GenelgelerGümrük Genelgeleri

Sınırlardan Öncelikli Geçiş (Genelge 2019/22)

T.C.

TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı     : 52856264-106.03
Konu : Sınırlardan Öncelikli Geçiş

GENELGE (2019/22)

Bilindiği üzere, 21/5/2014 tarihli ve 29006 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği’nin “Sınırlardan öncelikli geçiş hakkı tanınması” başlıklı 151 inci maddesinin birinci fıkrası; “Yetkilendirilmiş yükümlü sertifika sahiplerinin denetimindeki araçlara sınır kapılarından öncelikli geçiş hakkı tanınır.”; ikinci fıkrası ise “Bu hakkın kullanılabileceği sınır kapıları ile geçişe ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir.” hükümlerini amirdir.
Anılan hükümler çerçevesinde, 01.06.2019 tarihi itibarıyla Kapıkule Gümrük Müdürlüğü’nde; izinli gönderici yetkisine sahip firmaların, kendi tesislerinden veya ihracatta yerinde gümrükleme sahibi firmaların tesislerinden yapacakları taşımalar için öncelikli sınır geçişi uygulaması başlatılacak olup aşağıda belirtilen hususlara riayet edilmesi gerekmektedir.
I. Taşımacının dikkat etmesi gereken hususlar

 • Öncelikli geçiş yalnızca izinli göndericilere ait taşıma araçlarının, izinli gönderici yahut ihracatta yerinde gümrükleme kapsamı tesislerden, BS-10 veya BS-11 basitleştirilmiş usul koduyla işlem gören beyannameler konusu eşyanın taşınması için çıkış yapması halinde uygulanır.
 • Öncelikli geçiş yalnızca Yeni Bilgisayarlı Transit Sistemi (NCTS) kapsamı taşımalarda uygulanır.
 • Asıl sorumlu tarafından tescil edilen T1’e ait kontrol sonucunun A3 olması gerekmekte olup kontrol sonucu A3 olmayan beyanname kapsamında taşıma yapan araca öncelikli geçiş hakkı tanınmayacaktır.
 • Araç sürücüsü, araç kaydının yapıldığı kontrol noktasında TIR parkı görevlisine izinli gönderici olduğunu beyan edecek ve transit refakat belgesini ibraz
 • Kontrol sonucunun olumlu olması halinde araç doğrudan çıkış kapısına en yakın TIR parkına giriş yapacak ve park girişinde pager cihazını alacaktır.
 • Araç sürücüsü çıkış yapmak istediğinde kendisine verilen pager cihazını kioska okutacak ve TIR parkından öncelikli olarak çıkış

II.  TIR parkı görevlilerinin dikkat etmesi gereken hususlar

 • İzinli gönderici yetkisi kapsamında taşıma yapıldığının beyan edilmesi halinde transit refakat belgesinde bulunan beyanname numarası ile   https://uygulama.gtb.gov.tr/TransitAracTakip/Sorgu/AnaSayfa adresinden sorgulama yapılacaktır.
 • Sorgu ekranına giriş için gerekli kullanıcı adı ve şifresi, ilgili Bölge Müdürlüğünce TIR parkı işleticisine iletilecektir.
 • Sorgu sonucunda;
 1. Kontrol sonucunun A3 olduğu,
 2. Sorgu sonucu gelen plaka numarası ile transit refakat belgesinde yer alan plaka numarası ve fiziki olarak aracın plakasının aynı olduğu,
 3. Transit beyannamesinin tescil tarihinin 5 günden daha eski olmadığı, Teyit edilecektir.
 • Kontrollerden birinin olumsuz olması halinde normal prosedüre göre işlem yapılacak, öncelik tanınmayacaktır.
 • Tüm kontrollerin olumlu olması halinde TIR parkı işleticisinin kendi programından izinli gönderici tente yahut izinli gönderici frigorifik seçeneklerinden uygun olan seçilecek ve önceden aktive edilmiş TIR parkı giriş kartı sürücüye verilecektir.
 • TIR parkı girişinde araç sürücüsüne, izinli göndericiye özel tanımlanmış pager cihazı verilecektir.

III.  Diğer hususlar

 • İzinli gönderici-frigorifik taşıma aracının diğer frigorifik taşıma araçlarına, izinli gönderici-tenteli taşıma aracının diğer tenteli taşıma araçlarına göre öncelikli sınır geçiş hakkı bulunmaktadır.
 • Uygulama Bakanlığımızca takip edilecek olup kullanım yoğunluğuna göre gerek duyulması halinde önceliklendirmenin boyutu değiştirilebilecektir.
 • TIR parkı işleticisi kendi programından kontrol noktasında izinli gönderici frigorifik ve izinli gönderici tenteli şeklinde veri girişi yapılmış araçların listesini (kayıt tarihi, plaka bilgisi, frigorifik/tente) Gümrükler Genel Müdürlüğü’ne liste halinde 6 aylık periyodlar halinde gönderecektir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.
Rıza Tuna TURAGAY
Bakan a.
Bakan Yardımcısı

Başa dön tuşu