerik sinyaller olarak kullanılan (örnegin hücrelerden veya çesitli ısık yayan diyodlardan olusan) degisken elektroaydınlatıcı (electroluminescent) diyod çıktılarını (readouts) içerir…” ifadesi yer almaktadır.
LCD/Plazma modüller genel olarak iki cam panel arasına yerlestirilmis likit kristal/plazma hücreler, filtre, söz konusu hücrelerde görüntü olusumuna saglayan baskılı devre kartı, arka ısık ünitesi, metal çerçeve ve çesitli baglantı ünitelerinden olusan esyadır. Söz konusu modüller gerek televizyon alıcılarında, gerek video veya bilgisayar monitörlerinde gerekse gösterge tablolarında kullanılabilmekle birlikte teknik özellikleri ve kullanım yeri dikkate alındıgında çogunlukla tv veya video monitörü imalinde kullanılmaktadır. Gösterge tablosu olarak kulanılan esya genelde daha basit karakterleri gösteren, video gösteremeyen özelliktedir.
Diger bir ifadeyle teknik özellikleri ve kullanım alanı itibariyle 85.31 tarife pozisyonundaki sartları tasıyan modüller 85.31 pozisyonunda gösterge tablosu olarak degerlendirilmeli, bunlardan gösterge tablosu özelligini asar nitelikte teknik donanım ihtiva eden modüllerin ise 85.29 tarife pozisyonunda sınıflandırılması gerekmektedir.
Örnegin:
1) İki cam panel arasına yerlestirilmis plazma hücreleri ve elektrodlar ve metal bir çerçeveden olusan plazma panel isimli esya video monitörü imalinde kullanılacak olması, sadece veya esas itibariyle bilgisayar monitörü veya gösterge panolarında kullanılamayacak olması halinde 8529.90.92
2) Likit kristal ekran, arka ısık ünitesi, baskılı devre kartı, çesitli baglantı ünitelerinden olusan LCD modü isimli esya video monitörü/televizyon imalinde kullanılacak olması, sadece veya esas itibariyle gösterge panolarında kullanılamayacak olması halinde 8529.90.92
3) Siyah- beyaz ve sadece alfa-numerik karakterleri ve grafikleri gösterebilen video görüntüsü gösteremeyen likit kristal ekran 8531.20.95 tarife pozisyonlarında sınıflandırılmaktadır.
Bilgi edinilmesini, bu Genelgenin yayımı tarihinden geçerli olmak üzere söz konusu modüllerin sınıflandırılmasında yukarıda bahsedilen kriterlere uyulması hususunda geregini rica ederim.
Remzi AKÇN
Bakan a.
Genel Müdür
DAGITIM
Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri

Başa dön tuşu